Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(30)
available
(11)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(32)
Author
Dynia Elżbieta
(3)
Teichmann Eufemia
(2)
Ciborowski Robert
(1)
Cichosz Marzena
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Dieckheuer Gustaw
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowski Jerzy
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jędrzejczyk Dobiesław
(1)
Kocot Maria
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Maciaszczyk Aleksander
(1)
Migalski Marek
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Piskorska Beata
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Popko Agnieszka
(1)
Pudło Anna
(1)
Płonka Beata
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Sroka Jacek
(1)
Steagall Jeffery W
(1)
Stępień-Kuczyńska Alicja
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Weresa Marzenna A
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Zamarlik Monika
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Unia Europejska
(32)
Integracja europejska
(14)
Europa Środkowo-Wschodnia
(13)
Polska
(9)
Rosja
(5)
Litwa
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
PHARE
(3)
Rolnictwo
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Estonia
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Transport
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Łotwa
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Euopa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Irlandia
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Malta
(1)
Mołdawia
(1)
Niemcy
(1)
Niemcy a Unia Europejska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rumunia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Turcja
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: place
Białoruś
(6)
Ukraina
(3)
Bałtycki, region
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Węgry
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 2/2005)
Reforma dochodów budżetu UE; Ustrojowe uwarunkowania oddziaływań międzynarodowych w systemie europejskim; Społeczna cena reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego; Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych; Kilka uwag na temat zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w Traktacie Konstytucyjnym UE; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Wybrane problemy polskiego sektora rolnego w obliczu integracji europejskiej; Some comparison remarks on Polish and UE Systems of Public Procurement.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dialog europejski / Uniwersytet Łódzki, Oddział Łódzki Polskiego Tow. Nauk Politycznych, Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN)
ISBN: 978-83-7442-264-3
Cz. I Społeczno-polityczne uwarunkowania dialogu europejskiego: Dylematy europejskiego dialogu kultur, Multidialog europejski o przyszłości, Współczesne sacrum politycznego dyskursu - w kierunku nowego paradygmatu, Geopolityczny wymiar relacji Wschód-Zachód, Integracja europejska a demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej, Podstawy ustrojowe samorządu terytorialnego państw Europy Środkowej i Wschodniej - członków Unii Europejskiej, Konwergencja w polityce? Parlament Europejski a programy polskich partii politycznych, Bariery dialogu w Europie, Instrumenty rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), Polska polityka wschodnia jako element dialogu europejskiego, Rząd Gerharda Schroedera wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Cz. II Rosja w dyskursie Zachód-Wschód u progu XXI w.: Rosyjsko-europejski dialog bezpieczeństwa, Rosja-wybór drogi, Północno-zachodnia Rosja a stosunki Rosja-Unia Europejska, Perspektywy dialogu Rosja-Unia Europejska, "Wspólny europejski dom" i współczesny eurazjatyzm - problemy rosyjskiej tożsamości przełomu XX i XXI wieku, Procesy centralizacyjne w Federacji Rosyjskiej w okresie pierwszej kadencji Władimira Putina, Cz. III Gospodarczy wymiar relacji Zachód-Wschód: Globalne przemiany społeczno-ekonomiczne a funkcjonowanie gospodarek krajów Unii Europejskiej, Programy UNIDO w transformacjach ustrojowych krajów Europy Środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw, Rola samorządu gospodarczego jako czynnika wsparcia kontaktów gospodarczych Wschód-Zachód, Sieci transeuropejskie jako główny czynnik zagospodarowania przestrzennego w XXI wieku, Rozwój administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna szansą dla inwestorów ze wschodu i Zachodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-26-5
R.I Doświadczenia dialogu społecznego i demokracji konsensualnej w świecie zachodnim i w Polsce. Racje za i przeciw: Dialog społeczny - standard europejski stosunków przemysłowych; Dialog społeczny - doświadczenia polskie. R.II Główni uczestnicy dialogu społecznego w dzisiejszej Polsce: Organizacje pracobiorcy; Organizacje pracodawców; Państwo jako partner stosunków i dialogu społecznego. R.III Główni aktorzy polskiej sceny politycznej wobec dialogu i demokracji konsensualnej: Partie polityczne a dylemat: konsens czy konflikt - wyniki badań; Partie polityczne a dialog społeczny - formuła i praktyka transformacji; Partie a dialog społeczny - deklaracje liderów partii; Partie a dialog społeczny - opinie i oceny partnerów społecznych i politycznych. R.IV Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji go spodarki polskiej do wymogów UE - diagnoza i elementy prognozy: Koncepcje, definicje, tematyka i uczestnicy dialogu społecznego; Opis i diagnoza aktualnego stanu dialogu społecznego; Przyczyny zaniku lub osłabienia dialogu społecznego w ostatnim okresie; Integracja europejska a dialog społeczny w Polsce. Warunki zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego; Scenariusz przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-7059-799-3
1. Sytuacja polityczna w latach 90 XX wieku, 2. Stosunek partii politycznych do integracji europejskiej, 3. Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, 4. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 264 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-332-6
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Integracja europejska / Elżbieta Dynia. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 271 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-548-5
1.Międzynarodowa integracja regionalna, 2.Wspólnoty europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej, 3.Członkostwo w Unii Europejskiej, 4.System instytucjonalny Wspólnot Europejskich, 5.Prawa wspólnotowe, 6. Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności, 7.Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii europejskiej, 8.Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 9.Polska w drodze do Unii Europejskiej, 10.Wybrane europejskie struktury współpracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16266-5
1. Europeizacja jako interaktywny proces; 2. Konkurencyjność i innowacyjność; 3. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw; 4. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej; 5. Rozszerzenie Unii Europejskiej; 6. Spójność społeczno-gospodarcza; 7. Regiony słabiej rozwinięte w Unii Europejskiej na przykładzie Regionu Łódzkiego; 8. Makroekonomia Unii Europejskiej a unia monetarna. Rynek kapitałowo-finansowy; 9. Pozycja Unii Europejskiej w gospodarce światowe a proces globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-7334-153-6
Międzynarodowa Integracja regionalna; Wspólnoty Europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej; Członkostwo w Unii Europejskiej; System instytucjonalny wspólnot europejskich; Prawo wspólnotowe; Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności; Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii Europejskiej; Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy środkowej i wschodnie j; Polska w drodze do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-017499-4-0
1.Perspektywa integracji europejskiej w kontekście politycznym, 2.Rosja i ukraina a perspektywy integracji europejskiej, 3.Społeczny wymiar integracji europejskiej, 4.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację gospodarczą, 5.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację kulturową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 56. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 142, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 56)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dotyczący sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r. Bruksela, 28 listopada 2008 r.; Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 1 grudnia 2008r.; Partnerstwo wschodnie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 3 grudnia 2008; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.; Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16 grudnia 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach 2 grudnia 2008 r., 10 grudnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r. oraz 19 grudnia 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej- wrzesień-październik 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-641-X
1."Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej: wyzwania dla PECSA, 2.Koncepcja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście "szerszej Europy i nowego sąsiedztwa", 3.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość?, 4.Rola sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach wschodniego wymiaru Unii Europejskiej: brak zaufania czy brak koncepcji?, 5.Ukraina i Unia Europejska - per aspera ad astra?, 6.Pomiędzy Europą Środkową a Wschodnią - uwagi na temat tożsamości Białorusinów, 8.Handel zagraniczny polskich województw z "Nowym wschodem", 9.Rola Polski jako promotora interesu Ukrainy w procesie integracji europejskiej, 10.Edukacja europejska na Ukrainie. Oczekiwania wobec Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-51-9
Polacy w oczach Niemców 2000-2005: Kontakty z Polska. Skojarzenia i opinie o Polsce i Polakach. Sympatia wobec Polaków, poczucie podobieństwa i akceptacja. Rola Polski w Europie i ocena polskiej polityki zagranicznej. Ocena stosunków polsko-niemieckich. Niemcy w oczach Polaków 2000-2005: Kontakty z Niemcami oraz ich wpływ na postawy Polaków. Ciężar historii i słodycz dobrobytu: skojarzenia z Niemcami. Wizerunek Niemców w Europie i stosunków polsko-niemieckich. Między Niemcami a Rosją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn Europejski / red. Bogumiła Mucha-Leszko ; 2002/8)
ISBN: 83-227-2261-3
R.1 Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej; R.2 Zasady realizacji polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w latach 1989-1999; R.3 Ocena realizacji e efektów polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w latach 1989-1999; R.4 Analiza i ocena efektów wykorzystania instrumentów polityki regionalnej Wspólnot Europejskich w Irladnii w latach 1989-1999; R.5 Perspektywy rozwoju polityki regionalne w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1736-4
I. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej w okresie stowarzyszenia: Podstawy polityki zagranicznej UE; Stosunki WE z Europą Środkową i Wcho dnią przed rokiem 1989; Zmiany w polityce zagranicznej wobec Europy Środkowej w latach 1989-98. II. Wyznaczniki polityki UE wobec kandydatów z Europy Środkowej: Wizerunke państw Europy Środkowej w UE; Czynniki kształtujące politykę UE wobec Europy Środko wej; Miejsce stosunków z Europą Środkową w polityce zagranicznej UE. III. Unie Europejska wobec idei przyjęcia państw Euro py Środkowej i Wschodniej: Postawy krajów członkow skich UE wobec "poszerzenia"; Polityka bezpieczeństwa wobec Europy Środkowej; Negocjacje w sprawie członko stwa krajów Europy Środkowej w UE; Stan przygotowań do integracji z UE; Jaka UE po poszerzeniu?. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-47-8
1. Unia Europejska: Wyzwania polityki Polski w UE; Polityka wschodnia UE a interesy Polski; Funkcje prezydencji; Uwarunkowania instytucjonalne polityki Polski w UE w sferze gospodarczej; Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Europie; Obywatelstwo europejskie- szanse i zagrożenia dla Polski; Jaki powrót Francji do Europy?; Rumunia w UE; 2. Stany Zjednoczone: Tarcza antyrakietowa- opcje strategicznego wyboru; Dylematy supermocarstwa. Wokół dyskusji strategii polityki zagranicznej USA; Problemy amerykańskiego przywództwa; "Nowy militaryzm" amerykański; 3. Sąsiedzi: Niemcy: "Wspólnota interesów" czy wspólne interesy; Roszczenia powiernictwa Pruskiego. Zagrożenia dla Polski; Ambicje mocarstwowe Niemiec XXI wieku; Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski; Niemiecki model nation branding. Wnioski dla Polski; 4. Sąsiedzi: Wschód: Wyzwania polskiej polityki wschodniej; Cele polityki rosyjskiej wobec Polski; Pomoc rozwojowa Polski a polityka sąsiedztwa UW wobec krajów byłego ZSRR; Grupy polityczno-biznesowe jako czołowi gracze w polityce ukraińskiej; Ukraina: uwarunkowania wewnętrzne a otoczenie międzynarodowe; Perspektywy sytuacji politycznej na Białorusi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-217-4
Cz.I Gospodarka rynkowa jako ustrojowy cel transformacji : 1.Obszary transformacji: ustrój, państwo, gospodarka, 2."Gospodarka scentralizowana i jej upadek", 3."Gospodarka rynkowa", 4.Typy gospodarki rynkowej, 5.Meandry "trzecich dróg". Cz. II Polska transformacja ustrojowa : 1.Rządowy program stabilizacji gospodarczej 1989 i jego realizacja w latach 1990-1993, 2.Rozwój gospodarki i stosunków ekonomicznych w latach 1994-2004. Cz. III Blaski i cienie procesów transformacyjnych : 8.Gospodarka Polski w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, 2.Cechy transformacji ustrojowej w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 3.Doświadczenia epoki transformacji - prywatyzacja, rynek, finanse publiczne, 4.Wyzwania i determinanty polskiej polityki gospodarczej z początkiem XXI wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-01-1
1.Zarządzanie programem Phare w świetle zasad Nowej Or ientacji. 2.Administracja publiczna, nauka i badania. 3.Transport. 4.Rolnictwo. 5.ochrona środowiska. 6.Wymi ar sprawiedliowści i sprawy wewnętrzne. 7.Rynek wew nętrzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again