Form of Work
Czasopisma
(2)
Książki
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Adamczyk Marta
(1)
Bernátová Renáta
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bonar Jolanta
(1)
Búgelová Taťjana
(1)
Chlasta-Obłąk Dagmara
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Derda Ahata
(1)
Ferdyn Emanuel
(1)
Forma Paulina
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Idem Magdalena
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kolisko-Nagły Małgorzata
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczuk Karol
(1)
Kubiak Martyna
(1)
Kuźnik Marek
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Mikulášková Gabriela
(1)
Obszyńska-Litwiniec Anna
(1)
Parzęcki Ryszard
(1)
Pavluvčíková Elena
(1)
Piwowarska Ewa
(1)
Posłuszna Joanna
(1)
Radwańska Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Shevchenko Svetlana
(1)
Shevchenko Wladimir
(1)
Suchy Agnieszka
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Vajda Marta
(1)
Wrońska Marta
(1)
Zakrzewska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Arteterapia
(1)
Badania etnologiczne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Frankl, Viktor E.
(1)
Jaques-Dalcroze, Emile
(1)
Kobieta
(1)
Kodály, Zoltán
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konwergencja mediów
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Macierzyństwo
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Metody nauczania
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby w wieku średnim
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pokolenie Z
(1)
Pracowitość
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokształcenie
(1)
Sens życia
(1)
Stereotyp
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoły
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Test Rysunku Rodziny
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Subject: work
Moda i Życie Praktyczne (czasopismo ; 1945-1951)
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Austria
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Preszów (Słowacja)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
3 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 18/2018)
Role pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka; I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Edukacja dorosłych w kontekście globalnego i wielokulturowego społeczeństwa; Założenia logoteorii Viktora Emila Frankla a wychowanie człowieka; Szkoła jako przestrzeń wspomagania rozwoju; Możliwości wykorzystania arteterapii w edukacji zdrowotnej. II. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Pedagogical essay in academic teaching. Genesis, humanist values, and didactic expectations; Burnout syndrome of university teachers; Communication at school and its influence on the feeling of stress; Relationship to work and learning across three generations; Specifications of functioning in a close interpersonal relationship of women with the tendency of depression education in identifying the depressive tendency; Youth subcultures in the 2nd decade of the 21st century; Forms of musical education and their implementation in artistic and pedagogical systems; Pespective of postwar maternity in Poland (the example of "Moda i życie praktyczne" in the years 1946-1950); Functioning of families with children with autism and the role of non-profit institutions; Organization of educational process in schools with polish educating and the special school for deaf children in the conditions od independent Ukraine (1991-2010). Comparative aspects; Tworzenie i rozwój edukacji dla dzieci z zaburzeniami czucia na Ukrainie i w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 21/2020)
I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Wybrane aspekty sytuacji szkolnej uczniów z zespołem Aspergera; Nauczyciel i uczeń wobec ery konwergencji medialnej; Kreatywne wykorzystanie potencjału wirtualnej rzeczywistości w dydaktyce; Resentyment a społeczna akceptacja rodzin wielodzietnych. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji; Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela; Rodzice w przestrzeni szkolnej; Dziecięce prace graficzne jako źródło informacji o rodzinie; Myśli i groźby samobójcze jako elementy zachowań presuicydalnych przejawiane u osób pozbawionych wolności. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: The development paths of hermeneutic competences: the end of an alibi, the beginning of a “sunny adventure”; Information and communication technology in the life of university students - future pre-school and first grade of primary school teachers.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-624-0
Zawiera: Wstęp; Rozdział I. Ogólne zasady pracy z uczniem podczas terapii pedagogicznej: Metoda Dobrego Startu; Zastosowanie Metody Dobrego Startu; Rozdział II. Początki: Jak rozpocząć naukę czytania?; Scenariusz zajęć dla uczniów przygotowujących się do nauki czytania; Jak przygotować dziecko do nauki pisania?; Scenariusz zajęć – dla dzieci rozpoczynających przygodę z pisaniem; Rozdział III. Funkcje wzrokowe – scenariusze; Rozdział IV. Funkcje słuchowo-językowe; Rozdział V. Koordynacja wzrokowo-ruchowa; Rozdział VI. Scenariusze zajęć: Scenariusz zajęć dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera Temat: Emocje; Scenariusz zajęć dla uczniów z niedosłuchem lub słabosłyszących Temat: Posłuchaj i opowiedz; Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Temat: Znajdź, powtórz, pogrupuj; Scenariusz zajęć dla uczniów z zaburzoną koncentracją uwagi Temat: Litery i cyfry; Scenariusz zajęć dla uczniów z zespołem Downa Temat: Dwuznaki; Scenariusz zajęć dla uczniów słabowidzących Temat: Ćwiczenia liter mylonych; Scenariusz zajęć dla ucznia z afazją Temat zajęć: „Opowiedz mi...!”; Rozdział VII. Programy rewalidacji: Program rewalidacji dla ucznia ze stwierdzonym niedosłuchem; Program rewalidacji dla ucznia z autyzmem; Program rewalidacji dla ucznia z afazją; Program rewalidacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Rozdział VIII. Zamiast zakończenia: Wzór opinii wystawianej dla rodziców w celu przedłożenia innym specjalistom; Wzór Karty Zajęć Specjalistycznych (np. korekcyjno-kompensacyjne); Wzór Karty Zajęć Rewalidacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again