Form of Work
Książki
(65)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(52)
available
(30)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(52)
Author
Zieliński Andrzej
(8)
Witosz Antoni
(5)
Adamus Rafał
(3)
Olszewski Jan
(3)
Antoniuk Jarosław R
(2)
Gurgul Stanisław
(2)
Horosz Piotr
(2)
Jakubecki Andrzej
(2)
Pazdan Maksymilian
(2)
Piasecki Kazimierz
(2)
Szpringer Włodzimierz
(2)
Zedler Feliks
(2)
Allerhand Maurycy
(1)
Altman Edward I
(1)
Bacia Bartosz
(1)
Bieniak Michał
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Brzeski Władysław J
(1)
Budzich Urszula
(1)
Cejmer Mirosław
(1)
Chilarski Tomasz
(1)
Cichoń Dariusz
(1)
Cisek Andrzej
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Dorozik Leon
(1)
Działocha-Świetlikowska Agnieszka
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga
(1)
Gil Izabella
(1)
Gniewek Edward
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Hotchkiss Edith
(1)
Hryćków-Mycka Katarzyna
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Janda Paweł
(1)
Jezioro Julian
(1)
Jurek Kazimierz
(1)
Klyta Wojciech
(1)
Koenner Marek
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Kopyra Jerzy
(1)
Kowalski Artur
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kremis Józef
(1)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kuglarz Paweł
(1)
Kućmin Bożena
(1)
Latos-Miłkowska Monika
(1)
Lemkowski Marcin
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Machnikowski Piotr
(1)
Makuch Barbara
(1)
Matura Stanisław
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Napierała Jacek
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Okolski Józef
(1)
Olszewska Małgorzata
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Podel Waldemar
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Prusak Feliks
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rokita Karolina
(1)
Strzebińczyk Jerzy
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Sójka Tomasz
(1)
Tabor Stanisław
(1)
Talarek Urszula
(1)
Trzciński Zenon
(1)
Tułodziecka Agnieszka
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Witosz Aleksander Jerzy
(1)
Zagrobelny Krzysztof
(1)
Zienkiewicz Dorota
(1)
Łodziana Anna
(1)
Śmieja Andrzej
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(51)
1990 - 1999
(1)
190 - 199
(1)
Country
Poland
(67)
Language
Polish
(67)
Subject
Upadłość
(61)
Postępowanie naprawcze
(23)
Przedsiębiorstwo
(12)
Umowa
(11)
Skarga (prawo)
(9)
Spółki
(9)
Apelacja
(8)
Dowód sądowy
(8)
Egzekucja sądowa
(8)
Kasacja
(8)
Orzeczenie sądowe
(8)
Postępowanie cywilne
(8)
Postępowanie sądowe
(8)
Zażalenie (prawo)
(8)
Środki odwoławcze
(8)
Konkurencja
(7)
Prawo cywilne procesowe
(7)
Prawo gospodarcze
(7)
Prawo handlowe
(7)
Przedsiębiorcy
(7)
Spółki kapitałowe
(6)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(5)
Nieruchomości
(5)
Papiery wartościowe
(5)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Spółki handlowe
(4)
Spółki osobowe
(4)
Banki
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Prawo układowe
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(3)
Przedsiębiorstwo państwowe
(3)
Upadłość konsumencka
(3)
Weksle
(3)
Wierzytelność
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Czek
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Hipoteka
(2)
Monopol
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo rzeczowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spółki cywilne
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zwolnienia grupowe
(2)
Adopcja
(1)
Akcjonariusze
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Banki internetowe
(1)
Dumping
(1)
Dług
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Energetyka
(1)
Fundacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Górnictwo
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Klauzule abuzywne
(1)
Konosament
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Majątek
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Medycyna
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Obligacje
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Organizacje
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy odroczony
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Procent
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przejęcia przedsiębiorstwa
(1)
105 results Filter
E-book
In basket
Tom dwudziesty drugi Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego obejmuje artykuły opublikowane w języku angielskim. Otwiera go opracowanie dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych wynikających z ograniczenia konkurencji na przykładzie sektora farmaceutycznego. Poza nim w bieżącym tomie czasopisma czytelnik znajdzie dwa artykuły poświęcone kolizyjnej problematyce małżeństwa, w tym zagadnieniom małżeńskich ustrojów majątkowych. Godne polecenia są także opracowania dotyczące arbitrażu, poruszające kwestie zdolności arbitrażowej w sprawach związanych z dobrami osobistymi oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów z zakresu sztuki. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są czasopismem publikującym opracowania dotyczące problematyki szeroko rozumianego prywatnoprawnego obrotu transgranicznego, tj. z obszarów prawa prywatnego międzynarodowego (prawa kolizyjnego), prawa jednolitego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, prawa porównawczego w dziedzinie prawa prywatnego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego w zakresie, w jakim dotyczą one obrotu prywatnoprawnego. Opracowania publikowane na łamach Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są zarówno do praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Czynności sądowe w sprawach upadłościowych / Dorota Zienkiewicz. - Stan prawny na 20.03.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 395 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7601-031-1
1/ Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. 2. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 3. Postępowanie upadłościowe po ogłoszeniu upadłości. 4. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Postępowanie naprawcze. 6. Klauzula wykonalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 978-83-7526-822-5
1. Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych, 2. Oddział spółki zagranicznej w Polsce w świetle europejskiego prawa spółek, 3. Sytuacja wierzycieli spółek zagrniaczych w Polsce, 4. Zagraniczne spółki handlowe w europejskim prawie procesowym cywilnym, 5. wybrane problemy wiążące się z upadłością spółki private limited company by shares podelgającej prawu angielskiemu z rzeczywistą siedzibą w Polsce, 6. Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego, 7. Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów spółek, 8. Zasada jednolitego paszportu - wybrane uwagi dotyczące obowiazku prospektowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2429)
ISBN: 83-226-1575-2
1. Przesłanki ogłoszenia upadłości a przesłanki wszczęcia postępowania naprawczego, 2. Skutki wszczęcia postępowania naprawczego, 3. Podział wierzytelności w prawie upadłościowym i naprawczym, 4. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w prawie upadłościowym i naprawczym, 5. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej, 6. Kilka uwag na temat pozycji prawnej sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym, 7. Układ i jego zmiana w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, 7. Restrukturyzacja zatrudnienia w postępowaniu naprawczym przez rozwiązanie i zmianę umów o pracę
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-235-X
Wprowadzenie; R.1 Regulacja rynku kredytu konsumenckiego; R.2 Implementacja dyrektywy o kredycie konsumenckim; R.3 Koncepcja odpowiedzialnego udzielania kredytu; R.4 Upadłość konsumencka (przesłanki i koncepcji regulacji); R.5 Upadłość konsumencka a kredyt konsumencki; R.6 Ogólne warunki umów i nieuczciwe klauzule kontraktowe; R.7 Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna?); R.8 Instytucje kredytowe (banki) a zagadnienie prabanków; R.9Sprzedaż konsumenckich usług finansowych na odległość (otoczenie regulacyjne); R.10 Bankowość elektroniczna (tendencje rozwojowe); R.11 Bankowość elektroniczna (niektóre wyzwania prawne); R.12 Wspólny rynek finansowy w warunkach nowej gospodarki; R.13 Konkurencja a regulacje w sektorze bankowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce / Stanisław Matura. - Stan prawny na 1.08.2008 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 206 s. : wykr. ; 22 cm.
(Prawo dla Firm)
ISBN: 978-83-255-0379-6
I. Likwidacja w praktyce: Status prawny przedsiębiorcy a szczegółowe uwarunkowania dotyczące zakończenia działalności gospodarczej: Uwagi ogólne; Przedsiębiorca - osoba fizyczna; Spółka cywilna; Spółka jawna; Spółka komandytowa; Spółka partnerska; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Przedsiębiorstwo państwowe; Bank; Ubezpieczyciel; Spółdzielnia; Jednostka badawczo-rozwojowa. 2. Przebieg procesu likwidacji: Uwagi ogólne; Likwidator; Plan działań likwidacyjnych; Zarządzanie w trakcie likwidacji; Zarządzanie finansami; Rachunkowość; Podatki; Zagospodarowanie składników majątkowych; Zobowiązania; Pracownicy; Archiwizacja; Nadzór; Zakończenie likwidacji. 3. Wzory dokumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Likwidacja upadłościowa / Marek Koenner. - Kraków : Zakamycze, 2006. - 432, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-744-172-0
1. Zagadnienia ogólne. 2. Podmioty postępowania likwidacyjnego. 3. Przedmiot likwidacji. 4. Postępowanie likwidacyjne. 5. Likwidacja w ujęciu przedmiotowym. 6. Skutki likwidacji. 7. Problematyka likwidacji w zakresie postępowań upadłościowych. 8. Międzynarodowe aspekt
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924959-0-1
1.Perspektywy rozwoju sektora nieruchomości, Cz. I Podstawy wiedzy z dziedziny prawa: 2.Pojęcia i definicje, 3.Własność i inne prawa rzeczowe, 4.Stosunki cywilno-prawne, 5.Prawo i postępowanie administracyjne, 6.Prawo gospodarcze, 7.Postępowanie upadłościowe i egzekucyjne, 8.Gospodarka nieruchomościami, 9.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa, 10.Źródła informacji o nieruchomościach. Cz. I Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rachunkowości : 11.Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, 12.Podstawy finansów publicznych, 13.Podatki i opłaty na rynku nieruchomości. CZ.III Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 14.Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 15.Zabezpiecznie finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami, 16.Zarządzanie biurem pośrednictwa nieruchomości, 17.Działalnośc zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, 18.Współpraca pośrednika a instytucjami finansowymi i bankowymi, 19.Notariusz w obrocie nieruchomościami. Cz. IV Zarządzanie nieruchomościami: 20.Przejmowanie nieruchomości do zarządzania, 21.Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i prawo spółdzielcze, 22.Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, 23.Zarządzanie ekonomiczno-finansowe, 24.Plany zarządzania nieruchomością. Cz. V Zagadnienia uzupełniające: 25.Podstawy budownictwa, 26.Wycena nieruchomości- wybrane zagadnienia, 27.Doradztwo na rynku nieruchomości, 28.Podstawy marketingu, 29.Podstawy psychologii sprzedaży, 30.Rynek nieruchomości w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-422-4
Cz. I Postępowanie upadłościowe: Wprowadzenie. Przed miot i cele nowej ustawy; Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach; Podmiotowy zakres ustawy; Podstawy ogłoszenia upadłości; Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; Skutki orzeczenia o ogłoszeniu upadłości; Rola sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym; Syndyk, nadzorca sądowy i zarządca - rozważania ogólne; Wierzyciele; Ustalanie planu działania funduszów masy upadłościowej i wykona nie planu podziału; Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego; Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenie działalności gospodarczej. Cz. II Syndyk masy upadłościowej: Pozycja prawna syndyka; Kwalifikacje syndyka; Wynagrodzenie oraz zwrot wydatków syndyka; Zakres działania syndyka; Nadzór nad czynnościami syndyka; Czynności sędziego komisarza wobec syndyka; Odpowiedzialność syndyka; Syndyk a nadzorca sądowy i zarządca. Cz. III Wzory dokumentów: wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności, wniosek o ustanowienie rady wierzycieli, sprzeciw wierzyciela, co do odmowy uznania wierzytelności, zarzut wierzyciela przeciwko planowi podziału funduszów masy, wniosek wierzyciela o wyłączenie z masy upadłościowej, wniosek wierzyciela o wydanie świadczenia wzajemnego uzyskane go przez masę upadłości, wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z ustalonej listy wierzytelności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-494-4
1. Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych, 2. Odsetki kapitałowe (oprocentowanie), 3. Odsetki za opóźnienie, 4. Wysokość odsetek i instrumenty ochrony dłużnika przed nadmiernym obciążeniem świadczeniem odsetkowym, 5. Odsetki jako narzędzie zwalczania opóźnień w płatnościach, 6. Zagadnienia proceduralne związane z obowiązkiem świadczenia odsetek. Odsetki w prawie upadłościowym i naprawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-395-9
Rozdział 1. Pojęcia , cele i podstawowe zasady postępowania upadłościowego , Rozdział 2. Zasady wspólne w odniesieniu do skutków ogłoszenia upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu co do zobowiązań , Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu , Rozdział 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego , Rozdział 5. Szczególna regulacja skutków ogłoszenia upadłości co do zobowiązań w razie ogłoszenia upadłości banku , innych instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń , Rozdział 6. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań w trans granicznym postępowaniu upadłościowym , Rozdział 7. Podsumowanie .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7247-793-0
Papiery wartościowe; Weksle; Czeki; Inne papiery wartościowe; Prawo handlowe; Pojęcie, źródła i zasady prawa handlowego; Podstawowe pojęcia prawa handlowego; Spółki; Wybrane rodzaje innych przedsiębiorców; Ustanie bytu prawnego przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 5 uakt. i uzup. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - XXIV,348 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-142-8
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 7 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XV, 387 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-573-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 8 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVIII, 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-942-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 9 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 424 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-304-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 12 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 464 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-2049-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 13 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 465 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3154-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again