Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Witkowski Zbigniew
(3)
Górecki Dariusz
(2)
Kumidor Irena
(2)
Banaszak Bogusław
(1)
Bednarski Paweł
(1)
Dulkowska Arleta
(1)
Iwan Dominika
(1)
Janczyk Jakub
(1)
Jankowska Monika
(1)
Kacała Aleksandra
(1)
Kirsch Rafał B
(1)
Krzysztowska Klaudia
(1)
Majos-Kwiatkowska Magdalena
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Marciniak Marta
(1)
Mazalik Krystyna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Preisner Artur
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rusińska Jagoda
(1)
Serowaniec Maciej
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Szyszka Weronika
(1)
Topa Ilona
(1)
Turejko Tomasz
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wiczanowska Hanna
(1)
Wójcik Katarzyna
(1)
Żabicka Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Wolność obywatelska
(12)
Prawa człowieka
(9)
Rzecznik praw obywatelskich
(8)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(5)
Najwyższa Izba Kontroli
(5)
Prawo państwowe
(5)
Prezydentura (urząd)
(5)
Rząd (organ państw.)
(5)
Sejm
(5)
Senat
(5)
Stany nadzwyczajne
(5)
Trybunał stanu
(5)
Konstytucja
(3)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(3)
Prawo do pracy
(3)
Referendum
(3)
Rzecznik Praw Dziecka
(3)
Dane osobowe
(2)
Demokracja
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo do sądu
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czynności operacyjne
(1)
Daniny publiczne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nieletni przestępcy -- prawo
(1)
Nieruchomości
(1)
ONZ
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Służby mundurowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Wojsko
(1)
Wolność
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-625-4
Zawiera: R. 1 Bezpieczeństwo a dostęp do informacji i danych jako przedmiot regulacji ustrojowych i ustawowych: Wprowadzenie; Konstytucyjne wolności i prawa związane z informacją i dostępem do danych; Bezpieczeństwo jako zadanie państwa; Granice ingerencji w swobody jednostki w kontekście czynności operacyjno-rozpoznawczych; Ramy czynności operacyjno-rozpoznawczych w orzecznictwie trybunalskim; Ochrona danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; Udzielenie informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. R. 2 Czynności operacyjno-rozpoznawcze w działalności służb ochrony porządku i bezpieczeństwa – rys historyczny: Wprowadzenie; Specyfika czynności operacyjno-rozpoznawczych do 1990 roku; Kształtowanie się spojrzenia na rolę i miejsce działań operacyjno-rozpoznawczych do 2016 roku. R. 3 Informacja jako źródło wiedzy operacyjnej: Zagadnienia wstępne; Formy, środki i metody operacyjno-rozpoznawcze; Gromadzenie i dostęp do informacji; Dane telekomunikacyjne, pocztowe i internatowe; Dostęp do tajemnicy skarbowej, bankowej i pochodnych; Podsumowanie. R. 4 Unormowania ustawowe wybranych metod i środków operacyjno-rozpoznawczych: Ofensywne metody pracy operacyjnej; Praca „pod przykryciem”; POZI (poufne osobowe źródła informacji); Rozwiązania szczegółowe; Podsumowanie. R. 5 Wykorzystanie wiedzy operacyjno-rozpoznawczej: Wprowadzenie; Zakres wykorzystania materiałów w procesie karnym; Tryby szczególne dopuszczenia dowodów – art. 168a i 168b k.p.k.; Kontrola prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi; Przetwarzanie i wymiana informacji kryminalnych; Analiza kryminalna. R. 6 W poszukiwaniu bezpiecznych granic bezpieczeństwa: Wprowadzenie; Ocena rozwiązań normatywnych; Wnioski de lege ferenda.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-849-2
1. Zakres ochrony praw i wolności; 2. Ochrona praw i wolności przez organy władzy ustawodawczej; 3. Ochrona praw i wolności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Ochrona praw i wolności przez organy administracji; 5. Ochrona praw i wolności przez organy wymiaru sprawiedliwości; 6. Ochrona praw i wolności przez trybunały; 7. Ochrona praw i wolności przez organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Ochrona praw i wolności przez pozostałe organy ochrony prawnej; 9. Ochrona praw i wolności przez inne instytucje krajowe; 10. Ochrona praw i wolności przez instytucje międzynarodowe; 11. Uwarunkowania ochrony praw i wolności w Polsce; 12. Nieprawidłowości ochrony praw i wolności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-275-5
Cz. I Zagadnienia wstępne: 1. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, 2. Charakterystyka zasady proporcjonalności, 3. Problematyka zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście prawi wolności jednostki. Cz. II Zasada proporcjonalności a inne konstytucyjne regulacje odnoszące się do ochrony środowiska: 4. Zasada demokratycznego państwa prawnego a zasada proporcjonalności w zakresie ochrony środowiska, 5. Zasada zrównoważonego rozwoju a zasada proporcjonalności, 6. Zasada proporcjonalności a konstytucyjne prawa i obowiązki jednostki w zakresie ochrony środowiska, 7. Konstytucyjne obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska a zasada proporcjonalności. Cz. III Ograniczenia prawa własności i wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska: 8. Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska, 9. Wolność działalności gospodarczej a ochrona środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 3828)
ISBN: 978-83-226-3529-2
Zawiera: Powszechny system ochrony praw człowieka – zarys problematyki. Cz. I Zagadnienia systemowe: Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ. Sukcesy czy porażki?; Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?; Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi; Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu czy przejaw różnorodności kulturowej państw?; Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela?; Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka. CZ. II Ochrona ogólna: Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na przewlekłość postępowania; Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń; Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych; Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym; Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście aktualnej polityki imigracyjnej we Francji; Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka; Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. Cz. III Ochrona szczególna: „Baby Gammy” – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo zastępcze; Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej a prawa dziecka; Prawne warunki przerywania ciąży; Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie art. 27 MPPOiP; Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji mniejszości polskiej; Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej; Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ. Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7110-173-2
1. Ogólne wiadomości o prawach człowieka, 2. O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, 3. Rozważania na temat znaczenia pojęcia godność człowieka, 4. Granice ludzkiego życia a jego prawna ochrona, 5. Prawo do równego traktowania, 6. Zakres podmiotowy realizacji praw obywatelskich w Konstytucji RP z 2.4.1997 r., 7. Prawo do obywatelstwa, 8. Ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce, 9. Status prawny cudzoziemców w RP, 10. Prawo do własności-własność jako prawo podmiotowe, 11. Prawo do prywatności, 12. Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, 13. Ochrona danych osobowych i prawo do informacji o charakterze osobowym, 14. Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia filozoficzno-prawne), 15. Prawo do wychowania w rodzinie, 16. Prawo do nauki, 17. Prawo do pracy, 18. Wolność z art. 73 Konstytucji RP, 19. Wolność zgromadzeń, 20. Wolność zrzeszania się, 21. Swoboda działalności partii politycznych, 22. Prawo dostępu do służby publicznej, 23. Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, 24. Zasada proporcjonalności, 25. Ograniczanie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, 26. Sądowe i pozasądowe środki ochrony praw obywatelskich, 27. Prawo do sądu, 28. Prawo do wolności, 29. Skarga konstytucyjna w Konstytucji RP, 30. Rzecznik Praw Obywatelskich, 31. Europejski System ochrony praw człowieka, 32. Zamiast zakończenia. Rozwój technologiczny a przyszłość praw człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawnicza / Uniwersytet Rzeszowski)
1. Profesor Zbigniew Sobolewski. Karty wyjęte z życia, 2. Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, 3. Obrońca oskarżonego w procesie karnym - pomaga czy przeszkadza (zagadnienia wybrane), 4. Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej, 5. W sprawie ochrony wolności człowieka, 6. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw, 7. Zasada roczności budżetu, 8. Kontrola i nadzór nad administracją publiczną (zagadnienia wybrane); 8. Podpis elektroniczny, 9. Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska - dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, 10. Leon Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowość człowieka, 11. Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, 12. Uwagi o polityce tymczasowego aresztowania, 13. Prawnomaterialne konsekwencje ujawnienia własnego lub cudzego przestępstwa, 14. Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, 15 Zakazy dowodowe względne w procesie karnym, 16. Kompetencja ratione materiae Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego, 17. Mądrość zarządzania, 18. Charakter prawny zwolnienia u czelni z podatków, 19. Funkcje organów samorządu powiat owego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 20. Świadek koronny w świetle ustawy z 18 grudni a 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU Nr 155, poz.1016 z późn. zm.) - zarys problemu, 21.Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, 22.Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii, 23.Teoria "nowej klasy" w ujęciu Milovana Djilasa. Wstęp do analizy doktryny, 24."Zewnętrzna polityka migracyjna" Unii Europejskiej w latach 1999-2001, 25.Wpływ braków formalnych pozwu na skuteczność wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczenia (zagadnienia wybrane), 26.Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w relacji do norm prawa międzynarodowego publicznego; 27. Usługi detektywistyczne; 28, zarys procesu harmonizacji polskiego prawa karnego z prawem europejskim; 29. Pojęcie res iudicata; 30. Zwolnienie z obowiązku zeznawania w procesie karnym świadka pozostającego z oskarżonym w "szczególnie bliskim stosunku osobistym" (art. 185 k.p.k.); 31. Zagadnienia prawne wywłaszczenia; Odstępstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi historyczno-prawne); 32. Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie; 33. Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii; 34. Orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1947-1949; 35. Wybrane problemy organizacji administracji publicznej; 36. Spółka partnerska - dokonywanie zmian w składzie osobowym; 37. Problematyka prawa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w re lacji do norm prawa międzyanrodowego publicznego, 27. Usługi detektywistyczne, 28.Zarys procesu harmonizacji
polskiego prawa karnego z prawem europejskim, 28.Poję cie res iudicata, 29.Zwolnienie z obowiązku zeznawania
w procesie karnym świadka pozostajacego z oskarżonym w "szczególnie bliskim kontakcie osobistym" (art.185 k.p.k), 30.Zagadnienia prawne wywłaszczenia, 31.Odstę pstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi history czno-prawne), 32.Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, 33.In stytycje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii, 34.Orze cznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykr oczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Pa ństwa w latach 1947-1949, 35.Wybrane problemy organiza cji administracji publicznej, 36.Spółka partnerska-dok onywanie zmian w składzie osobowym, 37.Problematyka pr awa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Wyd. 12 Stan prawny na dn. 31.07.2009 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2009. - 700 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7285-485-8
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Wyd. 13 Stan prawny na dn. 1.03.2011 r. r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2011. - 713, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-601-2
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa. 14. Ustrój sądownictwa i prokuratur. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski ; współprac. Maciej Serowaniec. - Wyd. 14 Stan prawny październik 2013 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2013. - 711, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-733-0
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa. 14. Ustrój sądownictwa i prokuratur. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-182-X
1. Ogólna charakterystyka wolności i praw socjalnych. 2. Zasady ogólne dotyczące wolności i praw socjalnych. 3. Wolność pracy, prawo do wynagrodzenia i obowiązek prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia. 4. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Prawo pracownika do dni wolnych i płatnych urlopów. Normy czasu pracy. 5. Prawo do zabezpieczenia społecznego. 6. Prawo obywateli do ochrony zdrowia. Pomoc niepełnosprawnym. 7. Obowiązek władz publicznych zapewniania dostępu do wykształcenia. 8. Ochrona praw rodziny i dziecka. Opieka państwa nad weteranami. 9. Sprzyjanie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. 10. Ochrona konsumentów i użytkowników przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 11. Wolności i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again