Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Panasiuk Aleksander
(3)
Łazarek Roman
(3)
Dileep M.R
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Perenc Józef
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Łazarek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Turystyka
(6)
Usługi
(5)
Ekonomia
(2)
Hotelarstwo
(2)
Biura podróży
(1)
Gastronomia
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Logistyka
(1)
Poczta
(1)
Poradnictwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transport
(1)
Turystka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-14722-8
1. Ekonomika turystyki w systemie nauk ekonomicznych, 2. Podstawowa terminologia turystyczna, 3. Funkcje turystyki, 4. Turystyka jako sektor gospodarki, 5. Rynek usług turystycznych, 6. Popyt turystyczny, 7. Podaż turystyczna, 8. Ceny usług turystycznych, 9. Jakość usług turystycznych, 10. Polityka turystyczna, 11. Turystyka miedzynarodowa, 12. Przedsiębiorstwo turystyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Roman Łazarek. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - 183 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86990-60-0
Wstęp: Ekonomia a ekonomika turystyki; Definicja turystyki i turysty dla potrzeb statystyki i ekonomiki turystyki; Definicja turysty a statystyka zagranicznej turystyki przyjazdowej. R.1 Podstawowe kategorie ekonomiczne w ekonomice turystyki: Turystyka w hierarchii potrzeb ludzkich; Dobra i usługi turystyczne; Produkt turystyczny; Rynek turystyczny; Popyt turystyczny; Podaż turystyczna; Ceny; Koniunktura na rynku turystycznym. R.2 Turystyka a wielkość i struktura konsumpcji: Potrzeby turystyczne w hierarchii potrzeb gospodarstw domowych; Konsumpcja turystyczna w budżetach gospodarstw domowych; Mierniki konsumpcji turystycznej; Ocena stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki i wypoczynku; Funkcja rynnkowa konsumpcji turystycznej. R.3 Turystyka w gospodarce: Wprowadzenie; Podstawowa terminologia: "gospodarka turystyczna" czy "przemysł turystyczny"; Typowa, uzupełniająca i pośrednia gospodarka turystyczna; Udział turystyki w produkcie krajo wym brutto; Turystyka i zatrudnienie; Udział turystyki krajowej w obrotach turystycznych; Rola i znaczenie turystyki zagranicznej w gospodarce; Globalne znaczenie turystyki w gospodarce; Polityka turystyczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Book
In basket
Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / Roman Łazarek. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 232 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86990-81-3
Wstęp: Ekonomia a ekonomika turystyki; Definicja turystyki i turysty dla potrzeb statystyki i ekonomiki turystyki; Definicja turysty a statystyka zagranicznej turystyki przyjazdowej. R.1 Podstawowe kategorie ekonomiczne w ekonomice turystyki: Turystyka w hierarchii potrzeb ludzkich; Dobra i usługi turystyczne; Produkt turystyczny; Rynek turystyczny; Popyt turystyczny; Podaż turystyczna; Ceny; Koniunktura na rynku turystycznym. R.2 Turystyka a wielkość i struktura konsumpcji: Potrzeby turystyczne w hierarchii potrzeb gospodarstw domowych; Konsumpcja turystyczna w budżetach gospodarstw domowych; Mierniki konsumpcji turystycznej; Ocena stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki i wypoczynku; Funkcja rynnkowa konsumpcji turystycznej. R.3 Turystyka w gospodarce: Wprowadzenie; Podstawowa terminologia: "gospodarka turystyczna" czy "przemysł turystyczny"; Typowa, uzupełniająca i pośrednia gospodarka turystyczna; Udział turystyki w produkcie krajo wym brutto; Turystyka i zatrudnienie; Udział turystyki krajowej w obrotach turystycznych; Rola i znaczenie turystyki zagranicznej w gospodarce; Globalne znaczenie turystyki w gospodarce; Polityka turystyczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 281, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15638-1
1.Teoretyczne podstawy gospodarki turystycznej: Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny; Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej; Produkt turystyczny. 2. Podstawy jakości w gospodarce turystycznej: Istota jakości; Jakość usług; Jakość w gospodarce turystycznej; Metody badań jakości obsługi w gospodarce turystycznej; Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju. 3. Przewozy turystyczne: Wzajemne relacje turystyki i transportu; Pojęcie cech i jakości usług transportowych; Przewozy w poszczególnych gałęziach i rodzajach transportu. 4. Hotelarstwo i gastronomia: Wzajemne relacje turystyki, hotelarstwa i gastronomii; Pojęcie i cechy jakości usług hotelarskich i gastronomicznych; Czynniki kształtujące jakość usług gastronomicznych; Kategoryzacja jako instrument pomiaru jakości usług hotelarskich; Rekomendacja przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych; Przykłady kategoryzacji obiektów hotelarskich w wybranych krajach europejskich. 5. Biura podróży: Istota działalności biur podróży; Determinanty rozwoju usług pośrednictwa i organizacji w turystyce; Znaczenie i funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce; Cechy współczesnego rynku pośrednictwa i organizacji w turystyce; Standardy jakości w podmiotach pośrednictwa i organizacji w turystyce, Kształtowanie jakości usług pośrednictwa i organizacji w turystyce; Analiza kształtowania jakości usług w oddziale regionalnym biura podróży. 6. Pozostałe formy obsługi ruchu turystycznego: Ruch turystyczny; Formy obsługi ruchu turystycznego; Metody określania jakości wybranych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego; System obsługi w punktach i centrach informacji turystycznej. 7. Lokalna i regionalna gospodarka turystyczna: Podstawy formalne funkcjonowania lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej; Aktywność podmiotów samorządu terytorialnego w zakresie oferty turystycznej; Możliwość oceny jakości obszarowego produktu turystycznego; Badanie jakości produktu turystycznego w opinii turystów odwiedzających region turystyczny. 8. Produkt turystyczny wybranych form turystyki: Turystyka wiejska; Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"; Turystyka uzdrowiskowa; Ocena jakości produktu turystycznego uzdrowisk na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; Turystyka biznesowa; Kodeks etyki zawodowej; Turystyka wypoczynkowa; Działania podnoszące jakość wypoczynku w gminie Rewal; turystyka morska; Jakość obsługi klientów korporacyjnych w Unity Line
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-22-8
R. 1 Podstawowe pojęcia i zakres gospodarki turystycznej; R. 2 Gospodarka turystyczna a rynek turystyczny; R. 3 Gospodarka turystyczna w miejscowościach turystycznych i regionach; R. 4 Turystyka i gospodarka turystyczna w procesach międzynarodowego współdziałania i integracji; R. 5 Baza noclegowa turystyki; R. 6 Uzdrowiska; R. 7 Turystyka wiejska - agroturystyka; R. 8 Turystyka socjalna; R. 9 Organizacja konferencji i kongresów; R. 10 Biura podróży; R. 11 Koncentracja w gospodarce turystycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-93-85909-67-2
Zawiera: 1. Tourism: An Introduction: 1.1. Introduction; 1.2. Basic Concept of Tourism; 1.3. The Tourist; 1.4. Multidisciplinary Aspects of Tourism; 1.5. Tourism System; 1.6. Evolution and History of Tourism; 1.7. Evolution of Indian Tourism; 1.8. Reasons for the Growth of Tourism; 1.9. Why is Tourism Promoted?; 1.10. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 2. Classification of Tourism: 2.1. Introduction; 2.2. International Tourism; 2.3. Domestic Tourism; 2.4. Inbound and Outbound Tourism; 2.5. Intraregional and Interegional Tourism; 2.6. Leisure and Business Tourism; 2.7. Mass Tourism and ‘Niche’ Tourism; 2.8. Culture Related Tourism Types; 2.9. Cultural Tourism; 2.10. Historical Tourism; 2.11. indigenous Tourism; 2.12. Film-induced Tourism; 2.13. Literary Tourism; 2.14. Music Tourism; 2.15. Ethnic Tourism; 2.16. Pilgrimage Tourism; 2.17. Red Tourism; 2.18. Yoga Tourism; 2.19. Industrial Tourism; 2.20. Alternative Tourism; 2.21. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 3. Tourism Motivation and Demand; 3.1. Introduction; 3.2. Travel Motivation Theories; 3.3. demand for Tourism; 3.4. Indicators of Tourism Demand of a Population; 3.5. Determinants of Tourism Demand; 3.6. Measuring Demand for Tourism; 3.7. Problems of Measuring Tourism Demand; 3.8. Tourist Statistics; 3.9. Volume Statistics; 3.10. Value Statistics; 3.11. Visitor Profile Statistics; 3.12. Methods of Measurement; 3.13. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 4. Tourism Industry: 4.1. Introduction; 4.2. Tourism Industry: The Concept; 4.3. Business Environments; 4.4. Components of Tourism Industry; 4.5. Destinations and Attractions; 4.6. Government Organizations; 4.7. National Tourism Organization (NTO); 4.8. Intermediaries; 4.9. Travel Agent; 4.10. Tour Operator; 4.11. Types of Tour Operators; 4.12. Transportation; 4.13. Modes of Transport; 4.14. Accomodation and Hospitality; 4.15. Food and Beverage; 4.16. Entertainment and Recreation; 4.17. Shopping; 4.18. Infrastructure; 4.19. Conclusion; Key Terms; ReviewQuestions. 5. Transport and Tourism: 5.1. Introduction; 5.2. Tourism and Transport: The Interrelationship; 5.3. Air Transport; 5.4. Evolution of Air transport; 5.5.Air Transport Industry; 5.6. Airports; 5.7. Structure of an Airport; 5.8. Navigation and Air Traffic Control; 5.9. Airlines; 5.10. Aircraft and Equipment Manufacturers; 5.11. Air transport Regulations; 5.12. Surface transport; 5.13. Road Transportation; 5.14. Rail Transportation; 5.15. Water Transportation; 5.16. Cruise Tourism; 5.17. Conclusion; Key terms; Review Questions. 6. Tourist Destination: 6.1. Introduction; 6.2. Destination: Concept and Definitions; 6.3. Common Characteristics of Destinations; 6.4. Fundamental Elements of Tourism in a Destination; 6.5. Attractions; 6.6. Accessibility; 6.7. Accomodation; 6.8. Amenities; 6.9. Ancillary Services; 6.10. Activities; 6.11. Awareness; 6.12. Evolution and Growth of Tourism in a Destination; 6.13. Destination Elements and Tourist Flows; 6.14. Destination Image; 6.15. Destination Marketing Organisation (DMO); 6.16. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 7. Tourism Organisations: 7.1. Introduction; 7.2. international Organisations; 7.3. United Nations World Tourism Organisation (UNWTO); 7.4. international Air Transport Association (IATA); 7.5. International Civil Aviation Organisation (ICAO); 7.6. World Travel and Tourism Council (WTTC); 7.7. United Federation of Travel Agents Association (UFTAA); 7.8. Pacific Asia Travel Association (PATA); 7.9. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 8. National Tourism Organisations in India: 8.1. Introduction; 8.2. India Tourism Development Corporation (ITDC); 8.3. Directorate General of Civil Aviation (DGCA); 8.4. Airports Authority of India (AAI); 8.5. Archeological Survey of India (ASI); 8.6. Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC); 8.7. Tourism Finance Corporation of India (TFCI); 8.8. Travel Agents Association of India (TAAI); 8.9. India Association of Tour Operators (IATO); 8.10. Travel Agents Federation of India (TAFI); 8.11. Association of Domestic Tour Operators of India (ADTOI); 8.12. Association of Tourism Trade Organisations India (ATTOI); 8.13. Adventure Tour Operators’ Association of India (ATOAI); 8.14. Indian Medical Travel Association (IMTA); 8.15.Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI); 8.16. Confederation of Indian Industry (CII); 8.17. India Convention Promotion Bureau (ICPB); 8.18. Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC); 8.19. Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC); 8.20. Goa Tourism Development Corporation (GTDC); 8.21. Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB); 8.22. Kerala Tourism Development Corporation (KTDC); 8.23. Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC); Conclusion; Key Terms; Review Questions. 9. Tourism Planning: 9.1. Introduction; 9.2. Planning in Tourism; 9.3. Significance of Planning in Tourism; 9.4. Planning Levels in Tourism; 9.5. Approaches to Tourism Planning; 9.6. Tourism Planning Process; 9.7. Tourism Policy; 9.8. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 10. Benefits of Tourism: 10.1. Introduction; 10.2. Economic Benefits of Tourism; 10.3. Economic Growth and Diversification; 10.4. Local Entrepreneurship Development; 10.5. Redistribution of Wealth; 10.6. Direct, Indirect and Induced Benefits; 10.7. Multiplier Effect; 10.8. Measuring Economic Impacts; 10.9. Social Significance of Tourism; 10.10. Positive Cultural Impacts of Tourism; 10.11. Environmental Benefits of Tourism; 10.12. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 11. Impacts of Tourism: 11.1 Introduction; 11.2. Economic Impacts; 11.3. Social Consequences; 11.4. Cultural Impacts; 11.5. Environmental Impacts of Tourism; 11.6. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 12.Sustainable Tourism: 12.1. Introduction; 12.2. Sustainable Development; 12.3. Sustainable Tourism Development; 12.4. Components of Sustainable Tourism; 12.5. Carrying Capacity; 12.6. Environmental Impact Assessment (EIA); 12.7. Visitor Management; 12.8. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 13. Ecotourism and Responsible Tourism: 13.1. Introduction; 13.2. Definition ad Concept of Ecotourism; 13.3. Ecotourism Resources of India; 13.4. Responisble Tourism; 13.5. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 14. Tourism Marketing: 14.1. Introduction; 14.2. Tourism Marketing; 14.3. Tourism: the Product and Its Characteristics; 14.4. Characteristics of Tourism Products; 14.5. Tourist as the Customer and the Purchase Decision Making; 14.6. Market Segmentation and target Marketing; 14.7. Marketing Mix for Tourism; 14.8. Product; 14.9. Price; 14.10. Promotion; 14.11. Place; 14.12. People; 14.13. Physical Evidence; 14.14. Process; 14.15. Customer Relationship Management (CRM); Conclusion; Key Terms; Review Questions. 15. Tourism Information technology: 15.1. Introduction; 15.2. Significance of Information Technology in Tourism; 15.3. IT Application in Tourism; 15.4. e-Tourism; 15.5. e-Business in Tourism; 15.6. Cyber Tourism; 15.7. IT Application in Transport Sector; 15.8. Information Systems in Travel Intermediaries; 15.9. Influence of Technology in the Distribution of Travel Products; 15.10. Global Distribution System; 15.11. m-Commerce Distribution; 15.12. Disintermediation and Reintermediation; 15.13. IT Application in Hospitality Industry; 15.14. Destination’s Use of ICT for Competitive Advantage; 15.15. mobile Applications; 15.16. e-Marketing in Tourism; 15.17. Conclusion; Key Terms; Review Questions. 16. The Future of Tourism: 16.1. Introduction; 16.2. Unethical Tourism Practises; 16.3. Sex Tourism and Child Sex Tourism; 16.4. Terrorism and Political Crisis; 16.5. Climate Change and Tourism; 16.6. Globalization and Tourism; 16.7. Growth of Tourism and the Challenges; 16.8. The Future; 16.9. Conclusion; Key Terms; Review Questions. References and Bibliography. Index.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14488-2
1.Usługi w teorii ekonomii, 2.Specyfika i klasyfikacja usług, 3.Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług, 4.Handel w gospodarce, 5.Międzynarodowa wymiana usług, 6.Usługi transportowo-spedycyjne, 7.Usługi portowo-żeglugowe, 8.Usługi logistyczne, 9.Usługi turystyczne i hotelarskie, 10.Usługi pocztowe, 11.Usługi telekomunikacyjne, 12.Usługi bankowe, 13.Usługi ubezpieczeniowe, 14.Usługi medyczne, 15.Usługi publiczne, 16.Usługi komunalne, 17.Usługi konultingowo-oradcze, 18.Usługi edukacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Usługi - turystyka - ekonomika (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again