Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(29)
available
(18)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(30)
Author
Hykawy Rafał
(3)
Bielska Agnieszka
(2)
Wojtkowska-Łodej Grażyna
(2)
Belniak Stanisław
(1)
Bąk Henryk
(1)
Cichocki Ryszard
(1)
Cynalewska Joanna
(1)
Czepiec Marek
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dolny Edward
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Foks Jacek
(1)
Gas Paulina
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Jatczak Marcin
(1)
Jędrzejczyk Dobiesław
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krok Katarzyna
(1)
Maksymiuk Tomasz
(1)
Michalski Ryszard
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Mroczek Wojciech
(1)
Nadolski Marek
(1)
Niemczyk Józef
(1)
Popko Agnieszka
(1)
Rybczyński Witold
(1)
Samojlik Bazyli
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
(1)
Skrzypczak Jędrzej
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szwabe Michał
(1)
Warchala Michał
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Władyniak Aleksandra
(1)
Year
2000 - 2009
(31)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Unia Europejska
(26)
Polska
(22)
Rynek pracy
(6)
Integracja europejska
(5)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Rolnictwo
(3)
Estonia
(2)
Finanse
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Migracje
(2)
Podatek
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bhp
(1)
Chorzy
(1)
Dług publiczny
(1)
Emigracja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Francja
(1)
Gospodarka
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Integracja Europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Leśnictwo
(1)
Litwa
(1)
Logistyka
(1)
Malta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauczyciele
(1)
Niemcy
(1)
Niemcy a Unia Europejska
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawo pracy
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek
(1)
Sport
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Służba zdrowia
(1)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1)
Wykształcenie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Łotwa
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
Węgry
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7567-023-3
1. Ogólne aspekty gospodarcze; 2. Rynek pracy i migracje; 3. Rolnictwo; 4. Infrastruktura; 5. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 6. Cztery lata członkostwa polski w UE w percepcji społecznej; 7. Polityka zagraniczna, zagadnienia instytucjonalne i prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-32-6
Wstęp, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, Jedność w różnorodności-szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, Kształcenie i kariera pedagogów we Francji, Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, Rola mentora jako osoby przygotowujacej do wykonywania zawodu, Jak znaleźć swój port-czyli o planowaniu kariery zawodowej, Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), Wyuczona bezradność z perspektywy współczesnego rynku pracy, Internetowy serwis pracy jako dynamiczna platforma wymiany informacji, Realizacja,przez samorząd województwa śląskiego,zadań z zakresu promowania zatrudnienia wśród młodzieży,przy udziale europejskiego funduszu społecznego, Organizacje studenckie-drogą do kariery, Teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, Edukacja dla aktywności.Kształcenie ciągłe jako edukacyjny wymiar zmian społecznych, Zagrożenia społeczne i ich edukacyjne implikacje, Nauczyciel w nowej rzeczywistości społecznej, Rola technologii informacyjnej w przemianach edukacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego, Doskonalenie nauczycieli-glos instrumentem kreowania własnego wizerunku i narzędziem pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-292-1
Cz. I Strategia Lizbońska a gospodarka Polski: 1. Wyzwania dla Polski wynikające ze Strategii lizbońskiej, 2. Polska i kraje bałtyckie a realizacja Strategii lizbońskiej Unii europejskiej - specyfika konkurencyjności gospodarki w rozszerzonej Unii Europejskiej. Cz. II Problemy stabilizacji finansowej i monetarnej: 3. Pakt Stabilności i wzrostu - zasady i praktyka funkcjonowania, 4. Publiczne interesy finansowe UE i Polski: jedne zagrożenia, jedne szanse, 5. Problemy wprowadzenia złotego do mechanizmu kursowego ERM II. Cz. III Wybrane zagadnienia finansowania rozwoju gospodarczego: 6. Wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Pierwsze doświadczenia, 7. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej, 8. Polska a pozabudżetowe środki finansowe UE w latach 2004-2006. cz. IV wybrane obszary polityki gospodarczej: 9. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo, 10. Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski, 11. Rozszerzenie Unii Europejskiej a sytuacja na rynku energii, 12. Analiza zmian na rynku usług pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce w wyniku wprowadzenia regulacji Unii Europejskiej, 13. Determinanty administracyjno - prawne konkurencyjności polskiej branży transportu samochodowego ładunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-381-2
Cz. I. Dzieje i usytuowanie Katedry w strukturze Uczelni- lata 1953-1999; Cz. II. Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w SGH po 1999 roku; Cz. III. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dobie integracji Polski z Unia Europejską: Budowa systemu programowania regionalnego jako wyznacznik zarządzania gospodarką regionalną w warunkach członkostwa w UE; Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji; Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych; Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE; Kształcenie przedsiębiorczości; Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość; Cz. IV. Działalność społeczno-naukowa i publikacja pracowników Katedry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-243-3
1.działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego - skala i źródła finansowania. 2.Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce. 3.System podatkowy - Kierunki ewolucji. 4.tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro. 5.Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej. 6.Zakres i mozliwości analizy finansowej podmiotów sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-178-0
Cz. I Nowe granice Unii Europejskiej: 1. Szersza Europa: procesy włączania i wyłączania na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, 2. Strategia wspierania współpracy ponadgraniczej w unii europejskiej, 3. Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie. Cz. II Współpraca transgraniczna na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej: 1. Współpraca transgraniczna w fińsko-rosyjskim obszarze transgranicznym, 2. Estońsko-rosyjska współpraca transgraniczna = procesy, percepcja, perspektywy, 3. Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim oraz węgierko-ukraińskim, 4. Współpraca transgraniczna na pograniczu rumuńsko-mołdawskim. Doświadczenie, percepcja, perspektywy, 5. Północne granice Grecji. Cz. III Współpraca transgraniczna wzdłuż granic polski: 1. Polsko-białoruska współpraca transgraniczna - przypadek granicy zamkniętej, 2. Granica polsko-niemiecka - od napięcia do współdziałania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-641-X
1."Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej: wyzwania dla PECSA, 2.Koncepcja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście "szerszej Europy i nowego sąsiedztwa", 3.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość?, 4.Rola sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach wschodniego wymiaru Unii Europejskiej: brak zaufania czy brak koncepcji?, 5.Ukraina i Unia Europejska - per aspera ad astra?, 6.Pomiędzy Europą Środkową a Wschodnią - uwagi na temat tożsamości Białorusinów, 8.Handel zagraniczny polskich województw z "Nowym wschodem", 9.Rola Polski jako promotora interesu Ukrainy w procesie integracji europejskiej, 10.Edukacja europejska na Ukrainie. Oczekiwania wobec Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87832-48-0
1. Sukcesy, porażki i zadania polskiej dyplomacji w Unii Europejskiej; 2. Polskie społeczeństwo obywatelskie i tożsamość w Unii Europejskiej; 3. Zwycięzcy i przegrani w pierwszych miesiącach członkostwa, czyli o "spóźnionych przychodniach" w Unii Europejskiej; 4. Pierwsze miesiące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szanse zwiększania korzyści w odniesieniu do wybranych polityk gospodarczych; 5. Wpływ integracji europejskiej na politykę regionalną Polski; 6. Wdrażanie pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 7. Rynek pracy Unii Europejskiej- oferta dla Polaków?; 8. Harmonizacja podatkowa w ramach Unii Europejskiej a przenoszenie miejsc pracy z Zachodu do Europy Wschodniej- debata sztuczna czy prawdziwa; 9. Pozycja Francji i Polski w świetle reformy instytucjonalnej i Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej po rozszerzeniu; 10. Pierwsze miesiące polskiego członkostwa w Unii Europejskiej; 11. Doświadczenia pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej; 12. Stan planowanego rozwoju kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89879-08-0
1. Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozowju Kraju, 2. Wegry w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania, 3. Globalizacia a nova ekonomika, 4. Transfer technologi w ekonomii swiatowej: kierunki i implikacje dla krajów Grupy Wyszechradzkiej, 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszechradzkiej, 6. Rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszechradzkiej w warunkach członkostwa w UE, 7. Emigracja zarobkowa nowym zjawiskiem w polskiej gospodarce, 8. Problemy równego traktowania i zatrudnienia w Polsce w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej, 9. Sytuacja w rolnictwie i na wsi po akcesji Polski do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 34)
ISBN: 83-89972-67-0
1.Korzyści i koszty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - doświadczenie pierwszego roku członkowstwa, 2.Nadzieje i rozczarowania po pierwszym roku członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 3.Proces integracji z Unią Europejską - szanse, zagrożenia, bariery. Zmiany opinii, nastrojów i postaw rolników w 2004 r., 4.Małe przedsiębiorstwa w pierwszych miesiącach po wejściu Polski do Unii Europejskiej, 5.Opinie studentów na temat integracji europejskiej, 6.Przydatność i szanse powodzenia programu Leader w Polsce, 7.Społeczne rozumienie pojęć Strategii lizbońskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-61-6
I. Wizerunek Polski i Polaków w oczach Francuzów: Skojarzenia Francuzów z Polską. Opinie o Polsce. Źródła wiedzy o Polsce. Sympatia, dystans i podobieństwa do Polaków. Wizerunek typowego Polaka. Opinie o rozszerzeniu Unii Europejskiej i akcesji Polski. Rola Polski w Unii Europejskiej. Polacy we Francji: imigracja zarobkowa. Stosunki polsko-francuskie. II. Wizerunek Francji i Francuzów w oczach Polaków: Skojarzenia Polaków z Francją i źródła wiedzy o Francji. Poziom sympatii i dystansu Polaków wobec Francuzów. Podobieństwa między Polakami i Francuzami oraz wizerunek przeciętnego Francuza. Stosunek do obecności francuskiego kapitału w Polsce. Postrzeganie roli Francji w Europie. Stosunki polsko-francuskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-51-9
Polacy w oczach Niemców 2000-2005: Kontakty z Polska. Skojarzenia i opinie o Polsce i Polakach. Sympatia wobec Polaków, poczucie podobieństwa i akceptacja. Rola Polski w Europie i ocena polskiej polityki zagranicznej. Ocena stosunków polsko-niemieckich. Niemcy w oczach Polaków 2000-2005: Kontakty z Niemcami oraz ich wpływ na postawy Polaków. Ciężar historii i słodycz dobrobytu: skojarzenia z Niemcami. Wizerunek Niemców w Europie i stosunków polsko-niemieckich. Między Niemcami a Rosją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89972-63-8
1. Blance of costs and benefits of Poland's accession to the European Union - first attempt at verification of forecasts, review of conclusions from sectoral reports. 2. Membership in the EU and selected social aspects. 3. Membership in the EU - participation in decision-making process, priorities of european policies and perceptions of Poland after accession.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej i zmian w handlu zagranicznym Polski. Zewnętrzen środowisko gospodarcze Polski; Oczekiwanie na zmiany na międzynarodowych rynkach; Perspektywy energetyczne świata a polityki energetyczna Unii Europejskiej; Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - czy wspólna wobec Rosji? 2. Zmiany w handlu zagranicznym Polski. Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych; Kurs walutowy w 2006 r.; Rentowność małych i średnich przedsiębiorstw eksporterów; Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce; Czynniki stymulujące i hamujące eksport; Polityka wspierania eksportu i jej skuteczność w świetle wyników badań ankietowych; Wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie i handel żywnościowy; Działalnośćinnowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych; Wpływ firm z udziałem kapitału zagranicznego na zmiany struktury ekonomicznej polskiego eksportu towarów przetworzonych w latach 1998-2004; Prognoza obrotów handlowych Polski latach 2007-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.2)
ISBN: 83-89709-83-X
Polskość i kulturowa koncepcja narodu. Spojrzenie z perspektywy emigracji; Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej; drenaż mózgów - emigracja zarobkowa "białego personelu" do krajów UE; Wykształceni Polacy w UE; Polonijny Nowy Jork - polonijny Sztokholm; Polonia wobec zagrożeń Starego Kraju ze strony dominujących trendów politycznych na świecie; Wyobrażenia i doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Rzeszowskiego związane z UE; Polskość młodzieży polonijnej; Kształtowanie się nowego oblicza rzeczywistości polonijnej w integrującej się Europie; Polacy w Estonii w warunkach współczesnej integracji europejskiej; Cele i perspektywy kształcenia Polaków na wschód od granic UE; Doświadczenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziele ocalenia przed zniszczeniem i zapomnieniem dziedzictwa materialnego Polonii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-94-1
Część I: Wizje integracyjne Europy i perspektywy dla Unii Europejskiej. Koncepcje integracji europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej - implikacje dla Polski; Integracja i przyszłość Europy w polityce głównych ugrupowań politycznych Unii Europejskiej; Światowe aspiracje Unii Europejskiej; Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w Traktacie konstytucyjnym. Wybrane aspekty; Teorie integracji europejskiej a interesy strategiczne Polski; Polskie partie parlamentarne wobec kluczowych wyzwań procesu integracji. Część II: Ciągłość i zmiany w polskiej polityce integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nowe cele i zadania polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej; System koordynacji polityki europejskiej w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej; Nowe miejsce Polski w Europie jako skutek transformacji Europy Środkowo-Wschodniej; Czy możliwa jest polska propozycja aksjologiczna dla Unii Europejskiej? Część III: Aspekty międzynarodowe polskiej polityki integracyjnej po 1 maja 2004 r. Dylematy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej; Polsko-niemiecka współpraca na forum Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r.; Stosunki polsko-francuskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Stosunki polsko-włoskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Perspektywy członkostwa Turcji w Unii Europejskiej i stosunki polsko-tureckie. Część IV: Aspekty gospodarcze, finansowe i naukowo-techniczne polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Polska droga do "eurolandu" oraz perspektywy i skutki wprowadzenia euro w Polsce; Gospodarcze skutki rozszerzenia Unii Europejskiej; Wpływ integracji z Unią Europejską na zmianę sytuacji prawnej w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polse oraz realizacja wytycznych unijnych w obszarze polityki ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-01-8
I. Godność człowieka i pacjenta. Proces integracji europejskiej a polityka zdrowotna w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy polskiej polityki zdrowotnej. II.W jaki sposób związki z Europą wpływają na zmiany w kształceniu przed dyplomowym lekarzy w Polsce. Status zawodowy lekarzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Status polskich lekarzy dentystów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Status pielęgniarek i położnych po wejściu Polski Do Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa - zagrożenie czy nadzieje polskiego aptekarstwa. Prawa pacjenta. Ochrona danych medycznych w przepisach Unii Europejskiej, jak i w polskich aktach prawnych. Kasy chorych w Wielkopolsce w początkach II Rzeczypospolitej. Narodowy Fundusz Zdrowia - instytucja właściwa w polskim systemie opieki zdrowotnej. Zasada wolności przepływu osób w Unii Europejskiej a prawa pacjentów do świadczeń medycznych. Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej - jak minimalizować zagrożenia i maksymalizować korzyści. Służby sanitarno-epidemiologiczne przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zmiany i rozwój prawa wspólnotowego w zakresie substancji niebezpiecznych, prekursorów narkotyków, promieniowania jonizującego, wyrobów medycznych oraz krwi. Fundusze Unii Europejskiej - możliwości wykorzystania dla celów zdrowia publicznego. Zakażenia szpitalne - wybrane zagadnienia. Promocja zdrowia w Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-059-9
1. Gospodarka polska w Unii Europejskiej i gospodarce światowej w perspektywie 15 lat; 2. Analiza wybranych efektów makroekonomicznych członkostwa Polski w Unii Europejskiej w świetle doświadczeń krajów peryferyj nych: Irladnii, Hiszpanii, Grecji i Portugalii; 3. Unia Europejska a Polska. Konkurencyjność; 4. Miejsce Polski w finansowaniu działalności oraz w strukturze wydatków Wspólnot Europejskich; 5. Polityka pieniężna i kursowa po wejściu Polski do UE; 6. Przyszłość UGW a akcesja Polski do strefy euro; 7. Problem bezrobocia i mozliwości jego rozwiązania w aspekcie przystępienia Polski do Unii Europejskiej; 8. Wspólna polityka rolna UE a wsparcie rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiej skich w Polsce - wpływ akcesji na sytuację; 9. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkostwa; 10. Przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych; 11. Polski sektor energii a członkostwo w Unii Europejskiej; 12. Zarzą dzanie ryzykiem w sektorze bankowym po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej; 13. Polskie przedsiębior stwa usługowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; 14. Formy wspierania przedsiębiorstw w Polsce a reguły konkurencji w Unii Europejskiej; 15. Funkcjonowanie polskich firm towarowego transportu samochodowego i spedycji po 1 maja 2004 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again