Form of Work
Książki
(25)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(19)
available
(12)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(19)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Migdał Jerzy
(2)
Szymanowski Teodor
(2)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Chojnacka Magdalena
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Christianson Scott
(1)
Gajdus Danuta
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Grudecki Michał
(1)
Gutowska-Nowak Barbara
(1)
Hofmański Piotr (1956- )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jasiński Zenon
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kalaman Marek
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malec Jan
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Musidłowski Ryszard
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pauli Michał
(1)
Paw Barbara
(1)
Poklek Robert
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Płatek Monika
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Stanik Jan M
(1)
Stańdo-Kawecka Barbara
(1)
Szczygieł Grażyna B. (1954- )
(1)
Szostak Jacek
(1)
Urban Bronisław
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Śledzik Waldemar
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(27)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(28)
Subject
Więziennictwo
(25)
Więźniowie
(8)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Penitencjarystyka
(6)
Prawo karne wykonawcze
(4)
Przestępczość
(4)
Służba więzienna
(4)
Bezrobocie
(3)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Narkomania
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Prawo karne
(3)
Agresywność
(2)
Bezdomność
(2)
Higiena psychiczna
(2)
Korupcja
(2)
Kryminalistyka
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Policja
(2)
Przemoc
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Terroryzm
(2)
Wypadki drogowe
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
AIDS
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Alkohol
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Demokracja
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Grupy społeczne
(1)
Handel ludźmi
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Język środowiskowy
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Kobiety
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kryminologia
(1)
Lockdown
(1)
Medycyna
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nałóg
(1)
Negocjacje policyjne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Pauli, Michał
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka
(1)
Polityka karna
(1)
Polityka penitencjarna
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porwanie
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo parlamentarne -- historia -- Polska
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo penitencjarne- Skandynawia
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(2)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Litwa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-094-7
W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wokół subtelnej i niełatwej do badania warstwy symbolicznej, związanej z zachodzącymi procesami grupowymi, wśród nich kwestią nabywania statusu, hierarchizacji, warunkującymi relacje między wychowankami, rytuałów degradacji i przejścia oraz wielu innych związanych z relacjami w małych grupach. Ten kierunek poszukiwań w naturalny sposób pozwolił mi oprzeć się także na nurcie interpretatywnym, zwłaszcza zaś na założeniach symbolicznego interakcjonizmu i teoriach naznaczania. Wynikające z tych podejść koncepcje dotyczące natury działań społecznych, wytwarzanych przez aktorów społecznych symboli, w toku zachodzących pomiędzy nimi interakcji, jak również sposobów ich definiowania i interpretowania, są niezwykle przydatne zarówno na etapie eksploracji, jak i wyjaśniania badanych zjawisk. Niniejsza książka kierowana jest, oprócz praktyków, także do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, których wiedza na temat badanych tutaj placówek może mieć charakter ogólnopoglądowy.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-26-9
1. Rozwój międzynarodowych standardów penitencjarnych; 2. Europejskie reguły więzienne - charakterystyka ogólna; 3. Personel zatrudniony w jednostkach penitencjarnych; 4. Reguły przyjmowania więźniów do zakładu penitencjarnego; 5. Warunki socjalno-bytowe i opieka medyczna zapewniane osobom pozbawianym wolności; 6. Środki oddziaływania penitencjarnego; 7. Przygotowanie do zwolnienia z zakładu karnego. Pomoc penitencjarna; 8. Szczególne kategorie więźniów; 9. Instrumenty kontrolne przestrzegania prawa więźniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-006-4
Zawiera: Część 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania działalności Służby Więziennej Rozdział 1. Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: 1.1. Służba Więzienna jako służba dyspozycyjna państwa; 1.2. Podstawowe zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa; 1.3. Podstawowe zadania Służby Więziennej o charakterze ochronnym i obronnym; 1.4. Zadania Służby Więziennej o charakterze policyjnym; 1.5. Zadania Służby Więziennej w przypadkach niektórych stanów nadzwyczajnych; 1.6. Miejsce więziennictwa w strategii bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 2. Strukturalne i psychospołeczne aspekty efektywności jednostek służących bezpieczeństwu – ze szczególnym uwzględnieniem organizacji służby penitencjarnej: 2.1. Patologia organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zakładu karnego; 2.2. Formalizacja działalności organizacji a zachowanie zawodowe personelu; 2.3. Budowa organizacji i jej autonomizacja; 2.4. Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych a realizacja zadań – wskazania teorii. Rozdział 3. Działania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa osobistego osadzonych w świetle rozwiązań normatywnych: 3.1. Na gruncie rozważań teoretyczno-prawnych; 3.2. W świetle rozwiązań normatywnych; 3.3. Kierunki działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej. Rozdział 4. Dyscyplina jako jeden ze środków i operacyjnych celów oddziaływań penitencjarnych służących bezpieczeństwu: 4.1. Pojęcie i znaczenie dyscypliny społecznej dla osiągania celów resocjalizacyjnych; 4.2. Ważniejsze czynniki kształtujące dyscyplinę społeczną; 4.3. Środki kontroli jako czynnik podtrzymujący dyscyplinę. Rozdział 5. Leczenie z narkomanii osób pozbawionych wolności: 5.1. Istota uzależnienia; 5.2. System pomocy dla osób uzależnionych; 5.3. Zadania Służby Więziennej; 5.4. System leczenia osób uzależnionych pozbawionych wolności. Rozdział 6. Rola i miejsce badań poligraficznych w procesie monitorowania zachowań osób skazanych za przestępstwa seksualne: 6.1. Przestępcy seksualni i ich resocjalizacja; 6.2. Badania poligraficzne; 6.3. Model stosowania badań poligraficznych w nadzorze i terapii sprawców przestępstw seksualnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych; 6.4. Rodzaje badań poligraficznych w procedurze PCSOT; 6.5. Perspektywy stosowania badań poligraficznych wobec przestępców seksualnych w Polsce. Rozdział 7. Wpływ nowoczesnych technologii na psychospołeczne funkcjonowanie personelu więziennego: 7.1. Od panopticonu Jeremiego Benthama do współczesnego monitoringu; 7.2. Nowoczesne technologie teleinformatyczne w więziennictwie i ich wpływ na personel. Część 2. Perspektywy modernizacji technicznej Służby Więziennej Rozdział 8. Instytucja elektronicznie monitorowanego dozoru skazanych jako alternatywa dla dyscyplinarno-izolacyjnego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności: 8.1. System dozoru elektronicznego w kontekście uregulowań prawnych i organizacyjnych; 8.2. Uwarunkowania i obowiązki związane z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego; 8.3. Analiza dozoru elektronicznego jako instytucji o cechach dyscyplinarno-wolnościowego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozdział 9. System dozoru elektronicznego skazanych – wybrane problemy ochrony danych osobowych: 9.1. Dane osobowe – istota prawnej ochrony; 9.2. Informacje o skazanym – dane szczególnie chronione; 9.3. System dozoru elektronicznego jako zbiór danych osobowych skazanych; 9.4. Odpowiedzialność za dane osobowe w systemie dozoru elektronicznego. Rozdział 10. Archiwa elektroniczne w Służbie Więziennej – bezpieczeństwo danych osobopoznawczych w systemach społeczeństwa informacyjnego: 10.1. Archiwoznawstwo; 10.2. Metodyka pracy z dokumentem elektronicznym; 10.3. Opis archiwalny w standardach międzynarodowych. Rozdział 11. Substancje psychoaktywne – rodzaje i ich wykrywanie: 11.1. Substancje psychoaktywne – ogólny podział; 11.2. Popularność substancji psychoaktywnych w Polsce; 11.3. Wykrywanie syntetycznych substancji psychoaktywnych; 11.4. „Dopalacze”, czyli nowe substancje psychoaktywne – problemy analityczne. Rozdział 12. Cyfrowe systemy trankingowe – alternatywa dla analogowych systemów łączności: 12.1. Co to jest tranking?; 12.2. Systemy analogowe i cyfrowe; 12.3. Parametry wybranych systemów trankingowych. Rozdział 13. Operator systemów zabezpieczeń a obserwator w systemie wizyjnego nadzoru osadzonych: 13.1. Badania. Rozdział 14. Integracja systemów elektronicznego zabezpieczenia jednostki w zakładzie karnym: 14.1. Proces modernizacji systemu monitoringu; 14.2. System sygnalizacji włamania i alarmowania oraz kontrola dostępu; 14.3. Integracja. Rozdział 15. Szkolenie kadry a sprawne i skuteczne wykorzystanie urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz technicznych na przykładzie Służby Więziennej: 15.1. Obecny model szkolenia funkcjonariuszy; 15.2. Zmiany w szkoleniu w obszarze teletechniki w ujęciu historycznym; 15.3. Wnioski i spostrzeżenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
ISBN: 978-83-01-14852-2
Część I: Między heurystyką a pedagogiką resocjalizacyjną. 1. Tożsamościowe konteksty twórczej resocjalizacji. 2. Metodyczne konteksty twórczej resocjalizacji. 3. Metody twórczej resocjalizacji. Część II: Między teorią a praktyką twórczej resocjalizacji. 5. Wybrane formy działań socjalizacyjno-kulturowych w placówkach penitencjarnych. 6. Zakończenie - od resocjalizacji naprawczej do kreująco-rozwojowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Publikacje Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
ISBN: 83-86137-67-3
Warunki wprowadzenia w życie reformy prawa karnego w dziedzinie wykonywania kar i środków karnych; Odroczone warunkowe zwolnienie na czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; Diagnoza stanu zagrożenia porządku prawnego przez recydywistów a prognoza społeczna na ich pozytywną adaptację społeczną; Europejskie Reguły Więzienne i ich stosowanie w polskim prawie i praktyce penitencjarnej; Czasowe opuszczenie zakładu karnego formą przygotowania skazanego do wolności; Założenia, realizacja i perspektywy instytucji kuratora penitencjarnego; Przygotowanie do wolności skazanych odbywających kary długoterminowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Negocjacje policyjne i więzienne / Robert Poklek, Magdalena Chojnacka. - Warszawa : Difin SA , 2017. - 174 strony : ilustracje, fotografie ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-528-1
Rozdział 1. Wprowadzenie do negocjacji policyjnych: 1.1. Specyfika negocjacji policyjnych; 1.2. Zadania zespołu negocjacyjnego; 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji policyjnych; 1.4. Wybrane rodzaje incydentów podlegających negocjacjom policyjnym; 1.4.1. Wzięcie i przetrzymywanie zakładników; 1.4.2. Zapowiedź popełnienia samobójstwa; 1.4.3. Zdarzenia związane z protestami społecznymi; 1.5. Taktyka prowadzenia negocjacji policyjnych; 1.5.1. Elementy taktyczne negocjacji; 1.5.2. Przeszkody, wskaźniki postępu i zakończenie negocjacji; 1.6. Typy sprawców incydentu; 1.6.1. Wskazówki do rozmowy pomagające w rozpoznaniu typu sprawcy; 1.6.2. Wskazówki do negocjacji z kryminalistami o osobowości antyspołecznej; 1.6.3. Wskazówki do negocjacji z kryminalistami o osobowości nieadekwatnej; 1.6.4. Wskazówki do negocjacji z osobami chorymi na schizofrenię paranoidalną; 1.6.5. Wskazówki do negocjacji z osobami maniakalno-depresyjnymi; 1.6.6. Wskazówki do negocjacji z osobami w kryzysie; 1.6.7. Wskazówki do negocjacji z terrorystą. Rozdział 2. Wprowadzenie do negocjacji w więzieniu: 2.1. Specyfika środowiska więziennego; 2.2. Sytuacje kryzysowe w więzieniu; 2.2.1. Przyczyny indywidualnych sytuacji kryzysowych w więzieniu; 2.2.2. Przyczyny zbiorowych sytuacji kryzysowych w więzieniu; 2.3. Cele działań negocjacyjnych w więzieniu; 2.4. Rodzaje incydentów w więzieniu wymagające działań negocjacyjnych; 2.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom w więzieniu; 2.5.1. Ochrona dynamiczna jako profilaktyka zdarzeń nadzwyczajnych; 2.5.2. Postępowanie w sytuacji naruszenia dyscypliny i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Rozdział 3. Problematyka higieny psychicznej funkcjonariuszy narażonych na incydenty i sytuacje ekstremalne: 3.1. Stres w pracy funkcjonariuszy więziennych; 3.2. Rozwój badań nad wpływem sytuacji ekstremalnych i traumatycznych na zdrowie psychiczne człowieka; 3.3. Działanie stresu oraz traumy na kondycję zdrowotną personelu więziennego; 3.4. Sytuacje ekstremalne w warunkach więziennych i ich wpływ na psychofizyczne funkcjonowanie personelu; 3.5. Odległe następstwa przeżywania sytuacji ekstremalnych związanych z pełnieniem służby w warunkach izolacji więziennej; 3.6. Aktualne trendy opieki psychologicznej a model postępowania z funkcjonariuszami doświadczającymi traumy. Rozdział 4. Podsumowanie i wskazania na przyszłość: 4.1. Porównanie negocjacji policyjnych i więziennych; 4.2. Wyzwania przyszłości i propozycja szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie działań negocjacyjnych; 4.3. Przygotowanie warsztatu z negocjacji; 4.3.1. Metodyczne aspekty zajęć warsztatowych; 4.3.2. Scenariusze wybranych zajęć warsztatowych z negocjacji; 4.4. Warsztat negocjatorów więziennych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek i zagrożenia / Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszotra)
ISBN: 83-89709-43-0
1. Patologia społeczna - próba definicji problemu. 2. Sekty - zagrożenia etyczno-moralne. 3. Zagrożenia w cyberprzestrzeni. 4. Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej. 5. Narkomania - skala i charakter zjawiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-915-0
1. Podkultura więzienna - istota i charakterystka, 2. Specyfika populacji więźniów młodocianych, 3. Pozaformalne prawidłowości regulujące izolowane życie skazanych, 4. Transpozycja w obrębie "drugiego nurtu więzienia", 5. Ujemne konsekwencje izolacji więziennej, 6. Wieloaspektowość zaburzeń występujących u osób inkarcerowanych, 7. Społeczność funkcjonariuszy więziennych, 8. Specyfika pracy personelu penitencjarnego, 9. Percpecja podkultury więziennej - synteza badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem / Barbara Stańdo-Kawecka. - Stan prawny na 1.11.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 347, [1] s. : wykresy ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-100-6
Zawiera: Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I: Amerykańskie innowacje w polityce karnej i penitencjarnej 1.Nowe formy karania w XVII- i XVIII-wiecznej Europie 2.Pierwszy system penitencjarny 3.Sądownictwo dla nieletnich, probacja i warunkowe zwolnienie 4.„Deklaracja zasad” z 1870 r. 5.Geneza i implementacja resocjalizacyjnego modelu karania Rozdział II: Punitywny zwrot w Stanach Zjednoczonych 1.Upadek ideologii resocjalizacji 2.Zmiany w polityce kryminalnej po upadku ideologii resocjalizacji 3.Wzrost liczby osób pozbawionych wolności 4.Cechy masowego uwięzienia 5.Skala stosowania kary śmierci Rozdział III: Amerykańskie więzienia o nadzwyczajnym stopniu zabezpieczenia (supermax prisons) 1.Zmiana misji więziennictwa w okresie masowego uwięzienia 2.Geneza i rozwój więzień o nadzwyczajnym stopniu zabezpieczenia 3.Zasady funkcjonowania 4.Supermaksy w świetle danych statystycznych i badań empirycznych Rozdział IV: Populacja więzienna w krajach europejskich: punitywny zwrot? 1.Kryzys więzienny w Europie 2.Zmiany populacji więziennej od końca ostatniego stulecia 3.Amerykańska czy europejska wyjątkowość? Rozdział V: Masowe nadzorowanie i kary pośrednie w Stanach Zjednoczonych 1.Rozwój „masowej probacji” 2.Geneza sankcji pośrednich 3.Intensywny nadzór probacyjny 4.Ośrodki typu boot camps 5.Areszt domowy łączony z dozorem elektronicznym 6.Skutki wprowadzenia sankcji pośrednich Rozdział VI: Penalizacja sankcji i środków-wolnościowych w Europie 1.Rozwój sankcji i środków wolnościowych w krajach europejskich 2.Sankcje i środki wolnościowe w dokumentach Rady Europy 3.Zmiana modelu pracy probacyjnej 3.1.Anglia i Walia 3.2.Holandia 3.3.Belgia 3.4.Kraje skandynawskie 4.Zaostrzanie sankcji i środków wolnościowych 4.1.Anglia i Walia 4.2.Holandia 4.3.Belgia 4.4.Polska Rozdział VII: Rozwój menadżeryzmu w wymiarze sprawiedliwości karnej 1.Ruch What works i „technologie szacowania ryzyka” 2.Nowe Zarządzanie Publiczne i polityka kryminalna oparta na dowodach naukowych Rozdział VIII: Zwrot w stronę menadżeryzmu w Stanach Zjednoczonych 1.Powrót zainteresowania programami korekcyjnymi 2.Korzystanie z informacji o wynikach szacowania ryzyka i potrzeb przez sąd wyrokujący 3.Raport Krajowej grupy roboczej 4.Zarządzanie procesem przechodzenia skazanych z więzienia do życia na wolności Rozdział IX: Menadżeryzm w polityce kryminalnej wybranych krajów europejskich 1.Anglia i Walia 2.Holandia 3.Kraje skandynawskie 4.Estonia 5.Łotwa 6.Belgia Zakończenia Bibliografia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0149-1
I. Stan przestępczości i polityka karna w okresie przemian prawa karnego; 1. Charakterystyka rozmiarów, dynamiki i struktury przestępczości w świetle danych statystyki policyjnej i sądowej, 2. Orzecznictwo w sprawach karnych w świetle statystyki sądowej za rok 1997 oraz lata 2001-2002 i stosowanie środków polegających na poddaniu skazanego próbie, 3. Stan przestępczości i polityka karna w Polsce w okresie przemian - próba oceny, wnioski i postulaty. II. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ostatnim okresie PRL w latach 1996-1887 i po wejściu w życie nowej kodyfikacji karnej; 1. Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja więziennictwa i posiadana baza materialna, 3. Funkcjonariusze i inni pracownicy zatrudnieni w więziennictwie, 4. Charakterystyka osób pozbawionych wolności, 5. Warunki bytowe i zdrowotne skazanych odbywających karę, 6. Oddziaływanie na skazanych w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności, 7. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego i udzielenie im pomocy, 8. Czynniki utrudniające i zakłócające prawidłowe wykonywanie kary, 9. Skargi, prośby i wnioski osób uwięzionych, 10. Nowe instytucje prawa karnego w praktyce penitencjarnej oraz podsumowanie i wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Opolskiego ; T. 2)
ISBN: 978-83-7395-362-8
1. Teoretyczne problemy resocjalizacji w środowisku zamkniętym: Stan kryzysu czy nieuspołecznieni systemu penitencjarnego?; System probacji rewolucyjną zmianą polityki karno-penitencarnej w Polsce; Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji; Efektywność czy efektywność polityki karnej?; Proksemiczny wymiar instytucji więziennej; Terapia pedagogiczna o oddziaływanie penitencjarne- wybrane problemy; 2. Z praktyki penitencjarnej: Problemy kadrowe i organizacyjne więziennictwa w województwie opolskim; Zakłady penitencjarne Opolszczyzny; Niektóre zmienne osobowości nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście stawianych przed nimi zadań służbowych; Więźniowie uchylający się od obowiązku alimentacyjnego w polskich zakładach karnych; Sztuka resocjalizacji- resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej; Miejsce duszpasterstwa w zakładzie karnym; Edukacja w przestrzeni oddziaływań resocjalizacyjnych w czeskich zakładach karnych; O problemach litewskiego więziennictwa; 3. W kręgu obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa: Wystąpienie okolicznościowe podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na uroczystości 90-lecia polskiej Służby Więziennej w Krakowie 7 lutego 2009 roku; Wystąpienie okolicznościowe dyrektora Centralnego Zarządu Służby Więziennej wygłoszone w Krakowie 7 lutego 2009 roku z okazji 90. rocznicy ogłoszenia Dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego o zasadach organizacji i działania polskich więzień; Perspektywy rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce; Więziennictwo a pastwo i społeczeństwo- 90 lat polskich doświadczeń (1919-2009); Stan aktualny i perspektywy związku zawodowego w polskim więziennictwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-39-2
1. Podstawy doktrynalne i normatywne funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego po roku 1956; 2. Postępowanie z młodocianymi w latach 1956-2008; 3. Wykonywanie kary pozbawienie wolności wobec kobiet w latach 1956-2008; 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec recydywistów w latach 1956-2008; 5. Klasyfikacja skazanych w latach 1956-2008; 6. Badania osobopoznawcze skazanych w latach 1956-2008; 7. Oddziaływanie przez zatrudnienie skazanych; 8. Oddziaływania na skazanych przez nauczanie i szkolenie zawodowe; 9. Oddziaływanie przy pomocy działalności kulturalno-oświatowej; 10. Oddziaływanie przez kulturę fizyczną; 11. Realizacja konstytucyjnego prawa skazanych do wolności sumienia i wyznania; 12. Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym; 13. Opieka zdrowotna nad skazanymi; 14. Oddziaływanie przy pomocy kar i nagród; 15. Stosowanie środków przymusu; 16. Samorządowe formy aktywności skazanych; 17. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego; 18. Warunkowe przedterminowe zwolnienie; 19. Pomoc w społecznej readaptacji skazanych; 20. Organizacja i zasady działania więziennictwa; 21. Nadzór penitencjarny w latach 1956-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał. - Stan prawny 1.01.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ., 2014. - 470, [2], XVI s. : il. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-4577-1
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Źródła prawa karnego wykonawczego; Międzynarodowe standardy wykonywania kar; Organy postępowania wykonawczego; Postępowanie wykonawcze; Nadzór i kontrola nad wykonywaniem kar i środków stosowanych wobec sprawców przestępstw; Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary; 2. Wykonywanie kar i środków karnych: Wykonywanie grzywien; Wykonywanie kary ograniczenia wolności; Wykonywanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie; Wykonywanie środków karnych; 3. Wykonywanie kar i pozbawienia wolności w przeszłości: Kształtowanie się kary pozbawienia wolności i historia systemów jej wykonywania; Historia więziennictwa w Polsce; 4. System penitencjarny w Polsce współczesnej: Cele, zasady, funkcje oraz istota kary pozbawienia wolności; Klasyfikacja skazanych i zakładów karnych oraz charakterystyka osób pozbawienia wolności; Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności; Środki oddziaływania penitencjarnego; Prawa i obowiązki skazanych; Nagrody i ulgi przyznawane skazanym oraz wymierzane im kary dyscyplinarne i możliwość stosowania środków przymusu; Warunki bytowe i świadczenia zdrowotne udzielane skazanym; Odroczenie i przerwa w karze pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie; przygotowanie skazanych do zwolnienia i świadczenie pomocy postpenitencjarnej; Wykonywanie środków zabezpieczających; Wykonywanie tymczasowego aresztowanial Skuteczność wykonywania kar i środków karnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-235-0218-8
Cz.I Zagrożenie dla pokoju i demokracji: Bojaźń boża a lęk przed człowiekiem; Bezpieczeństwo międzynarodowe u progu epoki globalizacji; W stronę nowej koncepcji bezpieczeństwa; Obserwacja elit; Kulturowe i aksjologiczne przesłanki wychowania młodego pokolenia; Lęk jest doświadczeniem medialnym; Wizerunek polityka; Zagrożenie wynikające z dominacji mediów masowych w polityce; Polski dziennikarz - perfekcyjny manipulator?; Demokratyczne państwo prawne wobec zagrożeń współczesnego świata; Deprawacja potrzeby bezpieczeństwa prawnego i osobistego jednostki w społeczeństwie nieustabilizowanej demokracji; Postawy Polaków wobec ustroju politycznego i partii politycznych oraz Unii Europejskiej i NATO; Międzynarodowe migracje a współczesne zagrożenia. Europejskie dylematy; Czy pogranicze uwolniło się od strachu? Historie życia nauczycieli. Cz.II Przestępczość, polityka karna, prewencja jako problem społeczny: Dogodna ilość przestępstw. Użyteczna wartość przestępstwa; Zarys myśli penitencjarnej w okresie ostatniego stulecia; Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodyfikacji karnej w 1998 r.; Kara pozbawienia wolności - liberalizacja czy represja?; Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością; Czy bać się więzienia?; Obawy człowieka uwięzionego; Rola mas mediów w zwalczaniu współczesnej przedsiębiorczości; Działania profilaktyczne policji; Młodociani sprawcy zabójstw; Handel ludźmi - uwagi de legate i de lege ferenda. Cz.III Bezrobocie i inne kwestie społeczne jako źródło lęków i ryzyka: Teoretyczne podstawy socjologii dobroczynności; Brak pracy i niestabilność zatrudnienia jako przyczyna frustracji społecznych; Obraz bezrobocia w badaniach psychologów; Wpływ lęku przed bezrobociem na stan zdrowia; Wybrane kwestie socjalne jako elementy sytuacji zagrożenia współczesnego człowieka; Gettyzacja wielkomiejskiej przestrzeni jako współczesne zagrożenie społeczne; Mentalne bariery aktywności zawodowej kobiet w województwie śląskim; Równość versus dyskryminacja. Rozważania o istocie równego statusu kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie; Przetrwać... lecz nie za wszelką cenę. O lekach społecznych zbieraczy poligonowego złomu i niewypałów; Ryzyko i jego klasowa dystrybucja w społeczeństwie późno nowoczesnym ; Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki postawy wobec zmian w miejscu pracy; Praca socjalna a kapitał społeczny; "Jeszcze cie dopadnę...". Strach przed pogróżkami w pracy socjalnej i doradztwie; Technofobia versus technofilia - technologia i jej miejsce we współczesnym świecie; Czy człowiek może przestać się bać?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-947-6
Celem opracowania jest zdiagnozowanie przeludnienia więziennego w latach 2000–2010 w Polsce. Treścią diagnozy będą jego aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, prognostyczne. Przybliżony zostanie obszar zagrożeń, które generuje przeludnienie więzienne, oraz zostanie dokonana ocena szans i możliwości zapobiegania temu zjawisku, a także jego negatywnym skutkom.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-20-5
I. Psychologia sądowa jako nauka interdyscyplinarna: Opiniowanie sądowo-psychologiczne. II. Zaburzenia osobowości w praktyce psychologii sądowej: Zaburzenia osobowości jako problem kliniczny; Samobójstwa i depresje; Zespoły psychoorganiczne; Zaburzenia spowodowane środkami psychoaktywnymi; Obraz kliniczny nerwic; Paranoja i reakcje paranoiczne; Zaburzenia odżywiania się, snu i seksualne; Zaburzenia osobowości związane z alkoholizmem; Starzenie się i zaburzenia psychiczne; Psychoterapia w praktyce, korekty zachowań. III. Psychologia penitencjarna: Historia myśli penitencjarnej; Psychologiczne podstawy uspołecznienia i problematyki resocjalizacji; Psychologiczna problematyka resocjalizacji; Stan więziennictwa po 1989r. w III Rzeczpospolitej Polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15404-2
1. Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, 2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań, 3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności, 4. Współczesne systemy resocjalizacyjne, 5. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym, 6. Resocjalizacja w zakładach karnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again