Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Damasiewicz Agnieszka
(2)
Olczyk Magdalena
(2)
Koch Andrzej
(1)
Korus Krzysztof
(1)
Makowska Agata
(1)
Napierała Jacek
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Szuster Sergiusz
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Umowa
(3)
Artykuły konsumpcyjne
(2)
Gwarancja jakości
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Nieruchomości
(2)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(2)
Umowa agencyjna
(2)
Umowa kupna i sprzedaży
(2)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Budownictwo
(1)
Handel agencyjny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Klauzule generalne
(1)
Komis
(1)
Leasing
(1)
Mieszkania
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Pośrednictwo
(1)
Prawo handlowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-979-X
R.I. Wprowadzenie: 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej, 2. Umowa agencyjna w ujęciu porównawczym. R.II Harmonizacja prawa w zakresie umowy agencyjnej:1. Uwagi wstępne, 2. Prace nad harmonizacją prawa w zakresie umowy agencyjnej, 3. Reżim agenta handlowego w świetle dyrektywy nr 86/653, 4. Umowy agencyjne a prawo antymonopolowe. R.III Unifikacja prawa w zakresie umowy agencyjnej: 1. Unifikacja prawa materialnego, 2. Unifikacja prawa kolizyjnego dotyczącego agencji, 3. Wzorzec umowy agencyjnej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. R.IV Reżim agenta handlowego w prawie polskim: 1. Dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy Rady EWG nr 86/653, 2. Definicja umowy agencyjnej, 3. Strony umowy agencyjnej i ich kwalifikacja, 4. Postacie umowy agencyjnej, 5. Zawarcie umowy agencyjnej, 6. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej, 7. Wynagrodzenie agenta, 8. Agencja wyłączna, 9. Agencja del credere, 10. Zakończenie umowy agencyjnej, 11. Świadczenie wyrównawcze, 12. Ograniczenie działalności konkurencyjnej po zakończeniu umowy, 13. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy agencyjnej, 14. Ogólna ocena nowelizacji przepisów o umowie agencyjnej. R.V Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
ISBN: 83-7334-555-8
1. Klauzule dotyczące przedmiotu umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 2. Klauzule dotyczące wynagrodzenia pośrednika, 3. Klauzule dotyczące przejęcia praw z umowy pośrednictwa, 4. Klauzule dotyczące pełnomocnictwa, 5. Klauzule dotyczące współpracy pośrednika z innymi pośrednikami, 6. Klauzule dotyczące pośredniczenia w rozliczaniu transakcji między stronami, 7. Klauzule dotyczące zadatku (kaucji), 8. Klauzule dotyczące zastrzeżenia wyłączności, 9. Klauzule dotyczące zakończenia umowy pośrednictwa, 10. Klauzule dotyczące odpowiedzialności pośrednika, 11. Klauzule dotyczące ubezpieczenia, 12. Klauzule dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy przez pośrednika, 13. Klauzule dotyczące zapisu na sąd polubowny, 14. Klauzula dotycząca indywidualnego ustalenia warunków umowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka / Magdalena Olczyk. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 207, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-606-2
1. Ogólne założenia i pojęcia reżimu odnoszącego się do umów konsumenckich, 2. Klauzule dotyczące ogólnych obowiązków informacyjnych, 3. Klauzule dotyczące obowiązków sprzedawcy w zakresie potwierdzenia określonych informacji, 4. Klauzule dotyczące przedmiotu sprzedaży i ceny, 5. Klauzule dotyczące wydania i dostarczenia towaru oraz przejścia ryzyka jego utraty i zniszczenia, 6. Klauzule dotyczące dodatkowych praw i obowiązków stron umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, 7. Klauzule dotyczące uprawnienia kupującego i wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową, 8. Klauzule dotyczące realizacji uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, 9. Klauzule dotyczące gwarancji, 10. Klauzule dotyczące właściwości sądu w sporach z konsumentami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
ISBN: 978-83-7334-692-5
I. Podstawowe rodzaje umów deweloperskich. II. Klauzule określające strony umowy. III. Klauzule dotyczące prawnej i finansowej pozycji dewelopera. IV. Klauzule dotyczące podstawy prawnej prowadzonej budowy. V. Klauzule określające przedmiot umowy w sensie prawnym. VI. Klauzule określające przedmiot umowy w sensie fizycznym. VII. Klauzule dotyczące terminów. VIII. Klauzule dotyczące ceny. IX. Klauzule dotyczące udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną oraz określenia jego zakresu. X. Klauzule dotyczące odpowiedzialności stron. XI. Klauzule dotyczące cesji praw wynikających z umowy. XII. Klauzule dotyczące zasad modyfikacji umowy. XIII. Klauzule dotyczące adresu do doręczeń, języka, liczby egzemplarzy, kosztów zawarcia umowy oraz wpisu roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzej Koch, Jacek Napierała. - Stan prawny na 1.04.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 396, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-189-5
1. Umowy gospodarcze. Część ogólna, 2. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, 3. Umowa o roboty budowlane, 4. Umowa leasingu, 5. Umowa agencyjna, 6. Umowa komisu, 7. Umowa dealerska (wyłącznej koncesji handlowej, dystrybucji wyłącznej), 8. Umowa franchisingowa, 9. Umowa przewozu rzeczy, 10. Umowa spedycji, 11. Umowa ubezpieczenie, 12. Umowy zawierane przez brokera ubezpieczeniowego, 13. Umowa składu, 14. Spółka cywilna, 15. Umowa spółki cichej, 16. Czynności bankowe, 17. Umowa gwarancji bankowej, 18. Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, 19. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych, 20. Zapis na sąd polubowny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again