Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Borski Maciej (1975- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Babiarz-Mikulska Katarzyna
(1)
Baran Beata
(1)
Cejmer Mirosław
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kępa Marcin
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Napierała Jacek
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Odrobina Anna
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Sójka Tomasz
(1)
Witosz Antoni
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wierzyciele
(6)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo karne
(2)
Przetwarzanie danych
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Antyterroryzm
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Brexit
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Eksport
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrona konieczna
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prekariat
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwo
(1)
Płód
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Sowietyzacja
(1)
Spółdzielczość produkcyjna
(1)
Spółdzielczość rolnicza
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7333-395-9
R.I Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego prawa spółek: 1. Wprowadzenie, 2. Ewolucja prawa europejskiego, 3. Najnowsze tendencje w europejskim prawie spółek, 4. Konsekwencje dla europejskiego prawa spółek, 5. Podsumowanie. R.II Dyrektywa jako instrument integracji prawa spółek: 1. Dyrektywa a metody integracji prawa spółek, 2. Podstawy prawa harmonizacji prawa spółek, 3. Implementacja dyrektyw a standard ochrony wspólników i osób trzecich, 4. Podsumowanie. R.III Ograniczenia wypłat na rzecz akcjonariuszy w prawie europejskim; 1. Wstęp, 2. Kwota zysku do podziału w ustawodastwach USA, 3. Kwota zysku do podziału w prawie europejskim, 4. Zasady ustalania kwoty zysku do podziału w prawie polskim w świetle regulacji europejskiej; 5. Planowanie zmiany prawa europejskiego, 6. Zakończenie. R.IV Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne: 1. Wprowadzenie, 2. Koncepcja unormowań drugie j dyrektywy, 3. Tendencje liberalizacji zasad nabywania akcji własnych, 4. Ekonomiczno-prawne motywy nabywania akcji własnych, 5. Zagrożenia wynikające z nabycia akcji własnych, 6. Wybrane problemy z zakresu implementacji postanowień drugiej dyrektywy do prawa europejskie go, 7. Podsumowanie. R.V Zakaz finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji - w kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich, 1. Wprowadzenie, 2. Zakaz finansowania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji w art. 23 dyrektywy, 3. Zakaz finansowania przez spółkę nabycia wyemitowanych przez nią akcji w art. 345 k.s.h., 4. Podsumowanie. R.VI Koncepcja przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (squeeze out); 1. Wprowadzenie, 2. Europejski e koncepcje przymusowego wykupu akcji (squeeze out) oraz przymusowego odkupu akcji (sell out, reverse squeeze out), 3. Regulacja kodeksu, 4.Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88326-94-3
Wprowadzenie; Cz. I Politycznokryminalne oraz historyczne ujęcie zjawiska przestępczości przeciwko wierzycielom: 1. Polityka kryminalna wobec przestępczości przeciwko wierzycielom jako kategorii przestępczości gospodarczej, 2. Geneza ustawowej regulacji przestępstw przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym. Cz. II Analiza dogmatyczna znamion czynów zabronionych określających przestępstwa przeciwko wierzycielom (art. 300-302 k.k) 3. Charakterystyka ogólna przestępstw przeciwko wierzycielom, 4. Szkoda wierzyciela (wyrządzona przestępstwem), 5. Przedmiot ochrony, 6. Podmiot przestępstwa, 7. Znamiona strony przedmiotowej, 8. Znamiona skutku, 9. Przedmiot i forma czynu, 10. Analiza znamion strony podmiotowej, 11. Podsumowanie analizy znamion czynów zabronionych. Cz. III Inne zagadnienia odpowiedzialności karnej dłużnika oraz problemy karalności jego zachowania. 12. Reguły definiujące czas i miejsce popełnienia przestępstw przeciwko wierzycielom, 13. Formy popełniania przestępstw przeciwko wierzycielom, 14. Jedność wielość przestępstw przeciwko wierzycielom, 15. Konstrukcje prawa zobowiązań a odpowiedzialność karna dłużnika, 16. Zagrożenia ustawowe karami i środkami karnymi oraz tryb ścigania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-336-7
R.1 Wierzyciel jako uczestnik postępowania naprawczego; R.2 Pojęcie i rodzaj wierzycieli; R.3 Naczelne zasady i funkcje prawa oraz postępowania naprawczego w aspekcie pozycji prawnej wierzyciela; R.4 Uprawnienia wierzycieli realizowane zbiorowo - zgromadzenie wierzycieli; R.5 Uprawnienia indywidualne wierzycieli w postępowaniu naprawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60186-37-5
1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja prawna wierzycieli w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych. 3. Faza właścicielska i faza autoryzacji przez organy państwa procesów restrukturyzacyjnych. 4. Skutki prawne procesów restrukturyzacyjnych. 5. Ochrona praw z papierów wartościowych, innych niż akcje, emitowanych przez zrestrukturyzowaną spółkę. 6. Odpowiedzialność organów spółki kapitałowej lub wspólników prowadzących sprawy spółki osobowej, w spółkach w restrukturyzacji, względem wierzycieli. 7. Wierzyciel a resturkturyzacja spółek handlowych w upadłości z możliwością zawarcia układu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again