Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Krukowski Józef
(1)
Kłączyńska Natalia
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Szydło Marek
(1)
Śledzik Waldemar
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wolność ekonomiczna
(3)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo wyznaniowe
(2)
Wolność sumienia
(2)
Wolność wyznania
(2)
Cło
(1)
Duchowieństwo
(1)
Factoring
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Konkordat z Polską (1993)
(1)
Konkordaty
(1)
Konstytucja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Leasing
(1)
Małżeństwo
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rodzina
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowa
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wolność
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-275-5
Cz. I Zagadnienia wstępne: 1. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, 2. Charakterystyka zasady proporcjonalności, 3. Problematyka zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście prawi wolności jednostki. Cz. II Zasada proporcjonalności a inne konstytucyjne regulacje odnoszące się do ochrony środowiska: 4. Zasada demokratycznego państwa prawnego a zasada proporcjonalności w zakresie ochrony środowiska, 5. Zasada zrównoważonego rozwoju a zasada proporcjonalności, 6. Zasada proporcjonalności a konstytucyjne prawa i obowiązki jednostki w zakresie ochrony środowiska, 7. Konstytucyjne obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska a zasada proporcjonalności. Cz. III Ograniczenia prawa własności i wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska: 8. Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska, 9. Wolność działalności gospodarczej a ochrona środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 300 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-09-1
1.Podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym, 2.Swoboda działalności gospodarczej, 3.Czynności prawne, zawarcie umowy i swoboda umów, 4.Sprzedaż towarów, 5.Giełdy towarowe i domu składowe, 6.Transport, 7.Cła, procedury celne, 8.Faktoring międzynarodowy, 9.Leasing, 10.Prawo właściwe dla stosunku prawnego, 11.Rozstrzyganie sporów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-797-5
1. Konstytucyjnoprawne podstawy wykonywania w Polsce działalności gospodarczej; 2. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne; 4. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-182-X
1. Ogólna charakterystyka wolności i praw socjalnych. 2. Zasady ogólne dotyczące wolności i praw socjalnych. 3. Wolność pracy, prawo do wynagrodzenia i obowiązek prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia. 4. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Prawo pracownika do dni wolnych i płatnych urlopów. Normy czasu pracy. 5. Prawo do zabezpieczenia społecznego. 6. Prawo obywateli do ochrony zdrowia. Pomoc niepełnosprawnym. 7. Obowiązek władz publicznych zapewniania dostępu do wykształcenia. 8. Ochrona praw rodziny i dziecka. Opieka państwa nad weteranami. 9. Sprzyjanie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. 10. Ochrona konsumentów i użytkowników przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 11. Wolności i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again