Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Uścińska Gertruda
(5)
Świątkowski Andrzej Marian
(4)
Bieniasz Dorota
(1)
Bińczycka-Majewska Teresa
(1)
Chilarski Tomasz
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Giżejowska Alina
(1)
Markowska Hanna
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Nałęcz Maciej
(1)
Orłowski Grzegorz
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Patulski Władysław
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(13)
Prawo pracy
(6)
Świadczenia społeczne
(5)
Opieka społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Bezrobocie
(1)
Emerytura
(1)
Gospodarka
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Ludzie starzy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Obrót towarowy
(1)
Podatek
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Płaca
(1)
Rada Europy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Siła robocza
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Urlopy
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87286-83-4
R.1 Przedmiot europejskiego prawa socjalnego: Normy prawa w systemie prawnym państw założycielskich UE; Normy prawa ubezpieczeń społecznych w przestrzeni europejskiej. R.2 Rozwój europejskiego prawa socjalnego: Wprowadzenie; L.1951-56; L.1957-73; L.1974-84; L.1985-92; Okres po 1992r. R.3 Źródła europejskiego prawa socjalnego. R.4 Stanowienie europ. prawa socjalnego. R.5 Stosowanie europ. prawa socjalnego: Uwagi wprowadzające; Stosowanie europ. prawa socjalnego w postępowaniu sądowym; Stosowanie europ. prawa socjalnego w postępowaniu administracyjnym; Stosowanie europ. prawa socjalnego przez partnerów społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87916-39-0
R.1 Swobodny przepływ pracowników i ich rodzin: Wprowadzenie; Źródła swobody przemieszczania się w celach ekonomicznych; Swoboda przepływu pracowników; Zakres uprawnień migrujących; Swoboda przemieszczania się w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania wolnych zawodów i świadczenia usług; Ograniczenia swobody przemieszczania się; Wyłączenie swobody przemieszczania się; Swoboda przemieszczania się członków rodziny osoby zatrudnionej na terytorium innego państwa członkowskiego UE; Swoboda przemieszczania się na terytorium UE obywateli państw trzecich. R.2 Warunki umowy o pracę. R.3 Nietypowe formy zatrudnienia. R.4 Pracownicy delegowani. R.5 Równe traktowanie pracowników bez względu na płeć: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w przepisach europ. prawa pracy; Zasada równouprawnienia; Zakres ochrony prawnej kobiet w stosunkach pracy; Wyłączenia i ograniczenia zasady równego traktowania pracujących kobiet i mężczyzn; Zgodność uprzywilejowanego traktowania pracujących kobiet z zasadą równouprawnienia pracowników; Środki ochrony prawnej przed dyskryminacją w stosunkach pracy ze względu na płeć pracownika; Równe traktowanie kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek R.6 Równe standardy wynagradzania pracowników. R.7 Czas pracy. R.8 Ochrona pracy kobiet i młodocianych: Ochrona pracy kobiet; Ochrona pracy młodocianych. R.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. R.10 Przejście zakładu pracy. R.11 Upadłość pracodawcy. R.12 Zwolnienia masowe. R.13 Układy zbiorowe pracy. R.14 Przedstawicielstwo pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7261-005-3
R.1 Zasady europ. prawa ubezpieczeń społecznych. R.2 Zasięg europ. prawa ubezpieczeń społecznych: Osobo wy; Przedmiotowy. R.3 Równe traktowanie ubezpieczonych kobiet i mężczyzn R.4 Przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. R.5 Emerytury. R.6 Renty inwalidzkie. R.7 Zasiłki chorobowe. R.8 Zasiłki macierzyńskie. R.9 Zasiłki rodzinne. R.10 Ochrona zdrowia ubezpieczonych. R.11 Świadczenia dla bezrobotnych. R.12 Harmonizacja przepisów prawa ubezpieczeń społecznych w UE. R.13 Polityka społeczna UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wyjazd do państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Podstawy prawne; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; Wyjazd przed nabyciem prawa do emerytury lub renty; Emeryci i renciści; Prawo do świadczeń zdrowotnych; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rzeczowe świadczenia medyczne dla emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w trans granicznej opiece zdrowotnej. 2. Wyjazd do państw spoza Unii Europejskiej: Wyjazd do państwa - strony umowy dwustronnej; Transfer (przekazywanie) świadczeń; Transfer (przekazywanie) świadczeń do drugiego państwa; Wyjazd do państwa, z którym nie została zawarta umowa o zabezpieczeniu społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-673-9
1.Wprowadzenie, Cz.1 Indywidualny stosunek pracy: R.1 Charakter prawny i strony stosunku pracy, R.2 Nawiązanie i przekształcenie stosunku pracy, R.3 Ustanie stosunku pracy, R.4 Treść stosunku pracy, R.5 Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, r.6 Wynagrodzenie pracowników, R.7 Czas pracy, R.8 Urlopy pracownicze, R.9 Praca kobiet, młodocianych oraz bhp-inne ważne instytucje indywidualnego prawa pracy. CZ.2 Wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: R.10 Zbiorowe prawo pracy, R.11 Procesowe prawo pracy, R.12 Ubezpieczenia społeczne, R. 13 Europejskie prawo pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-68-5
1. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego, 2. Świadczenie zdrowotne, 3. Zasiłki chorobowe, 4. Świadczenia macierzyńskie, 5. Świadczenia rodzinne, 6. Świadczenia inwalidzkie, 7. Świadczenia emerytalne, 8. Świadczenia związane ze śmiercią żywiciela rodziny, 9. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 10. Świadczenia z tytułu bezrobocia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0141-9
1. Źródła prawa wspólnotowego w zakresie upadłości transgranicznej; 2. Modele transgranicznego postępowania upadłościowego - ujęcie teoretycznoprawne; 3. Kontrolowana uniwersalność postępowania upadłościowego w świetle rozporządzenia 1346/2000; 4. Uniwersalne postępowanie upadłościowe instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń; 5. Model ochrony praw wierzycieli we wspólnotowym transgranicznym postępowaniu upadłościowym; 6. Upadłość transgraniczna w stosunkach pozawspólnotowych; 7. Model upadłości transgranicznej w prawie Unii Europejskiej - postulaty de lege ferenda;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-019-9
Część ogólna; Wprowadzenie do prawa wspólnotowego; Jednolity rynek wewnętrzny jako podstawa wspólnotowego prawa gospodarczego; Część II Zasady dotyczące osób; Swoboda przepływu osób; Prawo pracy; Status prawny pracowników migrujących; Powszechne prawo pracy; Ubezpieczenia społeczne; część III: swobody gospodarcze; Swoboda działalności gospodarczej; Prawo spółek; Wspólnotowe zasady obrotu towarowego; Zewnętrzny obrót towarowy; Produkty rolne - przykład reglamentacji obrotu; Swoboda przepływu kapitału; Część IV: Regulacja działalności gospodarczej; Uznawanie dyplomów; Ochrona konsumenta; Ochrona konkurencji; Regulacja działań przedsiębiorstw; Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę; Zamówienia publiczne; Prawo działalności intelektualnej; Jednolity rynek finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy ; Tom 6)
ISBN: 83-242-0387-7
Cz. I Koordynacja krajowych systemów zabezpieczenia społecznego w świetle rozporządzenia Rady 1408/71 z dnia 14 VI 1971r.: R.1 Postanowienia ogólne; R.2 Zasady wskazywania właściwych krajowych przepisów zabezpieczenia społecznego; R.3 Koordynacja przepisów regulujących świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące w razie choroby i macierzyństwa; R.4 Renty inwalidzkie oraz renty wypadkowe (Inwalidztwo; Renty i świadczenia wypadkowe oraz z tytułu chorób zawodowych); R.5 Emerytury oraz renty rodzinne; R.6 Zasiłki pogrzebowe; R.7 Bezrobocie; R.8 Koordynacja przepisów regulujących świadczenia rodzinne; R.9 Współdziałanie instytucji ubezpieczeniowych państwa członkowskich Unii Europejskiej. Cz. II Równe traktowanie ubezpieczonych kobiet i mężczyzn: R.10 Obowiązek równego traktowania ubezpieczonych kobiet i mężczyzn. Aneks: -Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wyciąg); -Rozporządzenie Rady z dn.14 czerwca 1971 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólno ty (1408/71/EWG); -Rozporządzenia Rady ustalające sposób wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 dot. stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób samo dzielnie zarobkujących oraz do członków ich rodzin, zmieniających miejsce pobytu w granicach Wspólnoty (574/72/EWG); -Dyrektywa Rady z dnia 19 grudnia 1978 dot. stopniowe go wprowadzania zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie ubezpieczeń społecznych (79/7/WE); -Dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1986 odnosząca się do realizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakładowych/zawodowych systemach ubezpieczeń społecznych (86/378/EWG); -Dyrektywa Rady z dnia 20 grudnia 1996 zmieniająca Dyrektywę 86/378/EWG odnoszącą się do realizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakładowych /zawodowych systemach ubezpieczeń społecznych (96/97/WE).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały z Zagranicy ; Zeszyt 1/2002)
ISBN: 83-87890-35-9
R.1 Podstawowe cechy systemów ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej; R.2 Analiza porównawcza systemów ubezpieczenia od bezrobocia; R.3 Aktywizacja wydatków na cele związane z bezrobociem; R.4 Świadczenia dla młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 7)
ISBN: 83-87091-30-8
Zawiera: Ogólna ch-ka strategii Wspólnot Europejskich w dziedzinie ubezpieczenia społecznego; Koordynacja narodowych systemów zabezpieczenia społecznego; Choroby zawodowe w prawie europejskim; Równość kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego; Polityka Wspólnot Europejskich w kwestiach związanych z wiekiem emerytalnym; Polski system ubezpieczenia społecznego (w świetle prawa europejskiego): Obywatelstwo polskie jako przesłanka objęcia ochroną w systemie ubezpieczenia społecznego; Choroby zawodowe w polskim systemie prawnym; Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczenia społecznego; Zalecenia wprowadzenia elastycznego wieku emerytalnego a polskie prawo emerytalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-169-3
1. Wprowadzenie - System prawny w Unii Europejskiej. 2. Wykonywanie pracy - formy zatrudnienia. 3. Oddelegowanie pracowników. 4. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej. 5. Ustawodawstwo unijne w zakresie ubezpieczeń społecznych. 6. Polski system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 7. Opłacanie i rozliczanie składek. 8. Aspekty podatkowe podlegania ubezpieczeniom społecznym. 9. Rezydencja podatkowa w polskich przepisach. 10 Polskie przepisy podatkowe a postanowienia umów międzynarodowych w zakresie rezydencji podatkowej. 11. Wykonywanie pracy - międzynarodowe aspekty w zakresie opodatkowania. 12. Metody unikania podwójnego opodatkowania. 13. Polacy za granicą - opodatkowanie w świetle polskich przepisów. 14. Zasady ustalania dochodu. 15. Zasady opodatkowania i rozliczeń dochodów w zakresie różnych struktur wynagradzania. 16. Zasady wynagradzania w aspekcie oddelegowań zagranicznych. 17. Koszty podatkowe. 18. Pracodawca jako płatnik. 19. Zasada "samoopodatkowania" przy wybranych kategoriach przychodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again