Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(2)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Mikołajczyk Bożena
(2)
Staszewska Jolanta (1960- )
(2)
Wrzesiński Michał
(2)
Zasępa Piotr
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bielecka Agnieszka
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Falecki Janusz
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Kassay Štefan
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Kornasiewicz Alicja
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Okońska Aleksandra
(1)
Panfil Marek
(1)
Parkes Aneta
(1)
Podedworny Henryk
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Skorus Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Słowik Anna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Świderska Joanna
(1)
Żynel Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Venture capital
(13)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Innowacje
(2)
Inwestycje
(2)
Kadry
(2)
Private equity
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Awans zawodowy
(1)
Controlling
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Energetyka
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Hotelarstwo
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje -- finanse
(1)
Kapitał
(1)
Kariera
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Leasing
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- finanse
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne -- finanse
(1)
Przedsiębiortswa małe i średnie
(1)
Reklama
(1)
Rozój regionalny
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Second Life
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
15 results Filter
Book
In basket
Aniołowie biznesu w sektorze MSP / Bożena Mikołajczyk. - Warszawa : Difin, 2007. - 141 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-756-2
1. Wokół teorii małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Rynek venture capital. 3. Meandry wokół aniołów biznesu. 4. Aktywność aniołów biznesu w Europie. 5. Aniołowie biznesu versus venture capitalists.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-054-1
1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej, 2. Pojęcie, istota działania i motywacje aniołów biznesu, 3. Rodzaje aniołów biznesu, 4. Formy działania aniołów biznesu, 5. Proces inwestycyjny aniołów biznesu, 6. Współpraca aniołów biznesu i funduszy venture capital, 7. Rozwój instytucji aniołów biznesu, 8. Rozwój instytucji aniołów biznesu w Polsce, 9. Wspieranie rozwoju instytucji aniołów biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków / red. nauk. Marek Panfil. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 479 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-416-4
I Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw: 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA; 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki; II Finansowanie własne: 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital; 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji; 5. Emisja akcji uprzywilejowanych; III Finansowanie obce: 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych; 7. Kredyty inwestycyjne: Sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym; 8. Leasing, 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych; 10. Factoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami; 11. Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością w grupach kapitałowych; IV Szczególne narzędzia finansowania: 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych; 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine); 14. Wykupy menadżerskie i lewarowane - specyfika finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-809-5
1. Meandry teorii rozowju i ekspancji małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Unia Europejska a MSP na przełomie XX i XXI wieku, 3. zmiany w podejściu do kredytowania MSP, 4. Venture Capital i jego miejsce w infrastrukturze finansowej MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-351-5
Cz.I Ocena efektywnosci kapitału podwyższonego ryzyka jako instrumentu finansowego: 1. Ogólna charakterystyka kapitału podwyższonego ryzyka jako instrumentu finansowego, 2. Efektywność ekonomiczna transakcji podwyższonego ryzyka. Cz.II analiza etapów procesu inwestycyjnego VC: 3. Pozyskiwanie środków przez fundusze podwyższonego ryzyka, 4. Inwestowanie kapitału podwyższonego ryzyka, 5. Struktura transakcji typu venture capital, 6. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez fundusze podwyższonego ryzyka, 7. Wyjście z inwestycji, Cz.III Analiza warunków rozowju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce z uwzględnieniem polityki panstwa i źródeł finansowania: 8. Przesłanki i determinanty rozowju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce, 9. Finansowanie kapitału podwyższoego ryzyka w warunkach polskich, 10. Panstwo a kapitał podwyższonego ryzyka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 542)
Cz.I Ocena efektywnosci kapitału podwyższonego ryzyka jako instrumentu finansowego: 1. Ogólna charakterystyka kapitału podwyższonego ryzyka jako instrumentu finansowego, 2. Efektywność ekonomiczna transakcji podwyższonego ryzyka. Cz.II analiza etapów procesu inwestycyjnego VC: 3. Pozyskiwanie środków przez fundusze podwyższonego ryzyka, 4. Inwestowanie kapitału podwyższonego ryzyka, 5. Struktura transakcji typu venture capital, 6. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez fundusze podwyższonego ryzyka, 7. Wyjście z inwestycji, Cz.III Analiza warunków rozowju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce z uwzględnieniem polityki panstwa i źródeł finansowania: 8. Przesłanki i determinanty rozowju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce, 9. Finansowanie kapitału podwyższoego ryzyka w warunkach polskich, 10. Panstwo a kapitał podwyższonego ryzyka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
The notion of financial sciences covers quite a broad spectrum of scientific disciplines. The most obvious are public finance, corporate finance, capital and money markets, banking and accountancy. Therefore, to make the structure more clear, we divided the contents of previous volumes of our journal into several parts with their own subtitles. However, more and more issues appeared that could not be attributed to any of these “classic” branches, like virtual money, personal finance, or interdisciplinary problems. We decided therefore to present the contents of this issue of Financial Sciences in the alphabetical order of the authors’ names. The reader will notice that most of the articles included in this volume go far beyond the standard classification. An obvious reason is that almost any human public activity has some financial aspects, and this is clearly reflected in all the articles published here. It is my honour and pleasure to thank all the authors for their creative contribution to the contents of this volume, as well as the referees for their efforts to maintain the already acknowledged scientific level of our journal. I hope that the reading of the articles presented here will bring some interesting insights into the current state of the evolution of the financial sciences. Ewa Bogacka-Kisiel
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-934-4
1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw wspierania przez czynnik publiczny: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw; Instytucjonalne wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw; Doświadczenia wybranych krajów we wspieraniu funduszy; Doświadczenia wybranych krajów we wspieraniu funduszy venture capital przez czynnik publiczny. 2. Quasi-fundusze venture capital jako instytucje finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw: Interpretacja pojęcia i kryteria klasyfikacji quasi-funduszy venture capital; Warunki tworzenia i funkcjonowania quasi-funduszy venture capital; Charakterystyka quasi-funduszy venture capital; Przesłanki i bariery transformacji quasi-funduszy venture capital w kierunku funduszy komercyjnych. 3. Działalność inwestycyjna quasi-funduszy venture capital: wybór projektów inwestycyjnych do finansowania; Zaangażowanie kapitałowe quasi-funduszy venture capital; Sposoby zakończenia inwestycji stosowane przez quasi-fundusze venture capital; Ocena efektywności działalności funduszy venture capital. 4. Efekty działalności inwestycyjnej quasi-funduszy venture capital: Oddziaływanie inwestycji venture capital na działalność badawczo-rozowjową przedsiębiorstw; Oddziaływanie inwestycji venture capital na rynek pracy; Oddziaływanie inwestycji venture capital na poziom i strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży; Analiza finansowa działalności przedsiębiorstw finansowanych przez quasi-fundusze venture capital; Ocena skuteczności wyrównywania różnic interregionalnych poprzez inwestycje quai-funduszy venture capital
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-40-0
1. Venture capital jako nowy instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Specyfika inwestowania venture capital oraz jego rozwój na świecie i w Polsce, 3. Znaczenie gospodarcze i perspektywy rozwoju venture capital w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-145-5
R.I Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), 2. Rodzaje źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Venture capital - istota zjawiska. R.II analiza warunków podejmowania współpracy z funduszem venture capital przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Decyzja o podjęciu współpracy, 2. Analiza polityki inwestycyjnej funduszy PE/VC, 3. Wstępny etap procesu decyzyjnego. R.III Rola czynników zewnętrznych w tworzeniu oraz rozwoju środowiska sprzyjającego współpracy podmiotów rynku PE/VC oraz małych i średnich przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Warunki stymulujące i hamujące rozwój środowiska venture capital/private eqiuty, 2. Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce, 3. Ocena atrakcyjności Polski dla rozwoju rynku PE/VC. R.IV Perspektywy rozwoju rynku PE/VC w Polsce oraz jego potencjalne konsekwencje dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Bieżące trendy na rynku PE/VC w Polsce i w Europie Zachodniej, 2. Konsekwencje inwestycji typu venture capital dla przedsiębiorstw, 3. Ocena perspektyw rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-54-1
R.I Instytucja Venture Capital : 1. Istota Venture Capital i pojęć pochodnych, 2. Rodzaje inwestycji dokonywanych przez fundusze Venture Capital, 3. Tworzenie i zarządzanie funduszem Venture capital. R.II Venture Capital jako czynnik rozwoju gospodarczego: 1. Znaczenie funduszy Venture Capital w gospodarce Stanów zjednoczonych, 2. Wpływ sektora Venture Capital na gospodarkę innych krajów. R.III Sektor Venture Capital w Stanach Zjednoczonych : R.IV Sektor Venture capital w Europie : 1. Przegląd do świadczeń europejskich, 2. Venture Capital w Wielkiej Brytanii, 3. Venture Capital we Francji, 4. Venture capital w Niemczech, 5. Podsumowanie. R.V Inicjatywy europejskie stymulujące rozwój sektora Venture Capital : 1. Europejskie stowarzyszenie Prywatnych Inwestorów Kapitałowych (Biała Księga 1995 i 2001 r.), 2. Inicjatywy Komisji Europejskiej, 3. Miejsce Venture Capital w programach Unii Europejskiej, 4. Strategi a Lizbońska, 5. Podsumowanie. R.VI Rozwój sektora Venture Capital w Polsce w latach 1990-2002: 1. Proces formowania się Venture Capital w Polsce, 2. Możliwości rozwoju Venture capital w ramach istniejących regulacji rynku kapitałowego, 3. Funkcjonowanie sektora Venture Capital / Private Equity. R.VII Wycena potencjalnej podaży i popytu na inwestycje Venture capital / Private Eqiuty w Polsce: 1. Anali za podażowych czynników kształtujących rozwój Venture Capital / Private Equity, 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowy elementy popytu na inwestycje Venture capital/ Private Eqiuty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 1/2017)
Zawiera: Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR: przedsiębiorczość – innowacyjność – jakość; Reengineering and Controlling in I.D.C. Holding; Motywowanie do pracy w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw; Recruitment and selection in the opinion of small and medium enterprises employees; Ocena współpracy międzypokoleniowej z perspektywy płci w polskich organizacjach w kontekście zarządzania wiekiem; Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej; Partycypacja menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku gastronomicznym; Crowdfunding scheme in journalism; Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people; Złożoność w zarządzaniu – refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem; Innowacyjność środkiem do zwiększania konkurencyjności na rynku nieruchomości; Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza; Impacts of creation of safety stock on human resources management in manufacturing companies; Cykl giełdowy na GWP w Warszawie a poziom niedoszacowania IPO spółek zasilanych funduszami private equity w latach 2000-2013; Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 2/2017)
Selected problems of professional career development of employees; Controlling in employees’ opinionsin small and medium enertprises; Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu; Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej; Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private equity na tle publicznego rynku akcji i obligacji; Management of intellectual property in polish companies; Analiza zależności stop zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych; Cyrkularne modele biznesowe w energetyce; Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego; Działania marketingowe w wirtualnym świecie scond life - przegląd literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again