Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Autor
Baran Beata
(1)
Bernal Arkadiusz
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Cieśla Mariusz
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dudek Joanna
(1)
Filik Anna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Flisek Karol
(1)
Franczak Agnieszka
(1)
Gajewski Dominik J
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hamaekers Hubert
(1)
Hanuszek Krzysztof
(1)
Holmes Kevin
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kardach Tomasz
(1)
Karwat Piotr
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kubista Bartosz
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Mikuła Paweł
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Nykiel Włodzimierz
(1)
Olmińska Anna
(1)
Piech Karol
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rożek Kacper
(1)
Samojłowicz Łukasz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Tkaczyk Jacek
(1)
Zasikowska Agnieszka
(1)
Zdebel Marek
(1)
Zdyb Michał
(1)
Zielinski Marek
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Unikanie opodatkowania
(7)
Podatek
(4)
Oazy podatkowe
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja skarbowa
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Ceny transferowe
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dyskryminacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Matura
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Policja
(1)
Praca czasowa
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Renta planistyczna
(1)
Rewolucja 1917 r. lutowa
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Służba wojskowa zawodowa
(1)
Terminy ustawowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wybory
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-927533-2-2
Zawiera: Optymalizacja podatkowa - w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia; Niebezpieczeństwo optymalizacji w podatku od nieruchomości; Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej; Wybrane mechanizmy wykorzystywane w międzynarodowej optymalizacji podatkowej; Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa?; Agresywna optymalizacja podatkowa - pojęcie, regulacja, praktyka; Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa; Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z oszustwami a konstytucyjne prawo do wolności; Optymalizacja podatkowa a unijne prawo celne; ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w rozstrzygnięciach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Agresywna optymalizacja podatkowa a konflikt wartości makroekonomicznych; Optymalizacja podatkowa - unikanie opodatkowania na gruncie prawa polskiego: przyczyny występowania i ewolucja rozwiązań prawnych wyznaczających możliwość ich stosowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87374-37-7
1.Koszty opodatkowania i efektywności administracji podatkowej, 2.Kontrola, wynagradzanie i organizacja aparatu podatkowego, 3.Czynniki kształtujące dostosowanie podatników do systemu podatkowego, 4.Kształtowanie oczekiwań podatników przez administrację podatkową, 5.Abolicja podatkowa i umarzanie zobowiązań, 6.Zmiany systemu podatkowego wspierające skuteczność działania administracji podatkowej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7251-656-1
1.Międzynarodowe prawo podatkowe jako źródło prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, 2.Umowy o unikaniu podwójego opodatkowania, 3.Opodatkowanie polaków pracujących sezonowo w krajach Unii Europejskiej, 4.Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się w Unii europejskiej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Kontrowesje Podatkowe)
ISBN: 83-7285-510-7
Istota obejścia prawa podatkowego; Znaczenie regulacji cywilnoprawnych dla identyfikacji i przeciwdziałania obejściu prawa podatkowego; Normatywna konstrukcja obe jścia prawa podatkowego a szczegółowe regulacje przeci wdziałające temu zjawisku; Wykładnia prawa jako metoda alternetywna wobec normatywnej konstrukcji obejścia pr awa podatkowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-465-9
1.Międzynarodwe prawo podatkowe - zagadnienia ogólne, 2.Konwencja modelowa OECD, 3.Umowy w sprawie unikania podwójego opodatkowania zawarte przez Polskę, 4.Wprowadzenie do problematyki cen transferowych, 5.Ozay podatkowe, 6.Regulacje zapobiegające unikaniu opodatkowania, 7.Podstawowe cechy i zakres prawa podatkowego Unii Europejskiej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7251-876-7
1. Uchylanie się od podatków jako reakcja na opodatkowanie: Reakcje przedsiębiorców i gospodarstw domowych na opodatkowanie; Istota uchylania się od podatków; Przyczyny uchylania się od podatków; Moralne uwarunkowania uchylania się od podatków; Formy uchylania się od podatków dochodowych; 2. Uchylanie się od podatków dochodowych jako decyzje podejmowana według kryterium opłacalności: Uchylanie się od podatków dochodowych jako decyzja podejmowana w warunkach niepwenosci; Model oceny opłacalności uchylenia się od podatków dochodowych; Parametry modelu oceny opłacalności uchylania się od podatków dochodowych w warunkach Polski; Koszty uchylania się do podatków dochodowych; 3. Możliwości i ograniczenia oddziaływania władzy publicznej na zjawisko uchylania się od podatków dochodowych: Cele i metody oddziaływania władzy publicznej na zjawisko uchylania się od podatków dochodowych; Oddziaływanie władzy publicznej na pozaekonomiczne przesłanki uchylania się od podatków dochodowych; Oddziaływanie władzy publicznej na ekonomiczne przesłanki uchylania się od podatków dochodowych; Reguły kontroli podatkowych i warunki ich skuteczności; 4. Analiza dyskryminacji jako narzędzie służące typowaniu podatników do kontroli: Zalety i wady kontroli deterministycznych; Analiza dyskryminacyjna jako metoda klasyfikacji obiektów; Dostępność danych o podatnikach i ich grupowania; Wyniki przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej dla podatników poddanych kontroli w Polsce; Możliwości wykorzystania analizy dyskryminacyjnej jako metody ograniczania zjawiska uchylania się od podatników dochodowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Unikanie opodatkowania (hasło przedmiotowe)
zob. też Oazy podatkowe (hasło przedmiotowe) ; Podatek (hasło przedmiotowe) ; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (hasło przedmiotowe) ; Ulgi podatkowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Obejście prawa podatkowego ; Optymalizacja podatkowa ; Uchylanie się od opodatkowania
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej