Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Szewc Andrzej
(3)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chmaj Marek
(1)
Ciszewski Łukasz
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Frąckowiak Joanna
(1)
Grzybek Łukasz
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Jerzmanowski Jędrzej
(1)
Jerzmanowski Zygmunt
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karciarz Mateusz
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krysztofiak Wojciech
(1)
Król Karol
(1)
Kuć-Czajkowska Katarzyna
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Płonka Tymoteusz
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skrzypiński Karol
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wróblewska Grażyna
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wójt
(8)
Burmistrz
(5)
Samorząd terytorialny
(4)
Prezydent miasta
(3)
Prawo
(2)
Samorząd gminny
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Liderzy lokalni
(1)
Mandat radnego
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Parlament
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Radni
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Urzędnicy
(1)
Więźniowie
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Vademecum
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-39-7
1.Szczególne stosunki zatrudnienia: Funkcje norm organizacyjnych dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich; Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego; Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych- stan obecny i postulaty zmian; Z problematyki czasu pracy pracowników samorządowych; Ustanie stosunku pracy z wójtem; Niedostateczna ocena kwalifikacyjna jako przesłanka zwolnienia ze służby cywilnej w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1975. Wybrane aspekty; Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Konwencja o pracy na morzu z 2006 r.- stan po ratyfikacji; Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zawarcia umowy o pracę; Zatrudnienie na okres próbny w organizacji międzynarodowej; Charakterystyka umowy o pracę absolwencką; Prace interwencyjne; 2. Z zagadnień procedur sądowych i administracyjnych w prawie pracy: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych; Polubowne rozwiązywanie sporów między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą; Z problematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa pracy; Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy; Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; Rejestracja zakładowego układu zbiorowego pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 948-83-277-2806-2
I. Polityczno-prawny wymiar przywództwa: Kryteria wyłaniania lokalnych liderów przywódczych; Uwarunkowania pożenienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym; Ekskluzja zamiast partycypacji. Kandydaci pokonani w wyborach samorządowych; Samorząd powiatowy jako kreator lokalnej elity politycznej. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej; Rola burmistrza w funkcjonowaniu gminy miejsko-wiejskiej na przykładzie Sokółki; Przywództwa lokalne w świetle nowelizacji ustawodawstwa wyborczego Ukrainy; Władze samorządowe Holandii; Ewolucja instytucji przywództwa w samorządzie brytyjskim; Modele przywództwa w miastach amerykańskich; Problem przywództwa w polskim samorządzie gospodarczym. II. Liderzy w środowisku lokalnym: Rola liderów lokalnych w rozwoju gmin w Polsce; Wpływ liderów lokalnych na rozwój kultury niezależnej w Lublinie; Aleksander Bałasz - lekarz i lider społeczności lokalnej; społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta; Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych; Jak skutecznie kreować wizerunek lokalnego lidera - na przykładzie prezydenta Katowic Piotra Uszoka; Wizerunek przywódcy lokalnego - na przykładzie kandydata Lewicy i Demokratów na prezydenta Szczecina Jacka Piechoty; Liderzy lokalni. Kampania Rafała Dutkiewicza w wyborach samorządowych w 2006 roku; Wizerunki kandydatów na prezydenta Lublina w wyborach 2006 roku; Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenia relacji interpersonalnych; Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenie relacji interpersonalnych; Przywódca lokalny versus media - działania kreacyjne; Rola mediów w kształtowaniu wizerunku lokalnych przywódców; Władza lokalna w warunkach dysfunkcjonalności systemu komunikowania politycznego Ruda Śląska - studiu przypadku; Bezimienni liderzy kampanii obywatelskiej PORA w miastach Ukrainy podczas "pomarańczowej rewolucji". III. Przywódcy a społeczeństwo uczestniczące: E-demokracja Demokracja przywództwo lokalne; Przez negację do partycypacji. Ewolucja referendów w sprawie odwołania organów w polskim rządzie; Konsultacje z mieszkańcami gminy jako instytucja demokracji bezpośredniej; Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe - partnerzy czy konkurenci?; Lokalne organizacje pozarządowe a lokalni liderzy polityczni - wybrane przykłady z województwa małopolskiego; Relacje zachodzące pomiędzy elitami władzy lokalnej a organizacjami III sektora; Cechy i rola liderów organizacji pozarządowych w aktywizowaniu społeczności lokalnej w opiniach działaczy pozarządowych z terenu Warmii i Mazur; Lublinianie - społeczeństwo obywatelskie? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców; Społeczeństwo obywatelskie w polsko-niemieckim mieście podzielonym. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w kreowaniu transgranicznych zachowań partycypacyjnych; Partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych w powiecie Sjest w Nadrenii-Westfalii (na podstawie przykładów); Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Wietnamie na tle doświadczeń Azji Wschodniej; Kształtowanie demokracji partycypacyjnej na przykładzie kantonów i gmin w Szwajcarii; Referendum lokalne w państwach Europy Środkowej. IV. Przywódca lokalny - polityk czy menedżer?: "Od kapralstwa do partnerstwa". Nowoczesne zarządzanie partycypacyjne w sektorze publicznym; Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce; Wójt, burmistrz, prezydent - lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie?; Od administrowania po zarządzie i przedsiębiorczość. Możliwość dynamizacji rozwoju Warszawy; Marketing w instytucjach administracji publicznej a marketing komunalny. Zarys podstawowych różnic; Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym; Rola animatorów oraz sieci innowacyjnej współpracy w aktywizowaniu regionalnych działań innowacyjnych; Mechanizmy kreowania liderów na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Status prawny rady gminy / red. nauk. Marek Chmaj. - Warszawa : Difin , 2012. - 288 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-76410596-3
1. Modele organów gminy; 2. Wybory do rady gminy; 3. Pozycja ustrojowa rady gminy (miasta); 4. Organizacja wewnętrzna rady gminy; 5. Rada gminy jako organ stanowiący; 6. Rada gminy jako organ kontroli; 7. Status radnego gminy; 8. Nadzór nad działalnością rady gminy; 9. Wcześniejsze zakończenie kadencji rady gminy; 10. Urząd gminy; 11. Odmienność ustrojowa rady w mieście na prawach powiatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8158-189-9
R. 1 Gmina; R. 2 Rada gminy; R. 3 Status prawny burmistrza; R. 4 Burmistrz jako organ władzy w publicznej; R. 5 Statut gminy i regulamin organizacyjny urzędu gminy; R. 6 Stosunki między radą gminy a burmistrzem; R. 7 Współpraca ze społecznością lokalną; R. 8 Akty prawa miejscowego; R. 9 Podatki i opłaty lokalne; R. 10 Finanse gminy; R. 11 Struktury i jednostki organizacyjne wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy; R. 12 Pracownicy samorządowi; R. 13 Wspólne wykonywanie zadań własnych przez kilka gmin; R. 14 Nadzór i kontrola nad działalnością gmin; R. 15 Kodeks postępowania administracyjnego; R. 16 Gospodarka komunalna; R. 17 Zamówienia publiczne; R. 18 Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w gminie; R. 19 Gospodarka mieszkaniowa w gminach; R. 20 Gospodarka odpadami w gminach; R. 21 Publiczny transport zbiorowy w gminach; R. 22 Dostęp do informacji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-903-6
R.1 Geneza i krótki zarys dziejów urzędu wójta, burmistrza, prezydenta miasta; R.2 Mandat wójta; R.3Status prawny wójta i jego zastępcy; R.4 Status prawny wójta i zastępcy wójta w świetle samorządowego prawa pracy; R.5 Zadania wójta; R.6 Odpowiedzialność wójta i jego zastępcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1-2/2007 Z. 1-2/2008)
1. Prawo samorządu terytorialnego: Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta; Wygaśnięcie mandatu radnego; Zadania związku komunalnego; 2. Prawo finansowe i celne: Wybrane zagadnienia nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w świetle regulacji europejskich; Cło oraz zadania Służby Celnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 3. Prawo pracy: Formy prawne zatrudnienia wspieranego; Zatrudnienie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 4. Ochrona przyrody i środowiska: Polski model ocen oddziaływania na środowisko; Niektóre prawne ograniczenia dotyczące posiadania zwierząt oraz handlu zwierzętami; 5. Procedura administracyjna: Ewolucja treści zasady dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym; Dopuszczalność zadawania pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a uprawnienia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; 6. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej: Przeciwdziałanie i zwalczanie prania pieniędzy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Współpraca administracji państwowej z instytucjami obowiązanymi w zwalczaniu procedury "prania pieniędzy"; Zwalczanie terroryzmu w polskim prawie karnym. Uwagi na tle akcesji do Unii Europejskiej; 7. Prawo cywilne i handlowe: Bezprawie normatywne jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa; O prawie właściwym dla formy umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w polskim i niemieckim prawie prywatnym międzynarodowym; Kontrowersje wokół ustawowej definicji spółki jawnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 2)
1. Płaszczyzny współdziałania państwa i samorządu terytorialnego; 2. Z życia średniowiecznych uniwersytetów; 3. Urząd wójta (burmistrza, prezydenta) w okresie zaborów; 3. Artykuły Konfederacji na drodze do amerykańskiego federalizmu; 4. Realizacja uprawnień zabużańskich w aktualnym stanie prawnych; 5. Konstytucyjna zasada równości i zakaz dyskryminacji a przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy; 6. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej- element wspólnotowego zbiorowego prawa pracy; 7. Konstytucyjność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo administracyjnym; 8. Przesłanki stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej; 9. Porozumienia zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te podmioty i organy administracji rządowej (zagadnienia wybrane); 10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie; 11. Magia a władza; 12. Peter Drucker i Marshall McLuhan- między sztuką a teorią społeczną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again