Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(17)
available
(4)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(19)
Author
Dynia Elżbieta
(2)
Ciborowski Robert
(1)
Cichosz Marzena
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowski Jerzy
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krajewska Anna
(1)
Maciaszczyk Aleksander
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Paradowski Przemysław
(1)
Piskorska Beata
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Sroka Jacek
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Zamarlik Monika
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Zienkowski Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Unia Europejska
(16)
Integracja europejska
(7)
Europa Środkowo-Wschodnia
(5)
Polityka regionalna UE
(4)
Polska
(4)
Litwa
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rosja
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Irlandia
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Mołdawia
(1)
PHARE
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Praca
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Transport
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współdziałanie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Białoruś
(4)
Ukraina
(2)
Bałtycki, region
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-149-5
Zamierzenia - hipotezy - wyniki. I. Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy - analiza empiryczna. II. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowowschodniej do liderów? III. Analiza czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-7059-799-3
1. Sytuacja polityczna w latach 90 XX wieku, 2. Stosunek partii politycznych do integracji europejskiej, 3. Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, 4. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 264 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-332-6
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 271 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-548-5
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-017499-4-0
1.Perspektywa integracji europejskiej w kontekście politycznym, 2.Rosja i ukraina a perspektywy integracji europejskiej, 3.Społeczny wymiar integracji europejskiej, 4.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację gospodarczą, 5.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację kulturową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1766-9
1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Lityw, Łotwy, Polski i ukrainy na tle krajów Unii europejskiej, 2. Konsumenci jako uczestnicy procesów rynkowych i zmiana ich zachowań konsumpcyjnych, 3. Zmiany w konsumpcji dóbr i usług gospodarstw domowych w latach 2000-2005 i czynniki o tym decydujące, 4. Konsumenci na wybranych rynkach usług, 5. Polityka konsumencja Unii europejskiej a sytuacja konsumentów w wybrnaych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-788-0
1. Zarys ewolucji systemów politycznych państw Europy Środkowej; 2. Pozycja parlamentów w systemach politycznych państw Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry); 3. Opozycja parlamentarna w państwach Europy Środkowej- casus państw Grupy Wyszehradzkiej; 4. Ewolucja znaczenia i roli parlamentów narodowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 5. Parlamentarna kontrola rządów w sprawach europejskich; 6. Parlamentarna kontrola przestrzegania zasady subdyscyplinarności i proporcjonalności w Unii Europejskiej w teorii i praktyce; 7. Aktywność parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w procedurze kontroli przestrzegania zasady subdyscyplinarności w Unii Europejskiej; 8. Parlamenty państw Europy Środkowej w mechanizmach współpracy międzyparlamentarnej i relacjach z instytucjami Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9 (tylko dla wykładowcy)
No cover
Book
In basket
ME 56. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 142, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 56)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dotyczący sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r. Bruksela, 28 listopada 2008 r.; Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 1 grudnia 2008r.; Partnerstwo wschodnie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 3 grudnia 2008; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.; Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16 grudnia 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach 2 grudnia 2008 r., 10 grudnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r. oraz 19 grudnia 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej- wrzesień-październik 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-641-X
1."Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej: wyzwania dla PECSA, 2.Koncepcja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście "szerszej Europy i nowego sąsiedztwa", 3.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość?, 4.Rola sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach wschodniego wymiaru Unii Europejskiej: brak zaufania czy brak koncepcji?, 5.Ukraina i Unia Europejska - per aspera ad astra?, 6.Pomiędzy Europą Środkową a Wschodnią - uwagi na temat tożsamości Białorusinów, 8.Handel zagraniczny polskich województw z "Nowym wschodem", 9.Rola Polski jako promotora interesu Ukrainy w procesie integracji europejskiej, 10.Edukacja europejska na Ukrainie. Oczekiwania wobec Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1504-5
1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, 2. Funkcje i klasyfikacja podatków, 3. Ewolucja systemu poda tkowego. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, 4. Reformy podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 5. Reforma podatkowa w Polsce, 6. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej sterfy, Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn Europejski / red. Bogumiła Mucha-Leszko ; 2002/8)
ISBN: 83-227-2261-3
R.1 Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej; R.2 Zasady realizacji polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w latach 1989-1999; R.3 Ocena realizacji e efektów polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w latach 1989-1999; R.4 Analiza i ocena efektów wykorzystania instrumentów polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w Irladnii w latach 1989-1999; R.5 Perspektywy rozwoju polityki regionalne w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-47-8
1. Unia Europejska: Wyzwania polityki Polski w UE; Polityka wschodnia UE a interesy Polski; Funkcje prezydencji; Uwarunkowania instytucjonalne polityki Polski w UE w sferze gospodarczej; Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Europie; Obywatelstwo europejskie- szanse i zagrożenia dla Polski; Jaki powrót Francji do Europy?; Rumunia w UE; 2. Stany Zjednoczone: Tarcza antyrakietowa- opcje strategicznego wyboru; Dylematy supermocarstwa. Wokół dyskusji strategii polityki zagranicznej USA; Problemy amerykańskiego przywództwa; "Nowy militaryzm" amerykański; 3. Sąsiedzi: Niemcy: "Wspólnota interesów" czy wspólne interesy; Roszczenia powiernictwa Pruskiego. Zagrożenia dla Polski; Ambicje mocarstwowe Niemiec XXI wieku; Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski; Niemiecki model nation branding. Wnioski dla Polski; 4. Sąsiedzi: Wschód: Wyzwania polskiej polityki wschodniej; Cele polityki rosyjskiej wobec Polski; Pomoc rozwojowa Polski a polityka sąsiedztwa UW wobec krajów byłego ZSRR; Grupy polityczno-biznesowe jako czołowi gracze w polityce ukraińskiej; Ukraina: uwarunkowania wewnętrzne a otoczenie międzynarodowe; Perspektywy sytuacji politycznej na Białorusi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-01-1
1.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2000. 2.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 3.Phare Spój ność Społeczna i Gospodarcza 2002. 4.Programy współpra cy przygranicznej. 5.Inne programy regionalne Phare
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-144-1
1. Uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne współpracy krajów Unii Europejskiej: Reakcje i interakcje w koegzystencji narodów i krajów europejskich; Dylematy wyboru kierunku polityki ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej; Czy aktywność Unii Europejskiej sprzyja poprawie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Europy Wschodniej. 2. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej: czy istnieje "polityka wschodnia'?; Polityka zagraniczna UE w kontekście debaty o przyszłości UE; Polityka Unii Europejskiej wobec regionów Polski Wschodniej w latach 2007-2013 - szansą na rozwój gospodarczy najbiedniejszych województwp; Unijna polityka innowacyjna szansą na rozwój polskiej gospodarki; Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej z punktu widzenia interesów Polski; Rola napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski z krajów Unii Europejskiej; 3. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski i Litwy: Współpraca gospodarcza polsko-litewsko-białoruska i jej miejsce w europejskiej polityce sąsiedztwa; Problemy rozwoju regionalnego współczesnej Litwy; Zmiany WPR i ich wpływ na rozwój przemysłu mleczarskiego Polski i Litwy. 4. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Białorusią: Współczesna recepcja Białorusi w Polsce (po 1989 r.); Stosunki Unii Europejskiej z Białorusią - rola Polski; Wymiana handlowa Polski z Białorusią; Polsko-bialoruska granica państwowa jako zewnętrzna granica Wspólnoty Europejskiej (wybrane zagadnienia ruchu osobowego). 5. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Rosją i Ukrainą: Członkostwo w Unii Europejskiej jako atut w stosunkach z Rosją; Polsko- rosyjska współpraca handlowa i perspektywy jej rozwoju; Tendencje przemian gospodarki rolnej na Ukrainie i ich konsekwencje dla współpracy z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-228-0557-8
I. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: od stowarzyszenia do strategii przedczłonkowskiej; II. Polityka państw stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej wobec Unii Europejskiej oraz przygotowywanie struktur decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-246-4
I. Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Rola powiązań z zagranicą: Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne. Zdolność konkurencyjna wybranych wschodnich regionów przygranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej. Wymiana towarowa i przepływ kapitału w relacjach wschodnich regionów granicznych Polski z zagranicą. Ułatwienia i utrudnienia w ruchu osobowym na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej. II. Rola infrastruktury transportowej jako czynnika konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej: Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. Regionalne korzyści popytowe rozbudowy autostrad w Polsce na przykładzie autostrady A4. Korytarze transportowe w budowie spójnej Europy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury we wschodnich regionach przygranicznych. Transport lotniczy jako czynnik poprawy konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. III. Regiony przygraniczne w świetle polityki regionalnego rozwoju (Rosja , Białoruś i Litwa): Obwód kaliningradzki w polityce regionalnej oraz rozwoju regionalnym Rosji. czy jest możliwy konkurencyjny rozwój obwodu kaliningradzkiego? Miejsce regionów przygranicznych w polityce rozwoju regionalnego Białorusi. Miejsce Białorusi w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makroekonomiczne i regionalne. Gospodarka Republiki Litewskiej: pierwszy rok w Unii Europejskiej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. IV. Regionalne sieci współpracy oraz infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju bałtyckiego pogranicza UE: Miejsce granic państwowych i regionów przygranicznych w bałtyckiej współpracy regionalnej. Współpraca akademicka jako czynnik konkurencyjnego rozwoju wschodniego pogranicza rozszerzonej Unii Europejskiej. Infrastruktura komunikacyjna jako czynnik konkurencyjnego rozwoju regionów peryferyjnych - na przykładzie państw nadbałtyckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-162-9
1. Istota, specyfika i geneza wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Istota wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Specyfika wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Geneza wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; 2. Koncepcje wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Koncepcje Unii Europejskiej; Koncepcje państw członkowskich Unii Europejskiej; 3. Instytucje i instrumenty wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Instytucje wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Instrumenty wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; 4. Płaszczyzny realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Płaszczyzna polityczna i bezpieczeństwa realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Płaszczyzna gospodarcza realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Płaszczyzna społeczna, tzn. soft security (miękkiego bezpieczeństwa) realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; 5. Perspektywy wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Perspektywa krótkoterminowa wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Perspektywa średnioterminowa wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Perspektywa długoterminowa wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87832-46-4
1.Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji, 2.Stosunki UE z krajami Europy Wschodniej, 3.Wschodni Wymiar Unii Europejskiej - spojrzenie Ukrainy, 4.Wymiar wschodni - perspektywa Mołdawii , 5.Rola Polski w możliwości kreowania Wymiaru Wschodniego, 6.Wymiar Wschodni w aspekcie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, 7.Polska dyplomacja społeczna - wyzwania i problemy, 8.Białoruś między Wschodem a Zachodem, 9.Wschodnie rozszerzenie Unii europejskiej w ramach perspektywy Ukrainy (wzajemne związki i oczekiwania), 10.Wschodnie sąsiedztwo Polskie a integracja europejska (społeczne aspekty)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again