Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czarny-Drożdżejko Elżbieta
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jaskuła Lidia K
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Krukowski Józef
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Miernik Grzegorz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Romiszewska Beata
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Theisen Otto
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wolność prasy
(7)
Środki masowego przekazu
(5)
Dziennikarstwo
(3)
Wolność słowa
(3)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Prawo do prywatności
(2)
Prawo prasowe
(2)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Cenzura
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Internet
(1)
Kinematografia
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura masowa
(1)
Mandat radnego
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Postawy -- a środki masowego przekazu
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo autorskie -- Polska
(1)
Prawo do prywatności osób publicznych
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 90)
1. Konstytucyjna zasada wolności prasy i jej ograniczenia, 2. Dziennikarskie prawo do informacji jako środek dochodzenia prawdy, 3. Organizacja działalności prasowej, 4. Środki masowego komunikowania, 5. Przestępstwo prasowe jako skutek działalności dziennikarskiej, 6. Część jako dobro prawnie chronione, 7. Znamiona zniesławienia w środkach masowego komunikowania, 8. Odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za zniesławienie w środkach masowego komunikowania, 10. Kary i środki karne za zniesławienie popełnione w środkach masowego komunikowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86006-18-8
Cenzura w Królestwie Polskim w latach 1815-1915; Cenzura w zaborze pruskim w XIX i na początku XX w.; " Zabytek despotyzmu" - cenzura w Galicji; Cenzura prasowa w Drugiej Rzeczypospolitej; Cenzura w PRL; Cenzura wobec humanistyki w PRL; Represje i opresje w kinematografii w PRL; Zmiany w mediach w roku poprzedzającym zniesienie cenzury; Swoboda wypowiedzi. Standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7306-067-7
1. Etos współczesnego dziennikarstwa, 2. Media i demokracja w Polsce, 3. Konflikt między wolnością mediów a ochroną dóbr osobistych. Doświadczenia i zasady w wykładni prawa Republiki Federalnej Niemiec, 4. Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim, 5. Zasady dostępu Kościoła do środków społecznego przekazu w prawie polskim, 6. Kościół w Polsce a media, 7. O odpowiedzialności dziennikarza, 8. Wartości i normy dziennikarskiego etosu na podstawie kodeksów etyki dziennikarskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-214-X
1. Geneza prawa do prywatności, 2. Pojęcie, charakter i podmiot prawa do prywatności, 3. Treść prawa do prywatności, 4. Prawo do prywatności osób publicznych, 5. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w wybranych państwach systemu prawa zwyczajnego i stanowionego, 6. Wolność prasy a praw do prywatności osób publicznych, 7. Okoliczności wyłączające bezprawność działania pracy w przypadku ingerencji w sferę życia prywatnego osób publicznych, 8. Granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2790-4
I. Wolność słowa po 19879 roku: 1. Media przy Okrągłym Stole, 2. Dyskusja w prasie nad kształtem polskiej demokracji po 1989 roku, 3. Problematyka wolności mediów i ładu medialnego w ujęciu Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin, 4. Lewica wobec wolności słowa w programach partii i działaniach koalicji rządowych. II. Zmiany w prawie prasowym: 5. Zmiany w prawie prasowym po 1989 roku, 6. Zmiany w polskiej ustawie o radiofonii i telewizji w świetle procesu dostosowywania prawa do standardów unijnych, 7. Prawna dopuszczalność sporządzania i rozpowszechniania przez media zapisów fonicznych i wizualnych,. III. Przemiany na rynku prasowym : 8. Czytelnictwo prasy po 1989 roku, 9. Otwarte społeczeństwo, wolne media i wolny rynek. Strategiczni sojusznicy czy naturalni wrogowie?, 10. Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, 11. Prasa lokalna w procesie komunikowania wyborczego - przykład "Gazety Olsztyńskiej", 12. "Arcana- Historia- Kultura- Polityka" - krakowski dwumiesięcznik konserwatywny. IV. Dziennikarz a wolny rynek medialny: 13. Status zawodowy dziennikarza w Polsce, 14. Etyka dziennikarska a etyka mediów, 15. Problemy lokalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny. V. Internet: 16. Internet w Polsce, 17. Użytkownicy Internetu w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-645-6
1. Godnosć osoby ludziej jako źródło prawa do dobrego imienia oraz wolności prasy, 2. Prawna ochrona wolności prasy, 3. Prawna ochrona dobrego imienia, 4. Formy naruszeń dobrego imienia w działalności prasowej, 5. Przesłanki wyłączające bezprawność naruszenia prawa do dobrego imienia w działalności prasowej, 6. Odpowiedzialność z tytułu ingerencji w prawo do dobrego imienia w ramach działalności prasowej, 7. Ocena systemu ochrony prawa do dobrego imienia w ramach działalności prasowej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-4154-7
1. Wolność prasy i prawo do prywatności jako zasady prawa; 2. Wolność prasy i prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w porządku prawnym Niemiec i Polski; 3. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w porządku prawnym Niemiec i Polski; 4. Prawo do prywatności osób wykonujących działalność publiczną; 5. Sposoby rozstrzygania konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną; 6. Kryteria rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów krajowych na przykładzie Niemiec i Polski; 7. Interes publiczny jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Wolność prasy - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again