Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Górecki Dariusz
(2)
Kumidor Irena
(2)
Balcerzak Katarzyna
(1)
Balcerzak Michał
(1)
Bednarski Paweł
(1)
Dulkowska Arleta
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Iwan Dominika
(1)
Janczyk Jakub
(1)
Jankowska Monika
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Kacała Aleksandra
(1)
Kirsch Rafał B
(1)
Krzysztowska Klaudia
(1)
Majos-Kwiatkowska Magdalena
(1)
Marciniak Marta
(1)
Mazalik Krystyna
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rusińska Jagoda
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Szyszka Weronika
(1)
Topa Ilona
(1)
Turejko Tomasz
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wiczanowska Hanna
(1)
Wójcik Katarzyna
(1)
Żabicka Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Wolność obywatelska
(8)
Prawa człowieka
(7)
Rzecznik praw obywatelskich
(5)
Konstytucja
(3)
Demokracja
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
ONZ
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo do sądu
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Trybunał stanu
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane osobowe
(1)
Daniny publiczne
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Komitet Praw Człowieka
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Polska
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawodawstwo
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojsko
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-175-1
Cz. I - Wybór dokumentów: 1. Dokumenty z dziejów ochrony praw człowieka. 2. Uniwersalne standardy praw człowieka. 3. Europejskie standardy praw człowieka. 4. Krajowe standardy praw człowieka. Cz. II - Orzecznictwo międzynarodowe: 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 2. Uwagi ogólne i opinie Komitetu Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-275-5
Cz. I Zagadnienia wstępne: 1. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, 2. Charakterystyka zasady proporcjonalności, 3. Problematyka zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście prawi wolności jednostki. Cz. II Zasada proporcjonalności a inne konstytucyjne regulacje odnoszące się do ochrony środowiska: 4. Zasada demokratycznego państwa prawnego a zasada proporcjonalności w zakresie ochrony środowiska, 5. Zasada zrównoważonego rozwoju a zasada proporcjonalności, 6. Zasada proporcjonalności a konstytucyjne prawa i obowiązki jednostki w zakresie ochrony środowiska, 7. Konstytucyjne obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska a zasada proporcjonalności. Cz. III Ograniczenia prawa własności i wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska: 8. Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska, 9. Wolność działalności gospodarczej a ochrona środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 3828)
ISBN: 978-83-226-3529-2
Zawiera: Powszechny system ochrony praw człowieka – zarys problematyki. Cz. I Zagadnienia systemowe: Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ. Sukcesy czy porażki?; Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?; Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi; Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu czy przejaw różnorodności kulturowej państw?; Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela?; Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka. CZ. II Ochrona ogólna: Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na przewlekłość postępowania; Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń; Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych; Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym; Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście aktualnej polityki imigracyjnej we Francji; Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka; Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. Cz. III Ochrona szczególna: „Baby Gammy” – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo zastępcze; Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej a prawa dziecka; Prawne warunki przerywania ciąży; Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie art. 27 MPPOiP; Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji mniejszości polskiej; Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej; Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ. Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawnicza / Uniwersytet Rzeszowski)
1. Profesor Zbigniew Sobolewski. Karty wyjęte z życia, 2. Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, 3. Obrońca oskarżonego w procesie karnym - pomaga czy przeszkadza (zagadnienia wybrane), 4. Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej, 5. W sprawie ochrony wolności człowieka, 6. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw, 7. Zasada roczności budżetu, 8. Kontrola i nadzór nad administracją publiczną (zagadnienia wybrane); 8. Podpis elektroniczny, 9. Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska - dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, 10. Leon Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowość człowieka, 11. Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, 12. Uwagi o polityce tymczasowego aresztowania, 13. Prawnomaterialne konsekwencje ujawnienia własnego lub cudzego przestępstwa, 14. Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, 15 Zakazy dowodowe względne w procesie karnym, 16. Kompetencja ratione materiae Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego, 17. Mądrość zarządzania, 18. Charakter prawny zwolnienia u czelni z podatków, 19. Funkcje organów samorządu powiat owego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 20. Świadek koronny w świetle ustawy z 18 grudni a 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU Nr 155, poz.1016 z późn. zm.) - zarys problemu, 21.Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, 22.Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii, 23.Teoria "nowej klasy" w ujęciu Milovana Djilasa. Wstęp do analizy doktryny, 24."Zewnętrzna polityka migracyjna" Unii Europejskiej w latach 1999-2001, 25.Wpływ braków formalnych pozwu na skuteczność wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczenia (zagadnienia wybrane), 26.Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w relacji do norm prawa międzynarodowego publicznego; 27. Usługi detektywistyczne; 28, zarys procesu harmonizacji polskiego prawa karnego z prawem europejskim; 29. Pojęcie res iudicata; 30. Zwolnienie z obowiązku zeznawania w procesie karnym świadka pozostającego z oskarżonym w "szczególnie bliskim stosunku osobistym" (art. 185 k.p.k.); 31. Zagadnienia prawne wywłaszczenia; Odstępstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi historyczno-prawne); 32. Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie; 33. Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii; 34. Orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1947-1949; 35. Wybrane problemy organizacji administracji publicznej; 36. Spółka partnerska - dokonywanie zmian w składzie osobowym; 37. Problematyka prawa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w re lacji do norm prawa międzyanrodowego publicznego, 27. Usługi detektywistyczne, 28.Zarys procesu harmonizacji
polskiego prawa karnego z prawem europejskim, 28.Poję cie res iudicata, 29.Zwolnienie z obowiązku zeznawania
w procesie karnym świadka pozostajacego z oskarżonym w "szczególnie bliskim kontakcie osobistym" (art.185 k.p.k), 30.Zagadnienia prawne wywłaszczenia, 31.Odstę pstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi history czno-prawne), 32.Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, 33.In stytycje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii, 34.Orze cznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykr oczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Pa ństwa w latach 1947-1949, 35.Wybrane problemy organiza cji administracji publicznej, 36.Spółka partnerska-dok onywanie zmian w składzie osobowym, 37.Problematyka pr awa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
ISBN: 83-7306-168-1
1. Geneza ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2. Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 3. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4. Granice prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 5. Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 6. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii a inne prawa i wolności zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Podstawowych Wolności, 7. Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw człowiek i Podstawowych Wolności, 8. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again