Form of Work
Książki
(160)
E-booki
(15)
IBUK Libra
(15)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(127)
available
(90)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(93)
Czytelnia
(127)
Author
Andrzejewski Marek (1959- )
(6)
Smyczyński Tadeusz (1938- )
(5)
Żmigrodzki Marek
(5)
Kuciński Jerzy
(4)
zbiorowa Praca
(4)
Banaszak Bogusław (1955-2018)
(3)
Ignaczewski Jacek
(3)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Nijakowski Lech M
(3)
Szmulik Bogumił
(3)
Antoszewski Andrzej
(2)
Bankowicz Marek
(2)
Bodnar Adam
(2)
Chmaj Marek
(2)
Glajcar Rafał
(2)
Gójska Agata
(2)
Herbut Ryszard
(2)
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Kruk Maria
(2)
Kuziak Leszek
(2)
Michalak Anna
(2)
Muszyński Jerzy
(2)
Raciborski Jacek
(2)
Sobolewska-Myślik Katarzyna
(2)
Staniszkis Jadwiga
(2)
Szacki Jerzy
(2)
Szeliga Zbigniew
(2)
Sztumski Janusz
(2)
Słomka Tomasz
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Zegadło Robert
(2)
Zieliński Eugeniusz
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Łoziński Jerzy
(2)
Śledzińska-Simon Anna
(2)
Albigowski Marek
(1)
Araszkiewicz Michał
(1)
Augustyniak Monika
(1)
Baldwin Elaine
(1)
Barański Marek
(1)
Bałaban Andrzej
(1)
Beck Ulrich (1944-2015)
(1)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Bielska Ewa
(1)
Borucka-Arctowa Maria
(1)
Borówka Ewa
(1)
Boyatzis Richard E
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Chmielewski Jan
(1)
Chmielewski Piotr
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chorążewska Anna
(1)
Ciepła Helena (1939- )
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Collins Roger
(1)
Craft-Rubin Gretchen
(1)
Crick Bernard
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Derks Lucas
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Domańska Aldona
(1)
Donnan Hastings
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Drzonek Maciej
(1)
Dubel Lech
(1)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(1)
Długoszewska Iwona
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Everard Judith
(1)
Finnis John
(1)
Florczak-Wątor Monika (1977- )
(1)
Freeman Edward R
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gdula Maciej
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Gliński Piotr
(1)
Golinowski Janusz
(1)
Gołowkin-Hudała Magdalena
(1)
Gromek Krystyna
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata
(1)
Hallam Elizabeth M
(1)
Hamer Hanna
(1)
Hindess Barry
(1)
Hostyński Lesław
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Izdebski Hubert (1947- )
(1)
Jabłońska Paulina (1987- )
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jarosz Maria
(1)
Jasiewicz Krzysztof
(1)
Jędrejek Grzegorz (1973-2020)
(1)
Kaczyński Maciej
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kamiński Antoni Z
(1)
Kamiński Bartłomiej
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(118)
1990 - 1999
(11)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(174)
Language
Polish
(173)
English
(1)
Subject
Władza
(55)
Władza państwowa
(55)
Polityka
(37)
Państwo
(32)
Władza rodzicielska
(29)
Prawo rodzinne
(25)
Alimenty
(20)
Małżeństwo
(19)
Społeczeństwo
(18)
Demokracja
(16)
Elita władzy
(16)
Dziecko
(14)
Kuratela
(14)
Polska
(12)
Partie polityczne
(9)
Prezydentura (urząd)
(9)
Ustanie małżeństwa
(9)
Samorząd terytorialny
(8)
Adopcja
(7)
Rodzina
(7)
Globalizacja
(6)
Ojcostwo
(6)
Społeczeństwo obywatelskie
(6)
Ustrój majątkowy małżeński
(6)
Prawa dziecka
(5)
Prawo konstytucyjne
(5)
Przywództwo
(5)
Konflikt
(4)
Macierzyństwo
(4)
Manipulacja (psychol.)
(4)
Nauki polityczne
(4)
Parlament
(4)
Prawo
(4)
Rodzice
(4)
Rząd (organ państw.)
(4)
Socjologia
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Struktura społeczna
(4)
Uznanie dziecka
(4)
Zarządzanie
(4)
Akta stanu cywilnego
(3)
Grupy społeczne
(3)
Interakcje społeczne
(3)
Kariera
(3)
Kobieta
(3)
Kontrola społeczna (socjol.)
(3)
Kultura
(3)
Menedżerowie
(3)
Miłość
(3)
Organizacja
(3)
Postawy
(3)
Prawo państwowe
(3)
Prawo porównawcze
(3)
Prawodawstwo
(3)
Przywódcy i głowy państw
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Wartość
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Administracja
(2)
Administracja publiczna
(2)
Autoprezentacja
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Erotyzm
(2)
Feminizm
(2)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Gospodarka
(2)
Historia
(2)
Integracja europejska
(2)
Internet
(2)
Kampania wyborcza
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kontrola parlamentarna
(2)
Korupcja
(2)
Kościół a państwo
(2)
Motywacja
(2)
Naród
(2)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(2)
Obywatelstwo
(2)
Opinia publiczna
(2)
Podział władz
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka narodowościowa
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo do styczności z dzieckiem
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Premier (urząd)
(2)
Prokuratura
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Socjobiologia
(2)
Strukturalizm
(2)
Subsydiarność
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Sądownictwo
(2)
Totalitaryzm
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Ustrój polityczny
(2)
Subject: time
1989-
(12)
2001-
(4)
1901-
(3)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1801-
(1)
1939-
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
ZSRR
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(4)
Podręcznik
(2)
Kazusy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
175 results Filter
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2017 „Chowanny” pod redakcją Ewy Bielskiej została zatytułowana Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emanacją a stagnacją. Jej celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany refleksji dotyczącej kategorii oporu. Efektem współpracy z licznym gronem badaczy tejże problematyki reprezentujących dyscypliny takie, jak psychologia, socjologia, pedagogika, jest możliwość zaprezentowania zróżnicowanych kontekstów ulokowania refleksji nad oporem we współczesnych naukach społecznych. Egzemplifikacje dotyczą tutaj refleksji w studiach z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, teorii i praktyki profesji pomocowych, studiów z zakresu resocjalizacji i szeroko rozumianej teorii i praktyki związanej z treatment (czy też differentia treatment). Podjęte rozważania problematyki oporu odnoszą się także do socjologicznego ujęcia praktyk kulturowych o charakterze kontestacji, oporu wobec zmiany w przestrzeni edukacyjnej oraz oporu wobec normatywnych matryc kulturowych. Część tekstów rozporoszonych tomu tematycznie odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak stosunek studentów pedagogiki do wybranych instytucji kontroli społecznej, satysfakcja młodzieży akademickiej ze sposobu funkcjonowania jej rodziny pochodzenia, medialne wzory kultury zdrowotnej, aktywność fizyczna, percepcja lęku przed śmiercią, zdrowotne i społeczne zagrożenia wynikające z uzależnień od czynności, pojęcie uzależnienia w środowisku lokalnym, peryferie społeczne jako przestrzeń profilaktyki zachowań ryzykownych, kulturowe źródła dydaktyki szkolnej, osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-842-3
1. Arbitraż polityczny w konstytucyjnym mechanizmie działania państwa: Ustrojowa specyfika arbitrażu politycznego; Typy arbitrażu politycznego głowy państwa: próba systematyzacji; Instrumenty realizacji arbitrażu politycznego. 2. Konstytucyjne ujęcie głowy państwa jako arbitra politycznego: warianty konstytucjonalizacji arbitrażu politycznego; Arbitraż wyrażony wprost w konstytucji; Arbitraż skonstytucjonalizowany explicite przy użyciu formuł ekwiwalentnych; Konstytucjonalizacja implicite w ramach funkcji wyczerpującej znamiona politycznego arbitrażu; Konstytucjonalizacja arbitrażu politycznego w ramach innych funkcji przypisywanych głowie państwa; Brak konstytucjonalizacji arbitrażu politycznego. 3. Legitymizacja: auctoriras i protestas jako warunek skuteczności działań arbitrażowych głowy państwa: Aksjologiczna o prakseologiczna potrzeba legitymizacji arbitrażu politycznego; Legitymizacja materialna: neutralność polityczne głowy państwa; Legitymizacja formalna: procedura obsadzania stanowiska głowy państwa - casus wyborów; Legitymizacja formalna - bis: zasada nieodpowiedzialności politycznej głowy państwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elity : ich miejsce i rola w społeczeństwie / Janusz Sztumski. - Wyd. 3 popr. i uzupeł. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Nauk., 2007. - 198, [2] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7164-514-3
1. Co to jest "elita" i jakie miejsce zajmuje ona w strukturze społecznej?; 2. Typy elit i ich specyfika; 3. Elity nowoczesnych społeczeństw; 4. Kariera- jako droga do elity; 5. Elity w Polsce po 1944 roku; 6. Elity a demokracja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Elity : ich miejsce i rola w społeczeństwie / Janusz Sztumski. - Wyd. 4 popr. i uzupeł. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Nauk., 2014. - 262, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7164-843-4
1. Co to jest "elita" i jakie miejsce zajmuje ona w strukturze społecznej?; 2. Typy elit i ich specyfika; 3. Elity nowoczesnych społeczeństw; 4. Kariera- jako droga do elity; 5. Elity w Polsce po 1944 roku; 6. Elity a demokracja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biała Seria PTNP / red. Joanna Marszałek-Kawa ; Polskie Tow. Nauk Politycznych)
ISBN: 978-83-7441-758-7
Wstęp, Z kuluarów konferencji-elity polityczne w Polsce, I. Elity polityczne zagadnienia teoretyczne, Filozoficzny ideał polityka, Teoretyczne koncepcje klasy politycznej. Co to jest klasa polityczna?, Przydatność koncepcji elit do opisu życia politycznego w Rzeczpospolitej Polskiej, Demokracja a elity, Elity polityczne a partycypacja polityczna, Czy demokracja elit? Elity a transformacja ustrojowa, II. Elity polityczne w ujęciach komparatystycznych, Strategie adaptacyjne i konwersyjne nomenklatury w Polsce i na Węgrzech, Polska i hiszpańska elita polityczna w okresie tranzycji do demokracji-analiza porównawcza, III. Elity polityczne wobec przemian ustrojowych w Polsce, Elity polityczne w Polsce, Nowe elity polityczne a wyzwania systemowe-kontynuacja czy zmiana, Zmiana systemu w Polsce a elity polityczne, Elity polityczne w procesie decyzyjnym, Dysfunkcjonalność partii politycznych w sferze prezentowania interesów społecznych, Elitarność PZPR. Zagadnienia normatywne, IV. Percepcja elit politycznych, Percepcja elit politycznych, Percepcja polskiej elity politycznej w środowisku akademickim politologów, V. Elity polityczne a grupy nacisku, Grupy nacisku kreatorami elit politycznych, Rola kościoła hierarchicznego w przemianach społeczno-politycznych, Cz kościół katolicki w Polsce jest siłą polityczną?, VI. Problematyka wyłaniania się elit politycznych, Między misją a wyobcowaniem przypadek polskiej elity politycznej, Modele gospodarki w ideologiach partii politycznych-próba typologii, Rodowody lewicujących elit politycznych, Posłowie okresu transformacji, czyli postawa rycerska i pasożytnicza polskiej elity politycznej, Rewolucja samorządowa a zmiana lokalnych elit politycznych, Między aktywem a elitą struktura władzy w okresie tranzycji- uwarunkowania kulturowe, VII. Patologia elit politycznych, Patologia elit politycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-057-7
1. Wprowadzenie. Elity rządowe jako przedmiot badań. 2. Konstruowanie rządów i elit rządowych. 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004. 4. Drogi do elity rządowej. 5. Socjalizacja polityczna członków elit - autopercepcja procesu. 6. Społeczne reprezentacje historii PRL. 7. Ideologie elit III RP. 8. Uczeni i politycy - polityka a pole akademickie. 9. Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca. 10. Patologie świata polityki w oczach polityków. 11. Rządowe kadry - spojrzenie socjologa i byłego ministra.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338112-0
1. Problematyka elit- różnorodność ujęć teoretycznych; 2. Samorząd gminny- od centralizmu do lokalizmu; 3. Teoretyczno-metodologiczna koncepcja badań; 4. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie; 5. Gospodarka rynkowa z perspektywy; 6. Przemiany w życiu społecznym- wybrane aspekty; 7. Pierwsza dekada transformacji systemowej w opiniach wójtów gmin wiejskich Polski południowo-wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13043-1
Nowy Lewiatan; Wprowadzenie: Dwie koncepcje władzy, Hobbes o władzy i suwerenie; Locke o władzy politycz- nej i moralności; Władza doskonała; Dyscyplina i opie- ka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14861-4
1. Spoęłczenstwa francuskie w X i XI w., 2. Polityka i społeczeństwo: perspektywa regionalna, 3. Pierwsi Kapetyngowie (987-1108), 4. Odrodzenie władzy królewskiej (1108-1226), 5. Ludwik IX: konsolidacja włądzy królewskiej (1226-70), 6. Ostatni Kapetyngowie (1270-1328) - apogeum włądzy królewskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Funkcja kontrolna Sejmu RP / Maria Kruk. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. - 129,[1] s. ; 20 cm.
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7059-860-0
1. Geneza, istota i tradycje kontroli parlamentarnej w Polsce, 2. Model parlamentarnej funkcji kontrolnej w Konstytucji RP z 1997, 3. Kontrola wykonywana przez Sejm na posiedzenich plenarnych, 4. Kontrola realizowana w komisjach sejmowych, 5. Sejm a Najwyższa Izba Kontroli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-13216-7
K.1 Kategorie socjologiczne: Podstawowe pojęcia socjologiczne; Podstawowe socjologiczne kategorie gospodarowania; Typy panowania; Stany i klasy. K.2 Gospodarka i społeczne porządki i władze: Gospodarka i porządki społeczne; Gospodarcze odniesienia wspólnot (gospodarka i społeczeństwo); Odniesienie typów stosunków wspólnotowych i stosunków stowarzyszenia go spodarki; Etniczne stosunki wspólnotowe; Socjologia religii (Typy religijnych stosunków wspólnotowych); Rynkowe stosunki stowarzyszenia (Fragment); Socjologia prawa; Wspólnoty polityczne; Socjologia panowania (formy strukturalne i sposoby funkcjonowania panowania; -istota, założenia i rozwój biurokratycznego panowania; -panowanie patriarchalne i patrymonialne; - feudalizm, "państwo stanowe" i patrymonializm; panowanie charyzmatyczne i jego przekształcenia; -panowanie polityczne i hierokratyczne; -nieprawomocne panowanie (Topologia miast); - racjonalna instytucja państwa oraz nowoczesne partie polityczne i parlamenty (Socjologia państwa).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2390-7
1. Wprowadzenie: Granice, narody i państwa. 2. Granice państwowe i społeczno-kulturowe w antropologii. 3. Inne ujęcia problematyki granic, narodów i państw. 4. Symbole i rytuały władzy. 5. Gospodarka wywrotowa. 6. Przekraczanie granic a transformacja wartości i ludzi. 7. Polityka ciała. 8. Podsumowanie: Kultury nadgraniczne a kryzys państwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15308-3
Cz.I Historia Polityczna: 1. Od cesarstwa do królestwa (409-507), 2. Zjednoczenie (507-586), 3. Królestwo katolickie (586-672), 4. Zmierzch wizygocki (672-710), 5. Koniec królestwa Wizygotów. Cz.II Społeczeństwo i kultura: 6. Ksiegi i czytelnicy, 7. Archeologia: cmenatrz i kościoły, 8. Archeologia: osiedla miejskie i wiejskie, 9. Prawo i tożsamość etniczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-18-8
Cz.I II Rada Stanu Królestwa Polskiego jako instytucja państwowa: 1. Nominacje. Skład personalny, 2. Struktura osobowa działalności. Uczestnictwo w pracach Rady Stanu, 3. Wewnętrzna organizacja instytucjonalna, 4. Finansowe i materialne podstawy działalności, 5. Rada Stanu jako organ administracji krajowej, 6. Zakres uprawnień prawodawczych i weryfikacyjnych. Komisje czasowe Ogólnego Zgromadzenia. Cz.II Wybrane zagadnienia z działalności II rady stanu Królestwa Polskiego. Rola Ogólnego Zgromadzenia w tworzeniu ustawodawstwa o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Królestwa Polskiego: 7. Zagadnienia prawno-emerytalne, 8. Rada stanu wobec problematyki heraldycznej, 9. Kształtowanie i ocena ustawodawstwa budżetowego przez II Radę Stanu Królestwa Polskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2049-1
R.1. Ustanowienie instytucji prezydenta: Instytucja prezydenta w procesie transformacji ustrojowej w Polsce (1989-97); Ustanowienie instytucje prezydenta w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej; Determinanty ustanowienia instytucji prezydenta. R.2 Pozycja ustrojowa prezydenta: Prezydent w systemie organów państwowych; Funkcje ustrojowe prezydenta. R.3 Wybory prezydenta i jego mandat: Zasady i tryb wy boru prezydenta; Mandat prezydenta i organizacja urzędu. R.4 Kompetencje prezydenta: Kompetencje zarządzające; Kompetencje prezydenta w stosunku do parlamentu; Kompetencje w stosunku do rządu; Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej; Kompetencje w zakresie stosunków międzynarodowych; Kompetencje w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa; Inne kompetencje. R.5 Prawne formy działania i odpowiedzialność prezydenta: Akty prawne, prerogatywy i instytucja kontrasygnaty; Odpowiedzialność prezydenta. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-041-8
1. Instytucja prezydenta w teoriach i koncepcjach prawno-politycznych, 2. Instytucja prezydenta w Polsce i Czechosłowacji w latach 1918-1939, 3. Instytucja prezydenta na ziemiach polskich, czeskich i słowackich w latach 1939-1989 4. Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zmiany w systemach politycznych Polski i Czechosłowacji, 5. Zasady wyboru prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000, 6. Kompetencje wyboru prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000, 7. Kompetencje prezydentów Polski, Czech i Słowacji wobec rządów, 8. Kompetencje prezydentów Polski, Czech i Słowacji wobec organów władzy sądowniczej, 9. Inne kompetencje prezydentów Polski, Czech i Słowacji, 10. Zasady odpowiedzialności prezydentów Polski, Czech i Słowacji, 11. Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000 w świetle tradycyjnych modeli rządów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-1508-1
1. Pojęcie, miejsce i źródła prawa konstytucyjnego, 2. Źródła prawa w Polsce, 3. Podstawowe zasady ustrojowe, 4. Obywatel a państwo, 5. Referendum, 6. Prawo wyborcze, 7. Władza ustawodawcza, 8. Naczelne organy władzy wykonawczej, 9. Wymiar sprawiedliwości w prokuratura, 10. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, 11. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 12. Stany nadzwyczajne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-631-0
Część I. Jakość rządzenia - rozważania teoretyczne i przegląd badań: Rozdział 1. Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych -zagadnienia metodologiczne; Rozdział 2. Siła i słabość państwa w rozważaniach nowej ekonomii politycznej; Rozdział 3. Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia; Rozdział 4. Demokracja a jakość rządzenia; Rozdział 5. Ewolucja sfery publicznej - prolegomena do rozważań teoretycznych; Rozdział 6. Zakres i struktura dóbr publicznych we współczesnej gospodarce na przykładzie państw UE-27; Rozdział 7. Wpływ edukacji na demokrację i jakość rządzenia; Rozdział 8. Kapitał społeczny a dobre rządzenie; Rozdział 9. Cyfryzacja a jakość rządzenia; Rozdział 10. Good governance w krajach postsocjalistycznych; Rozdział 11. Struktura administracyjna kraju a jakość rządzenia; Rozdział 12. Jakość funkcjonowania administracji; Rozdział 13. Podział zadań publicznych między szczeble administracji publicznej a problemy koordynacji i regulacji w zakresie jakości rządzenia. Część II. Pomiar jakości rządzenia i wyniki badań empirycznych: Rozdział 14. Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników; Rozdział 15. Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym; Rozdział 16. Mierniki syntetyczne - metody, problemy, przykłady; Rozdział 17. Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych; Rozdział 18. Siła uczestników sfery publicznej a jakość rządzenia - przykład polityki rolnej w Polsce; Rozdział 19. Jakość rządzenia a wolność gospodarcza; Rozdział 20. „Szara strefa” gospodarcza a dobre rządzenie w Polsce. Część III. Praktyczne uwarunkowania i bariery wdrażania zasad dobrego rządzenia w Polsce: Rozdział 21. Budowanie systemu monitoringu jakości rządzenia; Rozdział 22. Kierunki reform systemu instytucjonalnego sprzyjających poprawie jakości rządzenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-262-8
Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia są: bezpośrednie związki z obozem władzy - faktycznym ośrodkiem podejmowania decyzji politycznych w obrębie danego systemu politycznego i udział w procesie stabilizowania reżimu autorytarnego. Ten typ partii autorytarnych jest wewnętrznie zróżnicowany, co wynika z rzeczywistego wkładu partii w stabilizację systemu autorytarnego i stopnia ich instytucjonalizacji, w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim w obszarze autonomii decyzyjnej i systemowości. W związku z tym wyodrębnić można typ partii dominującej i „partii władzy”. Jedna Rosja w ciągu 15 lat swego istnienia nie nabrała wyraźnych cech typu idealnego partii dominującej. Zdecydowanie bliżej było jej w omawianym okresie do typu idealnego „partii władzy”, mimo że różniła się dość wyraźnie od „partii władzy” istniejących w rosyjskim systemie politycznym w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Biorąc pod uwagę stopień jej instytucjonalizacji i zakres faktycznie sprawowanych przez nią funkcji, można przyjąć, że mamy w jej przypadku do czynienia z dominującą „partią władzy”.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again