Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Małecki Marcin
(2)
Piątkowski Jan
(2)
Brodecki Zdzisław
(1)
Dmochowski Mariusz
(1)
Dębicka Anetta
(1)
Dębicki Marek
(1)
Kolasiński Adam
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Mołdawa Tadeusz
(1)
Piątkowski Paweł
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Urzędnicy
(6)
Administracja
(2)
Prawo pracy
(2)
Unia Europejska
(2)
Czas pracy
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Polska
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-914816-7-0
Cz. I ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE W PROCESIE UZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ: Problemy funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Europeizacja administracji publicznej w Polsce, Nowe wyzwania jako stymulator przemian polskiej administracji publicznej, Ocena dostosowania polskiej administracji publicznej do działania w Unii Europejskiej, Cz. II ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA W PROCESIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ; Przygotowanie polskiej administracji rządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Ocena rozwiązań instytucjonalnych, Przygotowanie polskiej administracji samorządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej, Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej i regionalnej, Wpływ prawa Unii Europejskiej na działalność samorządu powiatowego w Polsce, Stan przygotowań polskiej administracji samorządowej do działania w Unii Europejskiej z punktu widzenia gminy podwarszawskiej, cz. III NIEMIECKA I WŁOSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: Proces europeizacji krajów związkowych: narodziny technokracji?, Reforma administracji rządowej we Włoszech a intensyfikacja procesu integracji europejskiej, Cz. IV. SŁUŻBA CYWILNA A FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: "Służba cywilna", "biurokracja" oraz "urzędnicy służby cywilnej" jako podstawowe pojęcia w metodologii administracji publicznej, Rola służby cywilnej w państwie demokratycznym, Cz. V. WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE: Koordynacja polityki europejskiej-zagadnienia systemowe a doświadczenia polskie, Związki zawodowe a administracja publiczna, Służby policyjne, ratownicze i ochronne w procesie przygotowań akcesyjnych,Miejsce i rola Agencji Nieruchomości Rolnych w warunkach funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Europa urzędników / pod red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 424, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7620-148-1
Część I: Ontologia. 1. Forum Europeum. 2. Substrat - prawo. 3. Spoiwo. Część II: Prawo procesowe. 4. Godność proceduralna. 5. Racjonalność proceduralna. 6. Sprawiedliwość proceduralna. Część III: Prawo materialne. 7. Wolność. 8. Solidarność. 9. Równość. Część IV: Prawo ustrojowe. 10. Status prawny jednostki. 12. Europejska Res Publica. 12. Status sędziego. Część V: Aneks. Varia. Z sal sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-218-X
Cz. I Prawo urzędnicze Wspólnot Europejskich - przedmiot, zakres regulacji. Zarys porównawczy: Wprowadzenie; Modele urzędniczego prawa wspólnotowego; Urzędnicy Wspólnot; Organy zarządzające zasobami ludzkimi administracji Wspólnot; Kategorie stanowisk urzędniczych; Rekrutacja; Okres próbny; Awanse; Ustanie zatrudnienia; Warunki pracy i wynagrodzenie Prawa i obowiązki urzędników; Postępowanie dyscyplinarne i środki weryfikacji decyzji organu mianującego urzędników; Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Cz. II Rozporządzenie w sprawie kadr urzędniczych Wspólnot Europejskich i rozporządzenie w sprawie warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; Rozporządzenie w sprawie warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Cz. III Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa urzędniczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-702-5
1.Urzędnik Wspólnot Europejskich - ogólna charkaterystyka, 2.Pragamtyki służbowe i inne akty prawne regulujące status urzędnika, 3.Typy i kategorie urzędników wspólnotowych, 4.Procesy nominacyjne. Ścieżki kariery urzędnika wspólnotowego, 5.Obowiązki urzędnicze, 6.Socjalny wymair zatrudnienia w instytucjach wspólnotowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-375-2
Cz.I Zatruenieni pracowników w administacji publicznej: 1. Modele zatrudnienia w administracji publicznej (uwagi polemiczne), 2. Ogólna charakterystyka instytucji (kategorii pojęciowych) prawa urzędniczego, 3. Źródła prawa urzędniczego, 4. Nawiązanie stosunku pracy, 5. zmiana warunków pracy i płacy, 6. rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, 7. Obowiązki pracownika, 8. Uprawnienia pracownika, 9. Odpowiedzialność pracownika, 10. Rozpatrywanie sporów o roszczenia pracowników. Cz.II Zarys wspólnotowego prawa pracy: 1. Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej, 2. Zasada swobody przepływu pracowników i jej wyłączenie w administracji publicznej, 3. Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-498-8
1. Prawo urzędnicze: Pojęcie prawa urzędniczego i jego instytucje; Modele zatrudniania w administracji publicznej; Źródła prawa urzędniczego; Podstawowe odrębności prawa urzędniczego; Odpowiedzialność pracownika; Ustanie stosunku pracy; Rozpatrywanie sporów pracowniczych. 2. Wybrane problemy prawa pracy: Czas pracy i ustawa "antykryzysowa"; Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy (fikcja prawna a konwencja prawna); Europejski wymiar prawa do pracy Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again