Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Frysztacki Krzysztof
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Mach Zdzisław
(1)
Maliszewski Norbert
(1)
Niedźwiedzki Dariusz
(1)
Paradowski Ryszard
(1)
Romaniszyn Krystyna
(1)
Winiarska-Brodowska Małgorzata
(1)
Załęcki Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Unia Europejska
(6)
Świadomość społeczna
(6)
Polska
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Opinia publiczna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Antyglobalizm
(1)
Decyzje
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Ideologia
(1)
Jakość życia
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Naród
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postawy
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Ubóstwo
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śląsk
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-71-7
1. Unia Europejska jako organizacja o specyficznym charakterze; 2. O obywatelach Unii Europejskiej; 3. Polityka informacyjna i polityka komunikacyjna Unii Europejskiej; 4. Formy aktywności obywateli UE; 5. Forum Debate Europe: Demokracja-Dialog-Debata.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-175-1
Wstęp: Demokracja i panowanie; Kulturowe instrumentarium panowania. Cz.I - Polityka i manipulacja polityczna: Dominacja i wolność w kulturze; Socjotechniczne aspekty panowania; Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981-1989; Wybrane procesy sądowe II RP jako przykład manipulacji politycznej; Manipulacja jako metoda mentalnego uzależnienia; Obrona Putina. Uwagi historyka idei; Prasa lokalna ziemi leszczyńskiej jako instrument kształtowania opinii publicznej; Mity reklamy politycznej; Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. Cz.II - religia: Religia jako ideologia poznawcza; Twórcy i przywódcy nowych ruchów religijnych: legitymizacje kulturowe; Państwo i cerkiew w Rosji imperialnej, radzieckiej i dzisiejszej; Współczesna katolicka krytyka liberalizmu; Wybrane problemy konfrontacji: studenci a przedstawiciele nowych ruchów religijnych. Cz.III - Reklama: Ideologia reklamy, reklama jako ideologia; W sieci utkanej z bilboardów. Psychologiczno-ewolucyjne uwarunkowania manipulacji reklamowej; Metody wywierania wpływu wykorzystywane w reklamie; Władza poprzez schematy, czyli o stereotypach w reklamie; Błędy oceny w sytuacji pracy. Manipulowanie wrażeniem decyzją i oceną; Organizacje gospodarcze i problem manipulacji tożsamością (podmiotowością) pracownika; Reklama manipuluje komiksem. Praktyka ewolucji medialnej; Między estetyką a etyką. Reklamowe manipulowanie wrażeniami; Seksizm w reklamie, czyli kilka uwag o krytyce feministycznej; Kobieta w reklamie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań)
ISBN: 83-88594-25-7
Polacy wobec wielkiej zmiany, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Wizerunek Unii Europejskiej, Polska- Unia: nierówne partnerstwo, Dostosowanie do Unii Europejskiej: nadzieje, obawy, koszty, Postrzeganie elit politycznych w kontekście integracji, Negocjacje Polski z Unia Europejską, Poziom poinformowania o integracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-518-0
Wstęp; Rola władzy w kształtowaniu postaw wobec inte gracji; wiedza o integracji europejskiej - rolnicy, przedsiębiorcy, kadra kierownicza i lokalni decydenci; Wiedza o integracji europejskiej - liderzy lokalni; Obrazy integrującej się Europy. Autoidentyfikacja loka lna, narodowa i europejska mieszkańców regionu dolno śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego; Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a posta wy wobec integracji; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-68-7
1. Drogi narodów europejskich - Europa - cywilizacja europejska - między nauką a ideologią, 2. Pojęcia "Europy" i "Unii Europejskiej" w polskim dyskursie politycznym, 3. Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach, 4. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska. Wyniki badań sondażowych, 5. "Zwykli ludzie" o sobie Polsce, Europie i unii Europejskiej, 6. Droga Polaków do Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-073-9
O jawnym entuzjazmie Polaków i ukrytym nacjonalizmie. 1. Postawy jawne vs ukryte wobec Unii Europejskiej, 2. Geneza postaw ukrytych na przykładzie etnocentryzmu konsumenckiego,3. Relacja pomiędzy jawnym a ukrytym stosunkiem do UE zwolenników PO PiS i SLD, 4. Jak relacja pomiędzy postawą jawną a ukrytą wpływa na akceptacje euro jako waluty, 5. Zmiana postaw ukrytych wobec UE - wyjazdy zarobkowe, 6. Wpływ zagrożeń terrorystycznych na postawy ukryte wobec UE, 7. Euro 2012 bez uprzedzeń?, 8. Dyskusja końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.4, Nr 4 (2004). - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. - 171 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.4, Nr 4 (2004))
ISBN: 83-7188-797-3
1. Nauki polityczne. Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej; Powojenne migracje oraz ich wpływa na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej; Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinisher Merkur" jako przykłady prasy opiniotwórczej; Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej. 2. Historia, historia idei. O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919; Jana N. Horaina, Prawidła policyjne; Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II; Czas a moralność - czas na moralność. 3. Nauki ekonomiczne. Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami; Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równoległy Nasha; System controllingu w ochronie zdrowia. 4. Varia. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki; Andrzej Frycz Modrzewski - ortograficzna wątpliwość usunięta; Bartosz Smolik, "Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego"; Jacek Krall, "Reklama".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again