Form of Work
Książki
(31)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(14)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(25)
Author
Kuć Małgorzata
(4)
Marczak Monika
(2)
Świtka Jan
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Breska Radosław
(1)
Dawidziuk Ewa
(1)
Gajdus Danuta
(1)
Ginzburg Eugenia
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Grudecki Michał
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kowalczyk Małgorzata H
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kwieciński Adam
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lityński Adam
(1)
Machel Henryk
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malec Jan
(1)
Mandalian Andrzej
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Mróz Tadeusz Kazimierz
(1)
Muskała Maciej
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Opora Robert
(1)
Palak Zofia
(1)
Paliwoda Monika
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Poklek Robert
(1)
Przesławski Tomasz
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Snopek Mariusz
(1)
Sosnowski Maciej
(1)
Spryszyńska Małgorzata
(1)
Szykut Michał
(1)
Szymanowski Teodor
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Wieczorek Leszek
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Śledzik Waldemar
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Więźniowie
(30)
Pedagogika resocjalizacyjna
(9)
Kara pozbawienia wolności
(7)
Więziennictwo
(7)
Pedagogika penitencjarna
(5)
Służba więzienna
(5)
Młodociani przestępcy
(3)
Przestępczość
(3)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjne
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo karne wykonawcze
(2)
Prawo pracy
(2)
Recydywa (prawo)
(2)
Więzienia
(2)
Więźniowie polityczni
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Grupy społeczne
(1)
Język środowiskowy
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Kobiety
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konflikt
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Mróz, Tadeusz Kazimierz (1934- )
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obozy pracy
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opieka nad więźniami
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Osobowość
(1)
PRL
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Procesy polityczne
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowania polityczne
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Psychologia penitencjarna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Raport z badań
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
1989-
(9)
2001-0
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Litwa
(1)
Genre/Form
Pamiętniki rosyjskie
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-39-7
1.Szczególne stosunki zatrudnienia: Funkcje norm organizacyjnych dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich; Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego; Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych- stan obecny i postulaty zmian; Z problematyki czasu pracy pracowników samorządowych; Ustanie stosunku pracy z wójtem; Niedostateczna ocena kwalifikacyjna jako przesłanka zwolnienia ze służby cywilnej w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1975. Wybrane aspekty; Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Konwencja o pracy na morzu z 2006 r.- stan po ratyfikacji; Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zawarcia umowy o pracę; Zatrudnienie na okres próbny w organizacji międzynarodowej; Charakterystyka umowy o pracę absolwencką; Prace interwencyjne; 2. Z zagadnień procedur sądowych i administracyjnych w prawie pracy: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych; Polubowne rozwiązywanie sporów między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą; Z problematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa pracy; Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy; Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; Rejestracja zakładowego układu zbiorowego pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Za Kurtyną Resocjalizacji)
ISBN: 978-83-63955-40-3
Zawiera: Wstęp; Część I Kryminologiczne, wiktymizacyjne i ekonomiczne mikroświaty współczesnych zachowań przestępczych: Współczesność resocjalizacyjna: zdemoralizowana czy zadiaforyzowana?; Etyczne podstawy resocjalizacji w świetle encykliki społecznej Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”; Zabójstwo partnera życiowego jako skrajny przejaw wiktymizacji w związkach; Wybrane aspekty funkcjonowania emocjonalnego sprawców przemocy domowej; Rola czynników ekonomicznych w genezie przestępstwa; Teoria Marco LeBlanca jako próba wyjaśnienia przestępczości młodzieży; Rola związków partnerskich w warunkach izolacji w resocjalizacji w wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych. \ Część II Komparatystyczne perspektywy teorii i praktyki resocjalizacyjnej: Probácia v trestnej justícii v Slovenskej republikę; Zasady organizacyjne i prawne procesu resocjalizacji skazanych w zakładach karnych Ukrainy; Tranformacja probacji w Zjednoczonym Królestwie – poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych w pracy z osobami popełniającymi przestępstwa; Koordynacja wykonywania kar ograniczenia wolności przy udziale służby kuratorskiej oraz organizacji reprezentującej społeczność lokalna – przykłady, wyzwania, korzyści; Nowe otwarcie w polityce karnej? Grzywna i warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wybrane zagadnienia; Poligraf w resocjalizacji – badania poligraficzne przestępców seksualnych. Część III Współczesne wyzwania dla resocjalizacji nieletnich: Metody budowania relacji z nieletnim w placówce resocjalizacyjnej; Pedagog resocjalizujący – osoba dobra, mądra i kompetentna; Postawa pedagogów wobec humoru w resocjalizacji nieletnich. Część IV Obszary pomocy dla osób popełniających przestępstwa: Kofoed’s School for unemployed and vulnerable groups; Postpenitenciárna práca s odsúdenými v Slovenskej republikę; Komunikacja osób uważających się za prawych w społeczeństwie z osobami z tzw. marginesu, w świetle ewangelicznego obrazu: faryzeusz i celnik w świątyni jerozolimskiej (Łk 18,9-14).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 32)
ISBN: 83-7306-329-3
Część I: Struktura i zadania duszpasterstwa więziennego. Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej; Posługa duszpasterska kapelana więziennego w kontekście przemian mikro- i makrospołecznych; Struktura duszpasterstwa więziennego; Kapelani - Służba Więzienna, wzajemne cele i zadania; Opieka religijna nad więźniami w świetle przepisów konstytucji oraz kodeksów karnych wykonawczych Polski i Ukrainy; Duszpasterstwo więzienne w polskiej i szwedzkiej rzeczywistości penitencjarnej; Filozoficznoreligijny namysł nad duszpasterstwem jako służbą człowiekowi. Część II: Rola duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji skazanych. Stosunek do religii i religijność osób pozbawionych wolności; Duszpasterstwo więzienne a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności; Bezradność a praktyki religijne osadzonych w pracy resocjalizacyjnej; Wartości recydywistów; Sakramenty jako środki przebóstwienia człowieka a resocjalizacja; Życie sakramentalne więźniów na przykładzie osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie; Ewangelizacja więźniów na przykładzie osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie; Posługa duszpasterska w Zakładzie Karnym w Iławie oraz jej formy; Pielgrzymowanie do wolności. Czyli o szczególnych formach oddziaływań religijnych w warunkach bialskiego więzienia; Rola wartości religijnych w terapii skazanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-26-9
1. Rozwój międzynarodowych standardów penitencjarnych; 2. Europejskie reguły więzienne - charakterystyka ogólna; 3. Personel zatrudniony w jednostkach penitencjarnych; 4. Reguły przyjmowania więźniów do zakładu penitencjarnego; 5. Warunki socjalno-bytowe i opieka medyczna zapewniane osobom pozbawianym wolności; 6. Środki oddziaływania penitencjarnego; 7. Przygotowanie do zwolnienia z zakładu karnego. Pomoc penitencjarna; 8. Szczególne kategorie więźniów; 9. Instrumenty kontrolne przestrzegania prawa więźniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 36)
ISBN: 978-83-7306-335-8
Rozdział I: Wprowadzenie w problematykę indywidualizacji wykonania kary pozbawienia wolności. 1. Pojęcie indywidualizacji penitencjarnej. 2. Indywidualizacja jako zasada prawa karnego wykonawczego. 3. Funkcje indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozdział II: Indywidualizacja wymiaru kary wobec indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Rodzaje wymiaru kary. 2. Dyrektywy wymiaru kary. 3. Znaczenie indywidualizacji wymiaru kary. Rozdział III: Instytucjonalne formy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Rodzaje zakładów karnych. 2. Typy zakładów karnych. 3. Systemy wykonywania kary. 4. Klasyfikacja skazanych. Rozdział IV: Rola indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. 2. Środki oddziaływania penitencjarnego. Rozdział V: Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (podmioty uprawnione, zakres i formy). 2. Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz rady terenowe. 3. Rola kościołów i związków wyznaniowych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. 4. Znaczenie udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-125-1
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wymiary stawania się człowieka w przestrzeni społecznej: 1. 1. Człowiek jako istota społeczna; 1.2. wolność i odpowiedzialność człowieka; 1.3. Interakcje zachodzące w systemie społecznym; 1.4. Integracja, reintegracja społeczna i inkluzja w ujęciu holistycznym; 1.5. Dehumanizacja kary pozbawienia wolności. Rozdział 2. Źródła współczesnej teorii i praktyki resocjalizacyjnej podejmujący problematykę reintegracji społecznej: 2.1.Koncepcje społeczno-poznawcze; 2.2. Teorie i koncepcje socjologiczne; 2.3. Interakcyjne koncepcje psychologiczne; 2.4. Współczesne teorie wymiany społecznej; 2.5. Współczesne koncepcje resocjalizacyjne w Polsce. Rozdział 3. Zachowania przystosowawcze skazanych: 3.1. Indywidualna i społeczna readaptacja skazanych; 3.2. Wskaźniki badań longitudinalnych jako podstawa diagnozowania sytuacji skazanych i planowania działań pomocowych z udziałem społeczeństwa; 3.3. Wartość grup samopomocowych wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości; 3.4. Zdarzenia krytyczne i realizacja zadań życiowych na bazie zasobów jednostki; 3.5. Wsparcie jako realna interakcja społeczna. Rozdział 4. Projektowany model inkluzyjno-katalaktyczny reintegracji społecznej skazanych: 4.1. Model osobowości Allporta; 4.2. Model osobowości samorealizującej się Maslowa; 4.3. Model ludzkiego życia i zaburzeń w rozwoju człowieka Zaborowskiego; 4.4. Wieloosiowy model radzenia sobie Hobfolla; 4.5. Systemowe modele pracy w środowisku otwartym; 4. 6. Teoretyczne podstawy projektowanego modelu inkluzyjno-katalaktycznego. Rozdział 5. Orientacja metodologiczna badań: 5.1. Założenia teoretyczne badań; 5.2. Problematyka badawcza; 5.3. Procedura i technika badawcza; 5.4. Charakterystyka badanej próby oraz organizacja badań. Rozdział 6. Empiryczna analiza przebiegu procesu reintegracji społecznej: 6.1. Relacje Byłych Więźniów w środowisku lokalnym; 6.2. Zaangażowanie społeczne i zawodowe skazanych; 6.3. Możliwości pozyskiwania wsparcia; 6.4. Poczucie sensu życia; 6.5. Style radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 6.6. Wymiary Samooceny; 6.7. Wyznaczniki reintegracji społecznej. Rozdział 7. Etapy przystosowania się jednostki do życia w społeczeństwie: 7.1. Dynamika zmian zachodzących w procesie reintegracji społecznej skazanych; 7.2. Dynamika zmian w czasie trwania w trzeźwości grupy AA; 7.3. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej skazanych z uwzględnieniem dozorów kuratorskich; 7.4. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej trzeźwiejących alkoholików z uwzględnieniem wpływu terapii na proces zdrowienia; 7.5. Model strukturalny przystosowania skazanych w środowisku lokalnym; 7.6. Ocena przystosowania się anonimowych alkoholików. Rozdział 8. Szanse i ograniczenia konstruktywnych relacji byłych skazanych z otoczeniem społecznym: 8.1. Konkluzje z przeprowadzonych badań; 8.2. Aktualne potrzeby byłych skazanych; 8.3. Wnioski i wskazania pedagogiczne; 8.4. Wnioski dla modelu inkluzyjno-katalaktycznego. Bibliografia . Aneks. Indeks rzeczowy. Indeks osobowy. Spis tabel i wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 41)
ISBN: 978-83-7306-398-3
Część I: Kryminologiczne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozmiary populacji więziennej a rozmiary i dynamika przestępczości; Kara pozbiawienia wolności jako problem interdyscyplinarny; Konstytucja psychiczna sprawcy zabójstwa; Seryjne morderstwa jako przejaw przemocy. Część II: Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności. Filozoficzno-pastoralne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności; Więzienie - instytucja totalna czy resocjalizacyjna?; Wybrane aspekty przeludnienia jednostek penitencjarnych; Deprywacja u osób pozbawionych wolności. Głos w sprawie pomocy w sytuacjach trudnych dla osadzonych; Zasada autonomii pacjenta w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności; Rola i znaczenie oddziaływań terapeutycznych w procesie resocjalizacji skazanych. Na przykładzie oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu; SDS. Opieka i pomoc postpenitencjarna wobec osób uzależnionych od psychostymulantów; Oddziaływanie przez kulturę w procesie resocjalizacji skazanych; Doświadczenia szewdzkiej służby penitencjarnej w zakresie realizacji programu "Rodzicielstwo"; Trudności w pracy rzymskokatolickich kapelanów więziennych w Polsce w świetle badań empirycznych; Kaplice więzienne na Lubelszczyźnie; Sposoby radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy Służby Więziennej - analiza zjawiska; Przygotowanie do readaptacji społecznej osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych; Rola sądowego kuratora zawodowego w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności; Hierarchia wartości osadzonych z klubu olimpijczyka "Paragraf" Aresztu Śledczego w Inowrocławiu. Resocjalizacyjna rola sportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-2189-1
Zawiera: 1. Podstawowe regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności (lub innego środka izolacyjnego); 2. Prawna ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym; 3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w odniesieniu do obszaru działalności więziennictwa; 4. Problematyka odpowiedzialności deliktowej względem osób pozbawionych wolności; 5. Roszczenia majątkowe osób pozbawionych wolności; 6. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za działania (zaniechania) w ramach wewnętrznej organizacji służby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 101)
ISBN: 83-7306-239-4
Część I: Osobowościowe podłoże konfliktu jednostki z prawem karnym. 1. Typ kryminalny na tle dynamizmu przestępczotwórczego. 2. Pojęcie osobowości na gruncie przepisów kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. 3. Osobowość sprawcy a popełniane przestępstwa. 4. Etiologia czynu przestępnego a wykonywanie kary pozbawienia wolności. 5. Cechy osobowości pogranicznej (borderline) zwiększające ryzyko agresywnych czynów karalnych u młodzieży. 6. Regulacyjna funkcja mechanizmów obronnych u sprawców czynów zabronionych. 7. Osobowościowe wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych - karanych i niekaranych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-915-0
1. Podkultura więzienna - istota i charakterystka, 2. Specyfika populacji więźniów młodocianych, 3. Pozaformalne prawidłowości regulujące izolowane życie skazanych, 4. Transpozycja w obrębie "drugiego nurtu więzienia", 5. Ujemne konsekwencje izolacji więziennej, 6. Wieloaspektowość zaburzeń występujących u osób inkarcerowanych, 7. Społeczność funkcjonariuszy więziennych, 8. Specyfika pracy personelu penitencjarnego, 9. Percpecja podkultury więziennej - synteza badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0149-1
I. Stan przestępczości i polityka karna w okresie przemian prawa karnego; 1. Charakterystyka rozmiarów, dynamiki i struktury przestępczości w świetle danych statystyki policyjnej i sądowej, 2. Orzecznictwo w sprawach karnych w świetle statystyki sądowej za rok 1997 oraz lata 2001-2002 i stosowanie środków polegających na poddaniu skazanego próbie, 3. Stan przestępczości i polityka karna w Polsce w okresie przemian - próba oceny, wnioski i postulaty. II. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ostatnim okresie PRL w latach 1996-1887 i po wejściu w życie nowej kodyfikacji karnej; 1. Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja więziennictwa i posiadana baza materialna, 3. Funkcjonariusze i inni pracownicy zatrudnieni w więziennictwie, 4. Charakterystyka osób pozbawionych wolności, 5. Warunki bytowe i zdrowotne skazanych odbywających karę, 6. Oddziaływanie na skazanych w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności, 7. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego i udzielenie im pomocy, 8. Czynniki utrudniające i zakłócające prawidłowe wykonywanie kary, 9. Skargi, prośby i wnioski osób uwięzionych, 10. Nowe instytucje prawa karnego w praktyce penitencjarnej oraz podsumowanie i wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-4454-8
1. Niektóre problemy kwalifikowania skazanych i tymczasowo aresztowanych do grupy osadzonych niebezpiecznych; 2. Skazani szczególnie chronieni. Uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych; 3. Wybrane problemy związane z wykonywaniem kary aresztu wojskowego; 4. Podstawy prawne szczególnego traktowania skazanych uzależnionych od środków odurzających; 5. Recydywa w prawie karnym wykonawczym powojennej Polski; 6. Skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi; 6. Karać czy leczyć? Budowa polskiego systemu postępowania ze skazanymi wskazującymi zaburzenia preferencji seksualnych. Raport z badań; 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec tzw. więźniów sumienia; 8. Młodociani w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego; 9. Cudzoziemcy w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych; 10. Skazani na kary długoterminowe w polskich jednostkach penitencjarnych; 11. Status tymczasowo aresztowanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności; 12. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-453-8
1. Elementy profilaktyki i resocjalizacji nieletnich w kontekście uwarunkowań prawnych, osobowościowych i socjokulturowych: Zapobieganie przestępczości nieletnich w oparciu o paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej; Resocjalizacja nieletnich- idea czy utopia? O skuteczności środków wychowawczo-poprawczych; Subkultury młodzieżowe na polsko-czeskim pograniczu; Sekty i młodzież- badania i opinie; Niedostosowanie społeczne młodzieży w aspekcie doświadczeń KMP w Rzeszowie- prezentacja badań własnych; Czynniki osobowościowe i instytucjonalne oraz ich wpływ na postawy nieletnich wobec oddziaływań resocjalizacyjnych; Zastosowanie metody Tomatisa u nieletnich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim; Prostytucja nieletnich dziewcząt- specyfika zjawiska; Model ekologiczny wychodzenia z niedostosowania społecznego; Synergia czynników osobowościowych i środowiskowych jako istotny czynnik lokalnych systemów zapobiegania przestępczości nieletnich; 2. Teoretyczne i aksjologiczne wymiary resocjalizacji penitencjarnej: Czy istnieje alternatywa dla resocjalizacji penitencjarnej?; Komu i do czego potrzeba jest resocjalizacja penitencjarna?; Nauczanie Jana Pawła II w aspekcie funkcjonowania zakładów karnych i resocjalizacji więźniów; Pozycja kapelana więziennego w polskim i ukraińskim systemie penitencjarnym na przykładzie posługi księdza Grzegorza Drausa; Pokajanie jako forma uzdrowienia i resocjalizacji; Badania rodzin więźniów w literaturze zachodniej; Teksański system penitencjarny- historia, struktura organizacyjna i współczesne środki oddziaływania korekcyjnego; Historia i teraźniejszość więzienia w Odessie na tle przemian rosyjskiego, radzieckiego i ukraińskiego systemu penitencjarnego; Czyny przestępcze i sankcje karne w ujęciu biblijno-talmudycznym; Doskonalenie kompetencji zawodowych w procesie resocjalizacji skazanych dla perspektywy zatrudnienia ich na rynku pracy; 3. Determinanty readaptacji społecznej skazanych: Czynniki utrudniające readaptację społeczną w świetle badań kat amnestycznych; Organizacyjno-prawne i psychospołeczne uwarunkowania resocjalizacji instytucjonalnej; Determinanty skutecznej resocjalizacji w opinii skazanych i wychowawców; Sprawnościowe aspekty zespołowej pracy personelu instytucji penitencjarnej; Udział dyrektora w warunkowym zwolnieniu- uwarunkowania podmiotowe; Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa skazanych jako istotny warunek skutecznej resocjalizacji penitencjarnej; Nieformalne podziały osadzonych i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek penitencjarnych; Skuteczność readaptacji społecznej kobiet w Polsce; Elektroniczny monitoring skazanych alternatywą dla kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym; Udział kuratora sądowego w profilaktyce i resocjalizacji osób warunkowo zwolnionych z odbywania kary pozbawienia wolności; Perspektywy życiowe a poczucie alienacji u młodocianych przestępców; Społeczność terapeutyczna w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-173-9
1. Społeczno prawne aspekty resocjalizacji: System probacji - resocjalizacja z udziałem społeczeństwa; Zachowania patologiczne młodego pokolenia; Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie - uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego; Aspekty prawne bullyingu/lobbingu: ujęcie komparatystyczne; Społeczne uwarunkowania udziału społeczeństwa w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej; Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności; Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych. 2. Resocjalizacja penitencjarna: Paradygmatyczne podstawy współczesnej resocjalizacji penitencjarnej; W stronę readaptacji społecznej skazanych; Kultura fizyczna jako środek oddziaływania penitencjarnego - założenia systemowe a możliwości ich realizacji; Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw; Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania; Przestępczość kobiet - wybrane teorie etiologiczne; Aspiracje życiowe osób skazanych; Rola alkoholu w genezie zachowań przestępczych dorosłych skazanych; Człowiek stary w placówce penitencjarnej. 3. Niedostosowanie społeczne - uwarunkowania i terapia: Socjoterapia - twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie; Sztuka resocjalizacji - terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej; Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; Sytuacja rodzin nieletnich sprawców czynów karalnych i świadczących o demoralizacji, wobec których orzeczono środek poprawczy; Zmiany funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich; Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko mieniu; Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec n nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych; Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego - teraźniejszość i przyszłość; Sekta jako środowisko zagrożenia- postulaty i działania w zakresie profilaktyki; Zachowania dorosłych a utrwalanie agresywnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym - komunikat z badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-110-4
1. Krótka historia resocjalizacji penitencjarnego; 2. Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze: Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Wypełniania i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Programy aktywizacji zawodowej; Programy przygotowujące do życia na wolności; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne; 2. Oddziaływania psychokorekcyjne: Programy z zakresu profilaktyki agresji; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności; 3. Oddziaływania edukacyjne przez kulturę: Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Programy aktywizacji kulturowej; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności; 4. Zakończenie: Od projektowania do ewaluacji- kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-202-9
1. Krótka historia resocjalizacji penitencjarnego; 2. Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze: Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Wypełniania i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Programy aktywizacji zawodowej; Programy przygotowujące do życia na wolności; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne; 2. Oddziaływania psychokorekcyjne: Programy z zakresu profilaktyki agresji; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności; 3. Oddziaływania edukacyjne przez kulturę: Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Programy aktywizacji kulturowej; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności; 4. Zakończenie: Od projektowania do ewaluacji- kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-574-7
1. Problematyka bezrobocia: Bezrobocie- analiza zjawiska; Pojęcie oraz rodzaje bezrobocia; Przyczyny bezrobocia; Skutki bezrobocia; Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania w sytuacji braku pracy; Specyfika rynku pracy w Górnym Śląski; Zagadnienia rynku pracy; Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy; Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z rynku pracy; Co to jest wykluczenie społeczne?; Formy wsparcia dla osób wykluczonych społecznie; 2. Rola i wpływ postaw na funkcjonowanie człowieka w sytuacji trudnej: Definicje postaw; Funkcje postaw; Kształtowanie się postaw; Zmiana postaw; Kryzys psychologiczny a postawy; 3. Sytuacja na rynku pracy osób skazanych: System wsparcia instytucjonalnego dla osób "powracających do wolności" oraz skazanych w warunkach kurateli; Rola aktywizacji zawodowej jako jednej z metod readaptacji środowiskowej skazanych; Rola kuratora zawodowego w systemie pomocy postpenitencjarnej. Sposoby postępowania resocjalizującego wobec skazanych w warunkach kurateli oraz zasady stosowania pomocy postpenitencjarnej; Uczestnictwo społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych w świetle obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego; Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy; Pomoc postpenitencjarna na rzecz skazanych świadczona przez zakład karny; Rola kuratora penitencjarnego; Pomoc postpenitencjarna w świetle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.04.2005 r.; Zadania i zasady udzielania pomocy postpenitencjarnej; Elementy pracy resocjalizacyjno-wychowawczej kuratora zawodowego; Koordynująca funkcja kuratora zawodowego w pomocy postpenitencjarnej świadczona przez wyspecjalizowane agendy pomocy; 4. Metodologia badań: Przedmiot i cele badań; Metody, techniki i narzędzia badawcze; Organizacja i przebieg badań; 5. Postawy osób bezrobotnych-skazanych wobec poszukiwania zatrudnienia. Wyniki badań: Charakterystyka badanej grupy; Postawy wobec poszukiwania pracy a formy aktywności badanych na rynku pracy; Diagnoza psychologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again