Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(22)
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(22)
Author
Witkowski Zbigniew
(3)
Górecki Dariusz
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kamiński Ireneusz C
(2)
Kumidor Irena
(2)
Balcerzak Katarzyna
(1)
Balcerzak Michał
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Bednarski Paweł
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Dulkowska Arleta
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Hofmański Piotr
(1)
Iwan Dominika
(1)
Janczyk Jakub
(1)
Jankowska Monika
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Kacała Aleksandra
(1)
Kirsch Rafał B
(1)
Kornobis-Romanowska Dagmara
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Krzysztowska Klaudia
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Majos-Kwiatkowska Magdalena
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Marciniak Marta
(1)
Mazalik Krystyna
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Nowak Marek
(1)
Ockrent Christine
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Orzeszyna Krzysztof
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Preisner Artur
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rusińska Jagoda
(1)
Serowaniec Maciej
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stefański Ryszard
(1)
Szyszka Weronika
(1)
Topa Ilona
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Turejko Tomasz
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wiczanowska Hanna
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Wójcik Katarzyna
(1)
Zachariasz Andrzej L
(1)
Żabicka Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Wolność obywatelska
(25)
Prawa człowieka
(18)
Rzecznik praw obywatelskich
(8)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(7)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(5)
Najwyższa Izba Kontroli
(5)
Prawo państwowe
(5)
Prezydentura (urząd)
(5)
Rząd (organ państw.)
(5)
Sejm
(5)
Senat
(5)
Stany nadzwyczajne
(5)
Trybunał stanu
(5)
Referendum
(4)
Demokracja
(3)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(3)
Konstytucja
(3)
Prawo do pracy
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Rzecznik Praw Dziecka
(3)
Wybory parlamentarne
(3)
Dane osobowe
(2)
ONZ
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawa ekonomiczne człowieka
(2)
Prawo do sądu
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wolność słowa
(2)
Wolność wyznania
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czynności operacyjne
(1)
Daniny publiczne
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Feminizm
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Islam
(1)
Kobieta
(1)
Komitet Praw Człowieka
(1)
Korupcja
(1)
Kościół
(1)
Kościół a państwo
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nieletni przestępcy -- prawo
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrzezanie
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Religia
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równość (prawo)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Wojsko
(1)
Wolność
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Władza
(1)
Władza państwowa
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
39 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-625-4
Zawiera: R. 1 Bezpieczeństwo a dostęp do informacji i danych jako przedmiot regulacji ustrojowych i ustawowych: Wprowadzenie; Konstytucyjne wolności i prawa związane z informacją i dostępem do danych; Bezpieczeństwo jako zadanie państwa; Granice ingerencji w swobody jednostki w kontekście czynności operacyjno-rozpoznawczych; Ramy czynności operacyjno-rozpoznawczych w orzecznictwie trybunalskim; Ochrona danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; Udzielenie informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. R. 2 Czynności operacyjno-rozpoznawcze w działalności służb ochrony porządku i bezpieczeństwa – rys historyczny: Wprowadzenie; Specyfika czynności operacyjno-rozpoznawczych do 1990 roku; Kształtowanie się spojrzenia na rolę i miejsce działań operacyjno-rozpoznawczych do 2016 roku. R. 3 Informacja jako źródło wiedzy operacyjnej: Zagadnienia wstępne; Formy, środki i metody operacyjno-rozpoznawcze; Gromadzenie i dostęp do informacji; Dane telekomunikacyjne, pocztowe i internatowe; Dostęp do tajemnicy skarbowej, bankowej i pochodnych; Podsumowanie. R. 4 Unormowania ustawowe wybranych metod i środków operacyjno-rozpoznawczych: Ofensywne metody pracy operacyjnej; Praca „pod przykryciem”; POZI (poufne osobowe źródła informacji); Rozwiązania szczegółowe; Podsumowanie. R. 5 Wykorzystanie wiedzy operacyjno-rozpoznawczej: Wprowadzenie; Zakres wykorzystania materiałów w procesie karnym; Tryby szczególne dopuszczenia dowodów – art. 168a i 168b k.p.k.; Kontrola prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi; Przetwarzanie i wymiana informacji kryminalnych; Analiza kryminalna. R. 6 W poszukiwaniu bezpiecznych granic bezpieczeństwa: Wprowadzenie; Ocena rozwiązań normatywnych; Wnioski de lege ferenda.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały konferencyjne: Tarnopol 1998)
ISBN: 83-7338-000-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-175-1
Cz. I - Wybór dokumentów: 1. Dokumenty z dziejów ochrony praw człowieka. 2. Uniwersalne standardy praw człowieka. 3. Europejskie standardy praw człowieka. 4. Krajowe standardy praw człowieka. Cz. II - Orzecznictwo międzynarodowe: 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 2. Uwagi ogólne i opinie Komitetu Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-849-2
1. Zakres ochrony praw i wolności; 2. Ochrona praw i wolności przez organy władzy ustawodawczej; 3. Ochrona praw i wolności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Ochrona praw i wolności przez organy administracji; 5. Ochrona praw i wolności przez organy wymiaru sprawiedliwości; 6. Ochrona praw i wolności przez trybunały; 7. Ochrona praw i wolności przez organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Ochrona praw i wolności przez pozostałe organy ochrony prawnej; 9. Ochrona praw i wolności przez inne instytucje krajowe; 10. Ochrona praw i wolności przez instytucje międzynarodowe; 11. Uwarunkowania ochrony praw i wolności w Polsce; 12. Nieprawidłowości ochrony praw i wolności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-275-5
Cz. I Zagadnienia wstępne: 1. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, 2. Charakterystyka zasady proporcjonalności, 3. Problematyka zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście prawi wolności jednostki. Cz. II Zasada proporcjonalności a inne konstytucyjne regulacje odnoszące się do ochrony środowiska: 4. Zasada demokratycznego państwa prawnego a zasada proporcjonalności w zakresie ochrony środowiska, 5. Zasada zrównoważonego rozwoju a zasada proporcjonalności, 6. Zasada proporcjonalności a konstytucyjne prawa i obowiązki jednostki w zakresie ochrony środowiska, 7. Konstytucyjne obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska a zasada proporcjonalności. Cz. III Ograniczenia prawa własności i wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska: 8. Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska, 9. Wolność działalności gospodarczej a ochrona środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-815-8006-9
Zawiera: Wstęp. Rozdział I. Pewność prawa – pojęcie, podstawa prawna, charakter prawny, treść: 1. Pojęcie; 2. Pewność prawa jako ogólna zasada prawa UE – geneza i charakter prawny; 3. Pewność prawa a bezpieczeństwo, sprawiedliwość i słuszność; 4. Pewność prawa wobec zasady praworządności w UE; 5. Pewność prawa jako gwarancja jakości prawa; I. Publikacja; II. Jasność i przewidywalność przepisów prawa; III. Pewność prawa w przestrzeni wielojęzykowej; 6. Brak pewności prawa – rozpoznanie sfer; 7. Wnioski. Rozdział II. Autonomia jednostki – pewność prawa wobec skutecznej ochrony praw jednostki w UE: 1. Autonomia jednostki w prawie UE – koncepcja normatywna; 2. Zasada skutecznej ochrony sądowej – geneza i treść; 3. Zasada uzasadnionych oczekiwań prawnych; I. Ogólna koncepcja uzasadnionych oczekiwań prawnych wobec pewności prawa; II. Elementy konstrukcyjne; 4. Pewność prawa jako uzasadnienie powagi rzeczy osądzonej (res iudicata); I. Res iudicata a zasada odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa UE; II. Definitywny charakter rozstrzygnięć krajowych; 1. Ogólna koncepcja odnośnie do podważania decyzji administracyjnych, które stały się prawomocne. 2. Szczególny przypadek definitywnych rozstrzygnięć sądowych; 5. Skuteczność czy res iudicata?; 6. Projekt rozporządzenia w sprawie postępowania administracyjnego w UE; 7. Wnioski Rozdział III. Unia prawa – pewność prawa a skuteczność prawa UE: 1. Zasada skuteczności prawa UE – podstawa prawna i znaczenie integracyjne ; 2. Pewność prawa jako realizacja zasady skuteczności prawa UE; I. Pewność prawa UE realizowana przez krajowe przepisy proceduralne (skuteczność proceduralna); II. Szczególny przypadek przepisów mogących pociągać za sobą konsekwencje finansowe; III. Pewność prawa wobec ograniczonej bezpośredniej skuteczności dyrektyw; 3. Pewność prawa jako wzmocnienie kontroli legalności prawa aktów UE; I. Moc wiążąca – pewność prawa jako podstawa domniemania legalności prawa aktów UE; II. Badanie legalności aktów prawa UE i dostęp do wymiaru sprawiedliwości; III. Kwestionowanie legalności aktów prawa unijnego przez sądy krajowe – ochrona tymczasowa; 4. Zasada niedziałania prawa wstecz; I. Treść i znaczenie; II. Zasady regulujące następstwo przepisów prawa; 1. Zakaz działania prawa wstecz przepisów interpretacyjnych oraz przepisów prawa materialnego; 2.Zakaz wykładni prawa krajowego contra legem; 5.Wnioski; Zakończenie. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-602-6
Wstęp, I. Miejsce Kościołów oraz organizacji filozoficznych i światopoglądowych w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim w procesie integracji w Europie, 1. Tożsamośc kulturowa i religija Europy, 2. Przesłanki obecności Kościołów w społeczeństwie demokratycznym, II. Zasady relacji maiędzy państwem o Kościołami w konstytucjach państw czlonkowskich w Unii Europejskiej, 1. Państwa wyznaniowe w Unii Europejskiej, 2. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z radykalnym rodziałem między państwem a Kościołem, 3. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem i wyraźnym uznaniem pozycji prawnej Kościołów z racji historycznych, 4. Państwa świeckie w Unii Europejskiej z rozdziałem przyjaznym między państwem a Kościołem bez wyraźnego uznania pozycji prawnej jednego z Kościołów, III. Zasady relacji między państwem a Kościołami w traktatach Unii Europejskiej, 1. Problematyka religijna w traktatach wspólnot Europejskich Unii Europejskiej, 2. Polityka religijna Unii Europejskiej wobec Kościołów i ogranizacji światopolglądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(The pecularity of man)
ISBN: 978-83-7441-724-2
Semiotyka stosunków międzyludzkich: między wolnością a równością, Sposoby realizacji zachowania instynktownego przez pryzmat koncepcji poprawności politycznej, Poprawność polityczna a estetyka mowy (poprawność polityczna jako zamach na motywację), Kategoria wartości w dyskursie politycznym, Pani minister tańczy, czyli poprawność polityczna a płeć i język. Kłopoty metatekstowe. Kobieta linoskoczek, Poprawność polityczna w dążeniu Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów, Tożsamość europejska-produkt poprawności politycznej czy byt rzeczywisty?, John Sturat Mill o wolności obywatelskiej, Polityczna poprawność a fundamentalizm religijny, Neutralność światopoglądowa państwa jako wyraz poprawności politycznej, Kategoria poprawności politycznej z perspektywy myśli konserwatywnej, Polityczna poprawność czy niedoskonałość?, Poprawność polityczna parlamentarzysty, Etyka w polityce, Polityczna poprawność a profesjonalizm mediów masowych, Marketing polityczny a poprawność polityczna- zbieżność czy dysonans?, Gmina Godziszów-niepoprawność polityczna czy efekt manipulacji?, Niepoprawność seksualna i etniczna albo przypadek Weiningera, Muzułmańskie hadisy jako przykład konstruowania prawa islamu, Cybernetyka społeczna w świetle poprawności politycznej dawniej i dziś, O metacybernetyce metanaukowo, Cenzurowanie literatury dziecięcej w USA, Współczesny stosunek do mniejszości w kontekście poprawności politycznej-jaka wolność, jaka równość?, Dlaczego z frontu katedry w Santiago de Compostella usunięto św. Jakuba?, Poprawność polityczna a mentalność totalitarna, Komparatystyka neoliberalnych teorii wolności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 3828)
ISBN: 978-83-226-3529-2
Zawiera: Powszechny system ochrony praw człowieka – zarys problematyki. Cz. I Zagadnienia systemowe: Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ. Sukcesy czy porażki?; Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?; Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi; Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu czy przejaw różnorodności kulturowej państw?; Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela?; Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka. CZ. II Ochrona ogólna: Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na przewlekłość postępowania; Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń; Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych; Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym; Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście aktualnej polityki imigracyjnej we Francji; Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka; Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. Cz. III Ochrona szczególna: „Baby Gammy” – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo zastępcze; Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej a prawa dziecka; Prawne warunki przerywania ciąży; Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie art. 27 MPPOiP; Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji mniejszości polskiej; Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej; Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ. Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-03-1
I . PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KLASYCZNYM (GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA): Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka; Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki; Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się?;Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym;Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego jako czynnik kształtujący prawodo bezpieczeństwa osobistego; Prawo człowieka do środowiska naturalnego - wybrane aspekty prawne i pozaprawne; Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa; Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; II. PRAWA CZŁOWIEKA W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM: Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne - uwagi ogólne; Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - korzyści, zagrożenia i wyzwania; Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW; Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji; Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku; Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku.Wybrane problemy; Aneksja Krymu - naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus; Sąd Konstytucyjny w Mołdawii III. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO: Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa - wybrane kwestie; Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na tematkoncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997 r.; Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji; Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej; Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń; Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowiekaw procesie karnym; Konstytucyjna zasada określoności prawa karnego(nullum crimen et nulla poena sine lege); Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowyw świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-04-8
IV. PRAWA CZŁOWIEKA W PRAWIE PRYWATNYM : Prywatność osoby fizycznej jej dobrem osobistym;Prawo pracownika do prywatności w kontekście nowych możliwości technicznych kontroli pracowników; ?????? ???? ????? ?? ??????????;Oscylowanie na osi restrykcyjność - liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej; Wolność wypowiedzi komercyjnej (reklamowej) i jej granice; Prawo do prywatności w dobie współczesnej ekspansji Internetu; Ochrona dóbr osobistych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem portaliSpołecznościowych; Uzasadniona ingerencja mediów a prawo do prywatności; Internet ostoją wolności słowa, czyli jak regulować, aby nie zaszkodzić; Prawo własności w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich(na wybranych przykładach); Konstytucyjna zasada ochrony własności- od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do polskiego Kodeksu cywilnego; V. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PRACY: Prawa człowieka a prawa pracownicze według Jana Pawła II; Actio popularis - remedium na dyskryminację w zatrudnieniu?; Służba publiczna a prawa człowieka; Państwowa Inspekcja Pracy jako organ ochrony praw pracownika Standardy sprawiedliwości proceduralnej a postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służby więziennej; Prawo do rokowań zbiorowych pracowników służby publicznej; Aksjologiczne podstawy wyłączenia prawa do strajku; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście art. 33 Konstytucji RP ; Prawa pracownicze jako prawa człowieka - rozważania na tle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7110-173-2
1. Ogólne wiadomości o prawach człowieka, 2. O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, 3. Rozważania na temat znaczenia pojęcia godność człowieka, 4. Granice ludzkiego życia a jego prawna ochrona, 5. Prawo do równego traktowania, 6. Zakres podmiotowy realizacji praw obywatelskich w Konstytucji RP z 2.4.1997 r., 7. Prawo do obywatelstwa, 8. Ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce, 9. Status prawny cudzoziemców w RP, 10. Prawo do własności-własność jako prawo podmiotowe, 11. Prawo do prywatności, 12. Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, 13. Ochrona danych osobowych i prawo do informacji o charakterze osobowym, 14. Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia filozoficzno-prawne), 15. Prawo do wychowania w rodzinie, 16. Prawo do nauki, 17. Prawo do pracy, 18. Wolność z art. 73 Konstytucji RP, 19. Wolność zgromadzeń, 20. Wolność zrzeszania się, 21. Swoboda działalności partii politycznych, 22. Prawo dostępu do służby publicznej, 23. Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, 24. Zasada proporcjonalności, 25. Ograniczanie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, 26. Sądowe i pozasądowe środki ochrony praw obywatelskich, 27. Prawo do sądu, 28. Prawo do wolności, 29. Skarga konstytucyjna w Konstytucji RP, 30. Rzecznik Praw Obywatelskich, 31. Europejski System ochrony praw człowieka, 32. Zamiast zakończenia. Rozwój technologiczny a przyszłość praw człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawnicza / Uniwersytet Rzeszowski)
1. Profesor Zbigniew Sobolewski. Karty wyjęte z życia, 2. Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, 3. Obrońca oskarżonego w procesie karnym - pomaga czy przeszkadza (zagadnienia wybrane), 4. Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej, 5. W sprawie ochrony wolności człowieka, 6. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw, 7. Zasada roczności budżetu, 8. Kontrola i nadzór nad administracją publiczną (zagadnienia wybrane); 8. Podpis elektroniczny, 9. Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska - dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, 10. Leon Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowość człowieka, 11. Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, 12. Uwagi o polityce tymczasowego aresztowania, 13. Prawnomaterialne konsekwencje ujawnienia własnego lub cudzego przestępstwa, 14. Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, 15 Zakazy dowodowe względne w procesie karnym, 16. Kompetencja ratione materiae Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego, 17. Mądrość zarządzania, 18. Charakter prawny zwolnienia u czelni z podatków, 19. Funkcje organów samorządu powiat owego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 20. Świadek koronny w świetle ustawy z 18 grudni a 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU Nr 155, poz.1016 z późn. zm.) - zarys problemu, 21.Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, 22.Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii, 23.Teoria "nowej klasy" w ujęciu Milovana Djilasa. Wstęp do analizy doktryny, 24."Zewnętrzna polityka migracyjna" Unii Europejskiej w latach 1999-2001, 25.Wpływ braków formalnych pozwu na skuteczność wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczenia (zagadnienia wybrane), 26.Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w relacji do norm prawa międzynarodowego publicznego; 27. Usługi detektywistyczne; 28, zarys procesu harmonizacji polskiego prawa karnego z prawem europejskim; 29. Pojęcie res iudicata; 30. Zwolnienie z obowiązku zeznawania w procesie karnym świadka pozostającego z oskarżonym w "szczególnie bliskim stosunku osobistym" (art. 185 k.p.k.); 31. Zagadnienia prawne wywłaszczenia; Odstępstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi historyczno-prawne); 32. Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie; 33. Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii; 34. Orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1947-1949; 35. Wybrane problemy organizacji administracji publicznej; 36. Spółka partnerska - dokonywanie zmian w składzie osobowym; 37. Problematyka prawa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z polskich służb specjalnych w latach 1956-1964 w re lacji do norm prawa międzyanrodowego publicznego, 27. Usługi detektywistyczne, 28.Zarys procesu harmonizacji
polskiego prawa karnego z prawem europejskim, 28.Poję cie res iudicata, 29.Zwolnienie z obowiązku zeznawania
w procesie karnym świadka pozostajacego z oskarżonym w "szczególnie bliskim kontakcie osobistym" (art.185 k.p.k), 30.Zagadnienia prawne wywłaszczenia, 31.Odstę pstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi history czno-prawne), 32.Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, 33.In stytycje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii, 34.Orze cznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykr oczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Pa ństwa w latach 1947-1949, 35.Wybrane problemy organiza cji administracji publicznej, 36.Spółka partnerska-dok onywanie zmian w składzie osobowym, 37.Problematyka pr awa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
ISBN: 83-7306-168-1
1. Geneza ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2. Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 3. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4. Granice prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 5. Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 6. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii a inne prawa i wolności zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Podstawowych Wolności, 7. Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw człowiek i Podstawowych Wolności, 8. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again