Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(15)
Author
Banaszak Bogusław (1955-2018)
(3)
Słomka Tomasz
(2)
Chmielewski Jan
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chorążewska Anna
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Korzan Kazimierz
(1)
Kranz Jerzy
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lachnowska Dorota
(1)
Lityński Adam
(1)
Rost Antoni
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Szeliga Zbigniew
(1)
Weber Max
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Władza państwowa
(17)
Państwo
(5)
Demokracja
(4)
Prawo konstytucyjne
(3)
Prawo państwowe
(3)
Prawo porównawcze
(3)
Prawodawstwo
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Obywatelstwo
(2)
Prawo
(2)
Prokuratura
(2)
Społeczeństwo
(2)
Sądownictwo
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Ustrój polityczny
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Charyzmat
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarka
(1)
Konstytucja (1997 r.)
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Małżeństwo
(1)
Miasta
(1)
Naród
(1)
Nauka a wzrost gospodarczy
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Parlament
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo człowieka
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Praworządność
(1)
Przywódcy i głowy państw
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Rząd (organ państwowy)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Sejm Śląski
(1)
Senat
(1)
Skarb państwa
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
17 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-13216-7
K.1 Kategorie socjologiczne: Podstawowe pojęcia socjologiczne; Podstawowe socjologiczne kategorie gospodarowania; Typy panowania; Stany i klasy. K.2 Gospodarka i społeczne porządki i władze: Gospodarka i porządki społeczne; Gospodarcze odniesienia wspólnot (gospodarka i społeczeństwo); Odniesienie typów stosunków wspólnotowych i stosunków stowarzyszenia go spodarki; Etniczne stosunki wspólnotowe; Socjologia religii (Typy religijnych stosunków wspólnotowych); Rynkowe stosunki stowarzyszenia (Fragment); Socjologia prawa; Wspólnoty polityczne; Socjologia panowania (formy strukturalne i sposoby funkcjonowania panowania; -istota, założenia i rozwój biurokratycznego panowania; -panowanie patriarchalne i patrymonialne; - feudalizm, "państwo stanowe" i patrymonializm; panowanie charyzmatyczne i jego przekształcenia; -panowanie polityczne i hierokratyczne; -nieprawomocne panowanie (Topologia miast); - racjonalna instytucja państwa oraz nowoczesne partie polityczne i parlamenty (Socjologia państwa).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-1508-1
1. Pojęcie, miejsce i źródła prawa konstytucyjnego, 2. Źródła prawa w Polsce, 3. Podstawowe zasady ustrojowe, 4. Obywatel a państwo, 5. Referendum, 6. Prawo wyborcze, 7. Władza ustawodawcza, 8. Naczelne organy władzy wykonawczej, 9. Wymiar sprawiedliwości w prokuratura, 10. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, 11. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 12. Stany nadzwyczajne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-309-6
1. Polskie tradycje polityczno-ustrojowe XIX i XX wieku: Wybrane kwestie polityczno-ustrojowe XIX i I połowy XX wieku; Ład polityczny w dobie tzw. władzy ludowej- zarys problemu; Ład konstytucyjny w okresie tzw. "Polski Ludowej" (1944-1989); Transformacja ustrojowa państwa w latach 1989-1997; Wybrane współczesne problemy ustrojowe; 2. Konstytucyjne organy władzy w latach 1989-2011: Głowa państwa; Prezes Rady Ministrów; Zgromadzenie Narodowe; Parlament i Rada Ministrów; Sądy i trybunały; 6. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej; 3. Źródła.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-079-8
1. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku; 2. Sejm i Senat; 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Rada Ministrów i administracja rządowa; 5. Samorząd terytorialny; 6. Sady i trybunały; 7. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Władze publiczne w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-236-2
Wprowadzenie; R.1 Źródła prawa regulujące zagadnienia ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej; R.2 Podstawowe zasady ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej; R.3 Konstytucyjny status jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Wybory powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.5 Formy demokracji bezpośredniej w Rzeczypospolitej Polskiej; R.6 Organy władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej - Sejm i Senat; R.7 Organy władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej - Prezydent i Rada Ministrów; R.8 Organy władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej - sądy i trybunały; R.9 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Rzeczypospolitej Polskiej; R.10 Ustrój terenowej administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-834-1
1. Instytucja Prezydenta RP na tle zasady podziału władzy państwowej w świetle Konstytucji RP z 1997 r.; 2. Prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej i gwarant ciągłości władzy państwowej; 3. Prezydent jako organ realizujący zadania wynikające z art. 126 ust. 2 konstytucji; 4. Relacje prezydenta z rządem; 5. Relacje prezydenta z władzą ustawodawczą; 6. Relacje prezydenta z władzą sądowniczą; 7. Odpowiedzialność Prezydenta RP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o państwie / Piotr Winczorek. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2005. - 302 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7206-121-1
Przedmowa; Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Legitymizacja władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo; Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów. Monarchia i republika; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno-gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; Państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne: próba bilansu; Państwo wobec procesów globalizacji. Literatura. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85355-10-3
R.I Ochrona praw człowieka i praworządności: Prawa człowieka- podstawa czy wezwania dla współczesnego pra wa stanowionego; Praworządność a demokratyczne państwo prawa w kontekście ochrony godności ludzkiej; Wpływ konkordatu na kształtowanie się praworządności w sto sunkach między państwem a Kościołem; Praworządność w praktyce sądownictwa kościelnego; Rozważania o prawo rządności na przykładzie - samorządu terytorialnego; Rola zabezpieczenia antycypacyjnego dla ugruntowania praworządności. R.II Wpływ nauki na rozwój gospodarczy i kształtowanie się porządku prawnego: Degredacja nauki jako zjawisko wywołane lekceważeniem jej społecznego znaczenia oraz łamania praworządności; Polityka edukacyjna w Polsce wobec uwarunkowań gospodarki rynkowej; W zgodzie z tra dycją i nowoczesnością. W oczekiwaniu na Wydział Teolo giczny w Uniwersytecie Śląskim; Wspólne starania z Se natem Uniw. Śląskiego o utowrzenie Wydziału Teologi cznego. R.III O podziale władzy państwowej i promowaniu praw człowieka przez Kościół: Niemiecka doktyrna podziału władzy państwowej (cz.I); Przestrzeganie monteskiuszow skiego trójpodziału władz a zagadnienie praworządności Kościół jako instytucja prawa publicznego promująca prawa człowieka. Suplement: Uchwała Senatu Uniw. Śląskiego z dn. 7 li stopada 2000r. w sprawie utworzenia w Uniw. Śląskim Wydziału Teologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2099-8
R.I Odpowiedzialnośc parlamentarzystów: Zakres nieodpo wiedzialności; Ograniczony charakter odpowiedzialności politycznej; Ograniczony zakres odpowiedzialności kon stytucyjnej; Ograniczenia w pociąganiu do odpowiedzial ności karnej. R.II Odpowiedzialność Prezydenta: Nieodpowiedzialność parlamentarna; Odpowiedzialność prawna. R.III Odpowiedzialność Rady Ministrów oraz jej człon ków: Solidarna i indywidualna odpowiedzialność człon ków Rady Ministrów przed Sejmem; Instytucjonalne formy egzekowania sejmowej odpowiedzialności Rady Ministrów; Konsekwencje pociągnięcia przez Sejm Rady Ministrów do politycznej odpowiedzialności; Formy indywidualnej odpowiedzialności członków Rady ministrów; Konstytucyj na i karna odpowiedzialność członków Rady Ministrów. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-484-5
1. Miejsce odpowiedzialności władzy publicznej w czynach niedozwolonych, 2. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim, 3. Wpływ konstytucji z 1997 r. na kodeksowe rozwiązania dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych przy wykonywaniu władzy publicznej po dniu 1 września 2004 r., 6. Szczególne sposoby wykonywania władzy publicznej i przypisana za nie odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 417 par. 1-4 k.c., 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania, 9. Realizacja zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na obszarze Unii Europejskiej, Wnioski, Akty normatywne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-447-5
1. Komparatystyka ustrojowa, 2. Źródła prawa. Państwo prawne, 3. Status jednostki w państwie, 4. Zasada demokracji, 5. Legislatywa, 6. Władza wykonawcza, 7. Władza sądownicza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-082-3
1. Komparatystyka ustrojowa 2. Źródła prawa. Państwo prawne: Pojęcie konstytucji, Uchwalenie konstytucji, Zmiana konstytucji, Treść konstytucji, Forma i systematyka konstytucji, Normy konstytucyjne, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, Konstytucjonalizacja hierarchii źródeł prawa, Ustawa, Akty ustawodawcze egzekutywy, Rozporządzenie, Prawo zwyczajowe, Inne źródła prawa, Zasada państwa prawnego, 3.Status jednostki w państwie: Obywatelstwo, Podstawowe prawa i wolności jednostki, Środki ochrony praw i wolności, Podstawowe obowiązki jednostki, 4.Zasada demokracji: Konstytucyjne ujęcie zasad demokracji, Zasada suwerenności narodu, Demokratyczne sposoby podejmowania decyzji, Demokracja bezpośrednia, Demokracja przedstawicielska, Wybory, Zasada podziału władz, Odpowiedzialność osób sprawujących wysokie stanowiska państwowe, Systemy rządów, Stany nadzwyczajne, 5.Legislatywa: Pojęcie legislatywy, Struktura parlamentów, Kadencja parlamentu, Parlamentarzyści, Organy parlamentu, Tryb pracy parlamentu, Funkcje parlamentu, Obrady parlamentu, Autonomia parlamentu, 6.Władza wykonawcza: Pojęcie władzy wykonawczej, Modele władzy wykonawczej, Samorząd terytorialny, 7.Władza sądownicza: Pojęcie władzy sądowniczej, Ustrojowa pozycja władzy sądowniczej, Rodzaje sądów, Sędziowie, Pozajudykacyjne organy władzy sądowniczej, Prokuratura
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. - Wyd. 3 Stan prawny na 2.05.2012 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 506, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-3881-3
1. Komparatystyka ustrojowa 2. Źródła prawa. Państwo prawne: Pojęcie konstytucji, Uchwalenie konstytucji, Zmiana konstytucji, Treść konstytucji, Forma i systematyka konstytucji, Normy konstytucyjne, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, Konstytucjonalizacja hierarchii źródeł prawa, Ustawa, Akty ustawodawcze egzekutywy, Rozporządzenie, Prawo zwyczajowe, Inne źródła prawa, Zasada państwa prawnego, 3.Status jednostki w państwie: Obywatelstwo, Podstawowe prawa i wolności jednostki, Środki ochrony praw i wolności, Podstawowe obowiązki jednostki, 4.Zasada demokracji: Konstytucyjne ujęcie zasad demokracji, Zasada suwerenności narodu, Demokratyczne sposoby podejmowania decyzji, Demokracja bezpośrednia, Demokracja przedstawicielska, Wybory, Zasada podziału władz, Odpowiedzialność osób sprawujących wysokie stanowiska państwowe, Systemy rządów, Stany nadzwyczajne, 5.Legislatywa: Pojęcie legislatywy, Struktura parlamentów, Kadencja parlamentu, Parlamentarzyści, Organy parlamentu, Tryb pracy parlamentu, Funkcje parlamentu, Obrady parlamentu, Autonomia parlamentu, 6.Władza wykonawcza: Pojęcie władzy wykonawczej, Modele władzy wykonawczej, Samorząd terytorialny, 7.Władza sądownicza: Pojęcie władzy sądowniczej, Ustrojowa pozycja władzy sądowniczej, Rodzaje sądów, Sędziowie, Pozajudykacyjne organy władzy sądowniczej, Prokuratura
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-18-X
1. Historyczne uwarunkowania roli ustrojowej głowy państwa, 2. Legitymizm Prezydenta, 3. Funkcje ustrojowe głowy państwa, 4. Sposób sprawowania władzy przez Prezydenta, 5. Formy przywództwa politycznego Prezydenta i odpowiedzialność głowy państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60201-21-8
1. Suwerenność w dobie przemian 2. Pojęcie suwerennosci w świetle współzależności między sferą ponadnarodową i panstwową 3. Powierzenie Unii Europejskiej władzy przez państwa członkowskie i jego podstawowe konsekwencje prawne 4. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej - problemy pluralizmu porządków prawnych 5. Suwerenność państwa a jednolita waluta europejska 6. Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej (Ewolucja procesu legislacyjnego i rola parlamentów narodowych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Jan Chmielewski. - Stan prawny na 1 października 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2018. - 472 s. ; 2018.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8160-030-9
Zawiera: Wstęp. Rozdział I. Zaufanie w naukach społecznych – próba określenia pojęcia. 1. Wstęp. 2. Zaufanie w naukach społecznych – uwagi wprowadzające. 3. Zaufanie w naukach politycznych. 4. Zaufanie w socjologii. 5. Zaufanie w nauce administracji. 6. Zaufanie w zarządzaniu i teorii organizacji. 7. Zaufanie w ekonomii. 8. Zaufanie w innych dziedzinach nauk społecznych. 9. Refleksje końcowe. Rozdział II. Prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej jako zasada prawa. 1. Wstęp. 2. Zasady prawa w ujęciu teoretycznoprawnym. 3. Zasada zaufania jako zasada konstytucyjna. 4. Zasada zaufania jako zasada ogólna postępowania administracyjnego. 5. Refleksje końcowe. Rozdział III. Geneza i ewolucja zasady budzenia zaufania do władzy publicznej. 1. Wstęp. 2. Geneza zasady zaufania – od państwa policyjnego do państwa prawa. 3. Od uchwalenia Kodeksu postępowania administracyjnego do restytucji sądownictwa administracyjnego. 4. Od restytucji sądownictwa administracyjnego do noweli grudniowej. 5. Od noweli grudniowej do noweli kwietniowej. 6. Treść zasady budzenia zaufania po noweli kwietniowej Kodeksu postępowania administracyjnego. 7. Refleksje końcowe. Rozdział IV. Instytucje i regulacje procesowe służące realizacji zasady budzenia zaufania do władzy publicznej. 1. Wstęp. 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. 3. Wszczęcie postępowania. 4. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym. 5. Uczestnicy postępowania administracyjnego. 6. Terminy i załatwianie spraw. 7. Czynności techniczno-procesowe. 8. Dowody i postępowanie dowodowe. 9. Rozprawa administracyjna. 10. Mediacja. 11. Decyzja administracyjna. 12. Ugoda administracyjna. 13. Milczące załatwienie sprawy. 14. Odwołania. 15. Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego. 16. Postępowanie uproszczone. 17. Administracyjne kary pieniężne. 18. Refleksje końcowe. Rozdział V. Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej a instytucje (pojęcia) prawa administracyjnego. 1. Wstęp. 2. Uznanie administracyjne. 3. Przyrzeczenie administracyjne. 4. Publiczne prawa podmiotowe. 5. Refleksje końcowe. Rozdział VI. Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej – ujęcie komparatystyczne. 1. Wstęp. 2. Vertrauensschutz. 3. Confiance légitime. 4. Legitimate expectations. 5. Refleksje końcowe. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again