Source
Książki
(6)
Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Paradowski Ryszard
(2)
Antonowicz Paweł
(1)
Bańka Józef
(1)
Bukowska Sonia
(1)
Domański Henryk
(1)
Galiński Paweł
(1)
Pisarewicz Piotr
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Załęcki Paweł
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wartość
(3)
Europa
(2)
Społeczeństwo
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Autorytet
(1)
Demokracja
(1)
Energetyka
(1)
Europa 2020
(1)
Feminizm
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy społeczne
(1)
Kapitalizm
(1)
Klauzule umowne
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kultura
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(1)
Norma społeczna
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Przemysł farmaceutyczny
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Uchodźcy
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Urzędnicy
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wolność
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-175-1
Wstęp: Demokracja i panowanie; Kulturowe instrumentarium panowania. Cz.I - Polityka i manipulacja polityczna: Dominacja i wolność w kulturze; Socjotechniczne aspekty panowania; Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981-1989; Wybrane procesy sądowe II RP jako przykład manipulacji politycznej; Manipulacja jako metoda mentalnego uzależnienia; Obrona Putina. Uwagi historyka idei; Prasa lokalna ziemi leszczyńskiej jako instrument kształtowania opinii publicznej; Mity reklamy politycznej; Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. Cz.II - religia: Religia jako ideologia poznawcza; Twórcy i przywódcy nowych ruchów religijnych: legitymizacje kulturowe; Państwo i cerkiew w Rosji imperialnej, radzieckiej i dzisiejszej; Współczesna katolicka krytyka liberalizmu; Wybrane problemy konfrontacji: studenci a przedstawiciele nowych ruchów religijnych. Cz.III - Reklama: Ideologia reklamy, reklama jako ideologia; W sieci utkanej z bilboardów. Psychologiczno-ewolucyjne uwarunkowania manipulacji reklamowej; Metody wywierania wpływu wykorzystywane w reklamie; Władza poprzez schematy, czyli o stereotypach w reklamie; Błędy oceny w sytuacji pracy. Manipulowanie wrażeniem decyzją i oceną; Organizacje gospodarcze i problem manipulacji tożsamością (podmiotowością) pracownika; Reklama manipuluje komiksem. Praktyka ewolucji medialnej; Między estetyką a etyką. Reklamowe manipulowanie wrażeniami; Seksizm w reklamie, czyli kilka uwag o krytyce feministycznej; Kobieta w reklamie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7865-957-0
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji; Czynniki wpływające na poziom włączenia finansowego przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej; Mechanizmy regulacji polityki innowacyjnej w Rosji; Dekada zmian regulacji rynków finansowych w Unii Europejskiej; Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w świetle założeń strategii „Europa 2020”; Ocena rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – Barometr 2017; Nieprawidłowości w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście zasad ich finansowania; Zadania i wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Kategoria „wartości” miarą oceny dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce; Jawność i przejrzystość finansów publicznych w kształtowaniu świadomości obywatelskiej; Ewolucja wyliczania wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne w świetle regulacji nadzorczych; Analiza cen akcji w odpowiedzi na informację o przyznaniu ochrony patentowej od Polskiego i Europejskiego Urzędu Patentowego; Kowenanty i ich naruszenia – analiza programów emisji obligacji spółek energetycznych; Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w Polsce w sytuacji wystąpienia utraty wartości aktywów; Rozliczanie wartości firmy w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych; Przeciwdziałanie korupcji jako jeden z wymiarów społecznej odpowiedzialności biznesu; Niedowartościowanie spółek debiutujących na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Fundusze unijne na rozwój start-upów; Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście strategii wybranych spółek posiadających istotne znaczenie dla gospodarki; Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2018; Raportowanie według segmentów zgodnie z MSSF 8 a wartość przedsiębiorstwa; Samoregulacja rynku farmaceutycznego w Polsce; Źródła finansowania kryzysowego w bankach – wybrane problemy; Uwarunkowania ekonomiczno-prawne w kształtowaniu wybranych pozycji majątkowo-finansowych podmiotów leczniczych z sektora MŚP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 45)
ISBN: 83-232-1434-4
Porządek społeczny: Kryzys autorytetów i kryzys ładu; Korupcja a anomia; Opowieść o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm intersariuszy; Spór o model państwa; Utopia społeczeństwa informacyjnego; Społeczeństwo kapitalistyczne jako Gesellschaft; Herbert Spencer o religii i porządku społecznym; Współczesne znaczenie wberowskiej analizy stanu urzędniczego; Feministyczne strategie naruszania porządku społecznego. Dylematy europejskiej tożsamości:"Uniwersalne wartości" a regionalne doświadczenia (EUropea Środkowa wobec współczesnych zachodnich debat o wartościach i celach rozwoju); Unia Europejska jako rzeczywisty wyraz realizacji idei zawartych w Augusta Comet'a religii Ludzkości; Ideologia europejska a tożsamość; Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej?; Polska w oczach Zachodu - oswajanie czy podtrzymywanie odmienności?; Niechciani obcy. Uchodźcy polityczni w świadomości Polaków. Przeobrażenia przestrzeni społecznej: Socjologiczny kontekst nowej polityki społecznej; Prze-porządkowanie społecznych nierówności; Kategorie marginalizujące się i marginalizowane przez społeczeństwo; Relatywizm jako reakcja na różnorodność - destrukcja czy rekonstrukcja porządku normatywnego? Rozważania wokół społeczno-kulturowych kategorii płci i rodzaju; Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu (O popularności instytucji małżeństwa); Rola ojca jako przykład porządku normatywnego; Naznaczenie i samonaznaczenie osób bezdomnych; Podróż jako zmaganie z obcością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-94-6
Zjednoczona Europa i jej obywatele; Demokracja w integrującej sę Europie: modele i uwarunkowania; Konstytucja Europejska i kwestia wartości; Społeczeństwo obywatelskie a społeczeństwo Unii Europejskiej; O podmiocie etycznym i podmiocie etyki; Konotacje polityczne Ody do radości; Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej; Europejska opinia publiczna; Stan społeczeństwa obywatelskiego - Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej; Proeuropejskość i prorozwojowość jako kategorie edukacyjne społeczeństwa obywatelskiego; Wpływ rynku na kształt etyki politycznej liberalnej demokracji; Czy idea społeczeństwa obywateslkiego zdoła zapewnić integrację społeczeństw Europy?; Perspektywy rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w świetle funkcjonowania instytucji obywatelstwa UE; Społeczność lokalna jako podstawa ustroju demokratycznego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Tradycja polskiego unionizmu i federalizmu a współczesność; Bezpieczeństwo w zjednoczonej Europei. Europejskie Siły Zbrojne a przysżłość NATO; Nowa Europa czy nowe państwo? ; Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie. Perspektywy państwowości europejskiej; Powściągliwość i fallibilizm w sporze o kształt Europy; Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim (na przykładzie Francji); Unia Europejska w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2248)
ISBN: 83-226-1373-3
1. Eurorecentywizm, czyli droga Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów, 2. Europejskość jako wartość, 3. Filozofia wobec wyzwań ponowoczesności. Richarda Rorty'ego podmiot "ironiczny" a model homo euthyphronicus, 3. Tendencje filozofii postmodernistycznej na tle ponowoczesności, 4. Problem tożsamości człowieka współczesnego w kulturze ponowoczesnej, 5. Tożsamość filozofa jako dydaktyka i wychowawcy w dobie przemian kulturowych. Przyczynki do dyskusji, 6. Globalizacja a etyka, czyli w poszukiwaniu Lewiatana polityki światowej, 7. Problem porządku wartości, 8. Poszukiwanie czynników łagodzących konflikt między kulturą a cywilizacją, 9. Wolność - pluralizm - tolerancja. O pożytkach z lektury Isaiaha Berlina, 10. Globalizacja a problem tożsamości narodowej, 11. Próba obrony wartości absolutnych w kontekście cywilizacji globalnej, 12. Aktualność wartości absolutnych w obliczu śmierci na podstawie przedstawień vanitatywnych, 13. Próba sformułowania katalogu wartości w pracy z osobami uzależnionymi - na przykładzie intoksykacji nawykowej, 14. Wizja cywilizacji uniwersalnej Floriana Znanieckiego jako antycypacja cywilizacji globalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again