Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(8)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(4)
Author
Bolechów Bartosz
(1)
Chmaj Marek
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Giętkowski Radosław
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Śledzik Waldemar
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawa człowieka
(4)
Konstytucja
(3)
Wolność
(3)
Kara ograniczenia wolności
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo socjalne
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Cudzoziemcy
(1)
Demokracja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Gospodarka
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo do prywatności osób publicznych
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Tortury
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność prasy
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-076-2
R.1 Kara ograniczenia wolności w aspekcie historycznym i prawno-międzynarodowym; R.2 Usytuowanie kary ograniczenia wolności w systemie polskiego prawa karnego; R.3 Treść kary ograniczenia wolności; R.4 Warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności; R.5 Problematyka kary łącznej przy skazaniu na karę ograniczenia wolności; R.6 Podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności; R.7 Szczególne odmiany kary ograniczenia wolności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-214-X
1. Geneza prawa do prywatności, 2. Pojęcie, charakter i podmiot prawa do prywatności, 3. Treść prawa do prywatności, 4. Prawo do prywatności osób publicznych, 5. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w wybranych państwach systemu prawa zwyczajnego i stanowionego, 6. Wolność prasy a praw do prywatności osób publicznych, 7. Okoliczności wyłączające bezprawność działania pracy w przypadku ingerencji w sferę życia prywatnego osób publicznych, 8. Granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89363-63-3
Cz. I Prolegomena pojęciowe. Państwo w gospodarce; 1. Pojęcia podstawowe, 2. Rola państwa w gospodarce. Cz. II Problemy nowelizacji w zakresie prawa gospodarczego publicznego; 3. Podstawowe założenia ustawy - Prawo działalności gospodarczej, 4. Projket ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 5. Zagadnienia nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Cz. III Główne zagadnienia prawa gospodarczego i podstawowe rozwiązania ustawowe: 6. Pojęcie wolności gospodarczej oraz główne zasady prawa gospodarczego, 7. Reglamentacyjna rola państwa w gospodarce, 8. Ochrona obrotu towarowego i ochrona innych sfer życia społecznego przez policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej. Organy samorządu terytorialnego a uprawnienia policyjne, 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-315-4
1. Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, 2. Źródło wolności i praw człowieka, 3. Równość wobec prawa, 4. Status obywatela i cudzoziemca w państwie, 5. Wolności i prawa osobiste, 6. Wolności i prawa polityczne, 7. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, 8. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-762-7
Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo; Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce; Zasada równości i zakaz dyskryminacji; Obywatelstwo polskie a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych; Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy - założenia konstytucyjne i praktyka prawna; Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej człowieka; Prawo do prywatności a wolność słowa i druku; Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych; Problemy realizacji wolności i praw socjalnych gwarantowanych w Konstytucji RP; Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela; Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego; Problemy realizacji prawa każdego do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again