Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(25)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(25)
Author
Barcz Jan (1953- )
(2)
Dynia Elżbieta
(2)
Gorzelak Grzegorz
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Borkowski Jan
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Butowski Leszek
(1)
Churski Paweł
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Głębocki Konrad
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Krok Katarzyna
(1)
Maciaszczyk Aleksander
(1)
Malik K
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Miszewski M
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Olszewski Leon
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Skawiński Filip
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zagórowska A
(1)
Zdeb Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Unia Europejska
(20)
Polityka regionalna UE
(13)
Integracja europejska
(8)
Regiony (adm.)
(8)
Regiony przygraniczne
(7)
Polska
(5)
Regionalizacja gospodarcza
(5)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Polityka strukturalna UE
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Ekorozwój
(2)
Euroregiony
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Komitet Regionów
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Regionalizm
(2)
Regiony (adm)
(2)
Regiony problemowe
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Decyzje administracyjne
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europa Południowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Irlandia
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komisja Europejska
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
PHARE
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rada Europy
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Reginalizacja gospodarcza
(1)
Regiony
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Rosja
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Śródziemnomorski, region -- a Unia Europejska
(1)
Śródziemnomorski, region -- historia -- szkice
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Bałtycki, region
(1)
Bałtyk
(1)
Białoruś
(1)
Polska
(1)
30 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-66199-93-4
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 264 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-332-6
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 271 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-548-5
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 54. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 86, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 54)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska : Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, 28 października 2008 r. ; Unia Europejska: Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r. ; Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2007 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Bruksela, 10 października 2008 r. ; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 15-16 października 2008 r.; Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania. Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 października 2008 r., 7 października 2008 r., 10 października 2008 r., 21 października 2008 r., 24 października 2008 r., 28 października 2008 r. oraz 30 października 2008 r. ; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 października 2008 r. ; 4. Wybór opracowań i publikacji : Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 października 2008 r.) ; Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (październik 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-178-0
Cz. I Nowe granice Unii Europejskiej: 1. Szersza Europa: procesy włączania i wyłączania na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, 2. Strategia wspierania współpracy ponadgraniczej w unii europejskiej, 3. Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie. Cz. II Współpraca transgraniczna na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej: 1. Współpraca transgraniczna w fińsko-rosyjskim obszarze transgranicznym, 2. Estońsko-rosyjska współpraca transgraniczna = procesy, percepcja, perspektywy, 3. Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim oraz węgierko-ukraińskim, 4. Współpraca transgraniczna na pograniczu rumuńsko-mołdawskim. Doświadczenie, percepcja, perspektywy, 5. Północne granice Grecji. Cz. III Współpraca transgraniczna wzdłuż granic polski: 1. Polsko-białoruska współpraca transgraniczna - przypadek granicy zamkniętej, 2. Granica polsko-niemiecka - od napięcia do współdziałania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-64-3
1.Obszary problemowe polityki regionalnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 2.Obszary problemowe w Polsce, 3.Obszary problemowe a poziom rozowju społeczno-gospodarczego, 4.Podział wsparcia finansowego funduszy strukturalnych dla rozowju gospodarczego obszarów problemowych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-42-2
Rozdział 1. Teoretyczne problemy analizy stosunków pomiędzy Unią Europejską a regionem Morza Śródziemnego, Rozdział 2. Region Morza Śródziemnego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, Rozdział 3. Przesłanki i geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, Rozdział 4. Proces barceloński: założenia i struktury, Rozdział 5. Rozwój procesu barcelońskiego, Rozdział 6. Problemy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88048-27-9
Pojęcie polityki regionalnej Unii Europejskiej; Polityka regionalna w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej; Finansowanie zadań z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej; Polska polityka regionalna w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej; Analiza wtórnego prawa Unii Europejskiej w zakresie przepisów prawnych regulujących materię polityki regionalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn Europejski / red. Bogumiła Mucha-Leszko ; 2002/8)
ISBN: 83-227-2261-3
R.1 Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej; R.2 Zasady realizacji polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w latach 1989-1999; R.3 Ocena realizacji e efektów polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w latach 1989-1999; R.4 Analiza i ocena efektów wykorzystania instrumentów polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w Irladnii w latach 1989-1999; R.5 Perspektywy rozwoju polityki regionalne w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-681-9
1.Wybrane teorie rozwoju regionalnego, 2.Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej, 3.Cele europejskiej polityki regionalnej, 4.Zasady europejskiej polityki regionalnej, 5.Instytucje polityki regionalnej w Unii Europejskiej, 6.Instrumenty europejskiej polityki regionalnej, 7.Inicjatywy Wspólnotowe, 8.Polityka spójności społeczno-gospodarczej, 9.Zróżnicowania regionalne w państwach Unii Europejskiej, 10.Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności w Polsce, 11.Polskie podmioty polityki spójności, 12.Perspektywy rozwoju polityki spójności. Implikacje dla Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-400-3
Wprowadzenie, R.I Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej : 1.konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, 2.Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć finansowych, 3.Europejski Trybunał Obrachunkowy. R.II Współpraca sądowa : 1.Eurojust jako instytucja koordynująca współpracę 2.Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych, 3. Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich w dziedzinie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych, 4. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, 5.Doręczanie pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, 6.Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dot. obowiązków rodziców wobec wspólnych dziecka obojga małżonków. R.III Współpraca policyjna : 1.Europejski Urząd Policyjny, 2.Układ z Schengen. R.IV Wspólne zasady w zakresie lotnictwa cywilnego i bezpieczeństwa na morzu : 1.Wspólne zasady w zakresie lotnictwa cywilnego, 2.Wspólnotowy system bezpieczeństwa na morzu, 3.Portowe urządzenia do odbioru pozostałości ładunku i odpadów ze statków. R.V Polityka handlowa : 1.Za kres polityki handlowej, 2.System celny Wspólnoty Europejskiej, 3.Modele administracji celnej Austrii, Niemiec i Włoch, 4.Programy Customs, 5.system celny RP, 6 Standardy UE w polskim prawie celnym, R.VI Polityka regionalna : 1.Znaczenie polityki regionalnej, 2.Zasad y i cele polityki regionalnej, 3.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 4.Formy korzystania z Funduszy Strukturalnych, 5.Inicjatywy Wspólnotowe, 6.Komitet Regionów. R.VII Europejski System Banków Centralnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2689)
ISBN: 83-229-2587-5
1.Makroekonomiczne aspekty procesów globalizacji i regionalizacji, 2.Współpraca regionalna, 3.Prawne i ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-008-7
Rola polskich regionów po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych - zagadnienia wstępne; Pozycja sejmu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych; Przystąpienie państwa do Unii Europejskiej a administracja rządowa i samorządowa; Regiony w państwach członkowskich a sprawy integracyjne; Regiony a naczelne i centralne organy państwa. Zagadnienia prawno administracyjne; Wybrane zagadnienia polityki regionalnej i jej zasady; Współpraca Obwodu Iwanofrankowskiego z regionami polskimi; Udział wspólnot autonomicznych w Unii Europejskiej; The Role of the German Länder within the European The German Federal Experience; Doświadczenia z rozwoju czesko-pplskiego pogranicza na etapie kandydowania do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-085-4
R.1 Przyczyny zróżnicowań zachowań w rozwoju regionalnym, proces konwergencji i polaryzacji : Wprowadzenie, 1. Pierwotne czynniki przestrzennej lokalizacji działalności gospodarczej. Teorie lokalizacji, 2. Czynniki wpływające na powstawanie i wzrost ośrodków w przestrzeni, 3. Wzrost gospodarczy a procesy konwergencji i polaryzacji regionalnej, Próba syntezy. R.2 Integracja a problem rozwoju regionów : Wprowadzenie, 1. Problem regionów w Unii Europejskiej, 2. Wpływ procesów pogłębiania integracji na sytuację gospodarczą i społeczną regionów, 3. Regionalny kontekst polityk Unii Europejskiej, Próba syntezy. R.3 Analiza procesów konwergencji w regionach dwunastu krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 1989 -1998 : wprowadzenie, 1. Analiza procesów rozwoju regionalnego i podział regionów Unii Europejskiej z punktu widzenia dynamiki wzrostu i zmian w strukturze zatrudnienia, 2. Charakterystyka poszczególnych wiązek, 3. Procesy doganiania, 4. Ocena procesów konwergacji przez Komisję Europejską, R.4 Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-42-0
Część I. Rola wybranych czynników transformacji i integracji z Unią Europejską w praktyce działania podmiotów gospodarujących: rola państwa w dokonujących się procesach transformacji, integracji i globalizacji; społeczne efekty transformacji gospodarczej jako źródło frustracji społeczeństwa preinformatycznego; zmiany na rynku pracy a przedsiębiorczość polskich kobiet w okresie transformacji gospodarczej; przygotowanie mikroprzedsiębiorstw do integracji gospodarczej na przykładzie województwa śląskiego; wpływ transformacji społeczno - gospodarczej na edukację wyższą i zawodową w Polsce; gry i przetargi w procesie restrukturyzacji gospodarki (przypadek górnictwa i elektroenergetyki). Część II. Zrównoważony rozwój a procesy adaptowania się podmiotów gospodarujących do nowych warunków: procesy samoorganizacji w gminie; umacnianie tożsamości wsi polskiej jako element jej rozwoju; dorzecze górnej Odry jako przykład transgranicznego zarządzania gospodarką wodną; partnerstwo publiczno - prywatne jako instrument wdrażania przemian; strategie gospodarstw domowych na rynku pracy; odpowiedzialny biznes - uwarunkowania zmian w Europie i w Polsce; transformacja administracji publicznej - aspekty prawne i organizacyjne. Część III. Prawno - ekonomiczne aspekty przemian transformacyjnych i integracyjnych: prawa socjalne obywateli UE; podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno - gospodarczy regionu opolskiego; szczególna sytuacja prawna pracowników regionów transgranicznych; polski sektor bankowy po przystąpieniu do UE - zmiany i perspektywy rozwoju; przeobrażenia systemów podatkowych krajów Wspólnoty w kontekście rozszerzenia UE (zagrożenia i szanse dla gospodarek i społeczeństw; upadłość przedsiębiorstw w kontekście intensyfikacji procesów globalizacji i integracji gospodarczej; uwarunkowania procesu reprywatyzacji w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-01-1
1.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2000. 2.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 3.Phare Spój ność Społeczna i Gospodarcza 2002. 4.Programy współpra cy przygranicznej. 5.Inne programy regionalne Phare
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again