Form of Work
Książki
(58)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(47)
available
(38)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia
(48)
Author
Łazowski Adam
(4)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Chróścielewski Wojciech
(2)
Dąbrowska Anna
(2)
Gaworecki Władysław W
(2)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(2)
Nykiel Włodzimierz
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bajan Konrad
(1)
Barcz Jan
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bielecki Piotr
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bienias Ilona
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Boguszewicz-Kreft Monika
(1)
Bohdan Łukasz
(1)
Brandstaetter Albert
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Budzyńska Małgorzata
(1)
Byrt Agnieszka
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Detyna Beata
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Francik Kamila
(1)
Galster Jan
(1)
Gancarz Marcin
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Gieroczyńska Edyta
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hakenberg Waltraud
(1)
Haliżak Edward
(1)
Heller Janusz
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Herrmann Peter
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Jaroszewska Emilia
(1)
Jatczak Marcin
(1)
Kalinowski Marek
(1)
Kałużyńska Małgorzata
(1)
Kańska Klara
(1)
Kaźmierczyk Andrzej
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Knecht Zadzisław
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołodziejczak Małgorzata
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lemkowska Malwina
(1)
Limański Andrzej
(1)
Lubiński Marek
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Marczak Mirosław
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Milic-Czerniak Róża
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Modrzejewska Katarzyna
(1)
Nestoruk Igor B
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
O'Connell Cathal
(1)
Ozimek Irena
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Porvazník Ján
(1)
Prejs Ewa
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Rotuska Adrianna
(1)
Rudawska Iga
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Sosnowski Michał
(1)
Srokosz Witold
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Uryga Józef
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Witkowska Janina
(1)
Witkowska Maria
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Unia Europejska
(28)
Swobodny przepływ usług
(19)
Swobodny przepływ osób
(17)
Swobodny przepływ kapitału
(14)
Swobodny przepływ towarów
(14)
Konkurencja
(13)
Banki
(12)
Usługi
(12)
Prawo wspólnotowe europejskie
(11)
Instytucje europejskie
(8)
Podatek od towarów i usług
(8)
Bankowe usługi detaliczne
(7)
Integracja europejska
(7)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(7)
Akcyza
(5)
Globalizacja
(5)
Konsumenci (ekon.)
(5)
Podatek
(5)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(5)
Polska
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Handel międzynarodowy
(4)
Jednolity rynek UE
(4)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(4)
Podatek od gier
(4)
Podatek od nieruchomości
(4)
Podatek od spadków i darowizn
(4)
Podatek rolny
(4)
Współpraca gospodarcza
(4)
Handel
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Obywatelstwo
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Wspólna Polityka Rolna UE
(3)
Własność przemysłowa
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Banki internetowe
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europejski Bank Centralny
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Finanse
(2)
Fundusze celowe
(2)
Gospodarka
(2)
Karta podatkowa
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Kredyt
(2)
Nadzór bankowy
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek leśny
(2)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(2)
Podatek od środków transportowych
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sądownictwo
(2)
Telekomunikacja
(2)
Turystyka
(2)
Turystyka a gospodarka narodowa
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Usługi finansowe
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Akcjonariusze
(1)
Azyl
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
75 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-28-4
1.Warunki funkcjonowania systemów bankowych Unii Europejskiej, 2.Europejski Bank Centralny, 3.Przegląd systemów bankowych w wybranych krajach UE, 4.Charakterystyka wybranych obszarów i form bankowości w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1579-7
Cz. I Potrzeby kredytowe gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankowości detalicznej: 1. Bankowość detaliczna - procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych; 2. Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego; Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badan rynkowych; System oceny zdolności kredytowej małych firm na przykładzie wybranych banków komercyjnych; Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie portfelem kredytowym detalicznych podmiotów gospodarujących. Cz. II Szanse i zagrożenia funkcjonowania bankowości detalicznej: Ocena efektywności kredytów małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne; Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących i wprowadzających nowe technologie; Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego; Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - analiza porównawcza; Programy UE w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Ogólne warunki umów bankowych - platforma współpracy w interesie klientów; Nadzór nad rynkiem kredytów detalicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość elektroniczna / Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 136 s. : wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-56-8
1.Istota bankowości elektronicznej, 2.Wybrane narzędzia, usługi bankowości elektronicznej, 3.Bankowość internetowa i wirtualna, 4.Elektroniczne instrumenty płatnicze, 5.Karty płatnicze na świecie i w Polsce, 6.Elektroniczne płatności, 7.Bankowść elektroniczna naświecie i w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 592)
ISBN: 978-83-7378-838-1
1. Integracja rynków usług państw Unii Europejskiej. Uwarunkowania i koncepcja; 2. Polityka Unii Europejskiej w zakresie integracji rynków usług; 3. Postępy w integrowaniu rynków usług państw Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Czynności bankowe zastrzeżone dla banków / Witold Srokosz. - Bydgoszcz; Wrocław : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - 282 s. ; 20 cm + CD ROM.
ISBN: 83-89073-28-5
R.I Treść i zakres pojęcia czynności bankowych; R.2 Usługi finansowe w regulacjach prawnych Unii Europejskiej; R.3 Czynności bankowe sensu stricto jako element określający pozycję banku w obrocie; R.4 Szczególne prawa i obowiązki banków związane z wykonywaniem czynności bankowych; R.5 Charakter prawny czynności bankowych zastrzeżonych dla banków; R.6 Rodzaje zastrzeżonych czynności bankowych; R.7 Elektroniczne czynności bankowe; R.8 Sankcje za wykonywanie czynności bankowych sensu stricto bez zezwolenia; R.9 Zakończenie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 6)
ISBN: 978-83-61121-28-2
1. Wciąż aktualne kwestie czy ostateczna zmiana programu?; 2. O usługach socjalnych; 3. Zmienne właściwości obywatelstwa w społeczeństwie ponowoczesnym; 4. Usługi socjalne zorientowane na osobę- w kierunku porozumienia; 5. Usługi socjalne jako instrument integracji- z perspektywy Unii Europejskiej; 6. Praca wysokiej jakości: najistotniejsze jest uznanie; 7. Standard dynamiki- dynamika standardów; 8. Dostępność usług socjalnych- kwestia oceny usług z perspektywy jakości społecznej; 9. Kształtowanie ram prawnych i przepisów dotyczących usług socjalnych i zdrowotnych w Europie. Analiza odpowiedzi rządów państw członkowskich na pytania Komitetu do spraw Ochrony Socjalnej (SPC- Social Protection Committee 2004); 10. Usługi socjalne jako element zabezpieczenia egzystencji: wybrane problemy na tle rozwoju prawa europejskiego; O (braku) możliwości postrzegania człowieczeństwa w kategoriach konkurencji: pytania o prawo europejskie; 11. "Who Cares?" (czyli kto sprawuje opiekę i kogo to obchodzi) Artykuł prezentujący stanowisko Europejskiego Lobby Kobiet w kwestiach opiekuńczych; 12. Ubóstwo i niepełnosprawność; 13. Usługi socjalne we Francji- perspektywa narodowa; 14. Krajowe forum wolontariackiej pracy socjalnej (Szwecja)- przyczynek do Europejskiego Modelu Socjalnego; 15. Celtycki tygrys- kwestia pożytku publicznego?; 16. Bezdomni obywatele. Świadczenie usług dla osób bezdomnych w Oldenburgu; 17. Wspólnota mieszkaniowa Carnerigasse dla kobiet w ciąży i matek w sytuacjach kryzysowych; 18. Przyszłość służb społecznych w Europie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 515)
1. Edukacja a gospodarka i oszczędności prywatne, 2. Podstawowe założenia koncepcji edukacyjnych kont osobistych: prymat innowacyjności brytyjskiej, 3. Omówienie wyników raportu badawczego DfES dotyczącego oceny działania brytyjskiego systemu EKO, 4. Eksperymentalny program EKO w Pensylwanii (USA)-1999 r., 5. Projekt EKO dla pracowników instytucji rządu federalnego w USA (1999-2001), 6. Projekt wprowadzenia EKO w Szwecji: raport komisarza rządu szwedzkiego z grudnia 2000 r., 7. Koncepcja edukacyjnych kont osobistych w świetle opinii polskich "interesariuszy" EKO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-821-7
1.Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji, 2.Rola innowacyjności w umiędzynarodoweieniu małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne, 3.Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej jako źródło zwiększenia innowacyjności korporacji transnarodowych, 4.Innowacyjność japońskich korporacji transnarodowych, 5.Standardy międzynarodowe i proces innowacji w dobie globalizacji, 6.Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-404-6
Cz.I Podstawowe problemy integracji europejskiej : 1.Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej, 2.Krótka historia przebiegu integracji, 3.Stosunki zewnętrzne Unii europejskiej. Cz.II Jednolity rynek europejski : 4.Teoretyczne podstawy integracji rynków, 5.Program Rynku Wewnętrznego. etapy, założenia, metody oceny, 6.Funkcjonowanie czterech wolności na obszarze jednolitego rynku, 7.Ochrona konkurencji na jednolitym rynku, 8.Program wspierające jednolity rynek i przeciwdziałające jego nieefektywnościom. Cz.III Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna : 9.Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, 10.Polityka regionalna UE - rys historyczny, 11.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 12.Inne polityki europejskie związane z procesem spójności. Cz.IV Unia gospodarcza i walutowa - makroekonomia integracji europejskiej : 13.Teoria i praktyka tworzenia europejskiej unii walutowej, 14.Instytucje utworzone w związku z realizacją unii walutowej. Europejski Bank Centralny. Europejski System Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, 15.Źródła wzrostu gospdoarczego i zatrudnianie w Unii Europejskiej, 16.Program wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudniania i konkurencyjności Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja Polski z Unią Europejską / Janusz Heller. - Bydgoszcz; Olsztyn : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - 208s.,[4]k. : tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-89073-34-X
R.1 Istota współczesnych procesów globalizacji; R.2 Powstanie EWG oraz integracja gospodarcza państw Europy Zachodniej; R.3 Cele oraz etapy politycznej i gospodarczej integracji w Europie; R.4 Gospodarcze uwarunkowania integracji europejskiej; R.5 Etapy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi; R.6 Ochrona środowiska w negocjacjach z Unią Europejską; R.7 Efekty negocjacji w kształtowaniu jednolitego rynku; R.8 Polityka regionalna; R.9 Polityka rolna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87296-64-3
Zawiera: R. 1 Konkurencyjność – aspekty teoretyczne – ocena: Конкурентоспособностъ предприятия: теоретический аспект. Введение; Применение стратегической защищенности дла конкурентоспособного развития малого и среднего бизнеса в Украине; Ocena konkurencyjności samorządu w kontekście infrastruktury na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego; Od innowacji do konkurencji podmiotów gospodarczych w Polsce – zarys problemu; Koncepcje rozwoju Gospodarek Wschodzących na przykładzie forum Dialogu IBSA; Проблемы повышения конкурентоспообности промышленных предприятий украины; Використання систем раннъого попередження дла підвищення конкурентноспоможності підприємства; Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego; Konkurencyjność rynku usług bankowych w krajach unijnych w świetle badań konsumentów. R. 2 Konkurencyjność – determinanty przewagi konkurencyjnej: Деретминанты конкурентного развития промышленных предприятий; Czynniki wpływające na konkurencyjną efektywność ekonomiczną podmiotów gospodarczych; Kapitały własne a bezpieczeństwo i konkurencyjność banku; Правилъное размещение хозйственной деятелъности как основание устойчивого конкурентного преимущества; Kapitał intelektualny jako potencjalny czynnik podnoszący konkurencyjność podmiotów gospodarczych; Wynagrodzenie kapitału ludzkiego jako determinanta konkurencyjności – teoria i praktyka; Etyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej w instytucjach zaufania publicznego; Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w organizacji; Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako źródło przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych; Використання поведінкових чинників дла окреслення функціонування підприємства; Determinanty konkurencyjności producentów audiowizualnych. R. 3 Konkurencyjność – innowacje: Zmiana w organizacji, aj jej konkurencyjność w perspektywie wybranych aspektów ogólnej teorii systemów; Nowoczesne technologie oraz innowacyjność w procesach zarządzania; Zarządzanie w podmiotach gospodarczych z uwzględnieniem controlingu controllera i lobbingu w szkoleniu, projektach i rozwoju pracownika; Budżet zadaniowy nowoczesnym sposobem zarządzania finansami publicznymi na potrzeby bezpieczeństwa; efektywność jako istotny czynnik zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie; Nowoczesne rozwiązania dotyczące serwisów internetowych w spierające rozwój konkurencyjności podmiotów gospodarczych; Informatyczne wsparcie zarządzania procesami; Konkurencyjność podmiotów gospodarczych wykorzystujących zarządzanie jakością usług informatycznych za pomocą systemu agendowego; Rozwój odnawialnej energetyk jako determinanta podwyższenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego w regionie. R. 4 Konkurencyjność – zarządzanie bezpieczeństwem: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych a zarządzanie bezpieczeństwem; Improving the economic security through tax-tariff policy measures: evidence from Ukraine; Zarządzaniekryzysowe w organizacji; E-organizacje w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa narodowego; Ekstremizm na Słowacji. Zarys problematyki; Narastanie extrémizmu v stredoeurópskom geopolitickom regióne; Organizacja, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie Republiki Słowackiej; Geografické informační systemy (GIS) pro policejní činnosti. Výzkumná zpráva; Taktika a technické možnosti hydraulickej vyslobodzovacej techniky pri dopravných nehodách.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1571-1
1.Konsument i prawa konsumenta, 2.Polityka konsumencka w Unii Europejskiej, 3.Polityka konsumencka w Polsce, 4.Znajomość wybranych regulacji prawnych w zakresie sprzedaży towarów i usług, 5.Edukacja konsumenta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-721-0
1. Przesłanki, istota i cele ochrony interesów konsumentów, 2. Polityka konsumencka w Unii Europejskiej i w Poslce, 3. Modele instytucjonalne ochrony interesów konsumentów w krajach Unii Europejskiej a polskie realia, 4. Ochrona interesów konsumentów w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa, 5. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych, 6. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 7. Ochrona interesów konsumentów w starszym wieku (w swietle badań opinii)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89808-11-0
1. Rozwój gospodarczy polskie (ujęcie skrótowe). 2. Polityka Gospodarcza - zagadnienia ogólne. 3. Czynniki i narzędzia polityki gospodarczej. 4. Ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. 5. Unia Europejska. 6. Zasady polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 7. Przemysł w polityce gospodarczej. 8. Rolnictwo w polityce gospodarczej. 9. Usługi. 10. Biznes w polityce gospodarczej. 11. Polityka gospodarcza w zakresie handlu zagranicznego. 12. Polityka społeczna. 13. Opieka społeczna UE. 14. Dochody ludności. 15. Bezrobocie w polityce społecznej. 16. Niektóre zagadnienia ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-354-6
1.Podatek- zagadnienia ogólne; 2.Prawo podatkowe; 3.Zobowiązania podatkowe; 4.Postępowanie podatkowe; 5.Podatek dochodowy od osób fizycznych; 6.Podatek do chodowy od osób prawnych; 7.Podatek od towarów i usług 8.Podatek akcyzowy; 9.Podatek od gier; 10.Podatek od nieruchomości; 11.Podatek rolny; 12.Podatek leśny; 13.Podatek od czynności cywilnoprawnych; 14.Podatek od spadków i darowizn; 15.Podatek od śródków transporto wych; 16.Podatek od posiadania psów; 17.Międzynarodowe prawo podatkowe; 18.Prawo podatkowe Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again