Form of Work
Książki
(3)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Detyna Beata
(1)
Falecki Janusz
(1)
Francik Kamila
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Reichel Marek
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Słowik Anna
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wlaźlak Katarzyna
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Unia Europejska
(2)
Administracja
(1)
Awans zawodowy
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd
(1)
Second Life
(1)
Spółka europejska
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Venture capital
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 34)
ISBN: 978-83-60822-50-0
1. Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako element polityki strukturalnej Unii Europejskiej; 2. Polska wobec polityki spójności Unii Europejskiej; 3. Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego- aspekt interaregionalny; 4. Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej; 5. Aktywność turystyczna Europejczyków; 6. Kierunku rozwoju turystyki biznesowej w Polsce na tle wybranych krajów UE; 7. Znaczenie funduszy strukturalnych w rozwoju turystyki; 8. Zarządzanie talentami w organizacji; 9. Ujęcie księgowe środków pomocowych w podstawowych formach organizacyjnych sektora finansów publicznych; 10. Bezstronność i niezależność biegłych rewidentów w aspekcie wymagań Unii Europejskiej; 11. Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych; 12. Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych; 13. Główne detrminanty kosztów pracy; 14. Rynek pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 15. Zmiany w rychu naturalnym i migracjach na obszarach wiejskich podregionu nowosądeckiego; Streszczenia w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8879-19-9
1. Tożsamość europejska: stereotypy europejczyków: Europa w poszukiwaniu wspólnej tradycji, dziedzictwa i tożsamości; Czy zjednoczona Europa skazana jest na stereotypy?; 2. Samorząd i rozwój regionalny w Unii Europejskiej: Zgromadzenie regionów Europejskich jako polityczna reprezentacja władz samorządowych Europy; Polityka regionalna Unii Europejskiej jako współczesne forma interwencjonalizmu w dziedzinie rozwoju regionalnego; 3. Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości: Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich- z Maastricht i Amsterdamskim; Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo- działania podejmowane w ramach III filaru UE; 4. Stosunki UE z krajami trzecimi: Przyszłe członkostwo Turcji w UE; Ukraina w polityce zagranicznej Węgier.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-965-9
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Podział zadań i kompetencji dotyczących rozwoju regionalnego między państwo a region w Europie; 3. Rozwój regionalny z perspektywy zadań administracji państwowej; 4. Samorząd województwa jako podmiot rozwoju regionalnego; 5. Rola wojewody w zakresie rozwoju regionalnego; 6. Instrumenty oddziaływania administracji publicznej na rozwój regionalny; 7. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój regionalny Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 2/2017)
Selected problems of professional career development of employees; Controlling in employees’ opinionsin small and medium enertprises; Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu; Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej; Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private equity na tle publicznego rynku akcji i obligacji; Management of intellectual property in polish companies; Analiza zależności stop zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych; Cyrkularne modele biznesowe w energetyce; Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego; Działania marketingowe w wirtualnym świecie scond life - przegląd literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again