Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Górecki Dariusz
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kumidor Irena
(2)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Nowak Marek
(1)
Ockrent Christine
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Stefański Ryszard
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Wolność obywatelska
(12)
Prawa człowieka
(7)
Rzecznik praw obywatelskich
(4)
Demokracja
(3)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(3)
Wybory parlamentarne
(3)
Konstytucja
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawa ekonomiczne człowieka
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo do sądu
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Trybunał stanu
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane osobowe
(1)
Daniny publiczne
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Feminizm
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Islam
(1)
Kobieta
(1)
Korupcja
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrzezanie
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Referendum
(1)
Religia
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równość (prawo)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojsko
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(The pecularity of man)
ISBN: 978-83-7441-724-2
Semiotyka stosunków międzyludzkich: między wolnością a równością, Sposoby realizacji zachowania instynktownego przez pryzmat koncepcji poprawności politycznej, Poprawność polityczna a estetyka mowy (poprawność polityczna jako zamach na motywację), Kategoria wartości w dyskursie politycznym, Pani minister tańczy, czyli poprawność polityczna a płeć i język. Kłopoty metatekstowe. Kobieta linoskoczek, Poprawność polityczna w dążeniu Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów, Tożsamość europejska-produkt poprawności politycznej czy byt rzeczywisty?, John Sturat Mill o wolności obywatelskiej, Polityczna poprawność a fundamentalizm religijny, Neutralność światopoglądowa państwa jako wyraz poprawności politycznej, Kategoria poprawności politycznej z perspektywy myśli konserwatywnej, Polityczna poprawność czy niedoskonałość?, Poprawność polityczna parlamentarzysty, Etyka w polityce, Polityczna poprawność a profesjonalizm mediów masowych, Marketing polityczny a poprawność polityczna- zbieżność czy dysonans?, Gmina Godziszów-niepoprawność polityczna czy efekt manipulacji?, Niepoprawność seksualna i etniczna albo przypadek Weiningera, Muzułmańskie hadisy jako przykład konstruowania prawa islamu, Cybernetyka społeczna w świetle poprawności politycznej dawniej i dziś, O metacybernetyce metanaukowo, Cenzurowanie literatury dziecięcej w USA, Współczesny stosunek do mniejszości w kontekście poprawności politycznej-jaka wolność, jaka równość?, Dlaczego z frontu katedry w Santiago de Compostella usunięto św. Jakuba?, Poprawność polityczna a mentalność totalitarna, Komparatystyka neoliberalnych teorii wolności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-03-1
I . PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KLASYCZNYM (GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA): Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka; Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki; Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się?;Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym;Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego jako czynnik kształtujący prawodo bezpieczeństwa osobistego; Prawo człowieka do środowiska naturalnego - wybrane aspekty prawne i pozaprawne; Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa; Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; II. PRAWA CZŁOWIEKA W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM: Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne - uwagi ogólne; Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - korzyści, zagrożenia i wyzwania; Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW; Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji; Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku; Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku.Wybrane problemy; Aneksja Krymu - naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus; Sąd Konstytucyjny w Mołdawii III. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO: Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa - wybrane kwestie; Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na tematkoncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997 r.; Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji; Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej; Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń; Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowiekaw procesie karnym; Konstytucyjna zasada określoności prawa karnego(nullum crimen et nulla poena sine lege); Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowyw świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-04-8
IV. PRAWA CZŁOWIEKA W PRAWIE PRYWATNYM : Prywatność osoby fizycznej jej dobrem osobistym;Prawo pracownika do prywatności w kontekście nowych możliwości technicznych kontroli pracowników; ?????? ???? ????? ?? ??????????;Oscylowanie na osi restrykcyjność - liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej; Wolność wypowiedzi komercyjnej (reklamowej) i jej granice; Prawo do prywatności w dobie współczesnej ekspansji Internetu; Ochrona dóbr osobistych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem portaliSpołecznościowych; Uzasadniona ingerencja mediów a prawo do prywatności; Internet ostoją wolności słowa, czyli jak regulować, aby nie zaszkodzić; Prawo własności w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich(na wybranych przykładach); Konstytucyjna zasada ochrony własności- od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do polskiego Kodeksu cywilnego; V. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PRACY: Prawa człowieka a prawa pracownicze według Jana Pawła II; Actio popularis - remedium na dyskryminację w zatrudnieniu?; Służba publiczna a prawa człowieka; Państwowa Inspekcja Pracy jako organ ochrony praw pracownika Standardy sprawiedliwości proceduralnej a postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służby więziennej; Prawo do rokowań zbiorowych pracowników służby publicznej; Aksjologiczne podstawy wyłączenia prawa do strajku; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście art. 33 Konstytucji RP ; Prawa pracownicze jako prawa człowieka - rozważania na tle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawnicza / Uniwersytet Rzeszowski)
1. Profesor Zbigniew Sobolewski. Karty wyjęte z życia, 2. Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, 3. Obrońca oskarżonego w procesie karnym - pomaga czy przeszkadza (zagadnienia wybrane), 4. Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej, 5. W sprawie ochrony wolności człowieka, 6. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw, 7. Zasada roczności budżetu, 8. Kontrola i nadzór nad administracją publiczną (zagadnienia wybrane); 8. Podpis elektroniczny, 9. Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska - dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, 10. Leon Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowość człowieka, 11. Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, 12. Uwagi o polityce tymczasowego aresztowania, 13. Prawnomaterialne konsekwencje ujawnienia własnego lub cudzego przestępstwa, 14. Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, 15 Zakazy dowodowe względne w procesie karnym, 16. Kompetencja ratione materiae Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego, 17. Mądrość zarządzania, 18. Charakter prawny zwolnienia u czelni z podatków, 19. Funkcje organów samorządu powiat owego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 20. Świadek koronny w świetle ustawy z 18 grudni a 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU Nr 155, poz.1016 z późn. zm.) - zarys problemu, 21.Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, 22.Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii, 23.Teoria "nowej klasy" w ujęciu Milovana Djilasa. Wstęp do analizy doktryny, 24."Zewnętrzna polityka migracyjna" Unii Europejskiej w latach 1999-2001, 25.Wpływ braków formalnych pozwu na skuteczność wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczenia (zagadnienia wybrane), 26.Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w relacji do norm prawa międzynarodowego publicznego; 27. Usługi detektywistyczne; 28, zarys procesu harmonizacji polskiego prawa karnego z prawem europejskim; 29. Pojęcie res iudicata; 30. Zwolnienie z obowiązku zeznawania w procesie karnym świadka pozostającego z oskarżonym w "szczególnie bliskim stosunku osobistym" (art. 185 k.p.k.); 31. Zagadnienia prawne wywłaszczenia; Odstępstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi historyczno-prawne); 32. Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie; 33. Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii; 34. Orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1947-1949; 35. Wybrane problemy organizacji administracji publicznej; 36. Spółka partnerska - dokonywanie zmian w składzie osobowym; 37. Problematyka prawa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w re lacji do norm prawa międzyanrodowego publicznego, 27. Usługi detektywistyczne, 28.Zarys procesu harmonizacji
polskiego prawa karnego z prawem europejskim, 28.Poję cie res iudicata, 29.Zwolnienie z obowiązku zeznawania
w procesie karnym świadka pozostajacego z oskarżonym w "szczególnie bliskim kontakcie osobistym" (art.185 k.p.k), 30.Zagadnienia prawne wywłaszczenia, 31.Odstę pstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi history czno-prawne), 32.Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, 33.In stytycje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii, 34.Orze cznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykr oczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Pa ństwa w latach 1947-1949, 35.Wybrane problemy organiza cji administracji publicznej, 36.Spółka partnerska-dok onywanie zmian w składzie osobowym, 37.Problematyka pr awa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 1 (2005))
ISBN: 83-7188-905-4
Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla; Prawo w świetle przekonań moralnych i politycznych; Przedmiotowy i podmiotowy sens władzy politycznej. Przyczynek do badań nowożytnych doktryn politycznych; Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa; Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim; Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim; Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w brytyjskiej służbie cywilnej. Wzory dla Polski. Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne; Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości; Korupcja w samorządzie terytorialnym - patologia władzy czy koszt transformacji; Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej; The charter of fundamental rights of the European Union: questions, problems and perspectives; Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia. VARIA: Kilka uwag o fenomenie rewolucji i współczesnych zmianach w obrębie władzy; Obraz administracyjni publicznej w oczach studentów; Własność w konstytucji Grecji z 1975 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; Funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza, i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno -gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne na progu nowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-12-1
1. Pojęcie i istota demokracji, 2. Zasady i komponenty demokracji politycznej, 3. Demokracja przedstawicielska, 4. Demokracja bezpośrednia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again