Form of Work
Książki
(31)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(13)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(31)
Author
Kocot Maria
(2)
Kupich Andrzej
(2)
Mamoń Agnieszka
(2)
Wiąk Iwona
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Antonyuk Nataliya
(1)
Belniak Stanisław
(1)
Bieda Małgorzata
(1)
Bilska Ewa
(1)
BoehlkeJerzy
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Cibulka Lubor
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dobosz Izabela
(1)
Duda Renata
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Fiedler Radosław
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gierula Marian
(1)
Gzella Grażyna
(1)
Gzella Jacek
(1)
Horyń Wojciech
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kocot Damian
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Kozerska Ewa
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kłosiński Kazimierz A
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Małecki Witold
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Milewska Urszula
(1)
Molęda-Zdziech Małgorzata
(1)
Musiał-Karg Magdalena
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rott Dariusz
(1)
Scheffler Tomasz
(1)
Serrano Katharina
(1)
Smak Ewa
(1)
Stec Maria
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Wallas Tadeusz
(1)
Weiss Peter
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zając Beata
(1)
Świech Monika
(1)
Żejmo Agnieszka
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Unia Europejska
(22)
Integracja europejska
(11)
Polska
(4)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Dziennikarstwo
(2)
Dziennikarze
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europa
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Integracja Europejska
(2)
Język angielski
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rosja
(2)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Bank centralny
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Czasopisma elektroniczne
(1)
Czasopisma naukowe
(1)
Demokracja
(1)
Dumping
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Edukacja europejska
(1)
Europa Południowa
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gaz ziemny
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hnadel
(1)
Holandia
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Konosament
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kształcenie
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Muzułmanie
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Opinia publiczna
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Polityka
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Public relations
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reklama
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spozycie
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sędziowie
(1)
Słowacja
(1)
Transport morski
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Upadłość
(1)
Weksle
(1)
Wierzytelność
(1)
Subject: place
Ameryka
(1)
Chiny
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-92-5
1. Pierwsze doświadczenia adaptacji gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do warunkow Jednolitego Rynku UE, 2. Zmiany relacji przedsiębiorstw z otoczeniem, 3. Dostosowania w sferze finansowej, 4. Korzystanie z pomocy publicznej z Unii Europejskiej, 5. Wpływ akcesji na efektywność przedsiebiorstw, 6. Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w infrastrukturze, 7. Dostosowania w sferze zatrudnienia, 8. Zmiany metod konkurownia przedsiębiorstw, 9. Instrumenty redukcji zagrożeń w działalnośc firm, 10. Adaptacja w sferze rozwoju - inwestycje, innowacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 34)
Cz.I Kultura i wartości a administracje publiczne w Europie: 1. Unia Europejska, jej wartości, jej wyzwania, 2. Administracje publiczne a kwestia różnic kulturowych w Europie: kwestie polityczne i społeczne, 3. System wartości: Polska na tle Europy. Cz.II Administracje publiczna a instytucje europejskie: 1. Sektor publiczny w warunkach integracji politycznej Unii Europejskiej. Rozważania ramowe, 2. Instytucje Unii Europejskiej wobec wyzwań budowania społeczeństwa obywatelskiego. Cz.III Media i informacja a działalność administracji publicznych: 1. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako narzędzie zwiększenia przejrzystości i efektywności adminsitracji publicznej w Polsce, 2. Modele relacji pomiedzy administracjami publicznymi a narodowymi agencjami prasowymi w Europie. Cz.IV Nowe zarządzanie publiczne: teoria i praktyka: 1. Klasyczne źródła nowego zarządzania publicznego, 2. Kierunki zmian w zarządzaniu środkami publicznymi - pomoc państwa dla przedsiębiorstw, 3. Samorządowe wydatki inwestycyjne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, 4. Strategiczno-marketingowe podejście do zarządzania gminą (zaryz problematyki). Cz.V Otwartość i przejrzystośc administracji publicznych: 1. Otwartość i przejrzystość administracji publicznych. Wprowadzenie do panelu, 2. Administracja publiczna III RP - zmiany i wyzwania, 3. Jakość i przejrzystość administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-229-2884-4
"Wolni z wolnymi, równi z równymi". Polscy prekursorzy jedności Europy od XV do XIX wieku; Pokój wieczny czy względny? Idea pokoju w koncepcji Immanuela Kanta; Integracja europejska w poglądach Bonhoeffer-Kreis; Unia Europejska jako matecznik socjalizmu? Polscy konserwatywni liberałowie wobec współczesnej integracji ekonomicznej w latach 1989-2004; Biskupi Polski wobec integracji europejskiej; Implikacje członkostwa Turcji w Unii Europejskiej; Deficyt demokracji a integracja europejska; Godność człowieka i dobro wspólne jako ffundament wartości europejskich. Propozycje katolickiej nauki społecznej; Podstawowe założenia projektu tzw. Konstytucji Europejskiej; Parlament Europejski w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy w projekcie Traktatu \reformującego Unię Europejską; Stosowanie sankcji wobec państw cżłonkowskich Unii Europejskiej; Wykluczenie społęczne jako problem polityki społecznej Unii Europejskiej; Prawo wobec wielojęzyczności w Unii Europejskiej; Rozwój współpracy państw członkowskich UE w sprawach cywilnych na przykładzie regulacji dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny; Europejska Spółka Akcyjna jako unijny podmiot transgraniczny - zagadnienia wybrane; Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw - podstawowe założenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2987)
ISBN: 978-83-229-2859-2
R.1 Globalizacja i andragogika: Wpływ edukacji ustawicznej doby globalizacji na tworzenie się struktur społecznych; Uwarunkowania polityki edukacyjnej Unii Europejskiej wobec globalizacji; Edukacja dorosłych wobec problemów globalizacji. Wybrane aspekty socjologiczne; Prawne konteksty edukacji dorosłych w UE i Polsce. Wybrane problemy; Edukacja ustawiczna w procesie globalizacji. Wybrane aspekty na przykładzie spółki energetycznej; Informacja i wiedza w zyciu współczesnych społeczeństw - od poliprofesjonalizacji do edukacji ustawicznej; Uniwersytet Technologii czy Uniwersytet Refleksji? Krytyczny obraz współczesnych instytucji akademickich w Polsce; Znaczenie wykształcenia kobiety a proces globalizacji; Sylweka współczesnego nayczyciela-wychowawcy na tle przewartościowań systemowych. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne; R.2 Społeczne podejście w andragogice: Kształcenie menedżerów w Polsce doby przemian. Niektóre aspekty pedagogiczno-socjologiczne na przykładzie grupy ITM POLSKA; Menedżer w kontekście ustawicznego rozwoju. Ujęcie socjologiczne; Skuteczność pracy menedżera w społeczeństwie wiedzy; Dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne; Akademickie Biura Karier w procesie kształcenia zawodowego studentów. Kontekst socjologiczny; Holistyczne pojęcie zdrowia w programach nauczania na Słowacji; Kształcenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego współczesnego społeczeństwa. Wybrane aspekty socjologiczne; Integracyjne kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym szansą na ich integrację społeczną; Wpływ edukacji na jakość starości. Wybrane aspekty; Rola Kościoła rzymskokatolickiego w procesie edukacyjnym polskiej transformacji ustrojowej; Cz.III Służby mundurowe i andragogika: Wyzwania dla andragogów (także wojskowych) w XXI wieku. Wybrane aspekty pedagogiczno-socjologiczne; Kształcenie kadr oficerskich dla Sił Zbrojnych RP w świetle zjawiska poliprofesjonalizacji; Oficer jako przedstawiciel społeczeństwa postindustrialnego; Kształcenie oficerów w kontekście wielokulturowości. Wybrane aspekty socjologiczne; Uwarunkowania i problematyka międzynarodowych działań pokojowych i stabilizacyjnych w procesie kształcenia studentów wyższej uczelni wojskowej na przełomie XX i XXI wieku; Warstwy dyspozycyjne. Parę uwag o kryteriach ich wydzielania z uwzględnieniem relacji dowódca andragog - podwładny; Dowódca wychowawcą i nauczycielem w systemie logistycznym wojska; Nauczyciel andragog w wojsku w kontekście komunikacji interpersonalnej. Wybrane aspekty socjologiczne; Kwalifikacje pedagogiczne kadry WP w świetle opinii środowisk cywilnych; System wartości podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Sprawozdanie z badań; Szkolnictwo w Straży Granicznej na tle przemian po 1989 roku; Transformacja systemowa a wyzwania wobec grup dyspozycyjnych. Ujęcie socjologiczne na przykładzie edukacji w zawodzie oficera Wojska Polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-797-6
1. Bariery i możliwości w rozoju Europy XXI wieku w obliczu postępującej globalizacji świata, 2. Globalizacja a integracja europejska, 3. Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym, 4. Próba adaptacji Unii europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie strategii poprawy konkurencyjności gospodarczej, 5. Geopolityczny obraz Europy w myśli politycznej wychodźstwa polskiego (1939-1945), 6. Koncepcje nowej instytucjonalizacji polityki innowacyjnej Unii europejskiej, 7. Przezywciężanie barier w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego usług Unii Europejskiej, 8. Czy możliwe jest współdziałanie? Unia Europejska i stany Zjednoczone wobec: konfliktu izraelsko-palestyńskiego, demokracji i broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, 9. Turcja w Unii Europejskiej. Utopia czy realna perspektywa. Na kanwie dyskusji o granicach politycznych Europy, 10. Panstwa europejskie wobec działalności międzynarodowych trybunałów karnych, 11. E-Europa, szansa czy zagrożenie?, 12. Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, 13. "Antyglobaliści" jako konstelacja nowych ruchów społecznych, 14. Dumping i postępowanie antydumpingowe w świetle uregulowań międzynarodowych, 15. Spory i konflikty międzynarodowe - z perspektywy rozważan klasyfikacyjnych, 16. Główne problemy negocjacyjne nowej ryndy rokowań hadnowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), 17. Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji, 18. Wybrane aspekty przemysłowych stosunków pracy (Industrial and Labor Relations) w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-320-1
I.Problemy ekonomiczne: Otwartości społeczeństw - stare i nowe dylematy; Przyszłość rabatu brytyjskiego - sygnał kryzysu finansów Unii Europejskiej?; Przenoszenie produkcji i usług a proces integracji Unii Europejskiej; Teoretyczne uwarunkowania integracji walutowej w Europie - stan obecny i perspektywy; Czy euro jest symbolem europejskiej jedności; Wpływ wejścia do strefy euro na politykę makroekonomiczną Słowenii; Europejski handel CO2 - szanse i zagrożenia; Napływ BIZ a rozwój handlu zagranicznego w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych; Polityka handlowa Unii Europejskiej - pogłębienie czy osłabienie integracji?; Wizja zjednoczonej Europy jako najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie; Zróżnicowania przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze UE jako czynnik integracji i dezintegracji. II. Problemy polityczne: Brytyjska polityka równowagi europejskiej a integracja europejska; Polityka śródziemnomorska a rola państw średnich i małych w kształtowaniu polityki zewnętrznej Unii Europejskiej; Cele polityki zagranicznej Polski, Czech i Słowacji; Unia Europejska wobec rozpoczęcia wojny w Iraku; Aspekty geopolityczne WPZiB a Polityka Sąsiedztwa Europejskiego. Stanowiska i oczekiwania; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a skuteczność Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowego; U źródeł kwestii cypryjskiej; status prawny Kosowa jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej; Regionalizm jako czynnik integracji i dezintegracji Unii Europejskiej; Europejskość i regionalność w twórczości Martina Heideggera i Józefa Tishnera. III. Problemy społeczne: Proces boloński: scenariusze rozwoju; Europejskie Rady Zakładowe a europeizacja polskiego modelu stosunków przemysłowych; Ruch promocji zdrowia w Polsce jako wkład na rzecz pogłębiania integracji europejskiej; Sytuacja mieszkaniowa w Unii Europejskiej i wyzwania integracji - miejsce Polski; Ewaluacja projektów w ramach Unii Europejskiej. Założenia a polityka; Finansowanie projektów w ramach pomocy publicznej Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia; Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską; Europejskie tendencje decentralizacji przetargu zbiorowego a jego stan w Polsce; Wartości Europy; Modele rzecznictwa interesów w państwach członkowskich Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice; Europejskie programy wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Wymiana informacji i ochrona danych osobowych z Konwencji z Prum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 4/2007)
Część I: Polityka unii Europejskiej. Konstytucyjne ramy współpacy Rady Narodowej i Rządu Republiki Słowackiej po wstąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej; Kwestia hierarchii szczebli władzy jako próba tworzenia nowego modelu systemu politycznego Unii Europejskiej; Wizja Europy Jana Pawła II jako przesłanka do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym EU; Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy Komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskie. Część II: Gospodarka europejska. Słowacka polityka zagraniczna i plan przejścia na euro po wyborach 2006 r.; Transformacja systemowa - wymiar regionalny; Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej; Przedsiębiorstwo wirtualne jako wytwór ery informacyjnej społeczeństwa; Outsourcing - współczesną formą rozwoju przedsiębiorstwa. Część III: Polityka edukacyjna UE. Koncepcja stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Część IV: Prawa podstawowe UE. Doktryna i praktyka gwarancji procesowych w dialogu pomiędzy Unią Europejską a Chinami; Konstytucyjna wolność wypowiedzi w Republice Czeskiej; Wspólnotowa polityka równouprawnienia w zatrudnieniu na przykładzie projektu Gender Index Equal; Uwagi ogólne na temat źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka. Część V: Relacje zewnętrzne UE. Szanse i ograniczenia procesu europeizacji Rosji poprzez realizację strategii multilateralnej i uwarunkowania geopolityczne. Część VI: Glosy. Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 2)
ISBN: 978-83-7545-004-0
1. Suwerenność i interesy narodowe w Unii Europejskiej, 2. Europa ojczyzn czy Europa regionów?, 3. Wartości religijne a tożsamość Unii europejskiej, 4 .Demokratyczna legitymizacja w Unii Europejskie, 5. Czy instytucje Unii Europejskiej mogą być bliższe jej obywatelom, 6. Wolności rynkowe w Unii europejskiej, 7. Czy rozbudowywać wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej?, 8. Rozszerzenie terytorialne Unii Europejskiej, 9. Modernizacja systemu prawnego Unii europejskiej, 10. Czy Unią Europejska powinna mieć osobowość prawną, 11. Czy Karta Praw Podstawowych powinna uzyskać moc wiążącą, 12. Jaka procedura prawna wystąpienia z Unii Europejskiej, 13. Procedury głosowania w Radzie Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dynamika systemu europejskiego / Krzysztof Szczerski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. - 222 , [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-233-2568-0
1. System europejski; 2. Sens systemu europejskiego: Model odwróconej piramidy federalnej; Modele legitymizacyjne; Problem aksjologii politycznej Unii Europejskiej; 3. Tendencje zmiany systemowej: Narodziny nowego pasma polityki- neofunkcjonalzim ideologiczny; Konstytucjonalizacja protopaństwowa a model otwartego systemu europejskiego; Model elastycznej zastępowalności jako przykład nowego zjawiska w praktyce działania otwartego systemu politycznego; Druga Unia Europejska jako postulat polityczny. 4. System europejski w środowisku globalnym - strategie polityki; 5. Gram polskiej substancji - polska polityka w systemie europejskim: Założenia doktrynalne - realizm zintegrowany; Polska polityka europejska - współczesne zadania; Obszary polskiej specjalizacji w polityce europejskiej - polityka wschodnia w kontekście prezydencji w 2011 roku; Niezbędne działania warunkujące skuteczność polskiej polityki w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / pod red. Marian Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
ISBN: 83-88980-34-3
Edukacja w perspektywie polityki Unii Europejskiej: Edukacja w Polsce wobec strategii lizbońskiej Unii Europejskiej; Strategiczne kierunki i zadania rozwoju edukacji w Polsce; Kierunki przeobrażeń polskiego szkolnictwa wyższego w perspektywie strategii bolońskiej; Idea edukacji europejskiej; Edukačné trendy v europskóm kontente; Wyzwania edukacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej; Czy Unia Europejska stanowi zagrożenia dla grup narodowościowych i etnicznych?; O doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej i regionalnej; Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z teorii pedagogicznej - doniesienia z badań: Edukacja dwujęzyczna wobec integracji europejskich systemów szkolnych (na przykładzie szkół podstawowych województwa opolskiego); Nauczyciel w świecie techno ewolucji; Učitel'ská profesionalita v aktualnych trendoch; Nauczyciele przedszkola wobec wyzwań edukacji europejskiej; Pracownicy oświaty a komputeryzacja szkół w dobie reformy systemu edukacji w Polsce; Wychowawcza rola rekreacji fizycznej w domach dziecka (refleksje z badań); Program edukacyjny "Pedagogika Pamięci" a pamięć historyczna w dobie integracji europejskiej; Koncepcje - rola i miejsce polskiej publicznej szkoły podstawowej w przestrzeni szkolnictwa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Akademicki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-51-4
1. Historical Background and Main Aims. 2. Institutions. 3. The Single Market. 4. Competition. 5. Consumers' Rights. 6. The European Central Bank. 7. The Euro. 8. Education. 9. Transport. 10. Budget. 11. Worker's Rights. 12. Energy. 13. Customs Policy. 14. Agriculture. 15. Food Quality. 16. Foreign. Defence & Security Policy. 17. Woman's Rights. 18. Environment. 19. Funds & Programmes. 20. Regional Policy. 21. Science & Technology. 22. Europe - An Area For Research. 23. A Community of Cultures. 24. Enlargement. 25. Twon - Twinning. 26. Citizen's Rights and Symbols.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Akademicki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-20-1
1. Historical Background and Main Aims. 2. Institutions. 3. The Single Market. 4. Competition. 5. Consumers' Rights. 6. The European Central Bank. 7. The Euro. 8. Education. 9. Transport. 10. Budget. 11. Worker's Rights. 12. Energy. 13. Customs Policy. 14. Agriculture. 15. Food Quality. 16. Foreign. Defence & Security Policy. 17. Woman's Rights. 18. Environment. 19. Funds & Programmes. 20. Regional Policy. 21. Science & Technology. 22. Europe - An Area For Research. 23. A Community of Cultures. 24. Enlargement. 25. Twon - Twinning. 26. Citizen's Rights and Symbols.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-26-3
1. Unia Europejska - wspólnota wartosci czy wspólnota interesów?, 2. Aksjologiczne podstawy rozwoju Europy XXI wieku, 3. Kryzys pastwa narodowego - potrzeba nowego paradygmatu badawczego, 3. Demokratyczna perspektywa Unii Europejskiej, 4. Instytucja referendum w procesie ratyfikowania traktatów "europejskich", 5. Kamapnia informacyjna i referendum akcesyjne w Finalndii. Popracie dla członkowstwa w dwieście lat po przystąpieniu, 6. Skandynawskie a europejskie wartości, 7. Norwegia a Unia Europejska - historia, stan obecny i perspektywy dwustronnych stosunków, 8. Celtycki Tygrys - Trlandia w drodze od peryferii do centrum Europy, 9. Bułgaria i Rumunia jako nowi członkowanie Unii Europejskiej, 10. Europejska polityka imigracyjna w dobie glonalnej wojny z terroryzmem, 11. Granice reklamy w prawie Unii Europejskiej, 12. Ewolucja poglądów polskich partii politycznych do integracji europejskiej, 13. Europa mniejszości. Stnadardy prawne ochrony mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich realizacja w polskim systemie prawnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-644-6
Część I: Globalizacja. Alterglobalizm kontrowersje wokół globalizacji; Globalizacja ekonomiczna w myśli Josepha Schumpetera; Społeczne konsekwencje procesów globalizacji i ich wpływ na rozmiary światowego ubóstwa; Organizacje międzynarodowe wobec światowego ubóstwa; Polityka gospodarcza w dobie globalizacji przykład Wielkiej Brytanii; Azjatycke korporacje międzynarodowe we współczesnym systemie gospodarki światowej; Zjawisko offshoiringu w gospodarce światowej; Społeczna odpowiedzialność korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej. Część II: Integracja europejska. Wpływ Światowej Organizacji Handlu GATT/WTO na handel rolno/spożywczy Unii Europejskiej; Europejska bankowość centralna i polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego; Kierunki zmian współczesnych systemów emerytalnych w obliczu zagrożeń ekonomiczno-demograficznych na świecie; Unifikacja konsumpcji w Unii Europejskiej w latach 1990-2004 (jako przykład analizy procesów zachodzących w ugrupowaniu integracyjnym); Ograniczanie prawa własności w kontekście swobody działalności gospodarczej w Europie; Rynek państwo, własność prywatna własność państwowa, potrzeba nowego paradygmatu w polskiej dyskusji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-93-6
Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; Banki centralne a globalizacja; Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-73-3
1.Dylematy suwerenności integrujacej się Europy, 2.Doświadczenia poprzedników i ich wpływ na treść i kształt polskich negocjacji akcesyjnych, 3.Parlament Europejski a parlamenty narodowe, 4.Dochody samorządu terytorailnego w krajach Unii Europejskiej i Polsce - podobieństwa, różnice, problemy, 5.Informacja o integracji z Unią Europejską w mediach, jako element komunikacji społecznej, 6.Kwestia integracji Polski z Unią europejską w w ypowiedziach programowych ugrupowań politycznych polskiej prawicy, 7.Bezrobocie w Polsce - sytuacja na rynku pracy, działania dostosowawce i programy rynku pracy w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, 8.Niektóre społeczno-ekonomiczne aspekty procesu globalizacji i integracji, 9.Benchmarking jako metoda integracji politycznej.Normy jakościowe w polityce, 10.Nowe podmioty polityki europejskiej - federacje partii, 11.Jednocząca się Europa, kultura i polityka kulturalna, 12.Ksiązka w jednoczącej się Europie.Spojrzenie na cywilizację dwóch tysiącleci, 13.Wspólna droga do Europy.Polska i ukraina w publistyce Bohdana Osadczuka, 14.Cudzoziemcy w niemczech, 15.Zmiany systemu partyjnego w Słowacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(13) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 207 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(13) 2006)
1. Wprowadzenie; 2. Ocena absorpcji funduszy strukturalnych w pierwszym roku członkowstwa Polski w Unii Europejskiej; 3. Koncepcje i wizje oraz perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Stanowisko Polski; 4. Uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Rosją po roszczeniu Unii Europejskiej; 5. Nowe i stare kraje Europy; 6. Atrakcyjność krajów Europy Środkowej i Wschodniej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 7. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie Euro.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89879-08-0
1. Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozowju Kraju, 2. Wegry w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania, 3. Globalizacia a nova ekonomika, 4. Transfer technologi w ekonomii swiatowej: kierunki i implikacje dla krajów Grupy Wyszechradzkiej, 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszechradzkiej, 6. Rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszechradzkiej w warunkach członkostwa w UE, 7. Emigracja zarobkowa nowym zjawiskiem w polskiej gospodarce, 8. Problemy równego traktowania i zatrudnienia w Polsce w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej, 9. Sytuacja w rolnictwie i na wsi po akcesji Polski do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-42-2
Rozdział 1. Teoretyczne problemy analizy stosunków pomiędzy Unią Europejską a regionem Morza Śródziemnego, Rozdział 2. Region Morza Śródziemnego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, Rozdział 3. Przesłanki i geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, Rozdział 4. Proces barceloński: założenia i struktury, Rozdział 5. Rozwój procesu barcelońskiego, Rozdział 6. Problemy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again