Form of Work
Książki
(75)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(63)
available
(34)
unknown
(6)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(67)
Author
Gruchman Bohdan
(3)
Małuszyńska Ewa
(3)
Oręziak Leokadia
(3)
Wojewódzka-Król Krystyna (1948- )
(3)
Fedorowicz Zdzisław
(2)
Jurcewicz Alina
(2)
Kaczmarek Tadeusz T
(2)
Kozłowska Barbara
(2)
Pszczółka Ireneusz
(2)
Rolbiecki Ryszard (1966- )
(2)
Tomkiewicz Elżbieta
(2)
Wach Krzysztof
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Angres Volker
(1)
Babiak Jerzy
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bilski Janusz
(1)
Borkowski Jan
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Butowski Leszek
(1)
Bąk Henryk
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dziemianowicz Ryta Iwona
(1)
Francik Kamila
(1)
Godlewski Andrzej
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grosse Tomasz G
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Herman Andrzej
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Hutter Claus-Peter
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kaliński Janusz
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kierczyński Tadeusz
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kozińska Magdalena
(1)
Kołodziejczyk Katarzyna
(1)
Kraj Kamil M
(1)
Krzywicki Marek
(1)
Kubin Tomasz
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kwasowski Marcin
(1)
Lis Piotr
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Maciaszczyk Aleksander
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Piałucha Marek
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Ribbe Lutz
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Rokicki Bartłomiej
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Ryba Jacek
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Sobieska Justyna
(1)
Sroka Anna
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Sulich Adam
(1)
Sulmicki Jan
(1)
Szczodrowski Grzegorz
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szoszkiewicz Andrzej
(1)
Szymańska Anna
(1)
Talani Leila Simona
(1)
Tertelis Maciej
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(66)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(75)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(76)
Subject
Unia Europejska
(47)
Euro (pieniądz)
(18)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(16)
Polska
(15)
Pieniądz
(11)
Finanse
(8)
Integracja europejska
(8)
Konsumenci (ekon.)
(7)
Podatek
(7)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rynek finansowy
(7)
Fundusze strukturalne UE
(6)
Polityka regionalna UE
(6)
Wspólna Polityka Rolna UE
(6)
Finanse międzynarodowe
(5)
Finanse publiczne
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Polityka strukturalna UE
(5)
Rolnictwo
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Transport
(5)
Wzrost gospodarczy
(5)
Europejski Bank Centralny
(4)
Europejski System Walutowy
(4)
Fundusz Spójności UE
(4)
Polityka zagraniczna
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Wspólnota Europejska
(4)
Banki
(3)
Budżet
(3)
Budżet państwowy
(3)
Decyzje
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Handel
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Jednolity rynek UE
(3)
Monopol
(3)
Polska a Unia Europejska
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Budżety terenowe
(2)
Dotacja
(2)
Drogi
(2)
Ekologia
(2)
Energetyka
(2)
Europejski System Banków Centralnych
(2)
Kursy walutowe
(2)
Lotniska
(2)
Polityka spójności UE
(2)
Polityka transportowa
(2)
Porty
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Unia Europejska a Polska
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
BPMS (informat.)
(1)
Bank centralny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Budownictwo
(1)
COVID-19
(1)
Ceny
(1)
Ceny transferowe
(1)
Czas
(1)
Drogi wodne
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomika transportu
(1)
Emerytura
(1)
Europa
(1)
Euroregiony
(1)
Facebook
(1)
Faktoring
(1)
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
(1)
Fumdusze strukturalne Unii Europejskiej
(1)
Fundusze
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inflacja
(1)
Infrastruktura kolejowa
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(2)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Bałtyk
(1)
Japonia
(1)
Katowice
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Transport i logistyka
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
76 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-916799-0-X
1. Unia Europejska- świat, w którym żyjemy; 2. Inwestycje psu na budę; 3. Nasz chleb powszedni; 4. Reforma jako stan stały; 5. Świństwa?- Każda ilość!; 6. Niepohamowana żądza regulacji; 7. A Europa płaci; 8. Perspektywy: Agenda 2000 i rozszerzenie na Wschód; 9. Konieczny jest ratunek; 10. Spór o raport Trybunału Obrachunkowego; 11. Dodatek na koniec
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-526-3
Wstęp; Rozdział 1 Sieć bezpieczeństwa finansowego: 1.1. Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego; 1.2. Elementy sieci bezpieczeństwa finansowego; 1.3. Rola banku centralnego w funkcjonowaniu sieci bezpieczeństwa finansowego; Rozdział 2 Wybrane funkcje banków centralnych: 2.1. Funkcja emisyjna oraz banku banków; 2.2. Prowadzenie polityki pieniężnej; 2.3. Działanie na rzecz stabilności finansowej i nadzór makroostrożnościowy; 2.4. Zaangażowanie w nadzorowanie działalności pojedynczych podmiotów; 2.5. Polityka informacyjna jako działanie równoległe do pełnionych przez bank centralny funkcji; Rozdział 3 Bank centralny jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe: 3.1. Rola banku centralnego w kryzysie - wczoraj i dziś 77 3.2. Modyfikacje narzędzi polityki pieniężnej w obliczu kryzysu 78 3.3. Doświadczenia banków centralnych w działaniach antykryzysowych - przegląd literatury 80 3.4. Banki centralne jako organy resolution 82 Rozdział 4 Zadania banków centralnych w ramach krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego: 4.1. Zadania banków centralnych spoza strefy euro; 4.2. Zadania banków centralnych strefy euro; Rozdział 5 Banki centralne UE spoza strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna: 5.1. Szybkość reagowania banków centralnych; 5.2. Kluczowe kierunki działań banków centralnych; 5.3. Działania banków centralnych w obszarze polityki pieniężnej; 5.4. Działania banków centralnych w obszarze polityki mikroostrożnościowej; 5.5. Działania banków centralnych w obszarze polityki makrostrożnościowej; Rozdział 6 Banki centralne strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna: 6.1. Działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny; 6.2. Działania podejmowane przez krajowe banki centralne strefy euro; Wnioski - nowy obraz banków centralnych w UE?; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Aneks: Część I - działania banków centralnych UE spoza strefy euro; Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Bułgarii; Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Chorwacji; Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Czech; Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Danii; Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Polski; Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Rumunii; Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Szwecji; Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Węgier; Aneks: Część II - działania banków centralnych UE strefy euro; Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez Europejski Bank Centralny; Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Austrii; Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Belgii; Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Cypru; Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Estonii; Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Finlandii; Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Francji; Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Grecji; Aneks IX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Hiszpanii; Aneks X - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Holandii; Aneks XI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Irlandii; Aneks XII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Litwy; Aneks XIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Luksemburga; Aneks XIV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Łotwy; Aneks XV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Malty; Aneks XVI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Niemiec; Aneks XVII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Portugalii; Aneks XVIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowacji; Aneks XIX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowenii; Aneks XX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Włoch.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2227)
ISBN: 83-226-1346-6
Wstęp; Wzrost kontrowersji w stosunkach transatlantyckich i ich implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego; Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej; Rosja i Unia Europejska w zmieniającej się Europie; Implikacje aktu terrorystycznego z 11 września 2001 roku dla stosunków amerykańsko-rosyjskich; Śródziemnomorskie wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego; Ekspansja niemieckich koncernów medialnych w Europie Środkowej a problematyka bezpieczeństwa narodowego; Polskie interesy bezpieczeństwa i rozwoju w kontekście konfliktu w Iraku. Refleksje teoretyczne; Ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa Polski; Uczestnictwo w europejskiej unii walutowej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; Problemy polityki bezpieczeństwa w założeniach i praktyce politycznej SdRP i SLD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Ryta Iwona Dziemianowicz. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2007. - 463, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7431-139-7
1. Rola państwa i polityki podatkowej w gospodarce, 2. Teoretyczne podstawy konstrukcji optymalnego systemu podatkowego, 3. Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa, 4. Opodatkowanie rolnictwa - doświadczenia krajów unii Europejskiej i USA, 5. Konstrukcja systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, 6. Budżetowanie i sektorowe skutki opodatkowania rolnictwa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-03-5
1.Koncepcje integracji monetarnej, 2.Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3.Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4.Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-010-3
1. Gospodarki europejskie w dobie globalizacji: Państwo a wyzwania nowej globalnej gospodarki XXI wieku; Globalizacja- wyzwanie współczesnej gospodarki; Stosunki ekonomiczne UE z Chinami; Sukces polityki gospodarczej rządu Irlandii; Determinanty tempa procesów restrukturyzacji technologicznej w krajach postsocjalistycznych; 2. Integracja gospodarcza Europy jako element procesu globalizacji: Sytuacja gospodarcza Słowenii w kontekście integracji z UE; Współpraca gospodarcza z Niemcami jako czynnik rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Strefa euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich UE; Podstawy swobody przepływu pracowników w UE; Polityka regionalna a rozwój gospodarczy w UE; 3. Finanse publiczne a globalizacja: Wpływ finansów publicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny Niemiec w warunkach globalizacji; Reformy niemieckiego systemu emerytalnego: znaczenia dla systemu gospodarczego; Metody pomiaru szarej strefy; 4. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy: Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005; Charakterystyka inwestycji private equity/venture capital w Europie; Zarządzanie wiedzą w aspekcie realizacji złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć; Najsilniejsze uwarunkowania transferu wiedzy w firmach IT; 5. Dylematy prawno-ekonomiczne ochrony środowiska w Unii Europejskiej: Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych "starych" krajach UE; Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska- aspekty prawne i ekonomiczne; Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych; Kontrowersje związane z istotą opłat i podatków ekologicznych; 6. Przedsiębiorstw w realiach globalnej konkurencji: Wybrane aspekty fuzji i przejęć w kontekście wpływu na efektywność działania przedsiębiorstwa; Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa; Przywództwo w organizacji- różne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych; Zaufanie jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi; Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Sieć jako koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP; Organizacja wirtualna szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw; Wybór miedzy likwidacją a restrukturyzacją upadłościową- propozycja modelu; Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej optymalizacja- definicja, mierniky i determinanty; Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 266, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14142-5
1. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie euro, 2. Budżet ogólny Unii Europejskiej, 3. Finansowanie pozabudżetowe, 4. Harmonizacja podatków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 320 s. : schem.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-1576-2
1. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie euro, 2. Budżet ogólny Unii Europejskiej, 3. Finansowanie pozabudżetowe, 4. Harmonizacja podatków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-009-5
Zawiera: Wprowadzenie; Fundusze unijne w rozwoju regionalnym Polski - priorytety, działania i zmiany; Znaczenie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw; Prawne uwarunkowania emisji obligacji przychodowych a potencjalne szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego jako emitentów; Portal społeczności owy Facebook jako kanał przepływu informacji wśród studentów szkół wyższych w województwie śląskim; udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zabytków; Rewitalizacja małych i średnich miast Mazowsza w latach 2007-2013. Dylematy i wyzwania; Rola prezydenta w moderowaniu dyskursu publicznego na podstawie rozmów o przyszłości Republiki Słowenii, zainicjowanych przez prezydenta Janeza Drnovška.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-51-4
1.Program KULTURA 2000, 2.Inne aktualne źródła finansowania kultury, 3.Rozwój regionalny i społeczny - fundusze strukturalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego / Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu , 2011. - 414 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-336-8
1. Wprowadzenie do teorii potrzeb mieszkaniowych; 2. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w teorii i praktyce; 3. Organizacje społecznego budownictwa mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Studium przypadków; 4. Instrumenty finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach Unii Europejskiej; 5. Uwarunkowania rozwoju i finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce; 6. Alternatywne metody pozyskiwania środków na finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-10-4
1. Region jako podmiot polityki regionalnej, 2. Pojęcie, geneza, ewolucja europejskiej polityki regionalnej, 3. Instrumenty polityki spójności UE, 4. Polska w polityce strukturalnej Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. - Wyd.2 zaktual. - Warszawa : PLACET, 2008. - 367 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7488-129-6
1. Chwila rozmowy, czyli co było, co bedzie, 2. Co czeka Misie w latach 2007-2013, czyli ułatwienia, 3. Nowości, czyli co to jest innowacja, 4. Za horyzontem - słów klika o polityce horyzontalnej, 5. Mapa pomocy, czyli fundusze centralne i regionalne, 6. Spacerkiem po Polsce, czyli co znajda Misie w RPO, 7. Fundusze europejskie, nie unijne, 8. Krok po kroku, wniosek, załączniki i co tam jeszcze potrzeba, 9. Niezbędnik, czyli książka adresowa, 10. Dodatki: słownik, kategoryzacja, formularze, itd.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again