Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Suski Paweł
(2)
Bednarski Paweł
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Dulkowska Arleta
(1)
Długosz Dagmir
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Garbacik Aneta
(1)
Iwan Dominika
(1)
Janczyk Jakub
(1)
Jankowska Monika
(1)
Kacała Aleksandra
(1)
Kirsch Rafał B
(1)
Krzysztowska Klaudia
(1)
Majos-Kwiatkowska Magdalena
(1)
Marciniak Marta
(1)
Mazalik Krystyna
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Rusińska Jagoda
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Szyszka Weronika
(1)
Topa Ilona
(1)
Trociuk Stanisław
(1)
Turejko Tomasz
(1)
Wiczanowska Hanna
(1)
Wójcik Katarzyna
(1)
Żabicka Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wolność zgromadzeń
(6)
Bezpieczeństwo
(2)
Prawa człowieka
(2)
Wolność wyznania
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
COVID-19
(1)
Dyskryminacja
(1)
Konflikt społeczny
(1)
ONZ
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Strajki
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Tortury
(1)
Wolność
(1)
Wolność gospodarcza
(1)
Wolność poruszania się
(1)
Wolność sumienia
(1)
Życie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-87433-18-7
Cz.I Społeczno-polityczne aspekty konfliktów społecznych : 1. Konflikt społeczny i strategie działań publicznych, 2. Podejmowanie decyzji politycznych w warunkach napięć społecznych, 3. Strajk jako przypadek konfliktu społecznego, 4. Procesy negocjacji. Cz.II Napięcia społeczne, porządek publiczny i rozwiązywanie sporów zbiorowych w polskim prawodawstwie : 1. Podmioty sporów zbiorowych, 2. Rozwiązywanie sporów zbiorowych i prawo do strajku, 3. Wolność zgromadzeń, 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna za powstałe szkody, 5. Odpowiedzialność karna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 3828)
ISBN: 978-83-226-3529-2
Zawiera: Powszechny system ochrony praw człowieka – zarys problematyki. Cz. I Zagadnienia systemowe: Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ. Sukcesy czy porażki?; Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?; Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi; Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu czy przejaw różnorodności kulturowej państw?; Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela?; Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka. CZ. II Ochrona ogólna: Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na przewlekłość postępowania; Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń; Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych; Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym; Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście aktualnej polityki imigracyjnej we Francji; Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka; Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. Cz. III Ochrona szczególna: „Baby Gammy” – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo zastępcze; Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej a prawa dziecka; Prawne warunki przerywania ciąży; Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie art. 27 MPPOiP; Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji mniejszości polskiej; Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej; Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ. Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa i wolności w stanie epidemii / Stanisław Trociuk. - Stan prawny na 16 lutego 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 112 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8223-929-4
Wstęp; Rozdział I. Legislacja w stanie epidemii; Rozdział II. Wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział III. Wolność osobista człowieka; Rozdział IV. Autonomia informacyjna jednostki; Rozdział V. Wolność zgromadzeń; Rozdział VI. Wolność uzewnętrzniania religii; Rozdział VII. Wolność działalności gospodarczej; Rozdział VIII. Egzekwowanie ograniczeń, obowiązków, nakazów i zakazów wprowadzonych w stanie epidemii; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-810-3
Cz. I Zgromadzenia : Rozdział I. Prawne regulacje zgromadzanie się do 1990 r., Rozdział II. Źródła prawa, Rozdział III. Pojęcie zgromadzenia, Rozdział IV. Wolność zgromadzania się, Rozdział V. Postępowanie w sprawach zgromadzeń, Rozdział IV. Przebieg zgromadzenia, Rozdział VII. Zgromadzenia w szczególnych miejscach. Cz. II Imprezy masowe : Rozdział VIII. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Rozdział IX. Pojęcie imprezy masowej, Rozdział X. Bezpieczeństwo imprez masowych , Rozdział XI. Zezwolenia na przeprowadzanie imprezy masowej, Rozdział XII. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej , Rozdział XIII. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again