Form of Work
Książki
(35)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(29)
available
(22)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(29)
Author
Żmigrodzki Marek
(5)
Szmulik Bogumił
(3)
Chmaj Marek
(2)
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Kuciński Jerzy
(2)
Nijakowski Lech M
(2)
Szacki Jerzy
(2)
Zieliński Eugeniusz
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Baldwin Elaine
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Bielska Ewa
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Dubel Lech
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Finnis John
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jagielska Monika
(1)
Kaczyński Maciej
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kapias Michał
(1)
Kisilowska Izabela
(1)
Korybski Andrzej
(1)
Krekora-Zając Dorota
(1)
Lityński Adam
(1)
Longhurst Brian
(1)
Lossman Karolina
(1)
Markwart Zbigniew
(1)
Małajny Ryszard M
(1)
McCracken Scott
(1)
Millon-Delson Chantal
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Muszyński Jerzy
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Ogborn Miles
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Porębski Czesław
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rosiński Tomasz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Shapiro Ian
(1)
Smith Greg
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Stoner James A.F
(1)
Syrek Ewa
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wojtaszak Andrzej
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wybranowski Dariusz
(1)
Wójcik Marian
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Żyromski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Państwo
(19)
Polityka
(19)
Władza
(15)
Władza państwowa
(10)
Demokracja
(8)
Nauki polityczne
(4)
Społeczeństwo
(4)
Elita władzy
(3)
Przywództwo
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Konflikt
(2)
Prawo
(2)
Socjobiologia
(2)
Socjologia
(2)
Strukturalizm
(2)
Totalitaryzm
(2)
Administracja publiczna
(1)
Autonomia (politol.)
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Controlling
(1)
Czas
(1)
Decyzje
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Filozofia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Historia
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Jakość
(1)
Język
(1)
Kadry
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola
(1)
Kultura
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Małżeństwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Organizacja
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Personalizm
(1)
Planowanie
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polska
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo naturalne -- filozofia
(1)
Prawo naturalne -- teoria
(1)
Produktywność pracy
(1)
Prokuratura
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Referendum
(1)
Rolnictwo
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sejm Śląski
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Struktura społeczna
(1)
Subsydiarność
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Umowa społeczna
(1)
Unia Europejska
(1)
Wiedza
(1)
Wolność
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wybory
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wymiana społeczna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
37 results Filter
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2017 „Chowanny” pod redakcją Ewy Bielskiej została zatytułowana Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emanacją a stagnacją. Jej celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany refleksji dotyczącej kategorii oporu. Efektem współpracy z licznym gronem badaczy tejże problematyki reprezentujących dyscypliny takie, jak psychologia, socjologia, pedagogika, jest możliwość zaprezentowania zróżnicowanych kontekstów ulokowania refleksji nad oporem we współczesnych naukach społecznych. Egzemplifikacje dotyczą tutaj refleksji w studiach z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, teorii i praktyki profesji pomocowych, studiów z zakresu resocjalizacji i szeroko rozumianej teorii i praktyki związanej z treatment (czy też differentia treatment). Podjęte rozważania problematyki oporu odnoszą się także do socjologicznego ujęcia praktyk kulturowych o charakterze kontestacji, oporu wobec zmiany w przestrzeni edukacyjnej oraz oporu wobec normatywnych matryc kulturowych. Część tekstów rozporoszonych tomu tematycznie odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak stosunek studentów pedagogiki do wybranych instytucji kontroli społecznej, satysfakcja młodzieży akademickiej ze sposobu funkcjonowania jej rodziny pochodzenia, medialne wzory kultury zdrowotnej, aktywność fizyczna, percepcja lęku przed śmiercią, zdrowotne i społeczne zagrożenia wynikające z uzależnień od czynności, pojęcie uzależnienia w środowisku lokalnym, peryferie społeczne jako przestrzeń profilaktyki zachowań ryzykownych, kulturowe źródła dydaktyki szkolnej, osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-631-0
Część I. Jakość rządzenia - rozważania teoretyczne i przegląd badań: Rozdział 1. Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych -zagadnienia metodologiczne; Rozdział 2. Siła i słabość państwa w rozważaniach nowej ekonomii politycznej; Rozdział 3. Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia; Rozdział 4. Demokracja a jakość rządzenia; Rozdział 5. Ewolucja sfery publicznej - prolegomena do rozważań teoretycznych; Rozdział 6. Zakres i struktura dóbr publicznych we współczesnej gospodarce na przykładzie państw UE-27; Rozdział 7. Wpływ edukacji na demokrację i jakość rządzenia; Rozdział 8. Kapitał społeczny a dobre rządzenie; Rozdział 9. Cyfryzacja a jakość rządzenia; Rozdział 10. Good governance w krajach postsocjalistycznych; Rozdział 11. Struktura administracyjna kraju a jakość rządzenia; Rozdział 12. Jakość funkcjonowania administracji; Rozdział 13. Podział zadań publicznych między szczeble administracji publicznej a problemy koordynacji i regulacji w zakresie jakości rządzenia. Część II. Pomiar jakości rządzenia i wyniki badań empirycznych: Rozdział 14. Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników; Rozdział 15. Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym; Rozdział 16. Mierniki syntetyczne - metody, problemy, przykłady; Rozdział 17. Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych; Rozdział 18. Siła uczestników sfery publicznej a jakość rządzenia - przykład polityki rolnej w Polsce; Rozdział 19. Jakość rządzenia a wolność gospodarcza; Rozdział 20. „Szara strefa” gospodarcza a dobre rządzenie w Polsce. Część III. Praktyczne uwarunkowania i bariery wdrażania zasad dobrego rządzenia w Polsce: Rozdział 21. Budowanie systemu monitoringu jakości rządzenia; Rozdział 22. Kierunki reform systemu instytucjonalnego sprzyjających poprawie jakości rządzenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o państwie / Piotr Winczorek. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2005. - 302 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7206-121-1
Przedmowa; Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Legitymizacja władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo; Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów. Monarchia i republika; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno-gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; Państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne: próba bilansu; Państwo wobec procesów globalizacji. Literatura. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka o państwie i polityce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd.3 popr. i poszerz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001. - 260 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7151-415-8
1.Określenie państwa, 2.Pochodzenie państwa, 3.Istota państwa, 4.Państwo, naród i jednostka, 5.Państwo i prawo, 6.Przemiany w dziejach państwa, 7.Typy państw współczesnych, 8.Forma państwa, 9.Funkcje państwa, 10.Władza polityczna, 11.Organizacja władzy państwowej, 12.System polityczny społeczeństwa, 13.Polityka, 14.Ideologia, doktryny i programy polityczne, 15.Kultura polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-415-8
1.Określenie państwa, 2.Pochodzenie państwa, 3.Istota państwa, 4.Państwo, naród i jednostka, 5.Państwo i prawo, 6.Przemiany w dziejach państwa, 7.Typy państw współczesnych, 8.Forma państwa, 9.Funkcje państwa, 10.Władza polityczna, 11.Organizacja władzy państwowej, 12.System polityczny społeczeństwa, 13.Polityka, 14.Ideologia, doktryny i programy polityczne, 15.Kultura polityczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-393-0
. Podstawowe pojęcia, kategorie i instytucje, 2. Polityka, 3. Stosunki polityczne społeczeństwa, 4. Instytucje polityczne - system polityczny społeczeństwa, 5. Polityka a władza, 6. Decyzje polityczne, 7. Polityka w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych, 8. Metodologia i metodyka badań polityki, 9. Politologia w Polsce, 10. Teoria polityki a pokrewne dziedziny wiedzy o społeczeństwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy wiedzy o państwie / Jerzy Kuciński. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 204 s. ; 23 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-062-8
Słowo wstępne; R.1 Pojęcie i geneza państwa; R.2 Formy państwa; R.3 Cel i funkcje państwa; R.4 Władza państwo wa; R.5 Organy państwowe; R.6 Państwo a jednostka; R.7 Państwo a partie polityczne i grupy nacisku; R.8 Pań stwo a prawo; R.9 Demokracja w państwie; R.10 Tenden cje i problemy rozwojowe współczesnego państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 4)
ISBN: 978-83-7545-090-3
1. Państwa członkowskie w systemie politycznym Unii Europejskiej; 2. Udział Polski w Radzie Europejskiej; 3. Polscy posłowie w Parlamencie Europejskim; 4. Przygotowanie polskiej administracji do współpracy z Komisją Europejską; 5. Polskie sądy i trybunały w Unii Europejskiej; 6. Przedstawiciele Polski w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społeczym; 7. Polskie regiony w systemie instytucjonalnym UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Klasycy Filozofii Prawa / red. serii Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds)
ISBN: 83-7284-363-5
Cz. I; 1. Ocena i opis w prawie, 2. Koncepcje prawa naturalnego i zarzuty pod ich adresem. Cz. II; 3. Podstawowa forma dobra: wiedza, 4. Inne podstawowe wartości, 5. Podstawowe wymagania rozumności praktycznej, 6. Wspólnota, wspólnoty i dobro wspólne, 7. Sprawiedliwość, 8. Uprawnienia, 9. Władza, 10. Prawo, 11. Obowiązek, 12. Niesprawiedliwe prawa. Cz. III: 13. Natura, rozum, Bóg
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-252-9
1. Prawoznawstwo jako nauka, 2. Człowiek i jego środowisko przyrodnicze, 3. Środowisko społeczne człowieka, 4. Natura człowieka i jego odpowiedzialność prawne, 5. Władza i polityka, 6. Sprawowanie władzy publicznej, 7. Prawo jako zjawisko społeczne, 8. Język prawa, 9. Zagadnienie stosunku prawnego, 10. Źródła prawa, 11. System prawa w RP, 12. Realny wymiar prawa, 13. Ochrona praw człowieka w RP, 14. Europejski system ochrony praw człowieka, 15. Praca zawodowa prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-288-7
1. Spór o rolę wielkich ludzi w historii, 2. Politologiczne badania nad przywództwem politycznym, 3. Typologie przywódców politycznych, 4. Przywódcy i ich zwolennicy, 5. Psychologiczne aspekty przywództwa politycznego, 6. Drogi kariery, 7. Systemy wartości przywódców politycznych, 8. Etyczny wymair przywództwa politycznego, 9. Sukcesy i porażki, ich przyczyny, 10. Perspektywy przywództwa politycznego w XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-985-7
Część I: Historia demokracji i personalizmu. 1. Demokracja - charakterystyka i klasyfikacja. 2. Człowiek jako osoba - historyczny zarys teorii osoby. Część II: Elementy demokracji personalistycznej. 1. Osoba we wspólnocie demokratycznie. 2. Możliwość istnienia suwerennego państwa demokratycznego. 3. Koncepcja władzy w demokracji. 4. Elementy życia gospodarczego w demokracji. 5. Wolność jako charakterystyczne prawo człowieka w demokracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14721-1
1. Agregacja, deliberacja i dobro wspólne, 2. Deliberacja przeciw dominacji?, 3. Władza i demokratyczne współzawodnictwo, 4. Wprowadzanie przemian i konsolidacja, 5. Demokracja i dystrybucja dóbr, 6. Rozważając stan teorii demokracji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-88445-31-6
1.Demokracja i autotratyzm we współczesnym świecie, 2. Pojecie i funkcje partii politycznych, 3.Typy partii politycznych, 4.system partyjny - problemy teoretyczne , 5.Systemy partyjne współczesnego świata, 6.Systemy wyborcze, 7.Władza ustawodawcza, 8.Władza wykonawcza, 9.Stosunki między legislatywą a egzekutywą˙
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 21)
ISBN: 978-83-232178-5-5
I. Pojęcie elity; II. Prekursorzy teorii elit; III. Gaetano Mosca; IV. Vilfredo Pareto V. Robert Michels VI. Harold Dwight Lasswell VII. Charles Wright Mills VIII. Polski wkład do teorii elit IX. Wybrane współczesne koncepcje elit X. Neofunkcjonalny paradygmat elitystyczny Johna Higleya i współpracowników XI. Wybrane zastosowanie teorii elit - systemy preindustrialne (okres starożytności, średniowiecza i czasy nowożytne) XII. Wybrane zastosowanie teorii elit - systemy totalitarne XIII. Wybrane zastosowania teorii elit - systemy demokratyczne wieku XIX i XX. XIV. Możliwości zastosowania teorii elit - okres transformacji ustrojowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again