Form of Work
Książki
(28)
Status
available
(21)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(17)
Author
Barcz Jan (1953- )
(5)
Michoński Arkadiusz
(3)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Biernat Stanisław
(1)
Grzelak Janusz
(1)
Maison Dominika
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Stryjek Joanna
(1)
Szymańska-Borgion Katarzyna
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Wallas Tadeusz
(1)
Wąsowicz-Kiryło Grażyna
(1)
Żurkowska Katarzyna
(1)
Year
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Unia Europejska
(25)
Integracja europejska
(9)
Polska
(8)
Polska a Unia Europejska
(5)
Ochrona środowiska
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Unia Europejska a Polska
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Konkurencja
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatki
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Referendum
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołóstwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki
(1)
Transport
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska -- a Polska -- negocjacje akcesyjne
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-85-2
Wprowadzenie; Swobodny przepływ towarów; Swobodny przepływ osób; Swoboda świadczenia usług; Swobodny przepływ kapitału; Prawo spółek; Polityka konkurencji; Rolnictwo; Rybołówstwo; Polityka transportowa; Podatki Unia Gospodarcza i Walutowa; Statystyka; Polityka społeczna i zatrudnienie; Energia; Polityka przemysłowa; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Nauka i badania; Edukacja, kształcenie i młodzież; Telekomunikacja i technologie informacyjne; Kultura i polityka audiowizualna; Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych; Środowisko; Ochrona konsumentów i zdrowia; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; Unia celna; Stosunki zewnętrzne; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Kontrola finansowa; Finanse i budżet; Instytucje; Inne; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86137-96-7
Cz. wstępna Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; Zarys historii integracji europejskiej. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej: Historia powstania Unii Europejskiej; Podstawy prawne funkcjonowania; Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Członkostwo i stosunki zewnętrzne; Polska a Unia Europejska Organy; Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Założenia i procesy integracyjny w ramach trzeciego filaru; Fundusze; Finanse Unii Europejskiej; Przyszłość UE. Cz. II Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska europejskich ugrupowań integracyjnych: Integracja krajów Beneluksu; Integracja krajów nordyckich; Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); Współ praca i integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989r.; Próba utworzenia nowego ugrupowania integracyjnego w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Cz. III Wybrane dokumenty dot. Unii Europejskiej: Traktat w sprawie utworzenia Unii Europejskiej; Traktat w sprawie utworzenia Wspólnoty Europejskiej; Traktat dot. przystąpienia 10 nowych państw do UE; Akt akcesyjny dot. warunków przystąpienia 10 nowych państw do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 73)
1.Kalendarium integracji, wrzesień 1988-kwiecień 2004 (stosunki Polska-Unia Europejska), 2.Najważniejsze poslkie dokumenty z okresu styczeń 2003-kwiecień 2004, 4.Aneks: spis polskich dokumentów z procesu integrowania się Polski ze wspólnotami Europejskimi z lat 1991-2002 r., zamieszczonych w numerach 3/1995, 33/2002 i 60/2002 "Moniotora Integracji Europejskiej"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 69)
1.Wprowadzenie, 2.Kwestie gospodarcze, 3.Zobowiązania i wymagania wynikające z negocjacji w sprawie przystą pienia, 4.Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-73-3
Spontaniczne opinie Polaków o negocjacjach oraz stosunek do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - wyniki badania jakościowego; Opinie Polaków o negocjacjach oraz stosunek do negocjacji akcesyjnych i integracji z Unią Europejską - wyniki badania sondażowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MIE 52. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2002. - 163, [1] s. ; 30 cm + wkładka : 12 s.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 52)
ISBN: 1641-6333
Stosunki RP-UE; Informacja na temat planu działania w sprawie wzmocnienia administracji rządowej i sądownictwa w Polsce; Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malt y, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Węgier; Informacja na temat X posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej; Informacja na temat X posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia RP-UE; Unia Europejska: przegląd strategii rynku wewnętrznego Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do konferencji międzyrządowej 2004; Rozszerzenie UE; Oficjalne publikacje wspólnot europejskich; publikacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MIE 55. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 206, [1] s. ; 30 cm.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 55)
(Monitor Integracji Europejskiej)
ISBN: 1641-6333
Stosunki RP-UE; Informacja do raportu okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej; Informacja na temat posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej; Kalendarium wydarzeń; Harmonogram spotkań rady europejskiej podczas prezydencji duńskiej; Harmonogram spotkań UE - kraje stowarzyszone podczas prezydencji duńskiej; Unia europejska' e-europa: społeczeństwo informacyjne dla wszystkich; Posiedzenie rady europejskiej w Sewilli; Zjednoczona Europa; Średnio kresowy przegląd wspólnej polityki rolnej; Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do konferencji międzyrządowej; Oficjalne publikacje wspólnot europejskich - wybór; Publikacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (2 egz.)
No cover
Book
In basket
MIE 59. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 163 s. ; 30 cm + wkładka : 8 s.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 59)
ISBN: 1641-633
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915698-6-1
Zawiera: Wstęp; Stan i perspektywy negocjacji w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Nicei i uwarunkowań konstytucyjnoprawnych; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Kilka uwag w sprawie zmiany strategii negocjacji akcesyjnych; stosunki Polski z krajami trzecimi przechodzącymi transformację; Negocjacje finansowe - finanse i budżet, fundusze strukturalne; Negocjacje rolne (kilka najważniejszych problemów); Członkostwo Polski w Unii Gospodarczej i Pieniężnej w kontekście negocjacji akcesyjnych; Negocjacje akcesyjne a kształt polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 57)
ISBN: 1641-6333
Wprowadzenie; Stosunki miedzy Unia Europejską a Polską Kryteria członkostwa; Kryteria polityczne; Demokracja i rządy prawa; Prawa człowieka i ochrona mniejszości narodowych; Kryteria ekonomiczne; Zdolność do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa; Swobodny przepływ osób; Swoboda świadczenia usług; Swobodny przepływ kapitału; Prawo spółek; Polityka konkurencji; Rolnictwo; Rybołówstwo; Polityka transportowa; Podatki; Unia Gospodarczo-Walutowa; Statystyka; Polityka społeczna i zatrudnienie; Energia; Polityka przemysłowa; małe i średnie przedsiębiorstwa; nauka i badania; Edukacja, kształcenie i młodzież; telekomunikacja i technologie informacyjne; Kultura i polityka audiowizualna; Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych; Środowisko; Ochrona konsumentów i zdrowia; Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości; Unia celna; Stosunki zewnętrzne; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Kontrola finansowa; Finanse i budżet; Partnerstwo dla członkostwa i plan działania w sprawie
wzmocnienia administracji i asądownictwa: ocena ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-014-9
I. Okresy przejściowe w obszarze "Rolnictwo"; II. Problemy związane ze swobodnym przepływem kapitału w ramach negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej na przykładzie obrotu nieruchomościami; III. Ocena zasadności wprowadzenia okresu przejściowe go w obszarze "Swobodny przepływ osób" w perspektywie członkostwa Polski w UE; IV. Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w UE; V. Problem rozwiązań przejściowych w obszarze negocjacji "Budżet i finanse". Aneks: Warunki członkostwa Polski w UE ustalone na szczycie w Kopenhadze w grudniu 2003r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 33)
ISBN: 83-87832-01-4
1. Uwagi o węzłowych problemach strategii negocjacyjnej Polski; 2. Suwerenność w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską; 3. Wybrane aspekty negocjacji akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej; 4. Rozwój powiązań integracyjnych unii Europejskiej a negocjacje akcesyjne Polski; Dyskusja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-114-5
1. Rozdział negocjacyjny "swobodny przepływ towarów". Dane faktograficzne; Swobodny przepływ towarów i warunki handlu Polski po 1 maja 2004 r.; 2. Rozdział negocjacyjny :swobodny przepływ osób". Dane faktograficzne; Organizacja wspólnego rynku pracy w Unii Europejskiej; 3. Rozdział negocjacyjny "swoboda świadczenia usług". Dane faktograficzne; Organizacja sektora usług w Unii Europejskiej; 4. Rozdział negocjacyjny "swobodny przepływ kapitału". Dane faktograficzne; Wyzwania przed polskim rynkiem kapitałowym w perspektywie integracji z rynkiem Unii Europejskiej; Negocjacje akcesyjne w obszarze "swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców"; 5. Rozdział negocjacyjny "prawo spółek". Dane faktograficzne; Harmonizacja zasad rachunkowości w krajach Unii Europejskiej; 6. Rozdział negocjacyjny "polityka konkurencji". Dane faktograficzne; Konkurencja jako instrument polityki gospodarczej; Polityka konkurencji - rozumienie tradycyjne; 7. Rozdział negocjacyjny "rolnictwo". Dane faktograficzne; Negocjacje Polski z Unią Europejską w obszarze "rolnictwo"; 8. Rozdział negocjacyjny "rybołówstwo". Dane faktograficzne; Polityka rybołówstwa Unii Europejskiej; 9. Rozdział negocjacyjny "polityka transportowa". Dane faktograficzne; Organizacja sektora transportu; 10. Rozdział negocjacyjny "podatki". Dane faktograficzne; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej w kontekście akcesji Polski do UE; 11. Rozdział negocjacyjny "Unia Gospodarcza i Walutowa". Dane faktograficzne; Droga Polski do euro - korzyści i zagrożenia; Polska i inne kraje kandydujące na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej;12. Rozdział negocjacyjny "statystyka". Dane faktograficzne; Negocjacje Polski z Unią Europejską w obszarze "statystyka"; 13. Rozdział negocjacyjny "polityka społeczna i zatrudnienia". Dane faktograficzne; Polityka zatrudnienia we Wspólnotach Europejskich; 14. Rozdział negocjacyjny "energia". Dane faktograficzne; Sektor energetyczny w Unii Europejskiej a perspektywa polska; 15. Rozdział negocjacyjny "polityka przemysłowa". Dane faktograficzne; Koncepcja polityki przemysłowej - cele i instrumenty; 16. Rozdział negocjacyjny "małe i średnie przedsiębiorstwa". Dane faktograficzne; Kierunki polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw; 17. Rozdział negocjacyjny "nauka i badania". Dane faktograficzne; Badania naukowe jako instrument polityki przemysłowej; 18. Rozdział negocjacyjny "edukacja, kształcenie i młodzież". Dane faktograficzne; Negocjacje Polski z Unią Europejską w obszarze "edukacja, kształcenie i młodzież"; 19. Rozdział negocjacyjny "telekomunikacja i technologie informacyjne". Dane faktograficzne; Negocjacje Polski z Unią Europejską w obszarze "telekomunikacja i technologie informacyjne"; 20. Rozdział negocjacyjny "kultura i polityka audiowizualna". Dane faktograficzne' Założenia polityki w sferze kultury i audiowizualnej; 21. Rozdział negocjacyjny "polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych". Dane faktograficzne; Założenia polityki regionalnej i koordynacja instrumentów strukturalnych; 22. Rozdział negocjacyjny "środowisko". Dane faktograficzne; Negocjacje Polski w obszarze "środowisko"; 23. Rozdział negocjacyjny "ochrona konsumentów i zdrowia". Dane faktograficzne; Europejska polityka ochrony konsumentów i zdrowia; 24. Rozdział negocjacyjny "wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne". Dane faktograficzne; Polska a układ z Schengen - dylematy polityki wizowej wobec wschodnich sąsiadów; Dostosowanie funkcjonowania polskich granic w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej; 25. Rozdział negocjacyjny "unia celna". Dane faktograficzne; Unia celna jako forma oddziaływania wewnętrznego i zewnętrznego; 26. Rozdział negocjacyjny "stosunki zewnętrzne". Dane faktograficzne; Stosunki Unia Europejska - Rosja; Stosunki Unia Europejska - Ukraina; Stosunki Unia Europejska - Mercosur; 27. Rozdział negocjacyjny "Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa". Dane faktograficzne; Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa"; 28. Rozdział negocjacyjny "kontrola finansowa". Dane faktograficzne; Kontrola finansowa we Wspólnotach Europejskich; 29. Rozdział negocjacyjny "finanse i budżet". Dane faktograficzne; Finansowanie Unii Europejskiej - budżet w perspektywie integracji politycznej; Negocjacje w rozdziale "finanse i budżet"; 30. Rozdział negocjacyjny "instytucje". Dane faktograficzne; Pozycja Polski w instytucjach Unii Europejskiej; 31. Rozdział negocjacyjny "inne". Dane faktograficzne; Koszty integracji Polski z Unią Europejską: Koszty społeczne i polityczne integracji Polski z Unią Europejską; Średniookresowe konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-32-8
Cz. I Swobody: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu osób; Swoboda przedsiębiorczości; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału i płatności. Cz. II Reguły konkurencji: Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji; Zakaz praktyk ograniczających konkurencję; Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji; Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne; Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Cz. III Aspekty prawne polityk i innych zadań WE: Wspólna Polityka Handlowa; Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej; Wspólna Polityka Rolna; Wspólna Polityka Transportowa; Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież; Kultura; Ochrona zdrowia; Ochrona konsumentów; Sieci transeuropejskie; Polityka przemysłowa; Spójność gospodarcza i społeczna; Badania i rozwój technologiczny; Ochrona środowiska; Energetyka; Usługi audiowizualne; Polityka telekomunikacyjna. Cz. IV Prawo stanowione w ramach WPZiB i Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; Wybrane regulacje dot. Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Cz. V Zasadnicze problemy polityczno-prawne w negocjacjach akcesyjnych Polski: Rada Europejska w Kopenhadze (12-13 grudnia 2002r.); Aspekty proceduralne negocjacji akcesyjnych; Problemy polityczno-prawne w poszczególnych rozdziałach negocjacyjnych; Bilans negocjacji akcesyjnych. Cz. VI Omówienie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (9 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-300-2
Cz.1 Traktat akcesyjny: 1.Charakter prawny traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej z 2003 r.; 2.Ogólne zasady przejęcia systemu prawa unijnego wyrażone w traktacie akcesyjnym:analiza art.2-6 aktu akcesyjnego; 3.Instrumenty prawne aktu akcesji.; 4.Kilka uwag na temat traktatu akcesyjnego. Cz.2 Polska w okresie miedzy podpisaniem traktatu akcesyjnego a jego wejściem w życie; 1.Regulacje związane
z akcesją Polski do Unii Europejskiej (tzw. regulacje
okołoakcesyjne); 2.Polska w okresie między podpisanie m traktatu akcesyjnego a jego wejściem w życie-wybrane
zagadnienia. Cz.3 Polska w zreformowanej strukturze instytycjonalne j Unii Europejskiej : 1.Uczestnictwo Polski w działal ności Parlamentu Europejskiego; 2.Polska w zreformowan ych strukturach instytucjonalnych Rady Unii Europej skiej; 3.Uczestnictwo Polski w sądownictwie wspólnoto wym. Cz.4 wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na organizację i funkcjonowanie aparatu państwowego : 1. Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na Sejm i senat RP; 2.Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europej skiej na administrację rządową na przykładzie koopera cyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkuren cji; 3.Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na samorząd terytorialny; 4.Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na sądownictwo-zagadnienia wybrane ; 5.Sądownictwo polskie w przeddzień przystąpienia do Unii Europejskiej-spostrzeżenia de lege ferrenda; 6. Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na sądow nictwo Polskie-spojrzenia ze strony praktycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 54)
CZ.I Opinia sopłeczna wobec integracji europejskiej : 1.Informacja o Unii Europejskiej, 2.Społeczna akceptac ja dla Polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej (re ferendum i deklaracje wyborcze), 3.Ocena przebiegu pro cesu deklaracyjnego, 4.Negocjacje, 5.Wyobrażenia o czł onkowstwie w wybranych środowiskach społecznych, 6.Wy brane problemy związane z procesem integracji, 7.Wize runek Unii Europejskiej. Cz.II Opracowania analityczne wybranych problemów i śr odowisk : tożsamość kulturowa Polaków w kontekście int egracji europejskiej, Media o integracji europejskiej. wyniki analizy zawartości artykułów prasowych "Gazety Wyborczej i "Rzeczpospolitej", Czynniki różnicujące p oparcie dla integracji Polski z Unią Europejską w pers pektywie regionalnej, Integracja europejska jako wymia r kultury politycznej parlamentarzystów III kadencji Sejmu RP, Polscy przedsiębiorcy o akcesji Polski do U nii Europejskiej, Integracja europejska z perspektywy lokalnych elit politycznych, Władze lokalne w Polsce a Unia Europejska : postawy i rola w procesie integracj i, Społeczny kontekst negocjacji akcesyjnych w dziedzi nie rolnictwa, Młodzież a Polskie starania o członkows two w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 53 Część I)
(MOnitor Integracji Europejskiej)
ISBN: 1641-6333
Spotkanie Rady Europejskiej w Kopenhadze; Spotkanie Rady Europejskiej w Korfu; w Essen; Priorytety prezydencji francuskiej; Dokument końcowy spotkania Rady Europejskiej w Cannes; Priorytety Prezydencji hiszpańskiej; Dokument końcowy spotkania Rady Europejskiej w Madrycie; Priorytety prezydencji włoskiej; irlandzkiej; holenderskiej; luksemburskiej; brytyjskiej; austriackiej; niemieckiej; fińskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again