Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Ciszewski Jerzy
(1)
Mróz Teresa
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Stec Mirosław
(1)
Torbé Joanna
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Ziarno Jakub
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Umowa
(4)
Przedsiębiorcy
(3)
Spółki
(3)
Prawo gospodarcze
(2)
Upadłość
(2)
Konkurencja
(1)
Leasing
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.08.2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 732 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 469, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0369-7
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-997-0
1. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu: Cywilnoprawne regulacje leasingu; Opodatkowanie stron umowy leasingu podatkiem dochodowym; Opodatkowanie umów leasingu podatkiem od towarów i usług. 2. Umowy leasingu w rachunkowości: Wprowadzenie do rachunkowości leasingu; standaryzacja rachunkowości leasingu na przykładzie wybranych rozwiązań krajowych; Umowy leasingu w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej; Standaryzacja rachunkowości leasingu Polsce. Krajowy standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-0822-7
Cz. I. Komentarz: 1. Przygotowanie procesu zwolnień; 2. Wybór formy prawnej rozwiązania umowy; 3. Procedury dokonania zwolnień z przyczyn leżących; 4. Odprawy; 5. Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem; Cz. II. Pytania i odpowiedzi: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z datą wsteczną; Porozumienie stron o skróceniu okresu wypowiedzenia po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy; Okres wypowiedzenia umów w przypadku dokonania zwolnień grupowych; Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym w przypadku przeprowadzania zwolnień grupowych; Zwolnienie pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciom komorniczym; Dobór pracowników do zwolnienia w przypadku ograniczenia produkcji (zwolnienia indywidualne); Możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia; Wypowiedzenia zmieniające warunki płacy, a obowiązek stosowania ustawy z zwolnieniach grupowych; Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony; Wyliczenie stażu pracy u danego pracodawcy do odprawy przy zwolnieniach grupowych; Rozwiązanie umowy o pracę nakładczą, a prawo pracownika do odprawy; Możliwość wynegocjowania niższej odprawy przy zwolnieniach grupowych; Konieczność wypłaty odprawy emerytalnej obok odprawy z tytułu zwolnień grupowych; Cz. III. Akty prawne: Kodeks pracy; Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again