Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(15)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(15)
Author
Rogoń Dominika
(2)
Rusinek Michał
(2)
Borek-Buchajczuk Renata
(1)
Cajsel Wiktor
(1)
Gniewek Edward
(1)
Jastrzębski Robert
(1)
Karasek Iwona
(1)
Katner Wojciech J
(1)
Kocot Wojciech J
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Kosut Anna
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Kubot Zdzisław
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Ligaj Jarosław
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Masternak Zygmunt
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Perdeus Wiesław
(1)
Pisuliński Jerzy
(1)
Polkowska Małgorzata
(1)
Porzycki Marek
(1)
Radwański Zbigniew
(1)
Rajski Jerzy
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Sanetra Walerian
(1)
Starkiewicz Stanisław
(1)
Stec Mirosław
(1)
Szostak Ryszard
(1)
Szurgacz Herbert
(1)
Szymajda Izabella
(1)
Szyszkowski Arkadiusz
(1)
Wieczorek Emilia
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Zimna Tamara
(1)
Łysiak Marcin R
(1)
Łyszczarz Barbara
(1)
Żukowski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Umowa
(13)
Prawo pracy
(5)
Umowa o pracę
(5)
Prawo cywilne
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Czas pracy
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo zobowiązaniowe
(2)
Przetarg publiczny
(2)
Płaca
(2)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Dom składowy
(1)
Dowód składowy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Internet
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt
(1)
Lotnictwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rozwód
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Spadek
(1)
Sportowcy
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Służba zdrowia
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Transport
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Transport powietrzny
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Urlopy
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-169-8
R.1 Historia prawa składowego; R.2 Działalność domów składowych. Komentarz do ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U.Nr 14, poz.1191). Akty normatywne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-52-9
Wprowadzenie; Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego - ogólne uwarunkowania i dylematy; Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy; Nietypowe umowy o pracę; Zmiany pojęcia niewypłacalności pracodawcy w prawie wspólnotowym i w prawie polskim; Domniemanie niewinności w prawie pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych; Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy prawa wspólnotowego; Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego; Czas pracy kierowców; Prawna ochrona rodziny pracownika . Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego; Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-465-8
1. Katalog podstaw zatrudniania zawodników profesjonalnych. 2. Strony profesjonalnych kontraktów sportowych. 3. Warunki zatrudniania zawodników profesjonalnych. 4. Treść kontraktu sportowego zawodnika profesjonalnego. 5. Prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych. 6. Problematyka czasu wykonania obowiązków przez zawodnika profesjonalnego. 7. Sytuacja prawna zdyskwalifikowanego zawodnika profesjonalnego. 8. Reguły odpowiedzialności odszkodowawczej stron profesjonalnych kontraktów sportowych. 9. Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu sportowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-490-9
Część ogólna: 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Geneza i kierunki rozwojowe prawa pracy, 3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy. Stosunek pracy: 4. Stosunek pracy, 5. Podmioty stosunku pracy, 6. Umowy o pracę, 7. Ustanie stosunku pracy, 8. Zmiany organizacyjne i własnościowe pracodawcy a stosunki pracy, 9. Obowiązki pracownika, 10. Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracowniczych, 11. Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania, 12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 13. Czas pracy, 14. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 15. Ochrona pracy, 16. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, 17. Terminy dawności w prawie pracy, 18. Spory pracy oraz ich rozpatrywanie, 19. Stosunek pracy na podstawie powołania, 20. Stosunek pracy na podstawie wyboru, 21. Stosunek pracy na podstawie mianowania. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 22. Zbiorowe prawo pracy, 23. Związki zawodowe, załoga i organizacje pracodawców, 24. Spory zbiorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.8 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 388 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-306-7
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 7.)
ISBN: 83-7247-654-3
Cz. I Umowy regulujące przeniesienie praw: R.1 Sprzedaż R.2 Dostawa; R.3 Zamiana; R.4 Kontraktacja; R.5 Darowi zna. Cz. II Umowy odnoszące się do świadczenia usług: R.6 Umowa o dzieło; R.7 Umowa o roboty budowlane; R.8 Zlecenie; R.9 Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; R.10 Umowa agencyjna; R.11 Umowa komisu; R.12 Przechowanie; R.13 Umowa składu; R.14 Umowa przewozu; R.15 Umowa spedycji; R.16 Umowa o podróż; R.17 Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 166)
ISBN: 83-7252-266-9
1. Procedury udzielania zamówień publicznych w ogólności. 2. Kształtowanie się warunków przetargu. 3. Tok czynności przetargowych. 4. Środki korygujące. 5. Stosunek przetargowy. 6. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Unieważnienie postępowania przetargowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozwód : komentarz do przepisów, orzecznictwo, pismiennictwo, wzory pism / Zdzisław Krzemiński. - Wyd.4 Stan na 01.10.2004r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 359, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7444-050-3
Cz.I Przepisy prawa materialnego, Cz.II Przepisy prawa procesowego, Cz.III Przepisy związkowe. Koszty sądowe, Cz.IV Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
ISBN: 83-7334-285-0
Wstęp; R.1 Klauzule ogólne; R.2 Klauzule dot. kapitału zakładowego, udziałów w spółce dywidendy; R.3 Klauzule ogólne dot. organów spółki; R.4 Klauzule dot. zgromadzenia wspólników; R.5 Klauzule dot. zarządu spółki; R.6 Klauzule dot. organu nadzoru; R.7 Klauzule dot. likwidacji spółki; Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
ISBN: 83-7334-272-9
R.1 Klauzule dot. przedmiotu umowy; R.2 Klauzule dot. zobowiązania do zapłaty ceny oraz odsetek; R.3 Klauzule dot. wydania rzeczy; R.4 Klauzule dot. przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy; R.5 Klauzule dot. umownego prawa odstąpienia; R.6 Klauzule dot. nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; R.7 Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony; R.8 Klauzule dot. odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej; R.9 Klauzule dot. zabezpieczeń; R.10 Klauzule ograniczające konkurencję; R.11 Klauzule prorogacyjne i derogacyjne. Umowa sprzedaży (wzór).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-106-4
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87970-24-7
1. Geneza systemu zamówień publicznych w Polsce, 2. Podmiotowo-przedmiotowy zakres zamówień publicznych, 3. Rodzaje zamówień publicznych, 4. Uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i formy ich reprezentacji, 5. Strona w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezesami Urzędu Zamówień Publicznych, 7. Zasady ogólne systemu zamówień publicznych, 6. Tryby udzielania zamówień publicznych, 8. Komisja przetargowa, 9. Terminy w systemie zamówień publicznych, 10. Elementy wzmacniające prawidłowość przeprowadzenia i wykonania zamówienia publicznego, 11. Kontrola systemu zamówień publicznych w Polce, 12. Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 13. Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym na tle regulacji prawnych zamówień publicznych, 14. Zamówienia publiczne a korupcja, 15. Szczególne rodzaje udzielanych zamówień, 16. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, 17. System zamówień publicznych w Polsce, jego efekty i perspektywy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-60-9
Cz. I Wprowadzenie; umowne zarządzanie nieruchomością w prawie polskim, Model amerykański nieruchomości mieszkalnych Cz. II Wzory umów o zarządzanie nieruchomością. Cz. III Komentarz
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-131-3
1. Kwestie wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Pojęcie i treść umowy, 4. Strony umowy, 5. Zawarcie umowy, 6. Dokumenty przewozowe, 7. Obowiązki stron, 8. Odpowiedzialność stron umowy przewozu, 9. Wygaśnięcie, przedawnienia i dochodzenie roszczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-354-7
Przedmowa; R.1 Pojęcie Internetu i rola handlu elektronicznego w świecie współczesnym; R.2 Oświadczenia woli składane indywidualnym adresatom na nośnikach elektronicznych; R.3 Zawieranie kontraktów za pośrednictwem Internetu; R.4 Forma kontaktów zawieranych w obrocie elektronicznym; R.5 Spełnienie świadczenia przez Internet; R.6 Statut kontraktowy i jurysdykcja umów z elementem obcym, zawieranych przez Internet; Uwagi i wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR)
ISBN: 83-89385-56-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again