Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Ziobro Jan
(2)
Chwaszcz Joanna
(1)
Czopek Jakub
(1)
Drozdowicz Zbigniew (1948- )
(1)
Dusza Bożena
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gurba Ewa
(1)
Hallada Marek
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocór Maria
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Ochotnicza straż pożarna (OSP)
(2)
Podkarpackie, województwo
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Fonoholizm
(1)
Hermeneutyka
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Osobowość
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postawy
(1)
Praca a edukacja
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Religijność
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia kultury
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Wartość
(1)
Wdzięczność
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Województwo podkarpackie (1999- )
(4)
Polska
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Kultura i sztuka
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Temat: Nowa Sztuka (czasopismo) ; Edukacja medialna ; Kształcenie ; Młodzi dorośli ; Nauczanie zintegrowane ; Wychowanie przedszkolne ; Szkolnictwo ; Nauczyciele ; Egalitaryzm ; Dostęp do oświaty ; Mediacja szkolna ; Konflikt szkolny ; Poczucie własnej skuteczności ; Uczniowie ; Metoda projektów ; Współdziałanie ; Zarządzanie oświatą ; Czasopismo pedagogiczne ; Historia wychowania ; Innowacje pedagogiczne ; Badania naukowe ; Zmiana społeczna ; Komunikacja werbalna ; Komunikacja interpersonalna ; Wsparcie społeczne ; Rodzice ; Komunikacja niewerbalna ; Dziecko w wieku wczesnoszkolnym ; Nauczanie początkowe ; Wsparcie edukacyjne ; Rozwój psychofizyczny dziecka ; Twórczość dzieci i młodzieży ; Dyscyplina szkolna ; Metody wychowawcze ; Wychowanie estetyczne ; Kryzys edukacji ; Edukacja informacyjna ; Społeczeństwo informacyjne ; Rozwój emocjonalny ; Fonoholizm ; Terapia uzależnień ; Profilaktyka szkolna ; Komunikacja internetowa ; Informacja ; Studenci ; Komunikacja wizualna ; Barwy ; E-learning ; Hermeneutyka ; Motywacja uczenia się ; Samokształcenie ; Praca socjalna ; Wdzięczność ; Pokolenie Z ; Postawy ; Inteligencja emocjonalna ; Kształcenie nauczycieli ; Przydatność zawodowa ; Aktywność fizyczna ; Wychowanie w rodzinie ; Sport ; Radzenie sobie ze stresem ; Województwo podkarpackie (1999- ) ; Rzeszów (woj. podkarpackie) ; Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) ; Polska ; Węgry ; Kraków (woj. małopolskie ; okolice) ; Opole (woj. opolskie) ; Praca zbiorowa
Wstęp. Część I. Organizacja pracy w szkole. Rozdział 1. Szkoła równych szans? (raport z badań wśród nauczycieli). Rozdział 2. Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym – w opiniach młodzieży akademickiej. Rozdział 3. Siła czy wytrwałość? – Pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania w świetle wyników badań własnych. Rozdział 4. Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? Rozważania w kontekście wyników badań własnych. Rozdział 5. Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017). Część II. Kompetencje i obszary pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Rozdział 1. Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy. Rozdział 2. Wspierające wymiary komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej szkoły i w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Rozdział 3. Pedagogiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych rodziców i nauczycieli wybranych szkół podstawowych. Rozdział 4. Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski. Część III. Potencjał edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Rozdział 1. Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział 2. „What we will learn in our youth…” – that it to say, to reasonably support the development of a child’s creative potential. Rozdział 3. Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą? Rozdział 4. Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. Część IV. Edukacja medialna w instytucjach edukacyjnych. Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne i horyzontalne. Rozdział 2. Edukacja cyfrowa, czyli jaka? Rozdział 3. Emocjonalne funkcjonowanie „cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Rozdział 4. Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych. Rozdział 5. Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych. Rozdział 6. Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać uczenie się. Część V. Młodzi dorośli jako podmiot oddziaływań edukacyjnych. Rozdział 1. Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w motywowaniu studentów pedagogiki i pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych. Rozdział 2. Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości. Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli. Rozdział 4. Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego. Rozdział 5. About the need of preparation of candidates for teachers for cooping with stress at school and supporting students in this range.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-160-1
1. Wartości ogólnokulturowe, 2. Wartości narodowe, 3. Wartości religijne, 4. Wartości w perspektywie integracji europejskiej, 5. Wartości w perspektywie regionu Podkarpacia, 6. Wartosci akademickie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 125)
ISBN: 978-83-7306-399-0
1. Bezdomność w literaturze przedmiotu: Zakres i treść pojęcia bezdomność; Bezdomność w ujęciu historycznym i współcześnie; Uwarunkowania bezdomności; 2. Funkcjonowanie człowieka w bezdomności: Funkcjonowanie w sytuacji trudnej; Sposoby radzenia sobie z bezdomnością; 3. Badania własne: Opis metod badawczych; Sposób prowadzenie badań; Charakterystyka badanej grupy; 4. Osobowościowa charakterystyka bezdomnych mężczyzn: Osobowość bezdomnych; Nasilenie syndromu depresji; Poziom przystosowania społecznego; Doświadczanie własnej bezdomności; 5. Psychospołeczne funkcjonowanie bezdomnych mężczyzn: Czynniki ryzyka marginalizacji społecznej; Interakcje zmiennych osobowościowych i społecznych; Interpretacja i dyskusja wyników badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-61-8
1.Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, 2.Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa śląskiego, 3.Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa podkarpackiego, 4Edukacja-sposób na niedopasowanie strukturalne na rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo)
ISBN: 978-83-8085-823-7
Wstęp; Rozdział 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych 1.1. Prawne podstawy działalności ochotniczych straży pożarnych 1.2. Organizacja ochotniczych straży pożarnych, zadania oraz finansowanie ich działalności interwencyjnej 1.3. Reguły organizacji oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 1.4. Potencjał ochotniczych straży pożarnych w Polsce Rozdział 2. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy – organizacja i funkcjonowanie 2.1. Aspekty formalnoprawne – cel, zakres działania oraz zadania KSRG 2.2. Aspekty organizacyjno-funkcjonalne działania KSRG – organizacja i reguły funkcjonowania 2.3. Potencjał oraz organizacja przestrzenna krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie województwa podkarpackiego 2.3.1. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej 2.3.2. Organizacja sieci ochotniczych straży pożarnych 2.4. Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa podkarpackiego 2.5. Rola współdziałania oraz koordynacji w organizacji i funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Rozdział 3. Istota uwarunkowań geograficzno-przestrzennych w procesie organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie województwa podkarpackiego 3.1. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna 3.2. Wpływ uwarunkowań przestrzennych na zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego – klasyfikacja, źródła, charakter, skala 3.3. Rola statystyki zdarzeń w procesie organizacji KSRG; Konkluzje; Bibliografia; Wykaz skrótów; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo)
ISBN: 978-83-8085-559-5
Wstęp; Rozdział 1. Epistemologiczne podstawy badań sprawności KSRG oraz gotowości operacyjnej funkcjonujących w jego strukturach podmiotów 1.1. Istota, przeznaczenie oraz funkcje nauki w badaniach problematyki bezpieczeństwa 1.2. Metodologiczne i metodyczne uwarunkowania badań problematyki sprawności KSRG i gotowości funkcjonujących w jego strukturach podmiotów 1.3. Charakterystyka wybranych metod badawczych możliwych do zastosowania w badaniach problematyki bezpieczeństwa 1.4. Wybrane aspekty metodyki badań gotowości operacyjnej OSP i sprawności KSRG Rozdział 2. Sprawność KSRG i OSP – determinanty oraz diagnoza na przykładzie województwa podkarpackiego 2.1. Główne determinanty sprawności systemu decydujące o skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych 2.2. Organizacja przestrzennej sieci podmiotów KSRG 2.3. Zdolność techniczna OSP w KSRG 2.4. Zdolność osobowa OSP w KSRG Rozdział 3. Koncepcja i kierunki doskonalenia sprawności i jakości działania OSP i KSRG 3.1. Zagadnienia prawne 3.2. Aspekty organizacyjne 3.3. Wdrażanie zmian w organizacji – sposoby i metody 3.4. Zarządzanie KSRG – prognozowane kierunki transformacji; Konkluzje; Podsumowanie; Bibliografia; Wykaz skrótów; Wykaz rysunków i tabel; Załączniki; Załącznik 1. Ankieta oceny potencjału ratowniczego OSP; Załącznik 2. Ankieta dotycząca finansowania gotowości operacyjnej OSP w województwie podkarpackim; Załącznik 3. Kwestionariusz mobilności ratownika OSP; Załącznik 4. Wyniki analizy zdolności osobowej jednostek OSP włączonych do KSRG w województwie podkarpackim w układzie powiatowym do skompletowania zastępu ratowniczego w dni robocze i wolne od pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again