Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Borek-Buchajczuk Renata
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Perdeus Wiesław
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Urzędnicy
(2)
Administracja
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.I Zagadnienia ogólne, 1. Cechy prawa administracyjnego, 2. Źródła prawa administracyjnego, 3. Podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym, 4. Stosunek administracyjnoprawny, 5. Określenie administracji, 6. Podstawowe zasady działania administracji, 7. Prawne formy działania adminsitracji. Cz.II Zagadnienia ustrojowe : 8. Podziały terytorialne, 9. Administracja centralna, 10. Terenowa administracja rządowa, 11. Samorząd terytorialny, 12. Podmioty administrujące, 13. Pracownicy administracji publicznej. Cz.III Wybrane zaganienia prawa materialnego: 14. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych, 15. Obywatelstwo polskie, 16. Status prawny cudzoziemców na terytorium RP, 17. Mniejszości narodowe i etniczne oraz formy zrzeszania się obywateli, 18. Korzystanie z rzeczy i świadczeń publicznych, 19. Ochrona środowiska, 20. Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zarządzanie kryzysowe, 21. Bezpieczeństwo narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-73-4
Cz. I.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce; 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej; 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej; 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej; 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej; 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej; 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy; 10. Organizacja służby cywilnej; 11. Stosunki pracy w służbie zagranicznej; Cz. II.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych): 12. Nawiązanie. Zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę; 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych; 14. Odrębności w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych; 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury; Cz. III.: Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy; 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again