Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(5)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(3)
Author
BIelecka Dorota
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Mróz Teresa
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Płużański Marcin
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Skory Maciej
(1)
Stec Mirosław
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Umowa
(7)
Prawo gospodarcze
(3)
Spółki
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Administracja
(1)
Dług
(1)
Dłużnicy
(1)
Fałszerstwo
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Oszustwo
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przetarg publiczny
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zarząd
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-220-4
1. Miejsce niedozwolonych postanowień umownych w systemie prawa, 2. Niedozwolone postanowienia umowne - analiza pojęcia, 3. Prawne środki służące ochronie konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi, 4. Ocena obowiązującej regulacji z uwzględnieniem rozwiązań obcych oraz stopnia implementacji prawa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
1. Cele zamówień publicznych w Polsce, ewolucja systemu, 2. Efektywność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 3. Władcza ingerencja administracji publicznej w proces kontraktowania zamówień publicznych, jej cele i skutki, 4. Finalna postać umowy jako przejaw zamówienia publicznego, 5. Dokumentacja przetargowa jako element dyskryminujący wykonawców, mogących wpływać na ograniczenie swobody kontraktowania, 6. Rozwiązania prawne zmierzające o preferencyjnego traktowania wybranych kategorii wykonawców i ich wpływ na proces udzielania zamówienia publicznego, 7. Proceduralne bariery swobody kontraktowania, 8. Czynnik ludzki wpływający na ograniczenie swobody kontraktowania, 9. Aspekty ekologiczno-społeczne zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-139-9
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-610-3
A. Tekst ustawy. Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.(t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163) B. Komentarz: Dz. I. Przepisy ogólne: R.1.Przedmiot regulacji. R.2.Zasady udzielania zamówień. R.3.Ogłoszenia. DZ.II. Postępowanie o udzielanie zamówienia: R.1.Zamawiający i wykonawcy. R.2.Przygotowanie postępowania. R.3.Tryby udzielania zamówień: Oddział1.Przetarg nieograniczony. Oddział2.Przetarg ograniczony. Oddział 3.Negocjacje z ogłoszeniem: a. Dialog konkurencyjny. Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia. Oddział 5.Zamówienie z wolnej ręki. Oddział 6.Zapytanie o cenę. Oddział 7.Licytacja elektroniczna. R.4.Wybór najkorzystniejszej oferty. R.5.Dokumentowanie postępowań. Dz. III. Przepisy szczególne: R.1.Umowy ramowe. R.2.Dynamiczny system zakupów. R.3.Konkurs. R.4.Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. R.5.Zamówienia sektorowe. Dz. IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dz. V. Prezes Urzędu Zamówień publicznych: R.1.Zakres działania. R.2.Rada zamówień Publicznych. R.3.Kontrola udzielania zamówień. R.4.Arbitrzy. R.5.(uchylony). Dz. VI. Środki ochrony prawnej: R.1.Przepisy wspólne. R.2.Protest. R.3.Odwołanie. R.4.Skarga do sądu. Dz. VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-824-6
1. Zagadnienia związane z reprezentacją spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, 2. Szczególne umowy z członkami zarządu, 3. Umowy z osobami bliskim członkowi zarządu, 4. Umowy dotyczące zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej, 5. Zatrudnieni członków zarządu będących cudzoziemcami, 6. Wynagrodzenie członka zarządu poprzez opcję menedżerską, 7. Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu otrzymywanego z tytułu różnych wariantów zatrudnienia w spółce kapitałowej, 8. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związane z różnymi wariantami zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again