Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(13)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(13)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(6)
Wierzbowski Marek
(2)
Wyrzykowski Mirosław
(2)
Barcz Jan
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Klecha Klaudia
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Kosiński Eryk
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Sieradzka Małgorzata
(1)
Szafrański Adam
(1)
Szydło Marek
(1)
Wykrętowicz Stanisław
(1)
Zdyb Marian
(1)
Zelwiański Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Wolność ekonomiczna
(22)
Prawo gospodarcze
(16)
Przedsiębiorcy
(9)
Gospodarka
(5)
Integracja europejska
(3)
Monopol
(3)
Papiery wartościowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Umowa
(2)
Administracja
(1)
Cło
(1)
Factoring
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Izby rolnicze
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Koncesja
(1)
Konkurencja
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Leasing
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Polska
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolne zawody
(1)
Subject: time
1989-
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-858-7
1. Wolność gospodarcza w Polsce; 2. Prawo do prywatności w kontekście prowadzenie działalności gospodarczej; 3. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju organizacji gospodarczych; 4. Człowiek wobec zmiany w organizacji; 5. Wybrane organizacje wobec biznesu; 6. Uwarunkowania globalne a rozwój regionów Polski wschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wolność działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Wolność działalności gospodarczej a ochrona praw pracowniczych; Trafność decyzji organów podatkowych w świetle orzecznictwa NSA; Uwagi na temat nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; O konieczności przeprowadzenia reformy prawa podatkowego; Bariery na rynku UE w swobodnym świadczeniu usług.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-92-7
1. Wolność gospodarcza jako przesłanka podejmowania działalności gospodarczej, 2. Charakterystyka prawna działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej, 4. Podstawowe systemy legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 5. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej, 6. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby wykonujące wolne zawody, 7. Szczególne wymogi w zakresie legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 8. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej, 9. Ochrona prawna podejmowania działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89363-63-3
Cz. I Prolegomena pojęciowe. Państwo w gospodarce; 1. Pojęcia podstawowe, 2. Rola państwa w gospodarce. Cz. II Problemy nowelizacji w zakresie prawa gospodarczego publicznego; 3. Podstawowe założenia ustawy - Prawo działalności gospodarczej, 4. Projket ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 5. Zagadnienia nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Cz. III Główne zagadnienia prawa gospodarczego i podstawowe rozwiązania ustawowe: 6. Pojęcie wolności gospodarczej oraz główne zasady prawa gospodarczego, 7. Reglamentacyjna rola państwa w gospodarce, 8. Ochrona obrotu towarowego i ochrona innych sfer życia społecznego przez policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej. Organy samorządu terytorialnego a uprawnienia policyjne, 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-32-8
Cz. I Swobody: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu osób; Swoboda przedsiębiorczości; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału i płatności. Cz. II Reguły konkurencji: Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji; Zakaz praktyk ograniczających konkurencję; Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji; Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne; Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Cz. III Aspekty prawne polityk i innych zadań WE: Wspólna Polityka Handlowa; Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej; Wspólna Polityka Rolna; Wspólna Polityka Transportowa; Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież; Kultura; Ochrona zdrowia; Ochrona konsumentów; Sieci transeuropejskie; Polityka przemysłowa; Spójność gospodarcza i społeczna; Badania i rozwój technologiczny; Ochrona środowiska; Energetyka; Usługi audiowizualne; Polityka telekomunikacyjna. Cz. IV Prawo stanowione w ramach WPZiB i Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; Wybrane regulacje dot. Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Cz. V Zasadnicze problemy polityczno-prawne w negocjacjach akcesyjnych Polski: Rada Europejska w Kopenhadze (12-13 grudnia 2002r.); Aspekty proceduralne negocjacji akcesyjnych; Problemy polityczno-prawne w poszczególnych rozdziałach negocjacyjnych; Bilans negocjacji akcesyjnych. Cz. VI Omówienie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (9 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-09-1
1.Podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym, 2.Swoboda działalności gospodarczej, 3.Czynności prawne, zawarcie umowy i swoboda umów, 4.Sprzedaż towarów, 5.Giełdy towarowe i domu składowe, 6.Transport, 7.Cła, procedury celne, 8.Faktoring międzynarodowy, 9.Leasing, 10.Prawo właściwe dla stosunku prawnego, 11.Rozstrzyganie sporów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-1-9
1. Przepisy ogólne, 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 3. Ewidencja działalności gospodarczej, 4. Koncesje oraz regulowania działalność gospodarcza, 5. Kontrola przedsiębiorcy, 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0193-8
1. Wprowadzenie do problematyki wolności gospodarczej i państwa w gospodarce; 2. Wolność gospodarcza; 3. Przeznaczenie majątku publicznego na cele działalności gospodarczej; 4. Przedsiębiorca publiczny; 5. Interes publiczny jako przesłanka podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 6. Przedsiębiorca publiczny w Konstytucji RP; 7. Osoba prawna jako podmiot konstytucyjnych wolności i praw; 8. Zakres podmiotowy wolności gospodarczej a przedsiębiorca publiczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 163)
ISBN: 978-83-232182-7-2
R. I Interwencjonizm państwowy w sferze konkurencji, R. II Podstawy prawne wyłączeń obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji w Unii Europejskiej, R. III Podstawy prawne wyłączeń obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji w Polsce, R. IV Wyłączenia generalne obowiązywania ogólnych reguł ochrony konkurencji, R. V Zwolnienia blokowe spod zakazu kartelowego w szczególnych sektorach gospodarki w Unii Europejskiej i w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-222-0
Powstanie i rozwój samorządu gospodarczego w Europie i w Polsce; Idea samorządu gospodarczego jako wyzwanie globalne; Rola samorządu gospodarczego w koordynacji działań zbiorowych w gospodarce rynkowej; Działania zbiorowe na rzecz ładu rynkowego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; Zasada wolności gospodarczej a samorząd gospodarczy; Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie; Asymetria w rozwoju samorządu zawodowego i gospodarczego w Polsce; Samorząd gospodarczy jako czynnik integracji kategorii społecznej przedsiębiorców; Rola samorządu gospodarczego w rozwijaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw; Izby rzemieślnicze jako organizacje samorządu gospodarczego w Polsce (przeszłość i stan obecny); Reprezentacja interesów sektora rolnego w Unii Europejskiej; Izby przemysłowo-handlowe w Europie jako element ładu publicznego; Początki i rozwój samorządowych izb rolniczych w Europie; Izby przemysłowo-handlowe w Republice Federalnej Niemiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-797-5
1. Konstytucyjnoprawne podstawy wykonywania w Polsce działalności gospodarczej; 2. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne; 4. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-145-3
Wstęp; I. Wprowadzenie. 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - informacje ogólne. 2. Zmiany w systemie kontroli przedsiębiorcy wprowadzone ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 3. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. II. Komentarz do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 1. Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej. 2. Zmiany w ustawie o NIP. 3. Zmiany w ustawie - Ordynacja podatkowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 5 Stan prawny na 31.03.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 521, [1] s. ; 22 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-135-1
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm):, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm), Ustawa z dnia 19 listopad 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 6 Stan prawny na 1.02.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 604, [1] s. ; 22 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-599-1
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm):, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm), Ustawa z dnia 19 listopad 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again