Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Gajdzik Bożena
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kowalik Izabela
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Rucińska Danuta
(1)
Sobczyk Genowefa
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Szafrańska-Blank Katarzyna
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Banki
(2)
Kredyt
(2)
Marketing
(2)
Usługi
(2)
Administracja
(1)
Banki internetowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo handlowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębuiorstwo
(1)
Reklama
(1)
Rynek finansowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Transport
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Subject: time
1989-
(2)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-75-7
R.I Gmina jako podmiot funkcjonujący na rynku, R.II Wy znaczniki orientacji marketingowej gminy, produkt marketingowy i jego odbiorcy, R.III Podstawy informacyjne działań marketingowych gminy, R.IV Teoretyczno-metodyczne problemy formułowania strategii marketingowej gminy, R. V Działania marketingowe gmin-wyniki badań bezpośrednich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 581)
1. Koncepcje marketingu i orientacji rynkowej- zastosowanie w sektorze publicznym; 2. Samorządowe usługi publiczne- charakterystyka, zakres przedmiotowy i formy organizacyjno-prawne; 3. Operacjonalizacja koncepcji marketingu i orientacji rynkowej w administracji terytorialnej. Wyniki wywiadów indywidualnych; 4. Poziom i uwarunkowania orientacji rynkowej polskiej administracji terytorialnej; 5. Wpływ orientacji rynkowej na wybrane wyniki działalności jednostek samorządu lokalnego; 6. Perspektywy wdrażania orientacji rynkowej w polskim samorządzie terytorialnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-296-5
Charakterystyka rynku pieniężnego, System bankowy w Polsce, Tradycyjne rozliczenia pieniężne, Elektroniczne usługi bankowe, Zagraniczne operacje rozliczeniowe, Kredyty bankowe, Zasady rozrachunków międzybankowych, Podstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku, Podstawowe zasady oceny sytuacji finansowej banku, marketing w działalności banku, Przykłady liczbowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1998-4
1. Charakterystyka rynku usług transportowych; 2. Rynek usług transportowych jako struktura ekonomiczna i społeczna; 3. Konkurencja na rynku usług transportowych; 4. Interwencjonalizm państwa na rynku usług transportowych; 5. Badania rynku usług transportowych; 6. Strategie funkcjonowania i rozwoju rynku usług transportowych; 7. Polski rynek usług transportu samochodowego; 8. Rynek usług transportu kolejowego; 9. Polski rynek usług transportu lotniczego; 10. Polski rynek usług transportu wodnego śródlądowego; 11. Rynek usług transportu morskiego z uwzględnieniem polski; 12. Rynek usług transportu miejskiego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-356-2
R.1 Podstawowe pojęcia z zakresu działań marketingowych niezbędne przy klasyfikacji podatkowej wydatków: Uwagi ogólne; Kluczowe pojęcia wspólne na gruncie updop i updof; Inne pojęcia z zakresu pdof; Inne kluczowe pojęcia na gruncie uvat. R.2 Podstawowe przepisy podatkowe regulujące działania z zakresu reprezentacji, reklamy i promocji sprzedaży: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych; Ustawa o podatku od towarów i usług; Podatek dochodowy od osób fizycznych. R.3 Dokumentacja: Uwagi ogólne; Obowiązki dokumentacyjne wynikające z przepisów podatkowych; Dokumentacja dodatkowa (tzw. "dowodowa"). R.4 Ch-ka wybranych działań marketingowych i ich skutki podatkowe: Reklama w mediach - telewizja, prasa radio, Internet; Inne rodzaje reklamy publicznej - billboardy, reklama na środkach transportu; Ulotki i katalogi reklamowe przekazywane do punktów sprzedaży; Direct mailing; Materiały reklamowe wspierające sprzedaż przekazywane do punktów sprzedaży; Materiały wspierające sprzedaż o charakterze użytkowym; Sprzedaż premiowa; Konkursy; Loterie promocyjne; Inne akcje promocyjne - przykłady; Płatności na rzecz dystrybutorów; Targi i wystawy; Konferencje prasowe; Szkolenia dla pracowników kontrahentów; Imprezy integracyjno- rozrywkowe, bankiety; Upominki reprezentacyjne; Sponsoring; Darowizny. R.5 Przykład praktyczny - wpływ przepisów na "kosztowność" działania marketingowego (wykorzystanie budżetu marketingowego): Uwagi ogólne; Założenia przyjęte do analizy; Wpływ przepisów podatkowych na budżet; Wyliczanie budżetu akcji; Ocena poszczególnych wariantów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2588-4
I. Uwarunkowania konkurencyjności produktów i pośredników rynkowych: Innowacje operacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej. Proces świadczenia usług jako istotny element kształtowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych. System zarządzania jakością czynnikiem przewagi konukrencyjnej przedsiebiorstw na rynku. Instrumenty konukrowania na rynku usług szkoleniowych w Polsce. Uwarunkowania konkurencyjności dla nowych modeli biznesu (na przykładzie sektora odzieżowego).Konkurencyjnośc polskiego przemysłu stocznowego na rynku globalnym. Rola regionalnych i lokalnych organizacji wspierających rozwój gospodarki turystycznej w województwie śląskim. Odpowiedzialność sprzedawcy za towar konsumcyjny jako czynnik jego konkurencyjnośi w świetle prawa wspólnotowego i krajowego. II.Narzędzie marketingowe a rozwój technik informatycznych i komunikacyjnych: Współpraca producenta i detalisty w łańcuchu dostaw FMCG - jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Strategie efektywnej obsługi klienta - ECR w swietle wyników badań. Centra handlowe kreujące nowe cechy konkurencyjności na rynku sprzedaży detalicznej. Relacja producent-konsument w aspekcie badań postępowania nabywców indywidualnych na polskim rynku IT. Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego. Pozycjonowanie witryn WWW innowacją w marketingu internetowym. Kierunki ewolucji marketingu partnerskiego na rynku B2B - w świetle badań. Nowoczesne formy komunikacji a procesy decyzyjne młodych konsumentów. III. Trendy w zachowaniach na rynku: Uwarunkowania i czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. Wpływ oczekiwań klientów na postrzeganie jakości usług świadczonych przez jednostki administracyji samorządowej. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na podstawie badań studentów Małopolski. Postawy konsumentów wobec różnych form reklamy. Zachowania konsumentów w sferze czasu wolnego i ich uwarunkowania. Gospodarstwa agrosturystyczne w opinii ich właściceli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again