Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Czapliński Władysław
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Liżewski Bartosz
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Szwarc Monika
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Umowy międzynarodowe
(7)
Prawa człowieka
(3)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(3)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Emigracja
(1)
Estonia
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Integracja europejska
(1)
Irlandia
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Litwa
(1)
Luksemburg
(1)
Malta
(1)
Niemcy
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Polska
(1)
Portugalia
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rumunia
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Szwecja
(1)
Sądownictwo
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wolność wyznania
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Łotwa
(1)
Subject: time
1945-
(3)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Belgia
(1)
Bułgaria
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-914500-1-5
1. Początki współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Najważniejsze etapy rozwoju, 2. Układy z Schengen i ich wpływ na współpracę w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 3. Prawo instytucjonalne UE/WE, 4. Współpraca sądowa w sprawach karnych, 5. Współpraca policyjna. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 6. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 7. Prawo azylowe i wizowe oraz polityka imigracyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-8461-0
1. Przesłanka ochrony bezpieczeństwa państwa; 2. Limitacja jako podstawowa instytucja ograniczenia praw człowieka; 3. Derogacja jako wyjątkowa instytucja ograniczania praw człowieka; 4. Wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-028-6
1. Traktaty wspólnotowe i procedury ich ratyfikacji, 2. Umowy międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego, 3. Procedura reformy traktatowej, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska , Portugalia, rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-070-4
Część I: Dokumenty: 1. Krajowa ochrona praw człowieka. 2. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. 3. Międzynarodowe prawo humanitarne. 4. Międzynarodowa ochrona praw człowieka - standardy regionalne. Część II: Orzecznictwo: 1. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP. 2. Orzecznictwo Strasburskie. 2.1 Europejska Komisja Praw Człowieka. 2.2 Europejski Trybunał Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Współczesne prawo traktatów : zarys wykładu / Jarosław Sozański. - Wyd.2 popr. i zm. - Warszawa, Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2005. - 330, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89363-41-0
Kwestie wprowadzające: 1.Rozwój prawa traktatów, 2. Miejsce traktatów w prawie międzynarodowym. Cz. I Podstawowe zagadnienia prawa traktatów; 3. Pojęcie, istota i budowa umowy międzynarodowej, 4. Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych, 5. Obowiązywanie, stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych, 6. Nieważność umów międzynarodowych, 7. Wygasanie i zawieszania umowy, 8. Sukcesja państw w odniesieniu do umów, 9. Rozstrzyganie sporów związanych z traktatami. Cz. II Wybrane problemy prawa traktatów; 10. Wspólnotowe prawo traktatowe z uwzględnieniem procedur organizacji międzynarodowych, 11. Umowy międzynarodowe w polskim systemie prawnym, 12. Nieformalne instrumenty międzynarodowe. Aneks: Teksty źródłowe prawa traktatów; 1. Konwencja o prawie traktatów, 2. Regulacje prawno-traktatowe w systemie polskim, 3. Budowa umowy międzynarodowej, 4. Zawieranie umów międzynarodowych (przykłady not, listów i dokumentów ratyfikacyjnych w systemie polskim), 5. Przykłady ważniejszych form i aktów praktyki traktatowej, 6. Zastrzeżenia do traktatów. Sprzeciwy. Wycofanie zastrzeżeń, 7. Nieformalne instrumenty międzynarodowe oraz umowy ich dotyczące
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-060-3
Cz. I.: Wykładnia prawa - model ogólny: 1. Prawo i jego wykładnia; 2. Podmioty wykładni operatywnej; 3. Proces wykładni operatywnej; 4. Argumenty walidacyjne wykładni; 5. Reguły językowe wykładni prawa; 6. Reguły systemowe wykładni prawa; 7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni prawa; 8. Kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa; 9. Inne decyzje (precedensy) w wykładni prawa a prawotwórstwo sądowe; 10. Czynniki różnicujące model wykładni prawa; Cz. II.: Wykładnia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: 1. Międzynarodowe prawo praw człowieka i jego wykładnia; 2. Podmioty wykładni operatywnej; 3. Proces wykładni operatywnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 4. Argumenty walidacyjne wykładni; 5. Reguły językowe wykładni prawa; 6. Reguły systemowe wykładni prawa; 7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni prawa; 8. Kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa; 9. Inne decyzje (precedensy) w wykładni prawa a prawotwórstwo sądowe; 10. Czynniki różnicujące model wykładni prawa; Cz. III.: Wykładnia prawa Unii Europejskiej: 1. Prawo Unii Europejskiej i jego wykładnia; 2. Podmioty dokonujące wykładni; 3. Proces wykładni prawa; 4. Argumenty walidacyjne wykładni; 5. Reguły językowe wykładni; 6. Reguły systemowe wykładni; 7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni; 8. Wykładnia aksjologiczna i kryteria aksjologii otwartej w wykładni; 9. Precedensy w wykładni prawa UE a prawotwórstwo sądowe; 10. Czynniki różnicowania właściwości modelowych wykładni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-90-5
Cz. I Zagadnienia wstępne zróżnicowanej integracji; 1. Zróżnicowana integracja-różnorodność koncepcji, terminologii i zastosowań. Cz. II Formy zróżnicowanej integracji w prawie wspólnotowym przed Traktatem z Amsterdamu; 2. Jednolity Akt Europejski, 3. Traktat z Maastricht; Cz. III Elementy zróżnicowanej integracji w Traktacie z Amsterdamu; 4. Włączenie dorobku Schengen w ramy Unii Europejskiej, 5. Tytuł IV TWE - wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób, 6. Kontrola sądowa wykonywania przez Trybunał Sprawiedliwości w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 7. Przypadki szczególne zróżnicowanej integracji, 8. Zmiany wprowadzone Traktatem ustanawiającym Konstytucję dl Europy. Cz. IV Wzmocniona współpraca w ramach Unii Europejskiej w Traktacie z Nicei; 9. Negocjacje konferencji międzyrządowych, 10. Wyrażanie zgody na rozpoczęcie wzmocnionej współpracy w ramach instytucjonalnych UE, 11. Funkcjonowanie wzmocnionej współpracy, 12. Późniejsze przystąpienie państw członkowskich do wzmocnionej współpracy, 13. Wzmocniona współpraca w Traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy (29.10.2004)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again