Form of Work
Książki
(16)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Krukowski Józef
(2)
Bolechów Bartosz
(1)
Duniewska Zofia (1953- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Hucał Michał
(1)
Janyga Wojciech
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jaworska-Dębska Barbara (1949- )
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kondratiewa-Bryzik Lena
(1)
Kłączyńska Natalia
(1)
Orzeszyna Krzysztof
(1)
Rabiej Stanisław
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Stahl Małgorzata (1946- )
(1)
Trociuk Stanisław
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wieruszewski Roman
(1)
Wyrzykowski Mirosław
(1)
Ślipko Tadeusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Wolność wyznania
(16)
Wolność sumienia
(7)
Kościół a państwo
(6)
Prawo wyznaniowe
(4)
Prawa człowieka
(3)
Duchowieństwo
(2)
Dyskryminacja
(2)
Konkordat z Polską (1993)
(2)
Konkordaty
(2)
Małżeństwo
(2)
Prawo karne
(2)
Rodzina
(2)
Wolność zgromadzeń
(2)
Życie
(2)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alkoholizm
(1)
Ateizm
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
COVID-19
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas pracy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dyskryminacja religijna
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka płciowa
(1)
Etyka społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Katolicyzm
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nałóg
(1)
ONZ
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Paserstwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Praca
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Religia
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Tortury
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wolność
(1)
Wolność gospodarcza
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność poruszania się
(1)
Zniewaga
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1701-
(1)
1801-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
16 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; X/4)
Zawiera: Aukcja on-line; Europejskie prawo pracy - panowane zmiany w zakresie czasu pracy; Processo di Modernizzazione del Modello Giuridico Marocchino; Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym; Komunikacyjna funkcja środków prawnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Religia w szkole. Aspekty historyczno-prawne; Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy; Niektóre aspekty funkcjonowania wyznaniowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w realiach Polski Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-602-6
Wstęp, I. Miejsce Kościołów oraz organizacji filozoficznych i światopoglądowych w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim w procesie integracji w Europie, 1. Tożsamośc kulturowa i religija Europy, 2. Przesłanki obecności Kościołów w społeczeństwie demokratycznym, II. Zasady relacji maiędzy państwem o Kościołami w konstytucjach państw czlonkowskich w Unii Europejskiej, 1. Państwa wyznaniowe w Unii Europejskiej, 2. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z radykalnym rodziałem między państwem a Kościołem, 3. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem i wyraźnym uznaniem pozycji prawnej Kościołów z racji historycznych, 4. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem bez wyraźnego uznania pozycji prawnej jednego z Kościołów, III. Zasady relacji między państwem a Kościołami w traktatach Unii Europejskiej, 1. Problematyka religijna w traktatach wspólnot Europejskich Unii Europejskiej, 2. Polityka religijna Unii Europejskiej wobec Kościołów i ogranizacji światopolglądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 300 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.4. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 283 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa i wolności w stanie epidemii / Stanisław Trociuk. - Stan prawny na 16 lutego 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 112 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-8223-929-4
Wstęp; Rozdział I. Legislacja w stanie epidemii; Rozdział II. Wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział III. Wolność osobista człowieka; Rozdział IV. Autonomia informacyjna jednostki; Rozdział V. Wolność zgromadzeń; Rozdział VI. Wolność uzewnętrzniania religii; Rozdział VII. Wolność działalności gospodarczej; Rozdział VIII. Egzekwowanie ograniczeń, obowiązków, nakazów i zakazów wprowadzonych w stanie epidemii; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1610-1
1. Wolność religijna a państwo: Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej; Symbole religijne w przestrzeni publicznej- w poszukiwaniu standardów europejskich; Zakaz indoktrynacji światopoglądowej w szkolnictwie według wyroku Lautsi przeciwko Włochom; Nawiązywanie stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi- głos w dyskusji nad interpretacją art. 25 ust. 5 Konstytucji; Luterański model otwartego państwa (quasi) wyznaniowego w Europie- od powiązania do przyjaznego rozdziału- kazus państw skandynawskich; Problem prawa własności a funkcjonowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce; Nieodzowność wykładni dynamicznej przy ocenie reżimu prawnego Kościelnej Komisji Majątkowej (przyczynek do braków w metodach prawniczej analizy problemu); 2. Wolność religijna a religia: Nauczanie religii w szkołach publicznych oraz finansowanie szkół religijnych w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Dziecka ONZ; Finansowanie szkół wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce; Znieważanie religii- dyskusja na forum ONZ; 3. Wolność religijna a jednostka: Wolność myśli, sumienia i wyznania a swoboda wypowiedzi; Wolność zrzeszania się a granice wolności sumienia i wyznania; Wolność twórczości artystycznej a granice wolności sumienia i wyznania; Uzewnętrznianie przynależności religijnej. Zagadnienia systemowe; Zabójstwa na tle honoru. Problem wyznania czy dyskryminacji ze względu na płeć; Prawo karne jako ultima rati w ochronie wolności sumienia i wyznania człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-4517-0
Zagadnienia wprowadzające- miejsce, rola, determinanty, określenie i cechy prawa administracyjnego materialnego: 1. Prawo osobowe: Obywatelstwo polski; Cudzoziemcy; Imiona i nazwiska; Akty stanu cywilnego; Ewidencja ludności; Dowody osobiste; Paszporty; Ochrona wolności sumienia i wyznania; 2. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i wspieranie rodziny; Pomoc społeczna; Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej; 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie: Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obroty napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem; Przeciwdziałanie narkomanii; Przeciwdziałanie nikotynizmowi; Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 4. Działalność kulturalna, muzea i biblioteki: Prowadzenie działalności kulturalnej; Muzea i biblioteki; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 5. Szkoły wyższe, stopnie naukowe, uprawnienia zawodowe: Szkoły wyższe; Stopnie i tytuł naukowy; Nabywanie uprawnień zawodowych; 6. Proces inwestycyjno-budowlany: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; Gospodarka nieruchomościami; Wolność budowlana i jej ograniczenia; 7. Prawne aspekty ochrony środowiska: Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zasada administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska; Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska; Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Ochrona jakości zasobów środowiska; Ochrona przed zanieczyszczeniami; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Wybrane zagadnienia ochrony biosfery; Instrumenty finansowo prawne w systemie przepisów ochrony środowiska; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 8. Ochrona porzadku i bezpieczeństwa publicznego, obrona narodowa: Pojęcie bezpieczeństwa i porzadku publicznego. Policja administracyjna; Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych; Ochrona osób i mienia. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji; Ochrona przeciwpożarowa; Ratownictwo medyczne; Zarządzanie kryzysowe. Ochrona przed powodzią, suszą i poważnymi awariami; Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy; Prawo obrony narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
ISBN: 83-7306-168-1
1. Geneza ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2. Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 3. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4. Granice prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 5. Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 6. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii a inne prawa i wolności zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Podstawowych Wolności, 7. Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw człowiek i Podstawowych Wolności, 8. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2308)
(Przegląd Prawa i Administracji / Uniwersytet Wrocławski)
Zawiera: Human Rihts in Polish Penal Procedure; Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego; Die Grundzüge des Gemeinderechts in Deutschland; Prekurosr katolicyzmu społecznego Hugues Felicite Robert de Lamennais (1782-1855); Terroryzm religijny - jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych); Petycje w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej; Aspekty prawne zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarach nadgranicznych Polski i Niemiec; Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej; Miejsce organów nadzoru bankowego w systemie organów państwa; Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania na tle prawa międzynarodowego o Konstytucji RP; Liberalna koncepcja prawa podmiotowego wolności sumienia i wyznania. Cz. I; nadzór państwa nad samorządem terytorialnym w prawodawstwie niemieckim; Konstytucyjne kompetencje prezydenta w zakresie kształtowania stosunków zagranicznych Stanów Zjednoczonych; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - regulacja prawno finansowa w Australii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-024-0
1. Religia i światopogląd; 2. Państwo wobec religii i światopoglądu- podstawowe zagadnienia związane z pojmowaniem wolności sumienia i wyznania oraz kształtowaniem relacji między państwem a związkami wyznaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem polskich regulacji prawnych; 3. Podstawowe zagadnienia kryminalizacji zachowań uznawanych za tzw. przestępstwa religijne w świetle zasad określających relacje między państwem a religią i światopoglądem; 4. Analiza dogmatyczna ustawowych znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych stypizowanego w art. 196 kodeksu karnego z 6. VI. 1997 r.; 5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną- zagadnienia specyficzne na tle normatywnej konstrukcji przestępstwa obrazy uczuć religijnych; 6. Inne wybrane zagadnienia karnoprawne dotyczące art. 196 kodeksu karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekumenizm i Integracja ; nr 25.)
ISBN: 978-83-61756-82-8
Zawiera: Ideologiczno-prawne ramy działania prześladowczych wobec chrześcijan w antycznym Rzymie; Czy starożytni rzymianie prześladowali tylko chrześcijan?; Prawnopolityczne aspekty prześladowań pierwszych chrześcijan w starożytnym Rzymie; Przerwać eskalację nienawiści, pogardy dla innego człowieka. Czy rozwiązania prawne w zakresie ochrony wolności, myśli, sumienia, religii i przekonań są wystarczające?; Wolność religijna fundamentem dialogu ekumenicznego; wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r.; Pozycja religii w obowiązującej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.; Wolność religijna a prześladowanie chrześcijan w Konstytucji RP i wobec rezolucji UE; Wolność sumienia i wyznania jako problem konstytucyjny w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Zagadnienia wybrane; Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych osób dotkniętych prześladowaniem religijnym; Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi i inni przeciwko Włochom i jego znaczenia na płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej; Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wnoszonych przez obywateli Polski w zakresie prawa dostępu do religii i etyki w szkołach publicznych; Kirchenaustritt w Republice Federalnej Niemiec – trwały proces czy nagła zmiana społecznych zachowań?; Ochrona przekonań i praktyk religijnych w konfliktach zbrojnych; Ochrona wolności religijnej dzieci w Unii Europejskiej; Ochrona wolności religijnej w pluralistycznym świecie; Wolność religijna – podstawowe prawo człowieka wymagające szczególnej ochrony; Aktywność wybranych organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu prześladowaniom chrześcijan w Europie XXI wieku; Represje fiskalne wobec kościelnej akcji charytatywnej w Polsce Ludowej; Miejsce dziedzictwa sakralnego w dziedzictwie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej; Aktywność polskiego parlamentu w obliczu prześladowań chrześcijan; Problematyka prześladowania chrześcijan na przykładzie Iranu, Indii i Białorusi; Męczeństwo chrześcijan w sztuce – wybrane postacie w ikonografii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-070-4
Część I: Dokumenty: 1. Krajowa ochrona praw człowieka. 2. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. 3. Międzynarodowe prawo humanitarne. 4. Międzynarodowa ochrona praw człowieka - standardy regionalne. Część II: Orzecznictwo: 1. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP. 2. Orzecznictwo Strasburskie. 2.1 Europejska Komisja Praw Człowieka. 2.2 Europejski Trybunał Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4121-7
1. Funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w systemie prawnym Rady Europy; 2. Pojęcia, zakres i ograniczenia ochrony wolności sumienia i wyznania w Konwencji; 3. Węzłowe problemy dotyczące wolności sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka)
ISBN: 83-7318-366-3
Dz.I Normy regulujące stosunek osoby względem Boga : 1. Geneza i sformułowanie problematyki oraz najważniejsze stanowiska, 2. Postawa religijna jako obowiązek moralny, 3. Moralny obowiązek uznania prawdziwej religii, 4. Ateizm w świecie etyki. Dz.II Osoba ludzka jako podmiot uprawnień i obowiązków względem samej siebie : 1. Geneza problemu samobójstwa, jego istotny sens oraz najważniejsze stanowiska, 2. Moralne zło samobójstwa bezpośredniego i pośredniego, warunkowa dopuszczalność wystawienia życia na pewną śmierć oraz narażenia się na niebezpieczeństwo śmierci, 3. Geneza problemu pijaństwa, jego istotny sens i historyczny rozwój, 4. Moralne zło ataków opilstwa (upicie się) zupełnego i częściowego oraz nałogu pijaństwa, 5. Geneza problemu wolności sumienia i nauki, jego wstępne sformułowania i historyczny rozwój, 6. Wolność sumienia - naturalnym, ale ograniczonym uprawnieniem moralnym osoby, 7. Prawo człowieka do wolności religijnej, 8. Prawo człowieka do wolności nauki i słowa. Dz.III Etyka relacji międzyosobowych : 1. Moralny obowiązek miłowania każdego człowieka, 2. Obowiązek szanowania życie ludzkiego a dopuszczalność zabicia człowieka we własnej obronie, 3. Geneza problematyki etyki seksualnej. Historia najważniejszych poglądów oraz dyspozycja dalszych rozważań, 4. Antropologiczne podstawy etyki seksualnej, 5. Szczegółowa dentologia seksualnych zachowań człowieka, 6. Etyczne aspekty dobrego imienia i honoru, 7. Geneza etycznej problematyki mowy, rozwój poglądów, prezentacja stanowiska, 8. Obiektywna i absolutna wartość moralna prawdomówności, wewnętrzne zło kłamstwa, 9. Zagrożenia sekretu i jego obrona, 10. Prawo osoby do posiadania dóbr gospodarczych i jego społeczne obciążenie, 11. Moralne podstawy prawa do pracy i sprawiedliwości płacy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again