Form of Work
Książki
(43)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(23)
unknown
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(33)
Author
Barcz Jan
(5)
Górka Maciej
(4)
Wyrozumska Anna
(4)
Nowak-Far Artur (1967- )
(3)
Górecki Dariusz
(2)
Kruk Maria
(2)
Czachór Zbigniew
(1)
Doliwa-Klepacka Anna
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(1)
Garczewski Krzysztof
(1)
Gruszczak Artur
(1)
Góralski Witold M
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Iglewska Izabela
(1)
Jaskiernia Alicja
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamiński Tomasz
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Lakomy Miron
(1)
Legucka Agnieszka
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Marcinkowski Czesław
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Młynarski Tomasz
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Papaj Jacek
(1)
Porvaznik Jan
(1)
Prokop Piotr
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Ross Cathryn
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Szot Wiesław
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Szura-Olesińska Olga
(1)
Szymczyński Tomasz R
(1)
Trojanowska-Strzęboszewska Monika
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Wierzbicki Bogdan
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Unia Europejska
(29)
Rada Europy
(15)
Parlament Europejski
(10)
Instytucje europejskie
(9)
Polska
(9)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(9)
Rada Unii Europejskiej
(9)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(8)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(6)
Prawa człowieka
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Europejski Bank Centralny
(5)
Integracja europejska
(5)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(5)
Najwyższa Izba Kontroli
(5)
Rzecznik praw obywatelskich
(5)
Trybunał stanu
(5)
Komisja Europejska
(4)
ONZ
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(3)
Komitet Regionów
(3)
Konstytucja
(3)
Naczelny Sąd Administracyjny
(3)
Prawo państwowe
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Rząd (organ państw.)
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Sejm
(3)
Senat
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Sądownictwo
(3)
Demokracja
(2)
Europa
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prokuratura
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Sąd najwyższy RP
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Ceny
(1)
Energetyka
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Francja
(1)
Globalizacja
(1)
Inflacja
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kościół katolicki
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Monopol
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Partnerstwo Wschodnie
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów
(1)
Rada Europejska
(1)
Rada Unii Europejskie
(1)
Referendum
(1)
Reklama
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(1)
Wolność słowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
62 results Filter
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 8/2011)
1. Kilka uwag o globalizacji, globalnym kryzysie holistycznym governance w Europie i świecie; 2. Partnerstwo Wschodnie: nowa inicjatywa wobec realiów dynamiki wymiaru wschodniego UE na początku drugiej dekady XXI wieku- wyzwania i perspektywy; 3. Polska i Niemcy przed i w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej; 4. Europejski kontekst bezpieczeństwa państw, procesów rozbrojenia oraz skuteczności Konwencji Ottawskiej; 5. Aspekty obronności w priorytecie "bezpieczna Europa" polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2011 r.); 6. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze w Unii Europejskiej; 7. Doświadczenia Polski w sprawowaniu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w aspekcie współpracy policyjnej; 8. Próba bilansu dokonań polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w sektorze energetycznym; 9. Młodzież i świat. Młodzież oraz polityka młodzieżowa podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; 10. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Próba bilansu- sprawozdanie z konferencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-236-6
1. Efektywność ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy: Rola Rady Europy w procesie integracji europejskiej; Rola prawników w strasburskim systemie ochrony praw człowieka; Instytucjonalne gwarancje niezależności sędziów Europejskiego Trybunału praw człowieka jako czynnik wpływający na efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Refleksje na tle genezy oraz ogólnej kondycji sądownictwa międzynarodowego; Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Wyrok pilotażowy jako nowy instrument rozstrzygania sporów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Kompetencje doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka- kilka uwag o ich zakresie i potencje; Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby rozpoznać skargę dotyczącą rzezi Ormian z 1915 roku? Uwagi o właściwości czasowej; Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako podstawa wznowienia postępowania w sprawie cywilnej; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; Rola Komisarza Praw Człowieka Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Ochrona praw człowieka w obszarze podatkowym jako przedmiot działań Komisarza praw Człowieka Rady Europy; Zasada podziału władzy w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka a środowisko; Doping a ochrona praw człowieka w sporcie na podstawie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej; 2. Efektywność ochrony praw człowieka w systemie Unii Europejskiej: Regulacje Traktatu Lizbońskiego konsolidujące europejski system ochrony praw człowieka; Zakres zastosowania unijnych praw podstawowych- czy to już Stany Zjednoczone Europy?; Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej- organy Unii wobec Rezolucji ONZ. Studium na podstawie sprawy Jusuf i Kadi; Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji; System ochrony prawnej praw jednostki w procesie aplikowania o środki unijne; Swoboda przepływu pracowników a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; Zasada Ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej w kontekście praw człowieka; Ochrona praw i wolności człowieka po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen; Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej- zarys charakterystyki prawnej; Aksjologia, idee i zasady ogólne Kart praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mechanizm ochronny praw podstawowych w obrębie Unii Europejskiej- rola i znaczenie Kart Praw Podstawowych; Problem bezpośredniego stosowania Kart Praw Podstawowych EU przez organy administracji publicznej; prawo do ochrony środowiska w świetle Kart Praw Podstawowych UE; Efektywność Europejskiego Rzecznika Ochrony Praw Obywatelskich; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskij- kompetencje, pozycja ustrojowa, wzajemne relacje w kontekście realizacji ochrony praw człowieka; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona wolności słowa osób uwięzionych w Polsce; Efektywność Agencji Praw Podstawowych w świetle opinii Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie integracji pracowników- imigrantów; Unia Europejska w dążeniu do przestrzegania praw na Białorusi; Przestrzeganie praw człowieka w Ukrainie. Wpływ Unii Europejskiej; 3. Efektywność ochrony prawo człowieka w systemie OBWE: Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności człowieka w systemie aksjologicznym OBWE; Przedstawiciel ds. Wolności Mediów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Ocena niezależności funkcjonowania mediów w latach 2008-2011 przez Przedstawiciela do spraw Wolności Mediów OBWE; Edukacyjne prawa mniejszości narodowych w kontekście działalności Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych OBWE; Prawo mniejszości narodowych do posługiwania się własnym językiem a rola języka urzędowego w świetle opinii Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-39-5
Cz.A Unia Europejska : R.1 Wprowadzenie w problematykę Unii i Wspólnot Europejskich : 1.Zarys rozwoju Wspól not Europejskich, 2.Powołanie do życia Unii Europejski ej, 3.Unia Europejska jako nadbudowa integracji, 4. Wspólnoty Europejskie jako organizacje międzynarodowe. R.2 Charakterystyka głównych instytucji Wspólnot Europ ejskich : 1.Instytucje WE-główne zadania i miejsce w systemie instytucjonalnym, 2.Rada Unii Europejskiej, 3.Komisja Europejska, 4.Parlament Europejski, 5.Komi tet Ekonomiczno-Społeczny (KES), 6.Komitet Regionów (KR), 7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), 8. Sąd Pierwszej Instancji, 9.Europejski Trybunał Obrachu nkowy (ETO), 10.Europejski Bank Centralny (EBC), 11.E uropejski Bank Inwestycyjny (EBI), 12.Europejski Fun dusz Inwestycyjny (EFI). R.3 Pozostałe instytucje UE. R.4 Instytucje międzypaństwowe w UE. R.5 Przedstawi cielstwa państw członkowskich przy UE. R.6 Sieci i baz y danych UE. R.8 Polska a Unia Europejska. R.9 System wynagrodzeń urzędników i pracowników Wspólnot Europej skich. Cz.B Europejskie organizacje międzyrządowe : R.10 Rada Europy. R.11 Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Roz woju (OECD). R.12 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ ( EKG). R.13 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). R.14 Europejski Urząd Patentowy (EUP). R.15 Eu ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). R.16 Organiz acja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). R.17 Inne instytucje europejskie i międzynarodwe przy UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8107-795-8
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 341
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-500-5
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-898-1
Cz. I : Teoria integracji , struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej ; 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej ; 3. Zasady działania Unii Europejskiej ; Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał obrachunkowy ; 5. Sądy wspólnotowe ; 6. Instytucje i organy Unii gospodarczej i walutowej oraz europejski bank inwestycyjny ; 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej ; 8. System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania ; 10. Źródła prawa Unii Europejskiej ; 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej ; 12. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce ; Cz. IV : Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym : 13. Rola parlamentów narodowych ; 14. Rola rządu ; 15. Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-481-9
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach unii europejskiej , 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej , 3. Zasady działania Unii Europejskiej , Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał Obrachunkowy , 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny , 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej , 8. System instytucjonalny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa , Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania , 10. Źródła prawa Unii Europejskiej , 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej , 12. Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce , 13. Rola parlamentów narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 56)
ISBN: 1641-6333
Konwent Europejski; Dokumenty; Wystąpienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
No cover
Book
In basket
ME 40. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 73, [3] s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 40)
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.; Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen; E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 7 września 2007 r.; Mobilność, instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy: Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010). Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 6 grudnia 2007 r.; Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Konkluzje prezydenckie, Bruksela, 14 grudnia 2007 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady UE od 1 do 31 grudnia 2007 r.; Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2007 r.; Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 grudnia 2007r.); Wybrane nabytki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (grudzień 2007r.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 41. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 110, [6] s. : wykr. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 41)
Biała księga. Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście UE na lata 2008-2013, Bruksela, 23 października 2007 r.; Sprawozdanie okresowe z realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju w 2007 r. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 22 października 2007 r.; Program działalności legislacyjnej i prac komisji na 2008 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 23 października 2007 r. Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady UE od 1 do 31 października 2007 r.; Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 października 2007 r.; Społeczna akceptacja dla członkostwa Polski w UE- lipiec-sierpień 2007 r.; Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 października 2007r.); Wybrane nabytki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (październik 2007r.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 42. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 97, [1] s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 42)
Wstęp; I. Dokumenty i materiały źródłowe. Polska: Expose prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w Sejmie 23 listopada 2007 r. (fragmenty), Unia Europejska: Jednolity rynek Europy XXI wieku. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 20 listopada 2007 r.; Dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku. Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie. Komunikat komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 20 listopada 2007 r.; Możliwości, dostęp i solidarność: ku nowej wizji społecznej europy XXI wieku. Komunikat Komisji deparlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 20 listopada 2007.; Najważniejsze wnioski ze sprawozdania na temat zatrudnienia w Europie z 2007 r., komunikat Komisji Bruksela, 20 listopada 2007 r. II Archiwalia: Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 listopada 2007 r. III. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 30 listopada 2007 r. IV. Wybór opracowań i publikacji: Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-30 listopada 2007 r.); Wybrane nabytki biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (listopad 2007 r.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 43. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 73, [3] s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 43)
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.; Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen; E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 7 września 2007 r.; Mobilność, instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy: Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010). Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 6 grudnia 2007 r.; Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Konkluzje prezydenckie, Bruksela, 14 grudnia 2007 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady UE od 1 do 31 grudnia 2007 r.; Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2007 r.; Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 grudnia 2007r.); Wybrane nabytki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (grudzień 2007r.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 54. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 86, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 54)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska : Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, 28 października 2008 r. ; Unia Europejska: Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r. ; Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2007 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Bruksela, 10 października 2008 r. ; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 15-16 października 2008 r.; Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania. Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 października 2008 r., 7 października 2008 r., 10 października 2008 r., 21 października 2008 r., 24 października 2008 r., 28 października 2008 r. oraz 30 października 2008 r. ; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 października 2008 r. ; 4. Wybór opracowań i publikacji : Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 października 2008 r.) ; Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (październik 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-840-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wolność mediów oraz jej monitorowanie – kwestie prawne, definicyjne i metodologiczne: 1.1. Pojęcie wolności mediów; 1.2. Wolność mediów a demokracja; 1.3. Gwarancje wolności mediów: wymiar krajowy i międzynarodowy; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze krajowym; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze międzynarodowym; 1.4. Istota monitorowania wolności mediów; 1.5. Geneza i rozwój monitorowania wolności mediów; 1.6. Problemy metodologiczne monitorowania wolności mediów. Rozdział 2. Monitoring wolności mediów w systemie Rady Europy: 2.1. Ogólna charakterystyka Rady Europy; 2.2. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii Rady Europy; 2.2.1. Standardy o charakterze „twardego prawa” Artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencje Rady Europy mające znaczenie dla wolności i pluralizmu mediów w Europie; 2.2.2. Standardy o charakterze tzw. miękkiego prawa; 2.3. Mechanizmy monitorowania wolności mediów w Radzie Europy; 2.3.1. Komitet Ministrów Rady Europy i organy współpracy międzyrządowej; 2.3.2. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy; 2.3.3. Europejski Trybunał Praw Człowieka; 2.3.4. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy; 2.3.5. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Rozdział 3. Monitoring wolności mediów w systemie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: 3.1. Ogólna charakterystyka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 3.2. „Ludzki wymiar” w systemie aksjologicznym OBWE oraz monitorowanie jego realizacji; 3.3. Przedstawiciel OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.1. Zakres monitoringu wolności mediów w systemie OBWE; 3.3.2. Geneza urzędu Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.3. Status prawny i kompetencje Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.4. Obszary monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; Prześladowanie dziennikarzy; Ochrona praw dziennikarzy oraz siedzib redakcji Monitoring regulacji prawnych działalności mediów i pomoc prawna dla władz krajowych; 3.4. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE jako instytucja monitorująca wolność mediów w procesach wyborczych; 3.4.1. Monitorowanie wolności mediów w procesach wyborczych przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.2. Obserwowanie medialnego krajobrazu wyborczego przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.3. Monitorowanie skarg na naruszenie wolności słowa w procesie wyborczym; 3.4.4. Interpretacja wyników monitoringu wyborczego przekazu medialnego; 3.4.5. Wykorzystanie wyników monitorowania przekazu medialnego procesu wyborczego; 3.5. Ocena efektywności monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Rozdział 4. Monitoring wolności mediów w Unii Europejskiej: 4.1. Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej oraz unijnej polityki medialnej; 4.2. Media w prawie pierwotnym i wtórnym UE; 4.3. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii UE; 4.4. Podmioty biorące udział w monitorowaniu mediów w UE; 4.4.1. Komisja Europejska; 4.4.2. Parlament Europejski; 4.4.3. Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej; 4.4.4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 4.5. Monitoring wdrażania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.1. Główne przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.2. Rola Komitetu Kontraktowego w monitorowaniu wdrażania dyrektywy; 4.5.3. Wnioski ze sprawozdań z wdrażania przepisów dyrektywy; 4.6. Monitoring nadawców publicznych; 4.7. Monitoring pluralizmu mediów; Wnioski z raportów Monitora Pluralizmu Mediów dotyczące kwestii koncentracji; 4.8. Monitoring mediów w środowisku cyfrowym; Ochrona danych osobowych i prywatności; Monitorowanie i zwalczanie nielegalnych treści w sieci; 4.9. Edukacja medialna. Rozdział 5. Monitoring wolności mediów prowadzony w Europie przez organizacje pozarządowe oraz branżowe. Globalne indeksy wolności mediów: 5.1. Monitoring instytucjonalny: europejskie organizacje branżowe dziennikarzy i mediów; 5.1.1. Monitoring prowadzony przez organizacje sektora prasy, telewizji i radia; 5.1.2. Monitoring prowadzony przez paneuropejskie stowarzyszenia dziennikarskie; 5.1.3. Monitoring prowadzony przez dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych; 5.2. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne; 5.3. Monitoring prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz platformy alertowe; 5.4. Monitor Pluralizmu Mediów; 5.5. Globalny monitoring wolności mediów; 5.5.1. Monitoring wolności mediów prowadzony przez UNESCO; 5.5.2. Globalny monitoring mediów – indeksy poziomu regulacji prawnych oraz rozwoju demokracji i technologii; Indeks demokracji tygodnika „The Economist”; International Press Institute; Digital News Report Instytutu Reutersa; 5.5.3. Globalny ranking dostępu do informacji (RTI); 5.5.4. Globalne indeksy wolności mediów „Wielkiej Trójki”: Freedom of the Press – indeks wolności mediów Freedom House; Media Sustainability Index (MSI) – indeks IREX-u; Press Freedom Index Reporterów bez Granic; Korelacje indeksów Freedom House i Reporterów bez Granic – państwa europejskie. Zakończenie: pytania o przyszłość monitoringu jako narzędzia ochrony wolności mediów. Wykaz tabel. Wykaz wykresów. Wykaz skrótów i skrótowców. Bibliografia. Indeks rzeczowy. Contents. Summary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-34-3
I: Pojęcie praw człowieka. 1. Problemy filozoficzne i doktrynalne. II: Europejskie tradycje praw człowieka. III: Standardy uniwersalne. 1. Pierwsze umowy międzynarodowe. 2. Inicjatywy ONZ. IV: Prawa człowieka w Radzie Europy. 1. Przesłanki odrębnych regulacji. 2. Regionalne normy prawne. 3. Instytucje Rady Europy mające udział w ochronie praw człowieka. 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka. 5. Współpraca w Unią Europejską. V: Stosunek Wspólnot Europejskich do kwestii praw człowieka - ewolucja podejścia. 1. Zakres ochrony. 2. Inne prawa. 3. Prawa obywateli Unii Europejskiej. 4. Instytucje. 5. Karta Praw Podstawowych. 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. VI: Prawa człowieka w stosunkach Wspólnot z państwami trzecimi. 1. Kwestia relatywizmu etycznego. 2. Promocja praw człowieka i demokratyzacji. 3. Pomoc humanitarna i rozwojowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Samorząd lokalny wobec integracji europejskiej ; z. 1)
ISBN: 83-7151-380-1
1. Komisja Europejska; 2. Rada Unii Europejskiej; 3. Rada Europejska; 4. Parlament Europejski; 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji; 6. Inne instytucje; 7. Procedury formułowania i wdrażania polityk wspólnotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-671-7
1. Ewolucja funkcji i praktyka polskiej prezydencji w 2011 roku; 2. Wyzwania stojące przed Polska w kontekście polskiej prezydencji; 3. Wnioski dla Polski z francuskiej i czeskiej prezydencji; 4. Polska prezydencja wobec rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej; 5. Priorytety polskiej prezydencji w ze krasie bezpieczeństwa na przykładzie współpracy policyjnej; 6. Polska prezydencja a rozwój unijnej polityki w sferze zarządzania granicami, migracji i azylu; 7. Kryzys w strefie euro wyzwaniem dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej; 8. Od Europejskiej Polityki Sąsiedztwa do Partnerstwa Wschodniego- nowy dyskurs w dyplomacji UE; 9. Partnerstwo Wschodnie 2011. Sukces czy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej?; 10. Polskie inicjatywy w ramach Partnerstwa Wschodniego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-547-8
Polska w Unii Europejskiej. Bilans członkostwa; 1. Polityka zagraniczna: Priorytety polskiej w świetle celów polityk zagranicznych: Polski i Unii Europejskiej; Partnerstwo Wschodnie jako instrument polskiej i europejskiej polityki zagranicznej. Na przykładzie polskiej prezydencji w radzie; Realizacja zewnętrznych polskiej prezydencji. Członkostwo Turcji w UE; 2. Polityki sektorowe: Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w zakresie wybranych zadań; Realizacja zadań polskiej prezydencji w zakresie procesu programowania polityki spójności na lata 2014-2020; Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w Radzie w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi; 3. Promocja Polski i wizerunek medialny prezydencji: Promocja Polski podczas polskiej prezydencji w Radzie; Wizerunek polskiej prezydencji w wybranych dziedzinach ogólnopolskich; Wizerunek polskiej prezydencji w polskich tygodnikach opinii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again