Form of Work
Książki
(62)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(47)
available
(32)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia
(47)
Author
Nowińska Ewa (1948- )
(7)
Promińska Urszula
(6)
Vall Michał du (1952-2012)
(6)
Skubisz Ryszard (1950- )
(5)
Golat Rafał
(3)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna (1965- )
(3)
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna (1965- )
(3)
Szewc Andrzej
(3)
Kostański Piotr (1979-2018)
(2)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(2)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(2)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(2)
Załucki Mariusz
(2)
Łazowski Adam
(2)
Żelechowski Łukasz
(2)
Adamczak Alicja
(1)
Adamczyk Alicja
(1)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Balicki Marcin
(1)
Baran Arkadiusz
(1)
Barańczyk Izabela
(1)
Barć-Krupińska Anna
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Brancusi Lavinia
(1)
Byczko Szymon (1967- )
(1)
Bystrzyńska Magdalena
(1)
Błotnicki Maciej
(1)
Chlebny Julia
(1)
Chodorowski Maciej
(1)
Chudzikiewicz Magdalena
(1)
Conde Pablo Llareba
(1)
Dreszer-Lichańska Hanna
(1)
Falecki Janusz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grzegorczyk Paweł
(1)
Grzybczyk Katarzyna
(1)
Gęba Karolina
(1)
Głuszek Ewa
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Horosz Piotr
(1)
Jakimczuk Ewa
(1)
Jakubiec Andrzej
(1)
Janeta Jakub
(1)
Jankowska Katarzyna
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jasińska Katarzyna
(1)
Juściński Paweł
(1)
Juściński Przemysław
(1)
Jyż Gabriela
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kappes Aleksander
(1)
Katner Przemysław
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Klafkowska-Waśniowska Katarzyna
(1)
Klapczyńska Małgorzata
(1)
Kondrat Mariusz
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Krzyżowska Katarzyna
(1)
Kucharski Bartosz
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kurzępa Elżbieta
(1)
Kępiński Jakub
(1)
Luchowski Paweł
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Michał Vall du
(1)
Miksza Paulina
(1)
Niewęgłowska Klaudia
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Nowak Iwona
(1)
Nowak-Gruca Aleksandra
(1)
Nowikowska Monika
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Pinkalski Zbigniew
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Post Penelope N
(1)
Post Richard S
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria (1936- )
(1)
Rasiewicz Justyna
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Rutkowska-Sowa Magdalena
(1)
Rzetelska Anna
(1)
Sikorski Rafał
(1)
Smoczyńska Joanna
(1)
Sokołowska-Ławniczak Anna
(1)
Sołtys Bogusław
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szwaja Janusz (1934- )
(1)
Szwed Małgorzata
(1)
Szymanek Tadeusz
(1)
Słowik Anna
(1)
Tomasiak Natalia
(1)
Waliszko Eugeniusz
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(65)
Language
Polish
(65)
Subject
Własność przemysłowa
(55)
Prawo autorskie
(18)
Patenty
(16)
Znaki towarowe
(14)
Prawo własności przemysłowej
(13)
Wzornictwo przemysłowe
(12)
Konkurencja
(7)
Prawo gospodarcze
(7)
Prawo wspólnotowe europejskie
(7)
Przedsiębiorstwo
(7)
Wynalazki
(6)
Znak towarowy
(6)
Prawo cywilne
(4)
Prawo handlowe
(4)
Autorskie prawa osobiste
(3)
Baza danych
(3)
Dane osobowe
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Oznaczenia geograficzne
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Prawo patentowe
(3)
Reklama
(3)
Unia Europejska
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Gospodarka
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Monopol
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Prawo własności intelektualnej
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Adopcja
(1)
Akcjonariusze
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Artyści
(1)
Awans zawodowy
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Domeny internetowe
(1)
Dumping
(1)
Działa osierocone
(1)
Energetyka
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kariera
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konosament
(1)
Koszty
(1)
Logistyka
(1)
Majątek trwały
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Plagiat
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo telekomunikacyjne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
(1)
Prawodawstwo
(1)
Private equity
(1)
Programy komputerowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(14)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Zarządzanie i marketing
(1)
65 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-83-7644-020-0
1. Główne obszary problemowe powszechne ochrony dóbr intelektualnych: Wartości kulturowe i własność intelektualna - zakres formy ochrony; Powszechna ochrona dóbr intelektualnych- zarys ogólny; Kształtowanie systemu regulacji prawnych ochrony dóbr intelektualnych; Międzynarodowe organizacje ochrony dóbr intelektualnych - czołowa rola Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; Ochrona dóbr intelektualnych jako przedmiot badań i nauczania. 3. Dobra intelektualne z europejskiej perspektywy regionalnej: Dobra intelektualne Europy i problem ich ochrony; Cechy i funkcje europejskiego regionalnego systemu ochrony dóbr intelektualnych. Prawa autorskie i prawa pokrewne; Współpraca europejska w dziedzinie mediów masowych a problemy ochrony dóbr intelektualnych; Dobra intelektualne w dziedzinie własności przemysłowej i ich ochrona (znaki towarowe, wzory przemysłowe i patent europejski); Systemy ochrony dóbr intelektualnych we Francji, w RFN i w Zjednoczonym Królestwie; Ochrona dóbr intelektualnych we Wspólnocie Niepodległych Państw i w Federacji Rosyjskiej. 3. Pozaeuropejska perspektywa regionalna" Amerykańska perspektywa regionalna; Regionalny system ochrony dóbr intelektualnych w państwach Afryki; Dobra intelektualne w regionie Azji i Pacyfiku oraz problemy ich ochrony. 4. Dobra intelektualne i ich ochrona w wybranych obszarach współpracy i rywalizacji międzynarodowej: Problemy transferu nowoczesnych technologii; Globalizacja i związane z nią zjawiska innowacji o obrotu technologiami; Problem ochrony dóbr intelektualnych w międzynarodowej współpracy w kosmosie; Problemy "cywilizacji informacyjnej" - nowe technologie informacyjne - ich rola w nowoczesnej demokracji Polis i techne; Specyfika ochrony dóbr intelektualnych w relacjach USA-ChRL oraz w innych krajach regionu Azji i Pacyfiku; Regulowanie sporów międzynarodowych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej według zasad i procedur Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Światowej Organizacji Handlu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 269 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-94-3
R.I Cechy wspólne (istota) oraz rodzaje dóbr niematerialnych R.II Relacje systemowe miedzy zasadami ochrony dóbr niematerialnych R.III Prawa na dobrach niematerialnych, R.IV Podmioty praw na dobrach niematerialnych 9podmioty uprawnione z tytułu tych dóbr), R.V Obrót umowny w zakresie dóbr niematerialnych, R.VI Dobra niematerialne na działalność gospodarcza, R.VII Informatyczny kontekst dóbr niematerialnych, R.VIII Ochrona dóbr niematerialnych w prawie cywilnym, R.IX Karnoprawna ochrona dóbr niematerialnych, R.X Dobra niematerialne a prawo administracyjne, R.XI Dobra niematerialne (prawa na nich) jako wartości niematerialne i prawne, R.XII Dobra niematerialne a podatki dochodowe, R.XII Prawa na dobrach niematerialnych a podatek VAT
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-49-9
Wstęp; Klasyfikacja dóbr niematerialnych; Przedmioty chronionych dóbr niematerialnych; Procedury udzielania ochrony dla wynalazków i znaków towarowych; Wyłączność na dobra niematerialne; Ograniczenia wyłączności na dobra niematerialne; Obrót dobrami niematerialnymi; Zapłata, wynagrodzenie za korzystanie; Efekty korzy- stania z dóbr niematerialnych; Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń dóbr niematerialnych; Odpowiedzialność karna za naruszenie dóbr niematerialnych; Źródła info- rmacji o dobrach niematerialnych; Rzecznicy patentowi; Zadania i organizacja Urzędu Patentowego R.P.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-904-1
Rozdział 1. Domena internetowa – definicja i charakter prawny. 1. Domena internetowa – wyjaśnienie pojęcia. 2. Rodzaje domen internetowych. 3. Charakter prawny domeny. Rozdział 2. Rola NASK w rejestracji nazw domen internetowych. 1. Powstanie NASK. 2. Formalnoprawne podstawy działania NASK. 3. Rejestracja nazw domen internetowych. 3.1. Model partnerski. 3.2. Etapy rejestracji nazw domen internetowych. 3.3. Umowa o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej. Rozdział 3. Działalność telekomunikacyjna NASK S.A. Rozdział 4. Rozwiązywanie sporów o nazwy domen internetowych. Rozdział 5. Rola Rady europejskich rejestrów krajowych domen najwyższego poziomu. Rozdział 6. Rola Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw i Numerów w zakresie rejestracji nazw domen internetowych. Rozdział 7. Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w systemie nazewnictwa i adresowania w Internecie. Rozdział 8. Omówienie działań naruszających prawo do domeny internetowej. 1. Cybersquatting. 2. Typosquatting. 3. Inne rodzaje naruszeń. Rozdział 9. Regulacje prawne dotyczące domen na gruncie międzynarodowym. 1. Rola Europejskiego Rejestru Domen Internetowych w rejestrowaniu domen internetowych. 2. Rola WIPO w pozasądowym rozstrzyganiu sporów domenowych. 3. Zastosowanie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej do domen internetowych. Rozdział 10. Podstawy materialnoprawne rozstrzygania sporów domenowych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Kolizja uprawnień do domeny z zarejestrowanym znakiem towarowym. 3. Kolizja prawa do domeny i ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Naruszenie prawa do firmy w zarejestrowanej domenie internetowej. Rozdział 11. Rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia praw do domen. Rozdział 12. Przestępstwa popełniane w związku z wykorzystaniem domen internetowych. 1. Wstęp. 2. Sprawcy przestępstw popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych. 2.1. Motywacja sprawców przestępstw popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych. 2.2. Pokrzywdzeni w przestępstwach popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych. 3. Mechanizmy przestępcze. 3.1. Przejęcie domeny internetowej. 3.2. Podszywanie się pod domenę internetową. 3.3. Cybersquatting i typosquatting. 3.4. Oszustwa na domenę. 4. Kwalifikacja prawna. Rozdział 13. Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach z wykorzystaniem domen internetowych. 1. Wstęp. 2. Blokada dostępności. 3. Właściwość miejscowa i rzeczowa. 4. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i inny materiał inicjujący postępowanie. 5. Przebieg czynności procesowych po wpłynięciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub innego materiału inicjującego postępowanie. 6. Wszczęcie postępowania przygotowawczego. 7. Przebieg postępowania przygotowawczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0421-4
1. Ogólna charakterystyka systemu ochrony wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej; 2. Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego; 3. Zdolność rejestrowa wspólnotowego wzoru przemysłowego; 4. Ochrona niezarejstrowanego wzoru w prawie europejskim; 5. Rejestracja jako warunek ochrony przewidzianej dla wzorów wspólnotowych zarejestrowanych; 6. Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego; 7. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego; 8. Unieważnienie wzoru wspólnotowego; 9. Procedura unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego; 10. Wspólnotowe wzory przemysłowe jako przedmiot rejestracji międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-324-5
Wprowadzenie. R.1 Pojęcie firmy i jej funkcje ekonomiczne: Źródła prawa; Pojęcie firmy; Funkcje ekonomiczne firmy; Prawo do firmy; Firma a renoma spółki; Firma a inne oznacze nia przedsiębiorców; Firma i jej ochrona w prawie międzynarodowym. R.2 Firma jako element składowy przedsiębiorstwa i jej wartość: Firma jako element składowy przesiębiortwa; Istota wartości niematerialnych i prawnych; Definicja goodwill; Firma (nazwa) a wartość przedsiębiorstwa; Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników niematerialnych; Metody majątkowe wyceny przedsiębior stwa i jego składników; Metoda rynkowa; Metody dochodo we wyceny przedsiębiorstwa i jego składników; Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa i jego składników; Metoda bezpośrednia szacowania firmy. R.3 Zasady prawa firmowego: Uwagi ogólne; Zasada praw dziwości firmy; Zasada wyłączności firmy; Zasada jawności firmy; Zasada ciągłości (kontynuacji) firmy; Zasada jedności firmy. R.4 Konstrukcja firmy: Konstrukcja i elementy firmy; Firma ozoby fizycznej; Firma spółki jawnej; Firma spółki partnerskiej; firma spółki komandytowej; Firma spółki komandytowo-akcyjnej; Firma przedsiębiorscy - osoby prawnej; Firma oddziału. R.5 Ochrona prawa do firmy: Uwagi ogólne; Ochrona prawa do firmy realizowana na podstawie art.43/10 k.c. Ochrona prawa do firmy na podstawie przepisów o ochro nie dóbr osobistych; Ochrona prawa do firmy w trybie postępowania rejestrowego; Ochrona firmy na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie własności przemysło wej; Kumulatywna ochrona prawa do firmy. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa Własności Intelektualnej / red. nauk. Marian Kępiński ; Tom 1)
ISBN: 978-83-255-1101-2
1. "Omnis definicjo periculosa", czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu; 2. Ocena dozwolonego użytku w prawie autorskim w świetle kryteriów testu trójstopniowego; 3. Ochrona zabezpieczeń technicznych a granice prawa autorskiego; 4. Digital Rights Management Systems (System elektronicznego zarządzania prawami do utworów utrwalonych techniką cyfrową); 5. Ewolucja wolnej licencji GNU General Public License v. 1.0; 2.0; 3.0; 6. Dostosowanie wersji 3.0 licencji Creative Commons do prawa polskiego- wybrane zagadnienia; 7. Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia ochrony granic; 8. Ochrona wzorów w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej; 9. Prawa autorskie a prawa człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-427-2
Cz.I Własność przemysłowa jako przedmiot ochrony w postępowaniu cywilnym : 1. Pojęcie własności przemysłowej, 2. Powstanie i ustanie praw wyłącznych, 3. Treść praw wyłącznych, typowe postarci ich naruszeń oraz ich materialnoprawna ochrona, 4. Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej, 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Cz.II Ogólne zagadnienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. O jurysdykcji krajowej w ogólności, 2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, 3. Kolizyjnoprawna problemtyka prawa własności przemysłowej a jurysdykcja krajowa w sprawach z zzakresu prawa własności przemysłowej, 4. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Cz.III Podstawy jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. Podstawy jurysdykcji krajowej w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Bruksela I), 2. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego (protokół w sprawie uznawania), 3. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych oraz rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, 4. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według zawartych przez Polskę umów dwustronnych, 5. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według kodeksu postępowania cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-742638-8-7
R. Zakres przedmiotowy (istota) know-how R.II Przedmioowy kontekst know-how R.III Obrót umowny związany z know-how R.IV Zróżnicowane zasady ochrony know-how R.V Podatkowy kontekst know-how
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-025-0
Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. 1. Własność przemysłowa. Związek Paryski. 2. Zasada asymilacji. 3. Rozciągnięcie przepisów konwencji paryskiej na osoby niebędące przynależnymi państw związkowych. 4. Pierwszeństwo konwencyjne. 4 bis. Zasada niezależności patentów krajowych na ten sam wynalazek. 4 ter. Osobiste uprawnienia wynalazców. 4 quater. Zdolność patentowa wynalazku dotyczącego produktu, którego sprzedaż podlega zakazom lub organiczeniom wynikającym z ustawodawstwa krajowego. 5. Wygaśnięcie ochrony patentowej (dopuszxczalnośc i zakazy); przeciwdziałanie nadużyciom prawa wyłącznego. 5 bis. Dodatkowe terminy wnoszenia opłat za ochronę własności przemysłowej. Dopuszczalność przywrócenia patentu wygasłego wskutek nieuiszczenia opłaty w terminie. 5 ter. Przywilej komunikacyjny. 5 quater. Uprawnienia właściciela patentu na sposób wytwarzania produktu wobec produktów importowanych do kraju związkowego. 5 quinquies. Obowiązek ochrony wzorów przemysłowych w krajach Związku Paryskiego. 6. Warunki zgłaszania i rejestracji znaków towarowych. Niezależność krajowych rejestracji znaku. 6 bis. Znaki towarowe prowadzące do konfuzji ze znakiem powszechnie znanym ("znaki mylące"). 6. ter. Przeszkody rejestracji i przesłanki unieważnienia znaków zawierających herby, flagi, godła itp. 6 quater. Ograniczenie cesji znaku. 6 quinquies. Zgłaszanie i ochrona znaku towarowego poza krajem pochodzenia. 6 sexies. Obowiązek ochrony znaków usługowych. 7. Brak związku między rodzajem produktu a rejestracją znaku. 7 bis. Obowiązek ochrony znaków wspólnych. 8. Obowiązek ochrony nazw handlowych. 9. Środki prawne stosowane wobec towarów importowanych opatrzonych bezprawnie znakiem towarowym lub nazwą handlową. 10 . Środki prawne stosowane w razie używania fałszywego oznaczenia dotyczącego pochodzenia produktu lub tożsamości procudenta, wytwórcy lub kupca. 10 bis. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 10 ter. Obowiązki państw związkowych w zakresie ochrony cudzoziemców. 11. Tymczasowa ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych wystawianych na wystawach międzynarodowych. 12. Specjalne służby krajowe do spraw własności przemysłowej. 13. Zgromadzenie Związku, uwagi ogólne, skład Związku, reprezentacja państw członkowskich, ponoszenie wydatków związanych z udziałem w Zgromadzeniu. 14. Komitet Wykonawczy. 15. Międzynarodowe Biuro i Dyrektor Generalny. 16. Budżet Związku. 17. Zmiana art. 13-17 konwencji. 18. Rewizje konwencji. 19. Porozumienia szczeólne. 20. Ratyfikacja i przystąpienie do aktu sztokholmskiego. 21. Przystąpienie do aktu sztokholmskiego państw niebędących członkami Związku. 22. Skutki ratyfikacji aktu sztokholmskiego bądź przystąpienia do niego. 23. Niemożność przystąpienia do wcześniejszych aktów konwencji paryskiej po wejściu w życie aktu sztokholmskiego. 24. Stosowanie konwencji na terytorium, za którego stosunki międzynarodowe państwo związkowe ponosi odpowiedzialność. 25. Zobowiązanie państw związkowych do podjęcia środków niezbędnych do stosowania postanowień konwencji. 26. Czas trwania konwencji i wypowiedzenie aktu sztokholmskiego przez państwo związkowe. 27. Skutki sporządzenia aktu sztokholmskiego. 28. Rozstrzyganie sporów o interpretację lub stosowanie konwencji. 29. Teksty i języki aktu sztokholmskiego, podpisanie i rejestracja aktu, notyfikacje. 30. Postanowienia przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 88)
1. Prawo własności intelektualnej. 2. Nieuczciwa konkurencja. 3. Prawo cywilne i handlowe. 4. Inne zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-350-7
R. I Zagadnienia ogólne: Prawo do sądu; Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; Prawo do rzetelnego procesu; Prawo do informacji i pouczeń. R. II Nadużycie prawa procesowego: Ciężar wspierania postępowania przez strony; Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w orzecznictwie przed dodaniem art. 41 k.p.c.; Definicja oraz przejawy nadużycia prawa procesowego. R. III Systemy gromadzenia materiału procesowego: System prekluzji oraz system dyskrecjonalnej władzy sędziego; System koncentracji materiału procesowego. R. IV Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa: Przedmiot procesu cywilnego; Pojęcie „sprawa cywilna”; Dopuszczalność oraz niedopuszczalność drogi sądowej. R. V Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego: Rodzaje postępowania cywilnego; Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. VI Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne: Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych; Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych. R. VII Właściwość sądu: Niewłaściwość usuwalna. Utrwalenie właściwości sądu; Właściwość rzeczowa; Właściwość miejscowa; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. VIII Skład sądu. Zasady przydziału spraw. Wyłączenie sędziego: Skład sądu. Zasady przydziału spraw; Wyłączenie sędziego; Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych. R. IX Zdolność sądowa. Zdolność procesowa: Zdolność sądowa; Zdolność procesowa; Ustanowienie kuratora procesowego. R. X Skarb Państwa jako strona w postępowaniu sądowym: Uwagi ogólne; Materialnoprawna i procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa; Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym; Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych; Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP. R. XI Legitymacja procesowa. Współuczestnictwo w sporze: Legitymacja procesowa; Współuczestnictwo w sporze. R. XII Interwencja główna i uboczna. Przypozwanie: Interwencja główna; Interwencja uboczna; Przypozwanie; Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. XIII Podmiotowe przekształcenia w procesie: Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony; Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych; Skutki prawne przekształceń podmiotowych; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. XIV Reprezentacja stron: Zdolność postulacyjna; Przedstawiciele ustawowi; Pełnomocnicy procesowi; Pełnomocnik substytucyjny; Pełnomocnictwo procesowe. R. XV Koszty postępowania: Uwagi wstępne; Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych; Zasady uiszczania kosztów sądowych; Zwolnienie od kosztów sądowych; Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa; Zasady zwrotu kosztów postępowania; Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach; Wynagrodzenie za wykonane zastępstwo procesowe przez adwokata (radcę prawnego) oraz zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez tych pełnomocników. R. XVI Pisma procesowe: Wymagania formalne pism procesowych zwykłych i szczególnych; Usuwanie braków formalnych pism procesowych; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. XVII Pozew: Uwagi wstępne; Czynności przewodniczącego; Obligatoryjne składniki pozwu; Fakultatywne składniki pozwu; Pismo niebędące pozwem; Odrzucenie pozwu; Skutki doręczenia pozwu; Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia; Odpowiedź na pozew. R. XVIII Powództwo: Rodzaje powództw; Powództwo oczywiście bezzasadne; Skutki wytoczenia powództwa; Uznanie powództwa; Powództwo wzajemne. R. XIX Postępowanie przygotowawcze: Uwagi wstępne; Czynności przewodniczącego przed wszczęciem postępowania przygotowawczego; Postępowanie przygotowawcze; Pisma przygotowawcze; Posiedzenie przygotowawcze; Plan rozprawy; Przytaczanie twierdzeń i dowodów; Pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów; Utrata prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu (art. 162 k.p.c.). R. XX Posiedzenia sądowe. Rozprawa: Posiedzenia sądowe; Rozprawa. R. XXI Dowody. Postępowanie dowodowe. Ocena dowodów: Dowody; Postępowanie dowodowe; Ocena dowodów; Wydatki związane z dopuszczonym dowodem; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. XII Doręczenia: Zasada oficjalności doręczeń; Doręczenie właściwe; Doręczenie zastępcze; Doręczenie na adres skrytki pocztowej; Doręczenie awizowane; Domniemanie doręczenia; Warunki skuteczności doręczenia pism sądowych; Doręczenie elektroniczne; Doręczenie dla osoby prawnej oraz organizacji nie mającej osobowości prawnej; Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego; Doręczenie dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu; Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism; Doręczenie kuratorowi; Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą; Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami; Doręczenie w sekretariacie sądu; Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika; Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania; Potwierdzenie odbioru; Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg). R. XXIII Terminy procesowe: Pojęcie i rodzaje terminów; Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów; Uchybienie terminowi; Wniosek o przywrócenie terminu; Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu. R. XXIV Zawieszenie i umorzenie postępowania; Uwagi wstępne; Zawieszenie postępowania; Umorzenie postępowania. R. XXV Ugoda sądowa. Postępowanie pojednawcze. Mediacja: Ugoda sądowa; Postępowanie pojednawcze; Mediacja. R. XXVI Wyroki i postanowienia: Uwagi wstępne; Wyroki; Postanowienia. R. XXVII Środki zaskarżenia: Uwagi wstępne. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia; Apelacja; Skarga kasacyjna; Zażalenie; Skarga o wznowienie postępowania; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Skarga nadzwyczajna; Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Skarga na orzeczenie referendarza sądowego; Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego. R. XXVIII Postępowania odrębne (wybrane zagadnienia): Uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; Postępowanie w sprawach gospodarczych; Postępowanie nakazowe; Postępowanie upominawcze; Elektroniczne postępowanie upominawcze; Postępowanie uproszczone; Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania; Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. R. XXIX Czynności sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym: Uwagi wstępne; Zapis na sąd polubowny; Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego; Kompetencje sądu państwowego; Postępowanie przed sądem państwowym wywołane skargą oraz postępowanie remisyjne; Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej. R. XXX Postępowanie zabezpieczające (wybrane zagadnienia): Istota i charakter postępowania zabezpieczającego; Przesłanki udzielenia zabezpieczenia; Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym; Sposoby zabezpieczenia, zasady orzekania o zabezpieczeniu. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia. R. XXXI Czynności sądu w postępowaniu egzekucyjnym (wybrane zagadnienia): Organy egzekucyjne i ich właściwość. Czynności egzekucyjne. Nadzór sądowy nad czynnościami komornika; Środki zaskarżenia; Postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; Wyjawienie majątku; Czynności sądu w egzekucji z nieruchomości; Egzekucja świadczeń niepieniężnych, w której organem egzekucyjnym jest sąd; Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz wykonywanie kontaktów z dzieckiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-198-6
Wprowadzenie: Pojęcie własności przemysłowej oraz jej ogólna ch-ka; Podstawy prawne ochrony własności przemy słowej; System ochrony własności przemysłowej- założenia i zasady ogólne. Cz.I Naruszenie własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji: Ogólna ch-ka naruszenia własności przemysłowej; Naruszenie praw wyłącznych oraz praw słu żących do uzyskania prawa wyłącznego; Ogólna ch-ka nieuczciwej konkurencji; Czyny mieuczciwej konkurencji. Cz.II Prawne środki ochrony własności przemysłowej: Roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych oraz praw służących do uzyskania praw wyłącznych; Odpowie dzialność cywilna za czyny nieuczciwej konkurencji; Administracyjnoprawna ochrona własności przemysłowej; Karnoprawna ochrona własności przemysłowej. Cz.III Zagadnienia procesowe związane z ochroną własności przemysłowej: Organy właściwe w sprawach orchrony własności przemysłowej; Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym; Ochrona własności przemysłowej w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym; Procedury celnoprawne; Ochrona własności przemysłowej w postępo waniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; Postępowanie karne w sprawach własności przemysłowej; Kasacje w sprawach własności przemysłowej; Postępowanie polubowne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim / Bogusław Sołtys. - Stan prawny na 1.01.2003r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 441,[1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7333-188-3
R.1 Nazwy handlowe w systemie prawa: Geneza instytucji oraz zarys rozwoju jej ochrony prawnej; Źródła regulacji i ochrony prawnej nazw handlowych; Pojęcie i rodzaje nazw handlowych; Nazwa handlowa na tle instytucji o zbliżonym charakterze; Funkcje nazw handlowych i ich ogólnogospodarcze znaczenie; Klasyfikacja i charakter prawa do nazw handlowych. R.2 Konstrukcja i treść prawa do nazwy handlowej: Zasady obierania oraz używania nazw handlowych; Powstanie prawa do nazwy handlowej; Zakres wyłączności prawa do nazwy handlowej; Treść prawa do nazwy handlowej; Obrót prawem do nazwy handlowej; Ustanie prawa do nazwy handlowej. R.3 Ochrona nazw handlowych; Umowy międzynarodowe; Kodeks handlowy; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego; Ustawa - Prawo własności przemysłowej; Kumulacja i zabezpieczenie roszczeń. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-854-5
Zawiera: Wstęp; R. 1 Oznaczenia geograficzne jako przedmiot ochrony - zagadnienia podstawowe; R.2 Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej; R.3 Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w ramach regulacji znaków towarowych; R.4 Oznaczenia geograficzne w prawie europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925654-6-8
1. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 2. Prawo własności przemysłowej: Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych; Ochrona znaków towarowych; ochrona wzorów przemysłowych; Ochrona topografii układów scalonych; Ochrona oznaczeń geograficznych; Ochrona prawna odmian roślin: wyłączne prawo hodowcy; Organy udzielające praw wyłącznych obejmujących terytorium Polski (Urząd patentowy RP. OHIM, EUP); Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3. Zarządzanie własnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-563-3
1. Pojęcie i zarys historii prawa własności intelektualnej; 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 3. Prawo własności przemysłowej; 4. Ochrona baz danych; 5. Prawo ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona wzorów użytkowych / Marcin Balicki. - Stan prawny na 2.11.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 303, [9] s. : wykresy ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8223-220-2
Wprowadzenie. Rozdział 1. Geneza i propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu. 1.1. Pierwsze regulacje dotyczące ochrony wzorów użytkowych. 1.2. Istota ochrony patentowej drugiego rzędu i przyczyny jej ustanawiania. 1.2.1. Klasyczny system ochrony patentowej wobec przyrostowego charakteru twórczości technicznej. 1.2.2. Rola praw wyłącznych w stymulowaniu inwestycji w badania i rozwój nowych rozwiązań technicznych. 1.2.3. Ochrona rozwiązań technicznych w projektowaniu przemysłowym. 1.3. Wybrane propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu. Rozdział 2. Ratio legis ochrony patentowej drugiego rzędu. 2.1. Aksjologiczne uzasadnienie wprowadzania ochrony patentowej drugiego rzędu. 2.2. Nagroda dla twórcy rozwiązania technicznego. 2.3. Rozpowszechnianie informacji o rozwiązaniach technicznych. 2.4. Potrzeba pobudzania lokalnej twórczości technicznej oraz innowacyjności. 2.4.1. Pojęcie innowacji oraz stymulowanie innowacyjności poprzez ochronę wynalazków. 2.4.2. Stymulowanie innowacyjności w państwach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. 2.5. Wątpliwości odnośnie do ustanawiania ochrony patentowej drugiego rzędu. 2.5.1. Brak przekonywających dowodów empirycznych przemawiających za ochroną patentową drugiego rzędu. 2.5.2. Zasada swobody naśladownictwa. 2.5.3. Gąszcze patentów drugiego rzędu. 2.5.4. Ochrona w ramach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Rozdział 3. Miejsce ochrony wzorów użytkowych w międzynarodowym systemie prawa ochrony własności intelektualnej. 3.1. Wzory użytkowe w porozumieniach międzynarodowych. 3.2. Konwencja Paryska. 3.2.1. Wzory użytkowe jako przedmiot ochrony. 3.2.2. Zasada traktowania narodowego i pierwszeństwa konwencyjnego oraz tymczasowa ochrona wzorów użytkowych wystawianych na wystawach międzynarodowych. 3.3. Układ o współpracy patentowej. 3.4. Porozumienie w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej. 3.5. Porozumienie TRIPS. 3.6. Regionalne porozumienia afrykańskie. 3.7. Regionalne porozumienia z Ameryki Południowej. Rozdział 4. Wzór użytkowy w prawie Unii Europejskiej. 4.1. Koncepcja uregulowania ochrony wzorów użytkowych w prawie Unii Europejskiej. 4.2. Początek debaty na temat modelu wspólnotowego wzoru użytkowego. 4.3. Zielona Księga – „Ochrona wzorów użytkowych na wspólnym rynku”. 4.4. Projekt dyrektywy dotyczącej ochrony wzornictwa użytkowego. 4.5. Poprawiony projekt dyrektywy. 4.6. Wybrane akty prawne Unii Europejskiej znajdujące zastosowanie do ochrony wzorów użytkowych. Rozdział 5. Współczesne systemy ochrony patentowej drugiego rzędu. 5.1. Rozpowszechnianie się ochrony patentowej drugiego rzędu w państwach europejskich oraz pozaeuropejskich. 5.2. Tendencje dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków subpatentowalnych. 5.3. Podział modeli ochrony patentowej drugiego rzędu. 5.4. Rozwiązania techniczne trójwymiarowe, których przesłanki ochrony są łagodniejsze niż wynalazków. 5.4.1. Japonia. 5.4.2. Specyfika modelu ochrony. 5.5. Rozwiązania techniczne trójwymiarowe lub inne, których przesłanki ochrony są łagodniejsze niż wynalazków. 5.5.1. Niemcy. 5.5.2. Specyfika modelu ochrony. 5.6. Wynalazki, na które ochrona jest uzyskiwana przez rejestrację – jeżeli równolegle funkcjonuje system udzielania patentów. 5.6.1. Republika Francuska. 5.6.2. Specyfika modelu ochrony. Rozdział 6. Wzór użytkowy – model ochrony na gruncie prawa polskiego. 6.1. Historia ochrony wzorów użytkowych w prawie polskim. 6.2. Rozwiązanie techniczne. 6.3. Kształt lub budowa przedmiotu oraz przedmiot składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. 6.4. Trwała postać przedmiotu. 6.5. Przedmiot ochrony w polskim modelu wzoru użytkowego na tle zagranicznych regulacji. 6.6. Przemysłowa stosowalność wzoru użytkowego. 6.7. Nowość wzoru użytkowego. 6.7.1. Nowe ukształtowanie postaci przestrzennej. 6.7.2. Nowość światowa. 6.7.3. Wykładnia przesłanki nowości wzoru użytkowego. 6.7.3.1. Koncepcja różnic istotnych z technicznego punktu widzenia. 6.7.3.2. Koncepcja nowości rozumianej jako podniesienie użyteczności przedmiotu. 6.8. Przesłanka nowości w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji. 6.9. Poziom techniczny wzoru użytkowego. 6.10. Rozwiązania niezaliczane do kategorii wzorów użytkowych i wzory niepodlegające ochronie. 6.10.1. Niezaliczanie określonych kategorii rozwiązań do wzorów użytkowych – art. 28 p.w.p. 6.10.2. Wzory niepodlegające ochronie – art. 29 p.w.p. 6.11. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego. 6.11.1. Geneza postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. 6.11.2. Przebieg postępowania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. 6.11.3. Konwersja zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego. 6.11.4. Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji. 6.12. Zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. 6.12.1. Czas trwania prawa ochronnego. 6.12.2. Obszar ochrony wynikający z prawa ochronnego. 6.12.3. Sposób korzystania z przedmiotu prawa ochronnego. 6.12.4. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego. 6.12.4.1. Wykładnia zastrzeżeń. 6.12.4.2. Znaczenie rysunków przy wykładni zastrzeżeń. 6.13. Zakres prawa ochronnego w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji. 6.14. Wzór użytkowy w relacji do innych przedmiotów ochrony praw własności intelektualnej. 6.14.1. Wzór użytkowy a wynalazek. 6.14.2. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy. 6.14.3. Wzór użytkowy a znak towarowy. 6.15. Liczba zgłoszeń i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce na tle historycznym oraz na tle wybranych państw. Rozdział 7. Propozycje zmian w polskim modelu ochrony wzoru użytkowego. 7.1. Wprowadzenie. 7.2. Przedmiot ochrony. 7.2.1. Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego. 7.3. Przesłanki udzielenia prawa wyłącznego. 7.3.1. Odnoszenie przesłanki użyteczności do stanutechniki. 7.4. Przyznawanie prawa ochronnego na wzór użytkowy w trybie rejestracyjnym. 7.4.1. Korzyści i ryzyka związane z przyznawaniem prawa ochronnego w trybie rejestracyjnym. 7.4.2. Rezygnacja z obligatoryjnego badania merytorycznego. 7.5. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy. 7.5.1. Wykładnia zastrzeżeń ochronnych świadectwa ochronnego w sposób analogiczny jak w przypadku patentu. 7.5.2. Zwiększenie liczby zastrzeżeń niezależnych. 7.6. Pozostałe elementy kształtujące prawo wyłączne. 7.6.1. Maksymalny czas ochrony. 7.6.2. Zabezpieczenie roszczeń. 7.6.3. Wysokość opłat administracyjnych. Podsumowanie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 30)
ISBN: 83-87091-46-4
Zawiera: 1.Wprowadzenie; 2. Sytuacja prawna oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej); 3. Pojęcie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 4. Pojecie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie polskim; 5. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again