Source
Książki
(11)
IBUK Libra
(5)
ebookpoint BIBLIO
(1)
Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(6)
Czasopisma
(4)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(9)
Author
Borski Maciej (1975- )
(4)
Kil Jan
(4)
Lityński Adam (1940- )
(4)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(3)
Kadyszewski Borys
(2)
Kukulak-Dolata Iwona
(2)
Majewski Kamil
(2)
Pichla Jarosław
(2)
Prawelska-Skrzypek Grażyna
(2)
Abramski Olgierd
(1)
Adamus Rafał
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Augustyn Paulina
(1)
Baran Beata
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Bała Karolina
(1)
Bujak Kazimierz
(1)
Buratowska Klaudia
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dorczak Roman
(1)
Doroszczak Jan
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grubalska Aleksandra
(1)
Grudecki Michał
(1)
Górski Marcin
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Jagocha Konrad
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kawecka Marcelina
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Krenz-Brzozowska Lucyna
(1)
Krzysztofik-Pelka Magdalena
(1)
Kubacki Artur Dariusz
(1)
Kuczkowska Ewelina
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kępa Marcin
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Marszałek Joanna
(1)
Matuszak Michał
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowak Krystian
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Peter-Bombik Katarzyna
(1)
Próchniak Joanna
(1)
Pudło Anna
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pytlik Roksana
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sadkowska Joanna
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sowul Łukasz
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Trzeja Patrycja
(1)
Tyborowska Patrycja
(1)
Warchoł Iwona
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Węgiel Ewa
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Ziemian Kamila Marlena
(1)
Zięba-Załucka Halina (1952- )
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Żmuda-Matan Kamila
(1)
Żurek Jakub
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Prezydentura (urząd)
(5)
Prawo pracy
(4)
Prawo karne
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Urzędy pracy
(3)
Agencje zatrudnienia
(2)
Decyzja administracyjna
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Kontratypy (prawo)
(2)
Opieka społeczna
(2)
Oskarżony
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prokuratura
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Trybunał stanu
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Catalyst (rynek obligacji)
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dozwolony użytek
(1)
Dyskrecjonalność sędziowska
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
E-sądy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Urząd ds. Pracy
(1)
Faktoring
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Grunty rolne
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje kultury
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Klauzule generalne
(1)
Kobieta
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kradzież
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leki
(1)
Lockdown
(1)
Loot box
(1)
Merkantylizm
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości (Polska)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Mobbing
(1)
Mowa nienawiści
(1)
Muda (zarządzanie)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Negocjacje
(1)
Nieważność decyzji administracyjnej
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Obrona konieczna
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona praw konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona zwierząt
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Opieka okołoporodowa
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Otoczenie firmy
(1)
PRL
(1)
Parlament
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Podział administracyjny
(1)
Policja
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Polskie Państwo Podziemne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Czechy
(1)
Francja
(1)
Jagielnica (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. czortkowski ; okolice)
(1)
Kosowo
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Niemcy
(1)
Szwecja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(3)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Historia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
17 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-233-2363-1
Form of Work

e-ISBN: 978-83-233-8649-0 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Badania, których wyniki prezentuje niniejszy tekst zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006). Celem programu było dokonanie, w oparciu o wcześniejszą diagnozę, zmian organizacyjnych i modyfikacji w sposobie funkcjonowania urzędów pracy, mających na celu doskonalenia ich działania. Badanie osób bezrobotnych (korzystających z usług urzędów pracy) miało być właśnie elementem wspomnianej diagnozy istniejącego stanu rzeczy, miało dostarczyć informacji niezbędnych dla zaprojektowania działań w celu dokonania zmian organizacyjnych, prowadzących do bardziej efektywnego funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Obok badań nad bezrobotnymi, zrealizowane zostały także w ramach wspomnianego projektu badania nad pracodawcami, instytucjami i organizacjami rynku pracy, a także personelem powiatowych urzędów pracy.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-65596-96-3
Form of Work

Problematyka prezentowana w niniejszej monografii stanowi uzupełnienie dostępnej wiedzy o definiowaniu i pomiarze efektywności w instytucjach publicznych. Za najistotniejszy oryginalny wkład do nauki uważa się podjęcie próby opracowania metodyki pomiaru efektywności działania lokalnych publicznych służb zatrudnienia.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-233-2358-7
Form of Work

e-ISBN: 978-83-233-8648-3 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z punktu widzenia zarządzania powiatowym urzędem pracy niezwykle ważne są umiejętności kształtowania pozytywnych i trwałych relacji z pracodawcami, będącymi jedną z kluczowych grup klientów. W opracowaniu jest przedstawiana i weryfikowana teza, iż kształtowanie pozytywnych i trwałych relacji urzędów pracy z pracodawcami uwarunkowane jest przyjęciem w organizacji orientacji marketingowej, w której zakłada się ustawienie klienta w centrum organizacyjnego myślenia o strategii i podejmowanych działaniach
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-30-9
1. Poglądy merkantylistów i przedstawicieli ekonomii klasycznej na ekonomiczną rolę państwa w życiu gospodarczym, 2. Metodologiczne problemy podejmowania decyzji w administracji publicznej. (Studium z nauki administracji), 3. System wspólności dorobku czy rozdzielność majątkowej? Prawo małżeńskie majątkowe - polskie projekty dekretów z lat 1945-1946, 4. Polska ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. ma tle ustawodawstwa europejskiego pierwszej połowy XX w., 5. Kilka uwag o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 6. Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej, 7. Zasada niedokonywania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 8. Poglądy fizjokratów w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego, 9. O klauzulach generalnych w pierwszych latach Polski Ludowej uwag kilka, 10. Druga wojna światowa: Polskie Państwo Podziemne, prawo i sądy polskie (szkic do celów dydaktycznych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-37-6
1. Uregulowania w zakresie pomocy publicznej po przystąpieniu Polski do Unii europejskiej, 2. Kilka uwag o funkcjonowaniu zawodów prawniczych, 3. Sądownictwo administracyjne czy prokuratura? Problem badania legalności aktów administracyjnych w początkach władzy ludowej; 4. Uwagi do statusu prawnego wojewody w świetle ustawy o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 roku, 5. Ustrój gminy samorządowej w Polsce i w Niemczech; 6. O Józefa Piłsudskiego dwóch spotkaniach z prawem, 7. Prezydent USA jako naczelny dowódca sił zbrojnych, 8. Organizacje pozarządowe - aktywny podmiot stosunków międzynarodowych, 9. Wincentego Skrzetuskiego mowa O powinnościach narodów jednych ku drugim, 10. Kobiece oblicze współczesnego bezrobocia - wymiar psychologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-233-2355-6

e-ISBN: 978-83-233-8652 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Organizacje wspomagające proces znajdywania pracy początkowo miały charakter organizacji społecznych, tworzonych głównie przez związki zawodowe lub pracodawców. Pierwsze publiczne instytucje rynku pracy zaczęły powstawać w krajach uprzemysłowionych pod koniec XIX w., z obawy przed społecznymi i gospodarczymi skutkami bezrobocia. Zajmowały się one wówczas głównie pośrednictwem pracy
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-233-2359-4
Form of Work

e-ISBN: 978-83-233-8647-6 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Powiatowe urzędy pracy (PUP) to organizacje będące niezwykle ważnym elementem lokalnego rynku pracy. Funkcjonując od wielu już lat, ukształtowały się one jako organizacje o pewnych specyficznych cechach. Będą one w dużym stopniu określać kształt procesów zachodzących wewnątrz instytucji, w tym również decydować o kształcie procesów wprowadzania zmiany organizacyjnej. Wydaje się, że szczególnie wyraźnie wpływ ten dotyczył będzie psychologicznych aspektów zmiany takich, jak np. rodzaj postaw wobec zmiany, kształt i siła oporu wobec zmiany, rodzaj koniecznych działań zaradczych itp.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Form of Work
Subject
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) Prezydentura (urząd) Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Rzecznik praw obywatelskich Prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja Polski (1997) Prawo parlamentarne Parlamentarzyści Polityka prorodzinna Rodzina 500 plus (program rządowy) Naruszenie prawa Prawo wyborcze Więźniowie Więziennictwo Sowietyzacja PRL Sądownictwo Bezpieczeństwo społeczne Opieka społeczna Prawo socjalne Dobro prawne Kontratypy (prawo) Obrona konieczna Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Polityka przestrzenna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) Przestrzeń publiczna (prawo) Prawo zagospodarowania przestrzennego Sankcja administracyjna Kary majątkowe Prawo geologiczne i górnicze Postępowanie administracyjne Wina (prawo) Wybory samorządowe w Polsce (2018) Przetwarzanie danych Ochrona danych osobowych Administracja elektroniczna Fundusze strukturalne UE Lockdown SL2014 (system informatyczny) Autonomia (politologia) Podział administracyjny Samorząd terytorialny Egzekucja sądowa Komornicy sądowi Postępowanie egzekucyjne Skarga (prawo) Egzekucja administracyjna Wierzyciele Skarga nadzwyczajna Prawo karne Kasacja Godność pracownicza Mobbing Prawo konstytucyjne Prawo pracy Testy genetyczne Ryzyko ubezpieczeniowe Umowa ubezpieczenia Zakłady ubezpieczeniowe Orzecznictwo administracyjne Doręczenie pisma Kraje byłego ZSRR Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 2)
Form of Work
Subject
Delimitacja odpowiedzialności Prezydenta RP a jej konstytucjonalizacja – wybrane problemy; Połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jako zagrożenie dla praworządności; Podstawowe regulacje dostępu do informacji publicznej na poziomie konstytucji i ustaw w porządku prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej; Tworzenie rejestru sprawców przestępstw seksualnych oraz problematyka zatarcia skazania w kontekście art. 8 EKPC; Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt jako akt prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zmodyfikowane narzędzia polityki podatkowej gmin w związku z pandemią COVID-19. Wybrane zagadnienia prawne; Aktualne zmiany w Prawie zamówień publicznych; Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych; Kradzież szczególnie zuchwała – czyli nowy kwalifikowany typ przestępstwa kradzieży w obowiązującym Kodeksie karnym; „Specjalne użycie broni” z ustawy o działaniach antyterrorystycznych – analiza dogmatyczna i teoretycznoprawna; Problematyka dopuszczalności stosowania produktów leczniczych off-label; Wniosek prokuratora o uchylenie lub zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku; Oskarżony – (nie)potrzebny uczestnik postępowania jurysdykcyjnego? Rozważania na tle art. 117 § 3a kpk oraz art. 378a kpk (część I); Przedawnienie wadliwości decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Zdarzenia sprawcze związane z opieką prenatalną i okołoporodową w świetle odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody doznane przed urodzeniem; „Mechanizm losowej nagrody” w grach komputerowych, a regulacje prawne dotyczące gier losowych oraz ochrony konsumentów ze szczególnym wyszczególnieniem mechaniki loot box; The statute of trade unions as a limit of abuses against employers – selected issues; Index of unequal treatment of the disabled. A precedent judgment of the CJEU; Zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w tych jednostkach; Glosa do wyroku NSA z dnia 4 czerwca 2013 r., II FSK 1534/12. Prowadzenie rachunków bankowych w przypadku spółek cywilnych; Opodatkowanie podatkiem VAT rekompensat za świadczone usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej – glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 1692/16; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2019 r. – powierzenie obowiązków kierownika podmiotu leczniczego; Spór interpretacyjny na tle wykładni przepisu art. 540 § 3 k.p.k. wraz z glosą aprobującą do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 roku, sygn. I KZP 14/14.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 3)
ZAGADNIENIA PRAWNOKONSTYTUCYJNE I PRAWNOCZŁOWIECZE: Rada Prokuratury na przykładzie Kosowa; Ochrona praw fundamentalnych w odniesieniu do osób uprawiających sport. Z PROBLEMATYKI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO: Droga do obywatelstwa polskiego poprzez repatriację – analiza przepisów z uwzględnieniem kluczowych aktów prawnych; Uprawnienia kontrolne strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym. PROBLEMY PRAWA KARNEGO I PROCEDURY KARNEJ: Hejt internetowy jako zniewaga oraz zniesławienie; Instytucja zgody dysponenta dobrem prawnym na przykładzie zabiegów ubezpładniających; Rozprawa zdalna na gruncie art. 374 Kodeksu postępowania karnego; Oskarżony – (nie)potrzebny uczestnik postępowania jurysdykcyjnego? Rozważania na tle art. 117 § 3a kpk oraz art. 378a kpk (część II); Ograniczenia temporalne inicjatywy dowodowej stron w polskim procesie karnym w świetle systemu prekluzji oraz systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego (część I). Z PROBLEMATYKI PRAWA PRYWATNEGO: Kompetencje Europejskiego Urzędu ds. Pracy w zakresie stosowania i egzekwowania prawa pracy; Kryteria kwalifikujące samozatrudnionego, jako pracownika półzależnego (część 1); Telepraca jako forma elastycznego modelu stosunku pracy; Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko w sporcie; Wynagradzanie tłumaczy przysięgłych w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych; Przedmiot posiadania w stosunkach rolnych; Odpłatne nabywanie dzieł wraz z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich przez instytucje kultury w świetle prawa podatkowego; Cyfrowy dozwolony użytek edukacyjny – instytucja na miarę naszych czasów? GLOSY, OPINIE I KOMENTARZE: Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie Hengstenberg GmbH & Co. KG przeciwko Spreewaldverein (C-53/20); Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1898/20.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-05-1
1. Instytucje rynku pracy - podstawy teoretyczne: Pojęcie, rodzaje, funkcje instytucji; Rynek pracy i jego instytucje; Instytucje rynku pracy jako organizacje. 2. Instytucje rynku pracy w Polsce: Publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy; Agencje zatrudnienia; Instytucje szkoleniowe; Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. 3. Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań: Instytucjonalna obsługa rynku pracy w świetle statystyki publicznej; Zasoby kadrowe powiatowych urzędów pracy w świetle badań ilościowych; Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w działalności powiatowych urzędów pracy; Problemy powiatowych urzędów pracy w realizacji usług rynku pracy; Współpraca powiatowych urzędów pracy w agencji zatrudnienia; Współpraca PUP z instytucjami niepublicznymi; Obszary współpracy; Dobre praktyki we współpracy; Perspektywy współpracy; Opinia powiatowych urzędów pracy na temat regulacji prawnych determinujących działalność agencji zatrudnienia; Wnioski. 4. Wojewódzkie urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań: Zasoby kadrowe wojewódzkich urzędów pracy; Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy w działalności wojewódzkich urzędów pracy; Współpraca wojewódzkich urzędów pracy z agencjami zatrudnienia; Perspektywy współpracy wojewódzkich urzędów pracy z agencjami zatrudnienia; Opinia wojewódzkich urzędów pracy na temat procedur rejestracji agencji zatrudnienia; Wnioski. 5. Agencje zatrudnienia jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań: Agencje zatrudnienia w Polsce; Agencje zatrudnienia w ujęciu statycznym i dynamicznym; Agencje zatrudnienia w układzie przestrzennym; Potencjał techniczny, finansowy i kadrowy agencji zatrudnienia; Klienci agencji zatrudnienia; Klienci indywidualni; Klienci instytucjonalni; Usługi agencji zatrudnienia; Współpraca agencji zatrudnienia z urzędami pracy; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64425-05-1
1. Instytucje rynku pracy- podstawy teoretyczne; 2. Instytucje rynku pracy w Polsce; 3. Powiatowe Urzędy Pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań; 4. Wojewódzkie Urzędy Pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań; 5. Agencje zatrudnienia jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań; 6. Rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-433-0
1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : Uwagi wstępne, Kadencja i zasady działania Sejmu, Status prawny posła (senatora), Organy sejmu, Funkcje Sejmu, . 2.Senat Rzeczypospolitej Polskiej : Uwagi wstępne, Organy Senatu, Senatorowie, Kompetencje Senatu, Zgromadzenie Narodowe, 3.Instytucja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : Pozycja ustrojowa Prezydenta w systemie podziału władzy, Funkcje prezydenta, Zasady i tryb odpowiedzialności Prezydenta, Zasady wyboru Prezydenta, Akty urzędowe Prezydenta, 6.Kompetencje Prezydenta. 4.Rada Ministrów : Status prawnoustrojowy Rady Ministrów, Powoływanie Rady Ministrów, Zmiany w składzie Rady Ministrów, Skład i struktura Rady Ministrów, Struktura rządu, Funkcje ustrojowe i kompetencje Rady Ministrów, Akty prawne Rady Ministrów, Zasady funkcjonowania rządu, Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków, 5.Wymiar sprawiedliwości : uwagi wstępne, Zasady działania sądów, Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Sądy wojskowe, Krajowa Rada Sądownictwa, 6.Trybunał Konstytucyjny : Uwagi wstępne, Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego, Organizacja Trybunału konstytucyjnego, Właściwości Trybunału Konstytucyjnego, Uregulowania Trybunału Konstytucyjnego, 7.Trybunał Stanu : Pojęcie Trybunału stanu, Rodzaje odpowiedzialności, 3.Miejsce i rola Trybunału Stanu w systemie konstytucyjnych organów państwa, Wybór i skład Trybunału Stanu, Procedura postępowania przy realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej, 8.Najwyższa Izba Kontroli, 9.Rzecznik Praw Obywatelskich, 10.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 11.Narodowy Bank Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7178-210-1
1.Rynek pracy i jego instytucje, 2.Warunki i bariery elastyczności oraz mobilności na rynku pracy, 3.Kwalifikacje, kapitał społeczny i reformy polityki społecznej a rynek pracy, 4.Restrukturyzacja przemysłu a rynek pracy, 5.Restrukturyzacja rolnictwa a problemy rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-233-2356-3
Form of Work

e-ISBN: 978-83-233-8644-5 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się na przedstawieniu wybranych instrumentów zarządzania wspomagających proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy. Bazuje ona głównie na badaniach przeprowadzonych w Niemczech i Norwegii oraz na studiach literaturowych. W drugiej części szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom procesów decyzyjnych przesądzającym nierzadko o możliwościach stosowania instrumentów wspomagających proces zmian organizacyjnych. Opiera się ona głównie na badaniach przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy, biorących udział w przywołanym powyżej projekcie.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8206-048-5
Zmieniające się paradygmaty zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami - diagnoza i perspektywa przyszłości; Wiedza i kultura organizacyjna jako główne filary zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie; Wielowymiarowa ocena zarządzania majątkiem i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; Rozwój organizacji ukierunkowanej na reaktywne zarządzanie odchyleniami - typologia i rola systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw; Lean management w przedsiębiorstwie; Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości; Porozumienia ograniczające uczciwą konkurencję na polskim rynku; Ewolucja pozabankowych form finansowania dłużnego przedsiębiorstw w Polsce; Zarządzanie projektami - perspektywa sukcesu; Zarządzanie projektami europejskimi - perspektywa interesariuszy; Zmieniające się paradygmaty zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami - diagnoza i perspektywa przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again