Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(9)
Author
Zieliński Eugeniusz
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jagielska Monika
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kisilowska Izabela
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lityński Adam
(1)
Małajny Ryszard M
(1)
Shapiro Ian
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Władza państwowa
(10)
Państwo
(7)
Polityka
(3)
Demokracja
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Elita władzy
(1)
Integracja europejska
(1)
Małżeństwo
(1)
Naród
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Partie polityczne
(1)
Prawo
(1)
Prokuratura
(1)
Przywództwo
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sejm Śląski
(1)
Społeczeństwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wybory
(1)
Władza
(1)
Subject: time
1901-
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o państwie / Piotr Winczorek. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2005. - 302 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7206-121-1
Przedmowa; Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Legitymizacja władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo; Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów. Monarchia i republika; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno-gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; Państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne: próba bilansu; Państwo wobec procesów globalizacji. Literatura. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka o państwie i polityce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd.3 popr. i poszerz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001. - 260 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7151-415-8
1.Określenie państwa, 2.Pochodzenie państwa, 3.Istota państwa, 4.Państwo, naród i jednostka, 5.Państwo i prawo, 6.Przemiany w dziejach państwa, 7.Typy państw współczesnych, 8.Forma państwa, 9.Funkcje państwa, 10.Władza polityczna, 11.Organizacja władzy państwowej, 12.System polityczny społeczeństwa, 13.Polityka, 14.Ideologia, doktryny i programy polityczne, 15.Kultura polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-415-8
1.Określenie państwa, 2.Pochodzenie państwa, 3.Istota państwa, 4.Państwo, naród i jednostka, 5.Państwo i prawo, 6.Przemiany w dziejach państwa, 7.Typy państw współczesnych, 8.Forma państwa, 9.Funkcje państwa, 10.Władza polityczna, 11.Organizacja władzy państwowej, 12.System polityczny społeczeństwa, 13.Polityka, 14.Ideologia, doktryny i programy polityczne, 15.Kultura polityczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy wiedzy o państwie / Jerzy Kuciński. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 204 s. ; 23 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-062-8
Słowo wstępne; R.1 Pojęcie i geneza państwa; R.2 Formy państwa; R.3 Cel i funkcje państwa; R.4 Władza państwo wa; R.5 Organy państwowe; R.6 Państwo a jednostka; R.7 Państwo a partie polityczne i grupy nacisku; R.8 Pań stwo a prawo; R.9 Demokracja w państwie; R.10 Tenden cje i problemy rozwojowe współczesnego państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 4)
ISBN: 978-83-7545-090-3
1. Państwa członkowskie w systemie politycznym Unii Europejskiej; 2. Udział Polski w Radzie Europejskiej; 3. Polscy posłowie w Parlamencie Europejskim; 4. Przygotowanie polskiej administracji do współpracy z Komisją Europejską; 5. Polskie sądy i trybunały w Unii Europejskiej; 6. Przedstawiciele Polski w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społeczym; 7. Polskie regiony w systemie instytucjonalnym UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-288-7
1. Spór o rolę wielkich ludzi w historii, 2. Politologiczne badania nad przywództwem politycznym, 3. Typologie przywódców politycznych, 4. Przywódcy i ich zwolennicy, 5. Psychologiczne aspekty przywództwa politycznego, 6. Drogi kariery, 7. Systemy wartości przywódców politycznych, 8. Etyczny wymair przywództwa politycznego, 9. Sukcesy i porażki, ich przyczyny, 10. Perspektywy przywództwa politycznego w XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14721-1
1. Agregacja, deliberacja i dobro wspólne, 2. Deliberacja przeciw dominacji?, 3. Władza i demokratyczne współzawodnictwo, 4. Wprowadzanie przemian i konsolidacja, 5. Demokracja i dystrybucja dóbr, 6. Rozważając stan teorii demokracji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88445-31-6
1.Demokracja i autotratyzm we współczesnym świecie, 2. Pojecie i funkcje partii politycznych, 3.Typy partii politycznych, 4.system partyjny - problemy teoretyczne , 5.Systemy partyjne współczesnego świata, 6.Systemy wyborcze, 7.Władza ustawodawcza, 8.Władza wykonawcza, 9.Stosunki między legislatywą a egzekutywą˙
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Trzy teorie podzielonej władzy / Ryszard M. Małajny. - Wyd.2 uzupeł. - Katowice : Wydawnictwo VOLUMEN, 2003. - 518 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-85641-54-8
1.Starożytna teoria ustroju mieszanego, 2.Nowożytna teoria ustroju mieszanego, 3.Teoria ustroju równowagi, 4.Geneza teorii podziału władzy, 5.Doktryna Monteskiuszowska, 6.Doktryna The Founding Fathers, 7.Doktryna francuska, 8.Doktryna niemiecka, 9.Doktryna anglosaska, 10.Trias Politica - pro et contra
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again