Form of Work
Książki
(60)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(50)
available
(25)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(53)
Author
Gorzelak Grzegorz
(2)
Hess Agnieszka
(2)
Jałowiecki Bohdan
(2)
Paradowski Ryszard
(2)
Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
(2)
Szczepański Marek S
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Buliński Leszek
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Garlicki Jan
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gorczycka Ewa
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzelak Janusz
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jończy Romuald
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kaczmarek Julian
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Mach Zdzisław
(1)
Maison Dominika
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Maliszewski Norbert
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Moskalewicz Jacek
(1)
Narski Zygmunt
(1)
Niedźwiedzki Dariusz
(1)
Ochmański Marian
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Romaniszyn Krystyna
(1)
Room Robin
(1)
Rybiński Rajmund
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Sztaba Sławomir
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Szymańska Agnieszka
(1)
Thom Betsy
(1)
Tyrowicz Joanna
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Wawrowski Łukasz
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Wąsowicz-Kiryło Grażyna
(1)
Zaleski Zbigniew
(1)
Załęcki Paweł
(1)
Zięba Stanisław
(1)
[ i in.]
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łopuszański Jan
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(56)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(62)
Language
Polish
(62)
Subject
Unia Europejska
(36)
Polska
(22)
Integracja europejska
(10)
Polityka społeczna
(7)
Rynek pracy
(6)
Europa
(5)
Świadomość społeczna
(5)
Młodzież
(4)
Opinia publiczna
(4)
Bezrobocie
(3)
Emigracja zarobkowa
(3)
Globalizacja
(3)
Migracje
(3)
Mniejszości narodowe
(3)
Nauczyciele
(3)
Polityka
(3)
Postawy
(3)
Praca
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Regionalizm
(3)
Rodzina
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Studenci
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Demokracja
(2)
Konstytucja Europejska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rolnictwo
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Alkoholizm
(1)
Antyglobalizm
(1)
Aspiracje
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Badania socjologiczne
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biotechnologia
(1)
Demografia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dylomacja
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura
(1)
Kurzynowski, Adam
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Prawodawstwo
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(3)
Subject: place
Afganistan
(1)
Indie
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
62 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-23-0
1. 50 lat po... Zakłócenia systemowe w procesie integracji europejskiej. Podstawy i założenia badawcze, 2. Neośredniowieczna analogia jako proces atomigracji, 3. Atomizacja versus integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy, 4. Konsekwencje multicentryczności systemu prawa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej z perspektywy multi-level governance, 5. Zgoda rujnuje, niezgoda buduje. O konieczności przywrócenia wymiaru antagonistycznego w polityce Unii Europejskiej, 6. Czy Unia Europejska integruje czy dezintegruje spuściznę Europy? Ujęcie retoryczne, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8. Europa między tendencjami uniwersalistycznymi a partykularnymi, 9. Ku deprywatyzacji relihijności europejskiej. Kościół katolicki w debacie o aksjologicznych założeniach projektu Konstytucji Europejskiej, 10. Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, 11. Europa i Norden: pojęcia uzupełniające sie czy pozostające w konflikcie?, 12. Idea integracji europejskiej w mysli politycznej Hansa-Dietricha Genschera, 13. Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy - daleka czy bliska obywatelom?, 14. Dynamika procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu w 2007 roku, 15. Polska a przyszłość Unii Europejskiej, 16. Polski wkład w debatę o przyszłości Unii Europejskiej, 17. Pomiędzy otwartością a izolacją - granice wewnętrzne i zewnetrzne Unii Europejskiej, 18. "Milczące założenia" Strategii Lizbońskiej i ich znaczenie dla procesu budowania tożsamości europejskiej, 19. jednolity rynek usług Unii Europejskiej - wizja czy rzeczywistość?, 20. Europejska polityka energetyczna - między solidaryzmem a egoizmem, 21. Europejski Urząd Policji - Europol, jako instrument przeciwdziałania terroryzmowi w ramach kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej, 22. Charakterystyka i analiza Narodowego Planu Rozwoju Irlandii: 2007-2013.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926246-2-2
1. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej; 2. Sytuacja służb pomocy społecznej- raport z badań na terenie Mazowsza; 3. Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości programu operacyjnego Kapitał Ludzki; 4. Program operacyjny Kapitał Ludzki- nowe możliwości i wyzwania; 5. Ewaluacja i efektywność programów społecznych w Polsce; 6. Rozwiązania stosowane w innych krajach; 7. Drogi do partnerstwa; 8. Modernizacja pomocy społecznej- pomoc społeczna jako instrument rozwoju lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61752-32-5
Zawiera: Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce; Systemowo-polityczne uwarunkowania dialogu społecznego w polskich regionach; Cechy regionalnej przestrzeni instytucjonalnej w Polsce; Jakie są polskie województwa? Próba konceptualizacji modelu regionalnych uwarunkowań działania WKDS; Wybrane wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych; Konkluzje ze zogniskowanych wywiadów grupowych; Wybrane wyniki wywiadów z sekretarzami WKDS; Wnioski z analizy dokumentacji wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rekomendacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Part A. Standarised European Alcohol Survey (RARHA SEAS): Participating countries; Methods: Survey instrument; Sampling and mode of administration; Data processing; Study questionnaire male. Results: Abtainers; Motives for drinking and non-drinking; Alcohol comsumption; Context of usual drinking vs RSOD; Unrecorder alcohol; Individual harm; Harm for others' drinking; Opinions on attitudes towards alcohol; Socio-demographic characteristics; Wellbeing. Part B. Harmonising alcohol-related measures in European surveys (RARHA-HARMES): Methods: Description of included surveys; Survey measurements; Data editing; Analyses. Results: Sociodemographic; Alcohol comsuption; Alcohol-related harm; Clusters of countries based on consumption measures. Discussion: Comparability of the surveys; Drinking patterns across Europe; Gender, age and SES effects; Comparability with RARHA SEAS and other cross-national research. Suggestions for comparative monitoring across the EU.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-232-1
1. Demokracja w Polsce: społecznie akceptowane cele, ocena systemu politycznego oraz wizje ładu pożądanego. 2. Zainteresowanie polityką i modele partycypacji politycznej dwóch pokoleń Polaków. 3. Zaufanie do instytucji politycznych i preferencje polityczne dwóch pokoleń Polaków. 4. Postrzeganie procesu integracji europejskiej. 5. Stosunek Polaków do sąsiadów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-11-8
Cz. I Szkoła na przełomie wieków: Kompetencje autorskie nauczyciela a obywatelskość jako wymiar tradycji europejskich; Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego; Podstawowe zasady edukacji w społeczeństwie demokratycznym; Prawa człowieka i wychowanie do wartości w edukacji szkolnej Unii Europejskiej. Zarys problematyki; Dylematy aksjologiczne w pedagogice resocjalizacyjnej; Orientacja proeuropejska - rozważania o naturze pojęcia; Integracja Europy - problemy wychowawcze i społeczne; Aspekt europejski w poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej edukacji; Margines czy integralna część Europy - młodzi uczestnicy Modelu Parlamentu Europejskiego o byciu Polakiem w Europie; Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela; Szkoła na przełomie wieków. O potrzebie stawiania pytań; Zasady rozwoju systemów edukacyjnych XX wieku; Średnia szkoła Montessori. Z doświadczeń Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas; Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej; Recepcja europejskich metod wychowania fizycznego w polskich placówkach przedszkolnych; Współdziałanie nauczyciela przedszkola z rodziną; Koncepcja "szkoły wychowawczej" Józefa Mirskiego (1882-1943); Edukacja wielokulturowa jako problem kształtu polityki oświatowej; Szkoła zawodowa w perspektywie integracji Europy; Koncepcja sukcesu życiowego młodzieży szkół średnich w kontekście wpływu wychowawczego szkoły; Nowy typ szkoły policealnej i jej słuchacze (na przykładzie Policealnego Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Krakowie); Problemy szkolnictwa ukraińskiego na przełomie wieków; Niektóre problemy rozwoju kształcenia zawodowo-technicznego na Ukrainie w okresie przemian społecznych; Ukraińskie średnie i wyższe szkolnictwo na ziemiach zachodnich w okresie międzywojennym w kontekście integracji europejskiej; Cz. II Przygotowanie nauczycieli do pracy w reformowanej szkole: Konteksty rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela; Podmiotowość nauczyciela w procesie reformy edukacyjnej; psychospołeczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec reformy oświaty (raport z badań); Obszary wiedzy nauczyciela na temat twórczej aktywności dziecka w aspekcie potrzeb edukacyjnych integrującej się europy; Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle celów Unii Europejskiej - propozycje rozwiązań; Kształtowanie kompetencji zawodowych nauczyciela a umiejętności kluczowe; Metody aktywizujące w kształceniu kompetencji zawodowych nauczyciela. Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie pełnienia funkcji wychowawczej; Sposoby rozwijania kompetencji nauczycieli związanych z komunikowaniem się; Nauczyciel współdziałający; Kształcenie nauczycieli dla potrzeb edukacji integracyjnej; Aktualne problemy edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku; Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasach integracyjnych; Przygotowanie pedagogów specjalnych do pracy w zreformowanym systemie oświatowym - w opinii studentów; Zagrożenia młodego człowieka w świadomości kandydatów na nauczycieli; Warunki wspomagające rozwoju dziecka - deklaracje i fakty; Problemy edukacyjne w świetle paradygmatów Unii Europejskiej; Kształtowanie kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji zdrowotnej wobec nowego paradygmatu nauki o zdrowiu; Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów klas VII i VIII; Przygotowanie do pracy zawodowej nauczycieli liceów ogólnokształcących w Zamościu (stan i perspektywy - sondaż diagnostyczny); Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli - badania porównawcze (główne tezy referatu); Cz. III Uczeń w procesie edukacji: Interakcje nauczyciela i ucznia a obraz nauczyciela w oczach ucznia; Pułapki i zagrożenia stwarzane młodzieży przez świat dorosłych przyczyną narastającej patologii społecznej. Implikacje edukacyjne; Diagnoza bezradności intelektualnej uczniów klas VI; Twórczy wymiar funkcjonowania nauczyciela i ucznia w kontekście wyzwań współczesnej edukacji; Myślenie dialogiczne a możliwość przekroczenia subiektywizmu w relacji nauczyciel - uczeń; Komunikacja między nauczycielem a uczniem; O potrzebie kształcenia umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami (komunikat z badań); Rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych w edukacji szkolnej; Unisex zachowań społecznych - wybór czy konieczność w procesie socjalizacji; Sytuacje stresowe w szkole - próba diagnozy i propozycje działań profilaktycznych; Przemoc wśród dzieci jako realne zagrożenie dla współczesnej szkoły podstawowej - możliwości profilaktycznych oddziaływań; Zagrożenia dzieci i młodzieży agresją i przemocą; Przeciwdziałanie zagrożeniom młodzieży na przykładzie Centrum Kompetencyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wczesnej Terapii "Maraton" w Głogowie; Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza; Wpływ środków masowego przekazu na rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka; Możliwości i ograniczenia terapii psychopedagogicznej uczestników procesu edukacyjnego (nauczyciele, uczniowie, rodzice); Współpraca szkoły z rodzicami w świetle reformy systemu oświatowego; Możliwości i bariery współpracy szkoły z rodziną; Wychowawcze i społeczne konsekwencje niektórych zaburzeń rozwojowych dziecka we współczesnej rodzinie; Pedagogizacja rodziców - szansą nowej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-32-6
Wstęp, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, Jedność w różnorodności-szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, Kształcenie i kariera pedagogów we Francji, Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, Rola mentora jako osoby przygotowujacej do wykonywania zawodu, Jak znaleźć swój port-czyli o planowaniu kariery zawodowej, Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), Wyuczona bezradność z perspektywy współczesnego rynku pracy, Internetowy serwis pracy jako dynamiczna platforma wymiany informacji, Realizacja,przez samorząd województwa śląskiego,zadań z zakresu promowania zatrudnienia wśród młodzieży,przy udziale europejskiego funduszu społecznego, Organizacje studenckie-drogą do kariery, Teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, Edukacja dla aktywności.Kształcenie ciągłe jako edukacyjny wymiar zmian społecznych, Zagrożenia społeczne i ich edukacyjne implikacje, Nauczyciel w nowej rzeczywistości społecznej, Rola technologii informacyjnej w przemianach edukacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego, Doskonalenie nauczycieli-glos instrumentem kreowania własnego wizerunku i narzędziem pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-83-7
1. Biotechnologia jako innowacyjny kierunek gospodarki w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska; 2. Ekonomiczne znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie; 3. Dylematy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego; 4. Współistnienie (koegzystencja) upraw GMO z innymi technologiami produkcji roślinnej; 5. Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie; 6. Stan prawny produkcji i stosowania żywności transgranicznej w Unii Europejskiej- przypadek Polski; 7. Genetycznie zmodyfikowane organizmy w opinii Europejczyków; 8. Ekonomiczne i społeczne skutki zaniechania stosowania biotechnologii; 9. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowanych genetycznie; 10. Dominujący udział innowacyjnych produktów farmaceutycznych na rynku światowym i europejskim; 11. Od genu do GMO, czyli rzecz o doskonaleniu organizmów użytkowych i walce z głodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka a środowisko i ekologia / red. Krzysztof Małachowski. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 240 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60089-39-2
1.Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, 2.Społeczne aspekty ochrony środowiska, 3.Prawne aspekty ochrony środowiska, 4.Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, 5.Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, 6.Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka, 7.Ochrona środowiska przyrodniczego, 8.Podstawy polityki ekologicznej, 9.Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-73-3
Spontaniczne opinie Polaków o negocjacjach oraz stosunek do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - wyniki badania jakościowego; Opinie Polaków o negocjacjach oraz stosunek do negocjacji akcesyjnych i integracji z Unią Europejską - wyniki badania sondażowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-500-5
Referaty: Wartości globalne kultury europejskiej; Toż samość kultury i integracja europejska; Kultura a inte gracja europejska- trudny kompromis?; Pozycja kultury polskiej w Europie; Kultura kresów w refleksji nad miejsce Polski w integracji Europie. Opracowania nadesłane: Dzielenie i łączenie ludów w Europie; Stanisława Przybyszewska- prekursorka integra cji europejskiej;Sytuacja zawodowa kobiet w drodze ku równouprawnieniu; Podział regionalny a tożsamość kulturowa ziem polskich w zjednoczonej Europie; Eduka cja wobec wielokultorowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-175-1
Wstęp: Demokracja i panowanie; Kulturowe instrumentarium panowania. Cz.I - Polityka i manipulacja polityczna: Dominacja i wolność w kulturze; Socjotechniczne aspekty panowania; Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981-1989; Wybrane procesy sądowe II RP jako przykład manipulacji politycznej; Manipulacja jako metoda mentalnego uzależnienia; Obrona Putina. Uwagi historyka idei; Prasa lokalna ziemi leszczyńskiej jako instrument kształtowania opinii publicznej; Mity reklamy politycznej; Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. Cz.II - religia: Religia jako ideologia poznawcza; Twórcy i przywódcy nowych ruchów religijnych: legitymizacje kulturowe; Państwo i cerkiew w Rosji imperialnej, radzieckiej i dzisiejszej; Współczesna katolicka krytyka liberalizmu; Wybrane problemy konfrontacji: studenci a przedstawiciele nowych ruchów religijnych. Cz.III - Reklama: Ideologia reklamy, reklama jako ideologia; W sieci utkanej z bilboardów. Psychologiczno-ewolucyjne uwarunkowania manipulacji reklamowej; Metody wywierania wpływu wykorzystywane w reklamie; Władza poprzez schematy, czyli o stereotypach w reklamie; Błędy oceny w sytuacji pracy. Manipulowanie wrażeniem decyzją i oceną; Organizacje gospodarcze i problem manipulacji tożsamością (podmiotowością) pracownika; Reklama manipuluje komiksem. Praktyka ewolucji medialnej; Między estetyką a etyką. Reklamowe manipulowanie wrażeniami; Seksizm w reklamie, czyli kilka uwag o krytyce feministycznej; Kobieta w reklamie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 1)
ISBN: 83-89964-78-3
Metodologiczne problemy konceptualizacji badań nad problemami legitymizacji integracji europejskiej; Konceptualizacja pojęcia legitymizacji; Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej; Zagadnienia strategii w Unii Europejskiej - kontekst legitymizacji; Implementacja jako formuła legitymizacji Unii Europejskiej; Mechanizmy kontrolne Unii Europejskiej oraz ich wpływ na legitymizację UE; Kwerenda biblioteczna dotycząca zagadnienia legitymizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1785-2
1. Polska chata w globalnej wiosce, 2. Rola komunikowania masowego. Cz.I Systemy medialne wybranych państw europejskich, Cz.II Opinia publiczna i rola mediów w procesie integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-073-4
Przedmowa; Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; Zmiany modelu rodziny w Polsce i jego demograficzne uwarunkowania; Małżeństwo, rodzina i gospodarstwo domowe w zwierciadle statystyki polskiej; Rozważania o funkcji socjalnej państwa; Polityka rodzinna w UE wobec nowych wyzwań; Zmiany społeczne w Polsce a zadania polityki rodzinnej; Bezrobocie w Polsce 19902003 - cechy charakterystyczne; Bezrobocie a problem kształtowania się podklasy w Polsce; Wiejski rynek pracy wobec integracji z UE; Wizja szwedzkiego rynku pracy - między programem a rzeczywistością; Praca zawodowa kobiet a warunki życia rodzin; Polskie menedżerki - cechy demograficzno-społeczne i czynniki sukcesu; Emerytura dla kobiety - otoczenie kontra system; Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niepełnosprawnymi osobami starszymi Centrum Usług Socjalnych a idea medycyny rodzinnej; Dostęp do świadczeń medycznych jako warunek poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania rodzin; Społeczne aspekty restrukturyzacji sektorów strategicznych; Środowisko pracy w obszarze polityki społecznej; Szanse i zagrożenia młodego pokolenia w obliczu globalizacji i przystąpienia do UE; charakterystyka sytuacji rodzinnej i bytowej młodych naukowców; Nowe technologie w mediach elektronicznych - wyzwanie dla polskich rodzin i gospodarstw domowych; Wpływ poziomu wykształcenia rodziców uczniów na warunki ich życia na przykładzie Żyrardowa; Warunki bytu gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną. Bibliografia prac Profesora Adama Kurzynowskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62105-30-4
1. Problem i obszar badań oraz dotychczasowy dorobek badawczy; 2. Teoretyczne tło badań; 3. Metodyka przeprowadzonych badań; 4. Rzeczywista sytuacja demograficzna w badanej populacji w świetle wyników badań. Stan i zmiany w okresie 1977-2007; 5. Formy zatrudnienia badanych w kraju i za granicą; 6. Przyczyny i determinanty migracji zarobkowych oraz wybór kierunków migracji w świetle wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych; 7. Transfer dochodów migrantów i jego wpływ na wybrane wielkości ekonomiczne w wymiarze lokalnym i regionalnym; 8. Wpływ dostępności pracy za granicą na sytuację w zakresie zatrudnienia i pozostawania bez pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym; 9. Tendencje zmian w charakterze migracji po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Perspektywy, szanse, zagrożenia; 10. Warunki powrotu migrantów z zagranicy. Wybrane zagadnienia; 11. Możliwości oddziaływania na zjawisko migracji w kontakcie problemy wyludniania wsi, rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju regionalnego; 12. Wnioski w sferze teoretycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 31)
ISBN: 83-89218-29-1
1.Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Założenia, wnioski, rekomendacje, 2.Zasady przemieszczania się obywateli polskich po 1 maja 2004 r., 3.Aspiracje i cele życiowe młodzieży średnich szkół zawodowych w kontekście integracji z Unią Europejską, 4.Gotowość migracyjna studentów państwowych szkół wyższych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-184-0
R.I Wspólnota Europejska - wybrane zagadnienia: Rada Europy - rola i funkcjonowanie; Idea i powstanie Wspól nej Europy; Twórcy i architekci Wspólnoty Europejskiej Zmienione w niezmienionym; Główne akty prawne i doku menty Wspólnoty; Struktura Wspólnoty; Państwa członkow skie; Narodowe czy wspólnotowe?; Polityka socjalna WE; Metody działania, fundusze, programy; Kościoły wobec integracji europejskiej; Flaga i hymn Wspólnoty Euro pejskiej; Polacy o Unii Europejskiej. R.II Wspólnota Europejska w opiniach studentow - wyni ki badań z 1996r.: Zagadnienia teoretyczne i metodycz ne; Opis badanej zbiorowości; Geneza Wspólnoty; Liczba członków UE; Status Polski w UE; Europejska Wspólnota Gospodarcza a UE; Młodzież akademicka o organach UE; Flaga UE w opiniach stdentów; Posatwy studentów wobec UE. R.III Wiedza i postawy studentów wobec Unii Europej skiej - wyniki i analiza badań z 2000r. - analiza po równawcza: Ch-ka badanej zbiorowości (zmienne niezależ ne badań); Wiedza studentów o UE; Za Europą. Podsumowanie. Wnioski. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna)
ISBN: 978-83-233-3753-9
1. Znaczenie mediów w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej; 2. Tradycja badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi i zjawiskiem migracji. Zakres definicyjny wybranych pojęć i obowiązujący stan prawny dotyczący kwestii mniejszości; 3. Metodologia badań przekazu mediów na temat mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w międzynarodowych analizach porównawczych; 4. Problemy metodologiczne w międzynarodowych badaniach porównawczych posługujących się analizą zawartości- studium przypadku Pilot Media Project- experts and research groups for the analysys of media kontent Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA- European Union Agency for Fundamental Rights).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89862-33-6
Świat normalny, Eksperyment w imię rzeczy nowych, Niech żyje demokracja!, Pułapka na naiwnych reformatorów, Nowoczesność w rękach barbarzyńców, "Tym gorzej dla rzeczywistości", Konstrukcja imperium, Jaka jest przyszłość utopii?, Święci śpią, Lęk i źródło nadziei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again