Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Glajcar Rafał
(2)
Słomka Tomasz
(2)
Chorążewska Anna
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jarosz Maria
(1)
Kruk Maria
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Migalski Marek
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Nowina Konopka Maria
(1)
Opaliński Bartłomiej
(1)
Szeliga Zbigniew
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Władza państwowa
(13)
Prezydentura (urząd)
(6)
Polska
(4)
Demokracja
(2)
Parlament
(2)
Partie polityczne
(2)
Państwo
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Feminizm
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarka
(1)
Internet
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kobieta
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Mandat polityczny
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prawo państwowe
(1)
Premier (urząd)
(1)
Przywódcy i głowy państw
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trybunał stanu
(1)
Turystyka
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Subject: time
1989-
(6)
Subject: place
Polska
(2)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7441-041-8
1. Instytucja prezydenta w teoriach i koncepcjach prawno-politycznych, 2. Instytucja prezydenta w Polsce i Czechosłowacji w latach 1918-1939, 3. Instytucja prezydenta na ziemiach polskich, czeskich i słowackich w latach 1939-1989 4. Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zmiany w systemach politycznych Polski i Czechosłowacji, 5. Zasady wyboru prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000, 6. Kompetencje wyboru prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000, 7. Kompetencje prezydentów Polski, Czech i Słowacji wobec rządów, 8. Kompetencje prezydentów Polski, Czech i Słowacji wobec organów władzy sądowniczej, 9. Inne kompetencje prezydentów Polski, Czech i Słowacji, 10. Zasady odpowiedzialności prezydentów Polski, Czech i Słowacji, 11. Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000 w świetle tradycyjnych modeli rządów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2006. - 310 s. : tab. ; 21 cm.
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 83-7436-065-8
1. Polki i Polacy o równości płci w sferze prywatnej i publicznej, 2. Edukacja kobiet i mężczyzn, 3. Kobiety prawniczki, 4." Niedokończona demokracja" - kobiety, mężczyźni i władza, 5. Prawa kobiet i problem równości płci w debatach parlamentarnych, 6. Kobiety we władzach lokalnych, 7. Sołtyski w Polsce, 8. Ruch kobiecy w Polsce, 9. Wspólne cele czy dwa światy - relacje między kobiecymi organizacjami pozarządowymi a politykami w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-309-6
1. Polskie tradycje polityczno-ustrojowe XIX i XX wieku: Wybrane kwestie polityczno-ustrojowe XIX i I połowy XX wieku; Ład polityczny w dobie tzw. władzy ludowej- zarys problemu; Ład konstytucyjny w okresie tzw. "Polski Ludowej" (1944-1989); Transformacja ustrojowa państwa w latach 1989-1997; Wybrane współczesne problemy ustrojowe; 2. Konstytucyjne organy władzy w latach 1989-2011: Głowa państwa; Prezes Rady Ministrów; Zgromadzenie Narodowe; Parlament i Rada Ministrów; Sądy i trybunały; 6. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej; 3. Źródła.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-257-2
1. Mandat przedstawicielski- zagadnienia doktrynalne; 2. Mandat poselski w polskim prawie konstytucyjnym; 3. Mandat przedstawicielski w oczach posłów. Analiza badań ankietowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-834-1
1. Instytucja Prezydenta RP na tle zasady podziału władzy państwowej w świetle Konstytucji RP z 1997 r.; 2. Prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej i gwarant ciągłości władzy państwowej; 3. Prezydent jako organ realizujący zadania wynikające z art. 126 ust. 2 konstytucji; 4. Relacje prezydenta z rządem; 5. Relacje prezydenta z władzą ustawodawczą; 6. Relacje prezydenta z władzą sądowniczą; 7. Odpowiedzialność Prezydenta RP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2603-1
1. Klasyfikacja organów władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, 2, Parlament - władza ustawodawcza, 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - władza wykonawcza, 4. Rada Ministrów i administracja rządowa - władza wykonawcza, 5. Organy samorządu terytorialnego, 6. Organy władzy sądowniczej, 7. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-18-X
1. Historyczne uwarunkowania roli ustrojowej głowy państwa, 2. Legitymizm Prezydenta, 3. Funkcje ustrojowe głowy państwa, 4. Sposób sprawowania władzy przez Prezydenta, 5. Formy przywództwa politycznego Prezydenta i odpowiedzialność głowy państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-789-4
1. Prezydent w demokratycznym modelu ustrojowym, 2. Instytucja prezydenta w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 3. Relacje prezydenta z organami władzy ustawodawczej, 4. Relacje prezydenta z Radą Ministrów, 5. Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej, kontrolnej i finansów publicznych, 6. Prezydent a system partyjny, 7. Prezydenckie kampanie wyborcze w latach 1990-2005, 8. Instytucja prezydenta w projektach konstytucji ugrupowań parlamentarnych( pomiędzy parlamentarnym a prezydenckim systemem rządów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89706-26-1
1. Podstawy prawne zarządzania w organizacjach pozaekonomicznych (niekomercyjnych). 2. Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania partii politycznych. 3. Statutowe mechanizmy i procedury zarządzania wewnątrzorganizacyjnego (zasobami ludzkimi). 4. Zarządzanie majątkiem i finansami partii politycznych. 5. Partie w kampaniach wyborczych - podstawy udziału i procedury zarządzania. 6. Procedury zarządzania w procesie konstytuowania organów władzy, jej sprawowania oraz pozostawania w opozycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60125-48-9
1. Internet a demokracja w społeczeństwie informacyjnym. 2. Internet a funkcjonowanie organów władzy publicznej w Polsce. 3. Rola Internetu w rywalizacji politycznej w Polsce. 4. Internet a obywatelskie inicjatywy partycypacji politycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3916-2
1. Ewolucja wzajemnego usytuowania organów władzy wykonawczej w systemie organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Delimitacja zadań i kompetencji prezydenta oraz Rady Ministrów w sferze stosunków międzynarodowych; 3. Delimitacja zadań i kompetencji prezydenta oraz Rady Ministrów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa; 4. Instytucjonalne formy współpracy prezydenta i Rady ministrów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-101-3
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Charakterystyka instytucji prezydenta w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Rada ministrów, Pozycja i ustrój Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Stanu, Wymiar Sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Władza. Przywileje. Korupcja / Maria Jarosz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 263, [1] s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-14207-3
Cz.I Władza : 1. Władza, 2. Patologia władzy, 3. Górnictwo : gorące kasztany władzy. Cz.II Przywileje i nierówności : 4. Przywileje, 5. Społeczne obszary nierówności, 6. Dysproporcje materialne : biedni i bogaci, 7. Bezrobotni i z marginalizowani, 8. Dziedziczenie statusu rodziny : bariery edukacyjne. Cz.III korupcja : 10. Źródła i zasięg korupcji, 11. Korupcja w środowisku wojska, 12. Korupcja polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again