Form of Work
Książki
(37)
Status
only on-site
(26)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(26)
Author
Burzyński Józef
(3)
Damasiewicz Agnieszka
(2)
Olczyk Magdalena
(2)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(2)
Łętowska Ewa
(2)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Araszkiewicz Michał
(1)
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata (1949- )
(1)
Bednarek Małgorzata
(1)
Bubnowski Michał D
(1)
Burzyński Józef. Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych
(1)
Bąk Ewa
(1)
Cybula Piotr
(1)
Drapała Przemysław
(1)
Filipiak Teresa A
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Golat Rafał
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Granecki Paweł
(1)
Horosz Piotr
(1)
Jasińska Katarzyna
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Kierzyk Tadeusz
(1)
Koch Andrzej
(1)
Korus Krzysztof
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Kołodziej Anastazja
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Kulski Robert
(1)
Lejko Aleksandra
(1)
Makowska Agata
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Mojak Jan
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Olejniczak Adam
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Piątkowski Jan (1951- )
(1)
Płużański Marcin
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Sikorski Rafał
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
(1)
Szuster Sergiusz
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Year
2000 - 2009
(37)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Umowa
(21)
Prawo zobowiązaniowe
(6)
Prawo pracy
(5)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Podatek
(4)
Podatki i opłaty lokalne
(4)
Prawo cywilne
(4)
Umowa kupna i sprzedaży
(4)
Wzory umów
(4)
Przedsiębiorcy
(3)
Przetarg publiczny
(3)
Spółki
(3)
Ubezpieczenia
(3)
Umowa o pracę
(3)
Urlopy
(3)
Wierzytelność
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Świadczenia
(3)
Artykuły konsumpcyjne
(2)
Baza danych
(2)
Bezpodstawne wzbogacenie
(2)
Czas pracy
(2)
Dług
(2)
Gwarancja jakości
(2)
Konkurencja
(2)
Leasing
(2)
Nieruchomości
(2)
Obrót gospodarczy
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Pośrednictwo
(2)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo handlowe
(2)
Płaca
(2)
Spadek
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Spółki osobowe
(2)
Turystyka
(2)
Umowa agencyjna
(2)
Umowa o pracę na czas określony
(2)
Upadłość
(2)
Własność
(2)
Agencje reklamowe
(1)
Alimenty
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Biura podróży
(1)
Budownictwo
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Handel agencyjny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hipoteka
(1)
Hotelarstwo
(1)
Klauzule generalne
(1)
Komis
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kuratela
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Praca czasowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Reasekuracja
(1)
Reklama
(1)
Rklama
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rozwód
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Spółki handlowe
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Telepraca
(1)
Testament
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa o pracę na zastępstwo
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Usługi
(1)
Windykacja
(1)
Współwłasność
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zachowek
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-979-X
R.I. Wprowadzenie: 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej, 2. Umowa agencyjna w ujęciu porównawczym. R.II Harmonizacja prawa w zakresie umowy agencyjnej:1. Uwagi wstępne, 2. Prace nad harmonizacją prawa w zakresie umowy agencyjnej, 3. Reżim agenta handlowego w świetle dyrektywy nr 86/653, 4. Umowy agencyjne a prawo antymonopolowe. R.III Unifikacja prawa w zakresie umowy agencyjnej: 1. Unifikacja prawa materialnego, 2. Unifikacja prawa kolizyjnego dotyczącego agencji, 3. Wzorzec umowy agencyjnej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. R.IV Reżim agenta handlowego w prawie polskim: 1. Dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy Rady EWG nr 86/653, 2. Definicja umowy agencyjnej, 3. Strony umowy agencyjnej i ich kwalifikacja, 4. Postacie umowy agencyjnej, 5. Zawarcie umowy agencyjnej, 6. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej, 7. Wynagrodzenie agenta, 8. Agencja wyłączna, 9. Agencja del credere, 10. Zakończenie umowy agencyjnej, 11. Świadczenie wyrównawcze, 12. Ograniczenie działalności konkurencyjnej po zakończeniu umowy, 13. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy agencyjnej, 14. Ogólna ocena nowelizacji przepisów o umowie agencyjnej. R.V Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Elastyczne formy zatrudnienia / Ewa Bąk. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - VIII, 98 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 83-7483-280-0
1. Pojęcie elastycznych, nietypowych form zatrudnienia, 2. Modele elastycznego zatrudnienia, 3. Elastyczne formy zatrudnienia, 4. Inne, mniej znane formy elastycznego zatrudnienia, 5. Ekonomiczne aspekty stosowania nietypowych form zatrudniania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ewidencja księgowa i pobór podatków. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2006. - 190 s. : tab. ; 24 cm.
(Pisma, postanowienia, decyzje w sprawie podatków i opłat samorządowych / Józef Burzyński ; Tom 2)
1.Ogólne zasady księgowości podatkowej, 2.Pobór podatków samorządowych, 3.Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 4.Przepisy wewnętrzne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-562-0
1. Kryteria wyodrębnienia sprzedaży w obrocie konsumenckim, 2. Charakterystyka ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy, 3. Wykonanie i skutki konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny (praw do namysłu), 4. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową a wadliwość rzeczy, 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy jako uprawnienie wynikające z gwarancji ustawowej oraz rękojmi za wady rzeczy, 6. Konsumenckie praw odstąpienia od niektórych innych umów dotyczących rzeczy, 7. Związki umów w obrocie konsumenckim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Definicja pojęcia "baza danych" w polskim prawie własności intelektualnej, 2. Budowa elektronicznej bazy danych, 3. Bazy danych jako dobro chronione w prawie własności intelektualnej, 4. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych - zagadnienia ogólne, 5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej o korzystanie z elektronicznych baz danych, 6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 7. Zakończenie umowy licencyjnej, 8. Prawo właściwe dla umów licencyjnych o korzystanie z elektronicznych baz danych, 9. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych w poszczególnych systemach prawnych - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-300-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Wymogi informacyjne ciążące na profesjonaliści, 3. Zgodność z umową, 4. Uprawnienia kupującego, 5. Gwarancja, 6. Zagadnienia uzupełniające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-99-9
Wstępne wiadomości o obrocie handlowym. Cz.I Wybrnae umowy obrotu gospodarczego: 1. Sprzedaż - umowa przenosząca prawa, 2. Umowy zawierane w lokalu przedsiębiorscy, poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość, 3. Niedozwolone klauzule umowne, Cz.II Odpowiedzialność za jakość świadczenia w podstawowych umowach obrotu gospodarczego: 1. Odpowiedzialność za jakość świadczenia w umowach sprzedaży (z wyłączeniem sprzedaży konsumenckiej), 2. Rękojmia w umowach szczególnych, 3. Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową (sprzedaż konsumencka), 4. Umowy sprzedaży w Konwencji Narodów Zjednoczonych. Cz.III Problemtyka dochdozenia roszczeń. Wybrane zagadnienia : 1. Właściwość sądu, 2. Czynności procesowe, 3. Terminy, 4. Doręczenia, 5. Koszty postępowania cywilnego, 6. Pełnomocnictwo procesowe, 7. Postępowanie dowodowe, 8. Wybrane zagadnienia związane z orzeczeniami sądów oraz środkami zaskarżenia, 9. Postępowanie odrębne, 10. Sądownictwo polubowne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
CZ.I Rys historyczny: 1. Materialne prawo podatkowe, 2. Proceduralne prawo podatkowe. Cz.II: 1. Przygotowanie wymiaru podatków, 2. Dokonanie wymiaru podatków, 3. Pobór podatków od osób prawnych, 4. Rozliczenie wymiaru podatków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60096-40-6
1.Zaległości podatkowe jako problem gmin, 2.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 3.Niepieniężne formy zapłąty zaległości podatkowych, 4.Następstwo prawne, 5.Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, 6.Dochody z zaległości podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
ISBN: 83-7334-555-8
1. Klauzule dotyczące przedmiotu umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 2. Klauzule dotyczące wynagrodzenia pośrednika, 3. Klauzule dotyczące przejęcia praw z umowy pośrednictwa, 4. Klauzule dotyczące pełnomocnictwa, 5. Klauzule dotyczące współpracy pośrednika z innymi pośrednikami, 6. Klauzule dotyczące pośredniczenia w rozliczaniu transakcji między stronami, 7. Klauzule dotyczące zadatku (kaucji), 8. Klauzule dotyczące zastrzeżenia wyłączności, 9. Klauzule dotyczące zakończenia umowy pośrednictwa, 10. Klauzule dotyczące odpowiedzialności pośrednika, 11. Klauzule dotyczące ubezpieczenia, 12. Klauzule dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy przez pośrednika, 13. Klauzule dotyczące zapisu na sąd polubowny, 14. Klauzula dotycząca indywidualnego ustalenia warunków umowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-067-0
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7444-284-0
Część I: Tabele i diagramy. 1. Wiadomości wstępne. 2. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. 3. Bezpodstawne wzbogacenie. 4. Czyny niedozwolone. 5. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 6. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalnego dłużnika. 6. Sprzedaż. 8. Zlecenie i umowa o dzieło. 9. Leasing. 10. Inne wybrane typy umów oraz wybrane zagadnienia. Część II: Kazusy. 1. Przepisy ogólne. 2. Wielość dłużników lub wierzycieli. 3. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. 4. Bezpodstawne wzbogacenie. 5. Czyny niedozwolone. 6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 7. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. 8. Potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu. 9. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 10. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. 11. Sprzedaż. 12. Zamiana. 13. Umowa o dzieło. 14. Najem i dzierżawa. 15. Leasing. 16. Użyczenie. 17. Pożyczka. 18. Zlecenie. 19. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. 20. Umowa agencyjna. 21. Umowa komisu. 22. Przechowanie. 23. Darowizna. 24. Renta i dożywocie. 25. Przyrzeczenie publiczne. 26. Kazusy przekrojowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 502 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7387-892-1
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 9 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVII, 374 s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-339-4
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.10 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 372 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-594-2
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-276-2
Część I: Zagadnienia ogólne. 1. Swoboda zawierania umów. 2. Nowe formy zatrudnienia. 3. Miejsce prawa stosunku pracy w systemie norm prawa pracy (obszary odniesienia i systematyka prawa pracy). 4. Czynniki kształtujące oblicze prawa stosunku pracy. 5. Struktura stosunku pracy. 6. Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych zakładów pracy. 7. Rodzaje stosunku pracy. 8. Prawne znaczenie stażu pracy. Część II: Zagadnienia szczegółowe. 9. Nawiązanie stosunku pracy. 10. Zmiana warunków umowy. 11. Ustanie stosunku pracy. 12. Prawa pracownika związanie z ustaniem zatrudnienia. 13. Odpowiedzialność pracownika. 14. Roszczenia pracownika i droga ich dochodzenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-09-X
1. Ubezpieczenia - wiadomości ogólne 2. Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne 3. Z historii ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego 4. Prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz problematyka OWU 5. Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 6. Działalność ubezpieczeniowa 7. Stosunek ubezpieczenia 8. Umowa ubezpieczenia 9. Ubezpieczenia obowiązkowe 10. Postępowanie w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych 11. Przedawnienie roszczeń 12. Regres ubezpieczeniowy 13. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia OC 14. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15. Reasekuracja 16. Gwarancja ubezpieczeniowa 17. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe 18. Europejskie prawo ubezpieczeń gospodarczych 19. Aneks (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-564-7
1. Biuro podróży jako przedsiębiorca, 2. Umowy zawierane przez organizatorów turystyki z podwykonawcami, 3. Umowa agencyjna w praktyce biur podróży, 4. Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, 5. Ubezpieczenia i gwarancje, 6. Prawo pracy w praktyce biur podróży, 7. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży, 8. Dobra niematerialne w działalności biur podróży, 9. Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur podróży, 10. Prawo reklamy w praktyce biur podróży, 11. Ochrona danych osobowych w praktyce biur podróży, 12. Opieka konsularna nad turystami, 13. Dochodzenie roszczeń przez biura podróży, 14. Samorząd gospodarczy biur podróży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again